Før der foretages farve- og tonejusteringer

De effektive værktøjer i Photoshop kan forbedre, reparere og korrigere farven og tonaliteten (lysstyrke, mørke områder og kontrast) i et billede. Her er nogle punkter, der bør overvejes, før der foretages justeringer af farve og tone.

 • Arbejd med en skærm, der er kalibreret og profileret. Ved vigtig billedredigering er det afgørende at kalibrere og profilere. I modsat fald vil det billede, du ser på skærmen, se anderledes ud på andre skærme, eller når det udskrives.

 • Planlæg at bruge justeringslag til at justere toneområdet og farvebalancen i billedet. Med justeringslag kan du gå tilbage og foretage flere tonejusteringer uden at kassere eller ændre data permanent fra billedlaget. Husk, at brug af justeringslag øger filstørrelsen og kræver mere RAM på computeren. Når du aktiverer farve- og tonekommandoerne i panelet Justeringer, oprettes der automatisk justeringslag.

 • Hvis du ikke vil bruge justeringslag, kan du anvende justeringerne direkte på et billedlag. Husk, at nogle billedinformationer slettes, når du foretager en farve- eller tonejustering direkte på et billedlag.

 • Ved vigtigt arbejde og for at opnå maksimal bevaring af billeddata er det bedst, at du arbejder med et 16-bit-billede (16 bit pr. kanal) i stedet for 8-bit-billede (8 bit pr. kanal). Der kasseres data, når du foretager farve- og tonejusteringer. Tab af billedoplysninger er mere alvorligt i et 8-bit-billede end i et 16-bit-billede. Normalt er filstørrelsen af 16-bit billeder større end af 8-bit billeder.

 • Dubler eller lav en kopi af billedfilen. Når der arbejdes på en kopi af dit billede, bevares originalen i tilfælde af, at du skal bruge billedet i dets oprindelige tilstand.

 • Fjern alle fejl, f.eks. støvpletter, skønhedsfejl og ridser fra billedet, før der foretages justering af farve og tone.

 • Åbn info- eller histogrampanelet i udvidet visning. Mens du evaluerer og korrigerer billedet, viser begge paneler uvurderlig feedback om justeringerne.

 • Du kan foretage en markering eller bruge en maske til at begrænse farve- og tonejusteringerne til en del af et billede. En anden metode til at anvende farve- og tonejusteringer selektivt er at indstille dokumentet med billedkomponenter på forskellige lag. Farve- og tonejusteringer anvendes kun ét lag ad gangen. Det er kun billedkomponenter på mållaget, som påvirkes.

Korrigere billeder

Her er det generelle arbejdsforløb, du følger, når du korrigerer et billedes tonalitet og farve:

 1. Brug histogrammet til at kontrollere billedets kvalitet og toneområde.

 2. Sørg for, at panelet Justeringer er aktiveret, så du kan få adgang til farve- og tonejusteringer. Klik på et ikon for at få adgang til de justeringer, der er beskrevet i følgende trin. Hvis du indfører rettelser fra panelet Justeringer, oprettes et justeringslag, som giver dig mere fleksibilitet og ikke sletter billedinformationer. Se Oversigt over panelet Justeringer og Om justeringslag og udfyldningslag.

 3. Juster farvebalancen for at fjerne uønskede farvetoner eller for at korrigere overmættede eller undermættede farver. Se Farvejusteringskommandoer.

 4. Juster toneområdet ved hjælp af justeringerne Niveauer eller Kurver.

  Begynd tonekorrektioner ved at justere værdierne for de ekstreme højlys- og skyggepixel i billedet og angive et generelt toneområde for billedet. Denne proces kaldes indstilling af højlys og skygger eller indstilling af de hvide og sorte punkter. Indstilling af højlys og skygger omfordeler typisk mellemtonepixel hensigtsmæssigt. Det kan dog være nødvendigt at justere mellemtonerne manuelt.

  Brug kommandoen Skygge/højlys til at justere tonaliteten i områder kun med skygge og højlys. Se Forbedre detaljer i skygge og højlys.

 5. (Valgfrit) Foretag andre farvejusteringer.

  Når du har korrigeret den generelle farvebalance i billedet, kan du foretage ekstra justeringer for at forbedre farverne eller frembringe specialeffekter.

 6. Gør kanterne i billedet skarpere.

  Brug som et af de sidste trin filtret Uskarp maskning eller Smart skarphed for at gøre kanternes klarhed skarpere i billedet. Den nødvendige forøgelse af skarpheden for et billede varierer ifølge den billedkvalitet, som det anvendte digitale kamera eller den anvendte scanner kan give. Se Gøre billeder skarpere.

 7. (Valgfrit) Målangiv billedet til egenskaber for udskrivning eller trykning.

  Du kan bruge indstillingerne i justeringerne Niveauer eller Kurver til at importere information om højlys og skygge i farveskalaen på en outputenhed, såsom en skrivebordsprinter. Denne fremgangsmåde kan også udføres, hvis du sender billedet til en trykpresse, som du kender egenskaberne på.

  Da justering af skarphed forøger kontrasten for tilstødende pixel, er det muligt, at nogle pixel i vigtige områder ikke kan trykkes på den printer eller trykpresse, som du bruger. Derfor er det bedst finjustere outputindstillingerne efter justering af skarphed. Yderligere oplysninger om justering af outputindstillingerne finder du i afsnittet Indstilling af målværdier for højlys og skygge.

Oversigt over panelet Justeringer

Værktøjerne til farve- og tonejusteringer findes i panelet Justeringer. Hvis du klikker på et værktøjsikon, vælges der både en justering, og der oprettes automatisk et justeringslag. De justeringer, du foretager ved hjælp af kontrolelementerne og funktionerne i panelet Justeringer, opretter ikke-slettende justeringslag. Se Om justeringslag og udfyldningslag.

Panelet Egenskaber har en menu kaldet Forudindstillinger med forudindstillede justeringer. Forudindstillingerne er tilgængelige for Niveauer, Kurver, Belysning, Farvetone/farvemætning, Sort-hvid, Kanalmixer og Selektiv farve. Hvis du klikker på en forudindstilling, anvendes den på billedet ved hjælp af et justeringslag. Du kan altid gemme justeringsindstillinger som en forudindstilling, som føjes til listen med forudindstillinger.

Hvis du klikker på et justeringsikon eller en forudindstilling, vises indstillingsvalgmulighederne for den enkelte justering.

Anvende en korrektion med justeringspanelet

 1. Klik på et justeringsikon i panelet Justeringer, eller vælg en justering fra panelmenuen.

 2. Brug kontrolelementerne og indstillinger i panelet Egenskaber for at anvende de indstillinger, du ønsker.

 3. (Valgfrit) Gør et følgende:
  • Hvis du vil slå justeringens synlighed til eller fra, skal du klikke på knappen Slå lagsynlighed til/fra .
  • Klik på knappen Nulstil, hvis du vil gendanne justeringens oprindelige indstillinger .
  • Hvis du vil slette en justering, skal du klikke på knappen Slet dette justeringslag .
  • Træk i det nederste hjørne af panelet for at udvide bredden på panelet Justering.

Anvende en korrektion udelukkende på laget neden under

 1. Klik på et justeringsikon i panelet Justeringer, eller vælg en justering fra panelmenuen.

 2. Klik på knappen Afskær til lag i panelet Justeringer . Klik på ikonet i panelet Lag igen for at anvende justeringen på alle lag under det.

Gemme og anvende forudindstillede justeringer

Panelet Egenskaber har en menu med forudindstillede justeringer for det værktøj, du klikkede på i panelet Justeringer. Derudover kan du gemme og anvende forudindstillinger for Niveauer, Kurver, Belysning, Farvetone/mætning, Sort-hvid, Kanalmixer og Selektiv farve. Når du gemmer en forudindstilling, føjes den til listen med forudindstillinger.

 • Hvis du vil gemme justeringsindstillinger som en forudindstilling, skal du vælge indstillingen Gem forudindstilling i menuen i panelet Egenskaber.
 • Vælg en justeringsforudindstilling i menuen Forudindstilling i panelet Egenskaber for at anvende en forudindstillet indstilling.

Automatisk valg af tekstfelter eller det målrettede justeringsværktøj

Hvis du tit ændrer på justeringsparametrene med tekstfelter eller det målrettede justeringsværktøj, kan du spare tid ved at vælge disse automatisk.

 1. Vælg parameter automatisk eller Vælg automatisk målrettet justering i menupanelet Egenskaber.

  Bemærk:

  Hvis du hellere vil vælge tekstfelter efterhånden, skal du trykke på Skift+Enter (Windows) eller Skift+Return (Mac OS).

Farvejusteringskommandoer

Du kan vælge mellem følgende kommandoer til farvejustering:

Justere niveauer automatisk

Retter hurtigt farvebalancen i et billede. Selvom navnet antyder en automatisk justering, kan du finindstille, hvordan kommandoen Automatisk farve fungerer. Se Fjerne en farvetone med Automatisk farve.

Kommandoen Niveauer

Justerer farvebalancen ved at indstille pixeldistributionen for enkelte farvekanaler. Se Justere farve ved hjælp af Niveauer.

Kommandoen Kurver

Giver op til 14 kontrolpunkter for justeringer af højlys, mellemtone og skygge for individuelle kanaler. Se Oversigt over kurver.

Kommandoen Belysning

Justerer tonaliteten ved at foretage beregninger i et lineært farverum. Belysning bruges primært til HDR-billeder. Se Justere belysning i HDR-billeder.

Kommandoen Vibrering

Justerer farvemætningen, så afskæring minimeres. Se Justere farvemætning med Vibrering.

Kommandoen Fotofilter

Foretager farvejusteringer ved at simulere effekterne af at bruge et Kodak Wratten- eller Fuji-filter foran en kameralinse.

Farvebalance, kommando

Ændrer den overordnede blanding af farver i et billede. Se Anvende farvebalancejustering.

Kommandoen Farvetone/mætning

Justerer værdierne for farvetone, mætning og lys i hele billedet eller individuelle farvekomponenter. Se Justere farvetone og mætning.

Kommandoen Tilpas farve

Tilpasser farven: fra ét foto til et andet foto, fra ét lag til et andet lag og fra en markering i ét billede til en anden markering i det samme billede eller et andet billede. Denne kommando justerer også luminans og farveområde og neutraliserer farvetoner i et billede. Se Tilpasse farven i forskellige billeder.

Erstat farve, kommando

Erstatter specificerede farver i et billede med nye farveværdier. Se Erstatte farven på objekter i et billede.

Selektiv farve, kommando

Justerer mængden af procesfarver i enkelte farvekomponenter. Se Foretage selektive farvejusteringer.

Kommandoen Kanalmixer

Redigerer en farvekanal og foretager farvejusteringer, som ikke er nemme med de andre farvejusteringsværktøjer. Se Blande farvekanaler.

Foretage en farvejustering

Alle farvejusteringsværktøjer i Photoshop fungerer grundlæggende på samme måde: De overfører et eksisterende område af pixelværdier til et nyt område af værdier. Forskellen mellem værktøjerne er det omfang af kontrol, de giver. Du kan få adgang til farvejusteringsværktøjer og disses indstillinger i panelet Justeringer. Der findes en oversigt over farvejusteringsværktøjerne i afsnittet Farvejusteringskommandoer.

Du kan justere farven i et billede på forskellige måder. Den mest fleksible metode er at bruge et justeringslag. Når du vælger et farvejusteringsværktøj i panelet Justeringer, opretter Photoshop automatisk et justeringslag. Justeringslag giver mulighed for at eksperimentere med farve- og tonejusteringer uden at ændre pixel i billedet permanent. Farve- og toneændringerne ligger i justeringslaget, der virker som et slør, de underliggende billedlag vises igennem.

 1. Hvis du kun vil foretage justeringer af en del af billedet, skal du markere den pågældende del. Hvis du ikke markerer en del af billedet, anvendes justeringen på hele billedet.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på et justeringsikon i panelet Justeringer.
  • Dobbeltklik på miniaturebilledet for et eksisterende justeringslag i panelet Lag.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Justeringer og vælge en kommando i undermenuen for at anvende justeringer direkte på billedlaget. Husk, at denne metode sletter billedinformation.

  Et nyt justeringslag omfatter en lagmaske, der som standard er tom (eller hvid), hvilket vil sige, at justeringen anvendes på hele billedet. (Hvis du har et aktivt markeret område på billedet, når du tilføjer et justeringslag, udmasker den oprindelige lagmaske det umarkerede område i sort). Ved hjælp af penselværktøjet kan du male sorte områder på den maske, hvor du ikke vil have justeringen til at påvirke billedet. Se Redigering en lagmaske.

 3. Hvis du vil slå visning af justeringer i billedet til og fra, skal du klikke på ikonet Slå lagsynlighed til/fra  i panelet Egenskaber.

  Bemærk:

  Tryk på knappen Nulstil  for at annullere ændringerne.

Gemme justeringsindstillinger

Du kan gemme farvejusteringsindstillinger og anvende dem på andre billeder. Når en indstilling er gemt, kan du få adgang til den i menuen Forudindstilling i panelet Egenskaber. Du kan også vælge indstillingen Indlæs forudindstilling i justeringsdialogboksmenu. Hvis du gemmer farvejusteringsindstillinger med kommandoen Tilpas farve, kan du få hjælp i afsnittet Tilpasse farven i forskellige billeder.

 • Hvis du vil gemme en indstilling i panelet Forudindstilling, skal du vælge indstillingen Gem forudindstilling i menuen i panelet. Denne valgmulighed er kun tilgængelig for Niveauer, Kurver, Belysning, Farvetone/mætning, Sort-hvid, Kanalmixer og Selektiv farve.
 • Klik på Gem for at gemme en indstilling i billedjusteringsdialogboksen Skygge/højlys eller Erstat farve. I billedjusteringsdialogboksen Niveauer, Kurver, Belysning, Farvetone/farvemætning, Sort-hvid, Kanalmixer eller Selektiv farve skal du vælge Gem forudindstilling i menuen i panelet. Indtast et navn til indstillingen, og klik derefter på Gem.

Anvende justeringsindstillinger igen

Når først en justeringsindstilling er gemt, gemmes den som en forudindstilling og kan anvendes igen.

 • Vælg en justeringsforudindstilling i menuen Forudindstilling i panelet Egenskaber.
 • Klik på Indlæs i en justeringsdialogboks. Find og indlæs den gemte justeringsfil. I dialogboksen Kurver, Sort-hvid, Belysning, Farvetone/farvemætning, Selektiv farve, Niveauer eller Kanalmixer vises de gemte forudindstillinger i menuen Forudindstillinger. Vælg Indlæs forudindstilling under indstillingen Forudindstilling for at indlæse en forudindstilling, der ikke vises i pop op-menuen Forudindstilling, fra en anden placering.

Hvis du vil fjerne standardforudindstillinger, skal du gå til følgende mapper, flytte forudindstillingerne ud af mapperne og genstarte Photoshop.

 • Windows: [startdrev]/Programmer/Adobe/Adobe Photoshop [versionsnummer]/Forudindstillinger/[justeringstype]/[navn på forudindstilling]

 • Mac OS: [startdrev]/Programmer/Adobe Photoshop [versionsnummer]/Faste indstillinger/[justeringstype]/[navn på fast indstilling]

Korrektion af farver i CMYK og RGB

Selvom du kan foretage alle farve- og tonekorrektioner i RGB-tilstand og de fleste justeringer i CMYK-tilstand, bør du vælge en tilstand med omhu. Undgå flere konverteringer mellem tilstande, da farveværdier afrundes og mistes ved hver konvertering. Undlad at konvertere RGB-billeder til CMYK-tilstand, hvis de er beregnet til visning på skærmen. Du må ikke lave farvekorrektioner i RGB-tilstand på CMYK-billeder, som adskilles og udskrives.

Hvis du skal konvertere billedet fra en tilstand til en anden, skal du foretage de fleste tone- og farvekorrektioner i RGB-tilstand. Derefter kan du bruge CMYK-tilstand til finjustering. Fordelene ved at arbejde i RGB-tilstand er:

 • RGB har færre kanaler. Som resultat heraf bruger computeren mindre hukommelse.

 • RGB har et bredere farveområde end CMYK, og der er større sandsynlighed for, at flere farver bevares efter justeringer.

  Du kan korrigere farver for at få vist et eksempel på skærmen på, hvordan dokumentets farver ser ud, når de gengives i en bestemt outputenhed. Se Om skærmkorrektur af farver.

Bemærk:

Du kan redigere et billede i RGB-tilstand i ét vindue og få vist det samme billede i CMYK-farve i et andet vindue. Vælg Vindue > Arranger > Nyt vindue til (filnavn) for at åbne et nyt vindue. Vælg indstillingen Arbejds-CMYK til korrekturopsætning, og vælg derefter kommandoen Korrekturfarve for at aktivere CMYK-visningen i et af vinduerne.


Identificere farver uden for farveskalaen

En farveskala er det farveområde, et farvesystem kan vise eller udskrive. En farve, der kan vises i RGB, kan ligge uden for farveskalaen for CMYK-indstillingen og kan derfor ikke udskrives.

I RGB-tilstand kan du se, om en farve er uden for farveskala på følgende måder:

 • I infopanelet vises der et udråbstegn ud for CMYK-værdierne, når du bevæger markøren over en farve uden for farveskalaen.

 • Der vises en advarselstrekant både i panelet Farvevælger og i panelet Farve. Hvis du vælger en farve uden for farveskalaen, vises den nærmeste CMYK-ækvivalent. Hvis du vil vælge CMYK-ækvivalenten, skal du klikke på trekanten eller farveprøven.

  Photoshop tilpasser automatisk alle farver, når du konverterer et RGB-billede til CMYK. Bemærk, at nogle detaljer i billedet kan gå tabt, afhængigt af dine konverteringsindstillinger. Du kan identificere de farver i billedet, der ligger uden for farveskalaen, eller korrigere dem manuelt, før de konverteres til CMYK. Du kan bruge kommandoen Advarsel om farvetilpasning til at fremhæve farver uden for farveskalaen.

Finde farver uden for farveskalaen

 1. Vælg Vis > Korrekturopsætning, og vælg derefter den korrekturprofil, på hvilken du vil basere advarslen om farvetilpasning.
 2. Vælg Vis > Advarsel om farvetilpasning.

Alle pixel uden for farveskalaen i det aktuelle rum for korrekturprofilen fremhæves med gråt.

Ændre farven på advarslen om farvetilpasning

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Vælg Rediger > Indstillinger > Gennemsigtighed og farvetilpasning.
  • (Mac OS) Vælg Photoshop > Indstillinger > Gennemsigtighed og farvetilpasning.
 2. Under Advarsel om farvetilpasning skal du klikke på farveboksen for at åbne farvevælgeren. Vælg derefter en ny advarselsfarve, og klik på OK.

  De bedste resultater opnås ved at bruge en farve, der ikke allerede er til stede i billedet.

 3. Indtast en værdi i tekstboksen Opacitet, og klik derefter på OK.

  Brug denne indstilling til at vise mere eller mindre af det underliggende billede gennem advarselsfarven. Værdier kan ligge fra 1% til 100%.

  Advarselsfarve for farvetilpasning i Photoshop
  Originalt billede og forhåndsvisning af farver uden for farveskalaen, hvor blå er valgt til farven på advarslen om farvetilpasning

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online