Hente digitale billeder fra kameraer

Du kan kopiere billeder til din computer ved at tilslutte dit kamera eller en mediekortlæser til computeren.

 • Du kan bruge kommandoen Hent fotos fra kamera i Adobe® Bridge® til at hente fotos og til at organisere, omdøbe og anvende metadata på dem.

 • Hvis dit kamera eller kortlæseren vises som et drev på computeren, skal du kopiere billeder direkte til harddisken eller til Adobe Bridge.

 • Brug den software, der fulgte med kameraet, Windows Image Acquisition (WIA) eller Image Capture (macOS). Yderligere oplysninger om brug af Windows Image Acquisition eller Image Capture finder du i dokumentationen til computeren.

Importere billeder fra et digitalkamera ved hjælp af WIA (Windows)

Visse digitalkameraer importerer billeder ved hjælp af WIA-understøttelse Windows Image Acquisition). Når du bruger WIA, arbejder Photoshop sammen med Windows og softwaren til digitalkameraet eller scanneren for at importere billeder direkte til Photoshop.

 1. Vælg Filer > Importer > WIA-understøttelse.

 2. Vælg en destination, hvor billedfilerne skal gemmes på computeren.

 3. Sørg for, at Åbn hentet billede(r) i Photoshop er valgt. Hvis du importerer et stort antal billeder, eller hvis du vil redigere billederne senere, skal du fravælge Åbn hentet billede(r).

 4. Vælg Entydig undermappe for at gemme de importerede billeder direkte i en mappe, hvis navn er dags dato.

 5. Klik på Start.

 6. Vælg det digitalkamera, billederne skal importeres fra.

  Bemærk:

  Hvis navnet på kameraet ikke vises i undermenuen, skal du kontrollere, at softwaren og driverne blev korrekt installeret, og at kameraet er tilsluttet.

 7. Vælg det eller de billeder, du vil importere:
  • Klik på billedet på listen med miniaturebilleder for at importere det.

  • Hold Skift nede, og klik på flere billeder for at importere dem på én gang.

  • Klik på Vælg alle for at importere alle billeder.

 8. Klik på Hent billede for at importere billedet.

Importere scannede billeder

Bemærk:

Scannersoftware og -drivere understøttes af producenten, ikke af Adobe. Hvis du har problemer med scanningen, skal du kontrollere, at du bruger den nyeste version af scannersoftwaren og -driveren.

Scan og importér billeder fra et andet scannerprogram

De fleste scannere har et separat scannerprogram, der kan bruges til at scanne og gemme billeder.

Hvis scannerproducenten ikke udbyder opdateret software og drivere, der er kompatible med gængse operativsystemer, er du muligvis nødt til at bruge scanningsløsninger fra tredjeparter. Tredjepartsværktøjer er dedikerede scanningsløsninger, og de er bedre egnede til vigtige eller store mængder scanninger:

Hvis du bruger et dedikeret program til scanning, kan du retouchere og redigere billeder i Photoshop, mens du scanner i baggrunden – hvilket kan være mere effektivt.

Hvis du bruger et separat scannerprogram, skal du gemme dine scannede billeder som TIFF-filer og derefter åbne dem i Photoshop.

Bemærk:

Med nogle typer scannersoftware kan du angive Photoshop som det eksterne redigeringsprogram til et billede, når scanningen er fuldført. Se den dokumentationen, der fulgte med din scanner, eller kontakt scannerproducenten for at få mere at vide.

 1. Start scannersoftwaren, og vælg de ønskede indstillinger.

 2. Gem scannede billeder i TIFF-format.

 3. Åbn de gemte TIFF-filer i Photoshop.

Scan og importer billeder med Apples Image Kit-grænseflade (macOS)

 1. Vælg Filer > Importer > Billeder fra enhed.

  Dette åbner Apples Image Capture-app.

 2. Vælg den scanner, du vil bruge, på listen over ENHEDER i venstre kolonne.

  Bemærk:

  Hvis navnet på scanneren ikke vises på listen over ENHEDER, skal du kontrollere, at softwaren og driverne blev korrekt installeret, og at scanneren er tilsluttet.

 3. Vælg Opret nyt Photoshop-dokument for at åbne det scannede billede i Photoshop som et nyt dokument.

 4. Angiv indstillingerne for farve, opløsning, størrelse samt destination, navn og filformat for det scannede billede.

 5. Klik på Scan.

 6. Det scannede billede åbnes i Photoshop til redigering.

Scan og importér billeder med en WIA-grænseflade (Windows)

 1. Vælg Filer > Importer > WIA-understøttelse.

 2. Vælg en destination på computeren, hvor billedfilerne skal gemmes.
 3. Klik på Start.

 4. Vælg Åbn hentet billede(r) i Photoshop (medmindre et stort antal billeder skal importeres, eller hvis du vil redigere billederne senere).

 5. Vælg Entydig undermappe, hvis du vil gemme de importerede billeder i en mappe, der navngives med dags dato.
 6. Vælg den scanner, du vil bruge.

  Bemærk:

  Hvis navnet på scanneren ikke vises i undermenuen, skal du kontrollere, at softwaren og driverne blev korrekt installeret, og at scanneren er tilsluttet.

 7. Vælg den billedtype, du vil scanne: Farve, Gråtoner, Sort og hvid eller Tekst.

  Bemærk:

  Du kan angive tilpassede indstillinger ved at vælge Justere kvaliteten af det indscannede billede.

 8. Klik på Forhåndsvisning. Træk om nødvendigt i afgrænsningsrammens håndtag for at justere beskæringens størrelse.

 9. Klik på Scan.

 10. Det scannede billede åbnes i Photoshop til redigering.

Scan og importér billeder med en TWAIN-grænseflade

TWAIN-ekstramodul understøttes ikke i aktuelt understøttede versioner af Photoshop.

Video | Forbedring af smartphone-billeder

Video | Forbedring af smartphone-billeder
Lær at forbedre billeder hentet fra smartphones...
Adobe Photoshop