Med en udsnitsmaske kan du bruge indholdet i et lag til at afmaske lagene ovenover. Afmaskningen bestemmes af indholdet i det nederste lag eller basislaget. Det ugennemsigtige indhold i basislaget udklipper (viser) indholdet i lagene ovenover i udsnitsmasken. Alt andet indhold i de udklippede lag afmaskes.

Udsnitsmaske: Indholdet i det udklippede lag (Potatoes) er kun synligt i indholdet i basislaget (Logo)

Du kan bruge flere lag i en udsnitsmaske, men de skal ligge lige efter hinanden. Navnet på basislaget i masken er understreget, og miniaturebillederne for de overliggende lag er indrykket. De overliggende lag viser ikonet Udsnitsmaske.

Indstillingen Bland udklippede lag som gruppe i dialogboksen Lagtype bestemmer, om basislagets blandingstilstand påvirker hele gruppen eller kun basislaget. (Se Gruppere blandingseffekter).

Oprette en udsnitsmaske

 1. Arranger laget i panelet Lag, så basislaget med masken er placeret under de lag, du vil afmaske.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og placer markøren over den linje i panelet Lag, der deler basislaget og det første lag derover, som du vil medtage i udsnitsmasken (markøren ændres til to overlappende cirkler ). Klik derefter.
  • Marker det første lag over basislaget i panelet Lag, og vælg Lag > Opret udsnitsmaske.
 3. Hvis du vil føje yderligere lag til udsnitsmasken, skal du bruge en af metoderne i trin 2 og arbejde dig opad, ét trin ad gangen, i panelet Lag.

  Bemærk:

  Hvis du opretter et nyt lag mellem lag i en udsnitsmaske eller trækker et udklippet lag mellem lag i en udsnitsmaske, bliver laget en del af udsnitsmasken.

  Lag i udsnitsmasken tildeles basislagets opacitet og tilstandsattributter.

Fjerne et lag fra en udsnitsmaske

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og placer markøren over den linje, der adskiller to grupperede lag i panelet Lag (markøren ændres til to overlappende cirkler ). Klik derefter.
  • Vælg et lag i udsnitsmasken i panelet Lag, og vælg Lag > Ophæv udsnitsmaske. Denne kommando fjerner det markerede lag og eventuelle overliggende lag fra udsnitsmasken.

Ophæve alle lag i en udsnitsmaske

 1. I panelet Lag skal du markere det lag i udsnitsmasken, der er placeret lige over basislaget.
 2. Vælg Lag > Ophæv udsnitsmaske.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online