Arbejde med infopanelet

Infopanelet viser farveværdierne under markøren og andre nyttige oplysninger, alt efter hvilket værktøj der er i brug. Infopanelet viser også et tip til at bruge det valgte værktøj, giver oplysninger om dokumentstatus og kan vise 8-bit, 16-bit eller 32-bit værdier.

Infopanelet indeholder følgende oplysninger:

 • Afhængigt af den indstilling, du angiver, viser infopanelet 8-bit, 16-bit eller 32-bit værdier.

 • Når der vises CMYK-værdier, vises et udråbstegn i infopanelet ved siden af CMYK-værdierne, hvis farven under markøren eller farveeksemplet ligger uden for den CMYK-farveskala, der kan udskrives.

 • Når du bruger et markeringsrammeværktøj, viser infopanelet markørpositionens x- og y-koordinater samt markeringsrammens bredde (B) og højde (H), mens du trækker.

 • Når beskærings- eller zoomværktøjet bruges, viser infopanelet markeringsrammens bredde (B) og højde (H), mens du trækker. Panelet viser også beskæringsmarkeringsrammens rotationsvinkel.

 • Når stregværktøjet, penværktøjet eller farveforløbsværktøjet bruges, eller når en markering flyttes, viser infopanelet startpositionens x- og y-koordinater, ændringen i X (DX), ændringen i Y (DY), vinklen (A) samt afstanden (D), mens du trækker.

 • Når der bruges en todimensional transformeringskommando, viser infopanelet den procentvise ændring i bredden (B) og højden (H), rotationsvinklen (A) og vinklen for vandret skråtstilling (H) eller lodret skråtstilling (V).

 • Når der bruges en farvejusteringsdialogboks (f.eks. Kurver), viser infopanelet farveværdierne før og efter for pixel under markøren og under farveeksemplerne.

 • Hvis indstillingen Vis værktøjstip er aktiveret, kan du se tip til brugen af det værktøj, der er valgt i værktøjskassen.

 • Afhængigt af de valgte indstillinger viser infopanelet statusoplysninger, f.eks. dokumentstørrelse, dokumentprofil, dokumentdimensioner, arbejdsstørrelser, effektivitet, tidsindstilling og aktuelt værktøj.

Bruge infopanelet

I infopanelet vises filoplysninger om et billede, og den indeholder også feedback om farveværdierne, når du bevæger en værktøjsmarkør hen over et billede. Sørg for, at infopanelet er synligt i arbejdsrummet, hvis du vil have vist oplysninger, når du trækker i billedet.

 1. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil have vist infopanelet:
  • Klik på infopanelets fane, hvis den er forankret sammen med andre paneler.

  • Vælg Vindue > Info. Filoplysninger om billedet vises i bunden af infopanelet. Du kan ændre de oplysninger, der vises, ved at klikke på trekanten i panelets øverste højre hjørne og vælge Panelindstillinger i panelmenuen.

 2. Angiv indstillingerne for de oplysninger, der skal vises i infopanelet, ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Panelindstillinger i menuen i infopanelet, og angiv indstillinger i dialogboksen Indstillinger for infopanel.

  • Klik på et pipetteikon, og vælg visningsindstillinger i pop op-menuen. Du kan også bruge pop op-menuen til angive, om infopanelet skal vise 8-bit, 16-bit eller 32-bit værdier.

  • Klik på markørkoordinatikonet , og vælg en måleenhed.

 3. Vælg et værktøj.
 4. Bevæg markøren i billedet, eller træk i billedet for at bruge værktøjet. Følgende oplysninger vises, afhængigt af det valgte værktøj:

  Viser de numeriske værdier for farven under markøren.

  Viser markørens x- og y-koordinater.

  Viser bredden (B) og højden (H) for en markeringsramme eller form, mens du trækker, eller bredden og højden for den aktive markering.

Ændre indstillingerne for infopanelet

 1. Klik på trekanten i øverste højre hjørne for at åbne infopanelets menu, og vælg Panelindstillinger.
 2. Vælg en af følgende visningsindstillinger for Primær farveudlæsning i dialogboksen Indstillinger for infopanel:

  Faktisk farve

  Viser værdier i billedets aktuelle farvetilstand.

  Korrekturfarve

  Viser værdier for billedets outputfarverum.

  [Farvetilstand]

  Viser farveværdierne i denne farvetilstand.

  Total trykfarve

  Viser den samlede procent af alle CMYK-trykfarver ved markørpositionen ud fra de værdier, der er indstillet i dialogboksen CMYK-opsætning.

  Opacitet

  Viser opaciteten for det aktuelle lag. Denne indstilling gælder ikke for baggrunden.

  Bemærk:

  Du kan også angive udlæsningsindstillingerne ved at klikke på pipetteikonet i infopanelet. Ud over indstillingerne for Primær farveudlæsning kan du også få vist værdier for 8-bit, 16-bit eller 32-bit.

 3. Vælg en visningsindstilling på listen i trin 2 for Sekundær farveudlæsning. For den anden udlæsning kan du også klikke på pipetteikonet i infopanelet og vælge udlæsningsindstillinger i pop op-menuen.
  Klik på pipetteikonet og vælg en udlæsning
  Klik på et pipetteikon, og vælg en udlæsningstilstand i pop op-menuen

 4. Vælg en måleenhed for Linealenheder.
 5. Vælg mellem følgende under Statusoplysninger for at få vist filoplysninger i infopanelet:

  Dokumentstørrelser

  Viser oplysninger om mængden af data i billedet. Tallet til venstre repræsenterer billedets udskriftsstørrelse, dvs. den omtrentlige størrelse på den gemte samkopierede fil i Adobe Photoshop-format. Tallet til højre viser filens omtrentlige størrelse, herunder lag og kanaler.

  Dokumentprofil

  Viser navnet på den farveprofil, der bruges af billedet.

  Dokumentdimensioner

  Viser billedets dimensioner.

  Arbejdsstørrelser

  Viser oplysninger om mængden af RAM og arbejdsdisk, der bruges til at behandle billedet. Tallet til venstre repræsenterer den mængde hukommelse, der anvendes af programmet til at vise alle åbne billeder. Tallet til højre repræsenterer den samlede mængde RAM, der er til rådighed til billedbehandling.

  Effektivitet

  Viser den procentvise tid, der rent faktisk går med at udføre en handling i stedet for at læse eller skrive på arbejdsdisken. Hvis værdien ligger under 100%, bruger Photoshop arbejdsdisken og arbejder derfor langsommere.

  Tidsindstilling

  Viser, hvor lang tid det har taget at udføre den seneste handling.

  Aktuelt værktøj

  Viser navnet på det aktive værktøj.

  Måleskala

  Viser dokumentets skala.

 6. (Valgfrit) Vælg Vis værktøjstip for at få vist et tip til brugen af et valgt værktøj nederst i infopanelet.
 7. Klik på OK.

  Bemærk:

  Hvis du vil ændre måleenheder, skal du klikke på trådkorsikonet i infopanelet og vælge i menuen.

Visning af filoplysninger i dokumentvinduet

Statuslinjen findes nederst i hvert dokumentvindue og indeholder nyttige oplysninger, f.eks. den aktuelle forstørrelse og filstørrelsen på det aktive billede samt en kort vejledning i brugen af det aktive værktøj.

Bemærk:

Du kan også se oplysninger om copyright og forfatter, der er tilføjet i filen. Disse oplysninger kan være standardfiloplysninger og oplysninger om Digimarc-vandmærker. Photoshop scanner automatisk åbnede billeder for vandmærker med ekstramodulet Digimarc Detect Watermark. Hvis der findes et vandmærke, viser Photoshop et copyrightsymbol i billedvinduets titellinje og opdaterer copyrightfelterne i dialogboksen Filoplysninger.

 1. Klik på trekanten i dokumentvinduets nederste kant.
  Indstillinger for visning af filoplysninger
  Indstillinger for visning af filoplysninger, når Version Cue er aktiveret

 2. Vælg en visningsindstilling i pop op-menuen:

  Bemærk:

  Hvis Version Cue er aktiveret, skal du vælge i undermenuen Vis.

  Version Cue

  Viser dokumentets Version Cue-arbejdsgruppestatus, f.eks. åben, ikke-styret, ikke-gemt osv. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Version Cue er aktiveret.

  Dokumentstørrelser

  Oplysninger om mængden af data i billedet.

  Dokumentprofil

  Navnet på den farveprofil, der bruges af billedet.

  Dokumentdimensioner

  Billedets dimensioner.

  Måleskala

  Dokumentets skala.

  Arbejdsstørrelser

  Oplysninger om mængden af RAM og arbejdsdisk, der bruges til at behandle billedet.

  Effektivitet

  Den procentvise tid, der rent faktisk går med at udføre en handling i stedet for at læse eller skrive på arbejdsdisken.

  Tidsindstilling

  Den tid, det tog at fuldføre den seneste handling.

  Aktuelt værktøj

  Navnet på det aktive værktøj.

  32-bit belysning

  Indstilling til justering af eksempelbilledet til visning af HDR-billeder (High Dynamic Range) med 32 bit pr. kanal på computerens skærm. Skydeknappen kankun benyttes, når dokumentvinduet viser et HDR-billede.

Bemærk:

Klik i afsnittet med filinformation på statuslinjen for at få vist dokumentets bredde, højde, kanaler og opløsning. Ctrl + klik (Windows) eller Kommando + klik (Mac OS) for at få vist flisebredde og højde.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online