Markere et eller flere udsnit

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Værktøj til valg af udsnit , og klik på udsnittet i billedet. Når du arbejder med overlappende udsnit, skal du klikke på den synlige del af et underliggende udsnit for at markere det.
 • Vælg udsnitsmarkeringsværktøjet, og hold Skift nede, mens du klikker for at føje udsnit til markeringen.
 • Vælg værktøjet Udsnitsmarkering i dialogboksen Gem til web og enheder, klik på et automatisk udsnit eller uden for billedområdet, og træk hen over de udsnit, du vil markere. (Hvis du klikker i et brugerudsnit og trækker det, flyttes udsnittet).
 • Vælg Filer > Gem til web og enheder. Brug udsnitsværktøjet i dialogboksen til at vælge et udsnit.

Bemærk:

Når du bruger Udsnitsværktøj eller Værktøj til valg af udsnit, kan du skifte fra det ene værktøj til det andet ved at holde Ctrl-tasten (Windows) eller Kommando-tasten (Mac OS) nede.

Flytte, skalere og fastgøre brugerudsnit

Du kan flytte og ændre størrelse på brugerudsnit i Photoshop, men ikke i dialogboksen Gem til web og enheder.

Flytte eller skalere et brugerudsnit

 1. Marker et eller flere brugerudsnit.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil flytte et udsnit, skal du flytte markøren inden for rammen af udsnitsmarkeringen og trække udsnittet til en ny placering. Tryk på Skift for at låse bevægelsen til en lodret, vandret eller 45° diagonal linje.

  • Hvis du vil ændre størrelsen af et udsnit, skal du trække i et side- eller hjørnehåndtag på udsnittet. Hvis du markerer og skalerer tilstødende udsnit, skaleres størrelsen på de fælles kanter, der deles af udsnittene.

Skalere eller flytte et brugerudsnit ved hjælp af numeriske koordinater

 1. Marker et eller flere brugerudsnit.
 2. Klik på knappen Indstillinger på indstillingslinjen. Du kan også dobbeltklikke på et udsnit for at få vist indstillingerne.
 3. I området Dimensioner i dialogboksen Udsnitsindstillinger skal du ændre en eller flere af følgende indstillinger:

  X

  Angiver afstanden i pixel mellem udsnittets venstre kant og linealens startpunkt i dokumentvinduet.

  Y

  Angiver afstanden i pixel mellem udsnittets øverste kant og linealens startpunkt i dokumentvinduet.

  Bemærk:

  Standardstartpunktet for linealen er billedets øverste venstre hjørne.

  W

  Angiver udsnittets bredde.

  H

  Angiver udsnittets højde.

Fastgøre udsnit til en hjælpelinje, et brugerudsnit eller et andet objekt

 1. Vælg de ønskede indstillinger i Vis > Fastgør til.
 2. Vælg Vis > Fastgør. En afkrydsning angiver, at indstillingen er slået til.
 3. Flyt de markerede udsnit som ønsket. Udsnittene fastgøres til det valgte objekt inden for 4 pixel.

Opdele brugerudsnit og automatiske udsnit

Brug dialogboksen Opdel udsnit til at opdele udsnit vandret, lodret eller i begge planer. Opdelte udsnit er altid brugerudsnit, uanset om det oprindelige udsnit er et brugerudsnit eller et automatisk udsnit.

Bemærk:

Du kan ikke opdele lagbaserede udsnit.

 1. Marker et eller flere udsnit.
 2. Klik på Opdel på indstillingslinjen med Værktøj til valg af udsnit.
 3. Vælg Eksempel i dialogboksen Opdel udsnit for at få vist ændringerne.
 4. Vælg en eller begge af følgende indstillinger i dialogboksen Opdel udsnit:

  Opdel vandret i

  Opdeler udsnittet i længden.

  Opdel lodret i

  Opdeler udsnittet i bredden.

 5. Definer, hvordan du vil opdele hvert markeret udsnit:
  • Vælg og angiv en værdi for Udsnit nedad eller Udsnit på tværs for at opdele hvert udsnit ensartet i det angivne antal udsnit.

  • Vælg og angiv en værdi for pixel pr. udsnit for at oprette udsnit med det angivne antal pixel. Hvis udsnittet ikke kan opdeles lige ud fra dette antal pixel, oprettes et nyt udsnit med de resterende pixel. Hvis du f.eks. opdeler et udsnit, der er 100 pixel bredt, i tre nye udsnit, der er 30 pixel brede, bliver det resterende område på 10 pixel i bredden til et nyt udsnit.

 6. Klik på OK.

Dublere udsnit

Du kan oprette et dubleret udsnit med de samme dimensioner og optimeringsindstillinger som det originale udsnit. Hvis det originale udsnit er et sammenkædet brugerudsnit, sammenkædes det dublerede udsnit med den samme gruppe sammenkædede udsnit. Dublerede udsnit er altid brugerudsnit, uanset om det oprindelige udsnit er et brugerudsnit, et lagbaseret udsnit eller et automatisk udsnit.

 1. Marker et eller flere udsnit.
 2. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk inde i markeringen.

Kopiere og indsætte et udsnit

Du kan kopiere og indsætte et markeret udsnit i det samme billede, i et andet billede eller i et andet program, f.eks. Dreamweaver. Kopiering af et udsnit kopierer alle lag inden for udsnittets grænser (ikke blot det aktive lag).

 1. Vælg et eller flere udsnit med værktøjet til valg af udsnit .
 2. Klik på Rediger > Kopier.

  Bemærk:

  Et udsnit kan ikke kopieres, hvis der er en aktiv markering i dokumentet (en pixelmarkeringsramme eller en markeret kurve).

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil sætte udsnittet ind i et andet billede, skal du åbne og få vist det pågældende billede.

  • Hvis du sætter ind i Dreamweaver, skal du gøre Dreamweaver-dokumentet til det aktive vindue.

 4. Klik på Rediger > Sæt ind. Der oprettes et nyt lag, når et udsnit sættes ind i et Photoshop-billede.

  Bemærk:

  Et udsnit, der kopieres ind i Dreamweaver, bevarer oplysninger om filnavnet på samt stien til den oprindelige Photoshop-kildefil. Hvis du vil se disse oplysninger i Dreamweaver, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på billedet, vælge designnoter og derefter finde feltet FilePathSrc på fanen Alle oplysninger.

Kombinere udsnit

Du kan kombinere to eller flere udsnit til et enkelt udsnit. Dimensionerne og placeringen af det resulterende udsnit bestemmes af Photoshop ud fra det rektangel, der blev oprettet ved at sammenføje de kombinerede udsnits udvendige kanter. Hvis de kombinerede udsnit ikke støder op til hinanden eller har forskellige proportioner eller justering, kan det netop kombinerede udsnit overlappe andre udsnit.

Det kombinerede udsnit får de samme optimeringsindstillinger som det første udsnit i den række udsnit, du har valgt. Et kombineret udsnit er altid et brugerudsnit, uanset om de originale udsnit omfatter automatiske udsnit.

Bemærk:

Du kan ikke kombinere lagbaserede udsnit.

 1. Marker to eller flere udsnit.
 2. Højreklik (Windows), eller hold Ctrl-tasten nede (Mac OS) og klik, og vælg Kombiner udsnittene.

Ændre stablingsrækkefølgen af udsnit

Når udsnit overlapper hinanden, er det sidst oprettede udsnit det øverste udsnit i stablingsrækkefølgen. Du kan ændre stablingsrækkefølgen for at få adgang til underliggende lag. Du kan angive, hvilket udsnit der skal placeres øverst eller nederst i stablingsrækkefølgen, og flytte udsnit op eller ned i stablingsrækkefølgen.

Bemærk:

Du kan ikke arrangere stablingsrækkefølgen for automatiske udsnit.

 1. Marker et eller flere udsnit.
 2. Vælg værktøjet til valg af udsnit , og klik på en indstilling for stablingsrækkefølgen på indstillingslinjen.
  Indstillinger for stablingsrækkefølge i Photoshop
  Indstillinger for stablingsrækkefølge

  A. Læg forrest B. Flyt fremad C. Flyt bagud D. Læg bagest 

Justere og distribuere brugerudsnit

Du kan justere brugerudsnit langs en kant eller fra deres centrum og distribuere brugerudsnit jævnt langs den lodrette eller vandrette akse. Ved at justere og distribuere brugerudsnit kan du fjerne unødvendige automatiske udsnit og generere en mindre, mere effektiv HTML-fil.

Bemærk:

Hvis du vil justere eller distribuere lagbaserede udsnit, skal du justere eller distribuere indholdet af lagene.

 1. Marker de brugerudsnit, du vil justere.
 2. Vælg Værktøj til valg af udsnit , og vælg en indstilling på indstillingslinjen.
  Justeringsindstillinger i Photoshop
  Justeringsindstillinger

  A. Top B. Lodrette midtpunkter C. Nederst D. Venstre E. Vandrette midtpunkter F. Højre 
  Fordelingsindstillinger i Photoshop
  Fordelingsindstillinger

  A. Top B. Lodrette midtpunkter C. Nederst D. Venstre E. Vandrette midtpunkter F. Højre 

Slette et udsnit

Når du sletter et brugerudsnit eller lagbaseret udsnit, regenereres automatiske udsnit for at udfylde dokumentområdet.

Hvis du sletter et lagbaseret udsnit, slettes det tilknyttede lag ikke, men hvis du sletter et lag, der er knyttet til et lagbaserede udsnit, slettes det lagbaserede udsnit.

Bemærk:

Du kan ikke slette automatiske udsnit. Hvis du sletter alle brugerudsnit og lagbaserede udsnit i et billede, bevares ét automatisk udsnit, som dækker hele billedet.

 1. Marker et eller flere udsnit.
 2. Vælg udsnitsværktøjet eller værktøjet til valg af udsnit, og tryk på tasten Tilbage eller Del.
 3. Hvis du vil slette alle brugerudsnit og lagbaserede udsnit, skal du vælge Vis > Slet udsnit.

Låse alle udsnit

Låsning af udsnit forhindrer, at du ændrer deres størrelse, flytter dem eller på anden måde ændrer dem ved et uheld.

 1. Vælg Vis > Lås udsnit.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online