Justering af detaljer i skygge og højlys

Forbedre detaljer i skygge og højlys

Kommandoen Skygge/højlys er én metode til korrektion af fotos, hvor motivet fremstår i silhuet på grund af stærkt baglys, eller hvor motivet er en anelse for lyst, fordi det har været for tæt på kameraets blitz. Justeringen kan også bruges til at gøre skyggeområder lysere i et ellers godt belyst billede. Kommandoen Skygge/fremhævet område gør ikke kun et billede lysere eller mørkere, det gør lysere eller mørkere ud fra de omgivende pixels (lokalområdet) i skygger eller højlys. Derfor er der separate kontrolelementer til skygger og til højlys. Standardindstillingerne er angivet til at korrigere billeder med baglysproblemer.

Kommandoen Skygge/fremhævet område har også en skydeknap for Mellemtonekontrast, indstilling for Sort udklip og indstilling for Hvidt udklip til justering af billedets generelle kontrast og en farvekorrektionsskydeknap til justering af mætning.

Bemærk:

Husk på, at med kommandoen Skygge/højlys foretages der justeringer direkte i billedet, og billedoplysninger bliver slettet. Hvis du vil redigere uden at slette noget, anbefales det at bruge justeringslag eller Camera Raw. Se Justerings- og udfyldningslag og Introduktion til Camera Raw.

Korrektion af skygge/højlys anvendt i Photoshop
Originalbillede, hvor korrektionen Skygge/fremhævet område er anvendt

Justere skygger og højlys i billedet

 1. Vælg Billede > Justeringer > Skygge/fremhævet område.

  Sørg for, at indstillingen Eksempel er valgt i dialogboksen, hvis du have billedet opdateret, mens du foretager justeringer.

 2. Mængden af belysningskorrektion justeres ved at flytte skydeknappen Mængde eller indtaste en værdi i procent-tekstboksen for Skygge eller Højlys. Højere værdier giver enten større belysning af skygger eller større formørkelse af højlys. Du kan justere både skygger og højlys i et billede.
 3. Hvis du kræver finere kontrol, skal du vælge Vis flere indstillinger for at foretage yderligere justeringer.
  Bemærk:

  Hvis du vil øge skyggedetaljerne i et i øvrigt velbelyst billede, skal du prøve værdierne i 0-25%-området for Skyggemængde og Tonebredde for skygger.

 4. (Valgfrit) Klik på knappen Gem som standard for at gemme de aktuelle indstillinger og gøre dem standardindstillinger for kommandoen Skygge/fremhævet område. Du kan gendanne de oprindelige standardindstillinger ved at holde tasten Skift nede og klikke på knappen Gem som standard.
  Bemærk:

  Du kan genbruge indstillinger for Skygge/fremhævet område ved at klikke på knappen Gem for at gemme de aktuelle indstillinger i en fil og senere bruge knappen Indlæs til at indlæse indstillingerne igen. Du finder yderligere oplysninger om at gemme og indlæse indstillinger under Gemme justeringsindstillinger.

 5. Klik på OK.

Indstillinger under kommandoen Skygge/fremhævet område

Mængde

Kontrollerer (enkeltvis for højlys- og skyggeværdierne i billedet), hvor meget der korrigeres.

Bemærk:

Ekstreme værdier kan medføre krydsning, så det, der startede som et højlys bliver mørkere end det, der startede som en skygge. Dette kan få de justerede billeder til at se "unaturlige" ud.

Tonebredde

Kontrollerer toneområdet i de skygger og højlys, der redigeres. Mindre værdier begrænser justeringer til de mørkere områder for skyggekorrektion og de lysere områder for korrektion af højlys. Større værdier øger det toneområde, der justeres yderligere i mellemtonerne. Ved 100 % påvirker skydeknappen for skyggers tonebredde f.eks. skyggerne mest, mellemtonerne påvirkes delvist, men det klareste højlys påvirkes ikke. Tonebredde varierer fra billede til billede. For stor en værdi kan give "glorier" omkring mørke eller lyse kanter. Standardindstillingerne forsøger at reducere sådanne artefakter. Der kan også forekomme glorier, når værdierne for mængden af skygge eller højlys er for store.

Bemærk:

Tonebredde angives som standard til 50 %. Hvis du forsøger at gøre et mørkt emne lysere, men mellemtonerne eller de lysere områder ændres for meget, kan du prøve at reducere tonebredden for skygge mod nul, så kun de mørkeste områder gøres lysere. Men hvis du vil gøre både mellemtoner og skygger lysere, skal du øge tonebredden for skygger mod 100 %

Radius

Kontrollerer størrelsen af lokalområdet omkring hver pixel. Tilstødende pixels bruges til at bestemme, om en pixel er i skygge eller højlys. Hvis skydeknappen flyttes mod venstre, angiver det et mindre område, og hvis den flyttes mod højre, angiver det et større område. Den optimale størrelse af lokalområdet afhænger af billedet. Det er bedst at eksperimentere lidt med justeringen. Hvis radiusen er for stor, er der en tendens til at justeringen gør hele billedet lysere (eller mørkere) i stedet for kun at gøre motivet lysere. Det er bedst at indstille radius til ca. samme størrelse som emnerne af interesse i billedet. Prøv forskellige indstillinger for radius for at opnå den bedste balance mellem emnets kontrast og differentiel belysning (eller formørkelse) af emnet i forhold til baggrunden.

Lysstyrke

Dette justerer lysstyrken i et gråtonebillede. Denne justering er kun tilgængelig for gråtonebilleder. Når skydeknappen flyttes mod venstre, gøres et gråtonebillede mørkere. Når den flyttes mod højre, gøres et gråtonebillede lysere.

Mellemtonekontrast

Dette justerer kontrasten i mellemtonerne. Når skydeknappen flyttes mod venstre, reduceres kontrast. Når den flyttes mod højre, forøges kontrasten. Du kan også indtaste en værdi i tekstboksen Mellemtonekontrast. En negativ værdi reducerer kontrasten, og en positiv værdi øger kontrasten. Forøgelse af mellemtonekontrast giver større kontrast i mellemtonerne, men har en tendens til at gøre skygger mørkere og højlys lysere.

Sort udklip og hvidt udklip

Angiver, hvor meget af skyggerne og højlysene der bliver udklippet til den nye ekstreme skygge (niveau 0) og højlys (niveau 255) i billedet. Højere værdier giver et billede med større kontrast. Pas på ikke at gøre udklipningsværdierne for store, da det kan reducere detaljerne i skygger og højlys (intensitetsværdierne klippes og gengives som ren sort eller ren hvid).