Om linealer

Med linealer kan du placere billeder eller elementer præcist. Når linealerne er synlige, vises de langs det aktive vindues øverste og venstre side. På linealen kan du ved hjælp af mærker se markørens position, når du flytter den. Hvis du ændrer linealens startpunkt ((0, 0) på den øverste og venstre lineal), kan du måle fra et bestemt sted i billedet. Linealens startpunkt bestemmer også gitterets startpunkt.

Vælg Vis > Linealer for at vise eller skjule linealerne.

Ændre en lineals startpunkt

 1. (Valgfrit) Vælg Vis > Fastgør til, og vælg derefter en kombination af indstillinger i undermenuen. Dette fastgør linealens startpunkt til hjælpelinjer, udsnit eller dokumentgrænser. Du kan også fastgøre til gitteret.
 2. Placer markøren over skæringspunktet for linealerne i vinduets øverste venstre hjørne, og træk diagonalt nedad i billedet. Der vises et trådkors, som markerer linealernes nye startpunkt.

  Bemærk:

  Du kan holde Skift nede, mens du trækker, for at fastgøre linealens startpunkt til linealmærkerne.

  Hvis du vil nulstille en lineals startpunkt til standardværdien, skal du dobbeltklikke i linealens øverste venstre hjørne.

  Photoshop Træk linealer
  Træk for at oprette et nyt startpunkt for linealen

Ændre måleenheden

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på en lineal.

  • (Windows) Vælg Rediger > Indstillinger > Enheder & linealer, eller højreklik på linealen, og vælg derefter en ny enhed i genvejsmenuen.

  • (Mac OS) Vælg Photoshop > Indstillinger > Enheder & linealer, eller hold Ctrl nede, og klik på linealen, og vælg derefter en ny enhed i genvejsmenuen.

 2. Vælg en måleenhed for Linealer.

  Bemærk:

  Hvis du ændrer enhederne i infopanelet, ændres enhederne automatisk på linealerne.

 3. For Punkt/Pica-størrelse skal du vælge en af følgende indstillinger:

  PostScript (72 punkter pr. tomme)

  Angiver en enhedsstørrelse, der er kompatibel med udskrivning på en PostScript-enhed.

  Traditionel

  Bruger 72,27 punkter pr. tomme, som normalt bruges til udskrivning.

 4. Klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online