Om farvestyring i Adobe-programmer

Adobes farvestyring er med til at opretholde et ensartet udseende på farver, når du får billeder ind fra en ekstern kilde, redigerer dokumenter og overfører dem mellem Adobe-programmer og udskriver de færdige kompositioner. Dette system er baseret på konventioner, som er udviklet af ICC (International Color Consortium), en gruppe med ansvar for standardisering af profilformater og -procedurer, så der kan opnås ensartede og nøjagtige farver igennem en arbejdsproces.

Farvestyring er som standard slået til i farvestyrede Adobe-programmer. Hvis du har købt Adobe Creative Suite, synkroniseres farveindstillinger på tværs af programmer, så RGB- og CMYK-farver fremtræder ensartede. Det betyder, at farver ser ens ud, uanset hvilket program du ser dem i. 

Farveindstillinger i Adobe Creative Suite synkroniseres på et centralt sted via Adobe Bridge.

Hvis du beslutter at ændre standardindstillingerne, kan du konfigurere Adobe farvestyring, så det svarer til almindelige outputforhold, ved hjælp af brugervenlige forudindstillinger. Du kan også tilpasse farveindstillinger, så de opfylder behovet i den aktuelle arbejdsproces.

Husk på, at de billedtyper, du arbejder med, og de krav, du stiller til dit output, har indflydelse på, hvordan du bruger farvestyring. Forskellige forhold spiller f.eks. ind på ensartetheden af farver i et RGB-fotoudskrivningsforløb, et kommercielt trykningsforløb med CMYK-farver, et blandet digitalt trykningsforløb med RGB/CMYK-farver og et udgivelsesforløb på internettet.  

Grundlæggende trin til produktion af ensartede farver

1. Rådfør dig med dine produktionspartnere (hvis du har nogen) for at sørge for, at alle aspekter af din farvestyringsproces kan integreres problemfrit med deres.

Drøft, hvordan farveprocessen kan integreres med dine arbejdsgrupper og tjenesteudbydere, hvordan software og hardware skal konfigureres med henblik på integration i farvestyringssystemet, og på hvilket niveau farvestyring skal implementeres. (Se Har du brug for farvestyring?).

2. Kalibrer skærmen, og opret en profil til den.

Den første profil, du skal oprette, er en skærmprofil. Det er vigtigt at kunne se den nøjagtige farve, hvis du skal træffe beslutninger i kreativ henseende om den farve, du angiver i dit dokument (Se Kalibrer skærmen, og opret en profil til den).

3. Føj farveprofiler til systemet for de input- og outputenheder, du vil bruge, f.eks. scannere og printere.

Farvestyringssystemet bruger profiler til at finde ud af, hvordan en enhed frembringer farver, og hvilke faktiske farver et dokument indeholder. Enhedsprofiler installeres ofte, når du føjer enheden til systemet. Du kan også bruge software og hardware fra tredjemand til at oprette mere nøjagtige profiler til bestemte enheder og særlige forhold. Hvis et dokument skal trykkes på et trykkeri, skal du kontakte serviceleverandøren for at bestemme profilen for trykkeenheden eller trykkeforholdene. (Se Om farveprofilerog Installation af en farveprofil).

4. Indstil farvestyring i Adobe-programmer.

Standardfarveindstillingerne dækker de fleste brugeres behov. Du kan dog ændre farveindstillingerne ved at gøre et af følgende:

 • Hvis du bruger flere Adobe-programmer, skal du bruge Adobe® Bridge til at vælge en standardkonfiguration for farvestyring og synkronisere farveindstillinger på tværs af programmer, før du begynder at arbejde med dokumenter (Se Synkronisering af farveindstillinger på tværs af Adobe-programmer).

 • Hvis du kun bruger ét Adobe-program, eller hvis du vil tilpasse avancerede farvestyringsindstillinger, kan du ændre farveindstillinger for et bestemt program. (Se Opsætning af farvestyring).

5. (Valgfrit) Få vist korrekte farver i en skærmkorrektur.

Når du har oprettet et dokument, kan du i en skærmkorrektur se, hvordan farver vil tage sig ud, når de udskrives eller vises i en bestemt enhed (Se Skærmkorrektur af farver).

Bemærk:

En skærmkorrektur alene er ikke nok til at vise, hvordan overprint tager sig ud, når der anvendes offsettrykning. Hvis du arbejder med dokumenter, som indeholder overprint, kan du aktivere Vis overprint for at få vist overprint nøjagtigt i en skærmkorrektur. I Acrobat anvendes indstillingen Skærmversion af overprint automatisk.

Brug farvestyring, når du udskriver og gemmer filer.

Formålet med farvestyring er at bevare et ensartet udseende af farverne på tværs af alle enheder i en arbejdsproces. Lad farvestyringsindstillingerne være aktiverede, når du udskriver dokumenter, gemmer filer og forbereder filer til visning online (Se Udskrivning med farvestyring og Farvestyring af dokumenter til onlinevisning).

Synkronisering af farveindstillinger på tværs af Adobe-programmer

Hvis du bruger Adobe Creative Suite, kan du bruge Adobe Bridge til automatisk at synkronisere farveindstillinger på tværs af programmer. Denne synkronisering sikrer, at farver har et ensartet udseende i alle farvestyrede Adobe-programmer.

Hvis farveindstillinger ikke synkroniseres, vises der en meddelelse øverst i dialogboksen Farveindstillinger i hvert program. Adobe anbefaler, at du synkroniserer farveindstillinger, før du begynder at arbejde med nye eller eksisterende dokumenter.

 1. Åbn Bridge.
  Vælg Filer > Gennemse, når du vil åbne Bridge fra et Creative Suite-program. Hvis du vil åbne Bridge direkte, skal du enten vælge Adobe Bridge i menuen Start (Windows) eller dobbeltklikke på ikonet Adobe Bridge (Mac OS).
 2. Vælg Rediger > Creative Suite-farveindstillinger.
 3. Vælg en farveindstilling på listen, og klik på Anvend.
  Hvis ingen af standardindstillingerne opfylder dine krav, skal du vælge Vis udvidet liste over farveindstillingsfiler for at få vist yderligere indstillinger. Hvis du vil installere en brugerdefineret indstillingsfil, f.eks. en fil, du har modtaget fra et trykkeri, skal du klikke på Vis gemte farveindstillingsfiler.

Opsætning af farvestyring

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Illustrator, InDesign, Photoshop) Vælg Rediger > Farveindstillinger.

  • (Acrobat) Vælg kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger.

 2. Vælg en farveindstilling i menuen Indstillinger, og klik på OK.

  Den valgte indstilling bestemmer, hvilke farvearbejdsrum programmet bruger, hvad der sker, når du åbner og importerer filer med integrerede profiler, og hvordan farvestyringssystemet konverterer farver. Du kan se en beskrivelse af en indstilling ved at vælge indstillingen og derefter placere markøren på indstillingens navn. Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

Bemærk:

Farveindstillingerne i Acrobat er et udvalg af dem, der anvendes i InDesign, Illustrator og Photoshop.

I nogle situationer, f.eks. hvis du får en brugerdefineret outputprofil fra din tjenesteudbyder, vil du evt. skulle tilpasse bestemte indstillinger i dialogboksen Farveindstillinger. Det anbefales dog kun at arbejde med tilpasning, hvis man er erfaren bruger.

Bemærk:

Hvis du arbejder med mere end ét Adobe-program, anbefales du at synkronisere dine farveindstillinger på tværs af programmer (Se Synkronisering af farveindstillinger på tværs af Adobe-programmer.)

Ændring af visningen af CMYK-sort (Illustrator, InDesign)

Ren CMYK-sort (K=100) vises som kulsort (eller dybsort) på skærmen, når den udskrives på andre printere end PostScript-skrivebordsprintere eller eksporteres til et RGB-filformat. Hvis du i stedet for vil se forskellen mellem ren sort og dybsort, som den manifesterer sig ved professionel trykning, kan du ændre indstillingerne for Udseende af sort. Disse indstillinger ændrer ikke farveværdierne i et dokument.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Udseende af sort (Windows) eller [programnavn] > Indstillinger > Udseende af sort (Mac OS).
 2. Vælg en indstilling for Skærmvisning:
  Vis alle sorte nøjagtigt        Viser ren CMYK-sort som mørkegrå. Denne indstilling gør det muligt at se forskellen mellem ren sort og dybsort.
  Vis alt sort som dybsort        Viser ren CMYK-sort som kulsort (RGB = 000). Denne indstilling får ren sort og dybsort til at se ens ud på skærmen.
 3. Vælg en indstilling for Udskriver/Eksporterer:
  Udskriv alle sorte nøjagtigt        Når du udskriver til en anden skrivebordsprinter end en PostScript-printer eller eksporterer til et RGB-filformat, udskrives ren CMYK-sort ved hjælp af farvenumre i dokumentet. Denne indstilling gør det muligt at se forskellen mellem ren sort og dybsort.
  Udskriv alt sort som dybsort        Når du udskriver til en anden skrivebordsprinter end en PostScript-printer eller eksporterer til et RGB-filformat, udlæses ren CMYK-sort som kulsort (RGB=000). Denne indstilling får ren sort og dybsort til at se ens ud.

Håndtering af proces- og staffagefarver

Når farvestyring er aktiveret, bruger alle farver, du anvender eller opretter i et farvestyret Adobe-program, automatisk en farveprofil, som svarer til dokumentet. Hvis du skifter farvetilstand, bruger farvestyringssystemet de relevante profiler til at oversætte farven til den nye farvemodel, du bruger.

Brug følgende retningslinjer, når du arbejder med proces- og staffagefarver:

 • Vælg et CMYK-arbejdsrum, som svarer til CMYK-outputforholdene, så du kan definere og få vist procesfarver nøjagtigt.
 • Vælg farver fra et farvebibliotek. Adobe-programmer indeholder flere standardfarvebiblioteker, som du kan indlæse ved hjælp af panelmenuen Farveprøver.
 • (Illustrator og InDesign) Aktiver Skærmversion af overprint for at få et nøjagtigt og ensartet indtryk af, hvordan staffagefarver ser ud på tryk.
 • (Acrobat, Illustrator og InDesign) Brug Lab-værdierne (standard) til at få vist foruddefinerede staffagefarver (f.eks. farver fra bibliotekerne TOYO, PANTONE, DIC og HKS) og konvertere disse farver til procesfarver. Lab-værdier giver den største nøjagtighed og sikrer en ensartet visning af farver på tværs af Creative Suite-programmer. Hvis du vil have, at visningen og outputtet af disse farver skal stemme overens med tidligere versioner af Illustrator eller InDesign, skal du i stedet for bruge CMYK-ækvivalente værdier. Du kan finde hjælp til, hvordan du skifter mellem Lab- og CMYK-værdier for staffagefarver, i Illustrator Hjælp eller InDesign Hjælp.

Bemærk:

Staffagefarver til farvestyring har en stor lighed med staffagefarver på korrekturenheden og skærmen. Det er dog vanskeligt nøjagtigt at gengive en staffagefarve på en skærm eller korrekturenhed, fordi mange staffagetrykfarver findes uden for farveskalaerne på disse enheder.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online