Om kanaler

Kanaler er gråtonebilleder, der gemmer forskellige typer oplysninger:

 • Farveoplysningskanaler oprettes automatisk, når du åbner et nyt billede. Billedets farvetilstand bestemmer antallet af oprettede farvekanaler. Et RGB-billede har f.eks. en kanal til hver farve (rød, grøn og blå) plus en sammensat kanal, der bruges til at redigere billedet.

 • Alfakanaler gemmer markeringer som gråtonebilleder. Du kan tilføje alfakanaler for at oprette og gemme masker, som du kan bruge til at bearbejde eller beskytte bestemte dele af et billede. (Se Om masker og alfakanaler.)

 • Staffagefarvekanaler angiver yderligere plader til udskrivning med staffagetrykfarver. (Se Om staffagefarver.)

  Et billede kan have op til 56 kanaler. Alle nye kanaler indeholder de samme dimensioner og antal pixel som det originale billede.

  Den obligatoriske filstørrelse til en kanal afhænger af pixeloplysningerne i kanalen. Bestemte filformater, herunder TIFF- og Photoshop-formaterne, komprimerer kanaloplysningerne og kan være pladsbesparende. Størrelsen på en ukomprimeret fil, herunder alfakanaler og lag, vises som værdien yderst til højre på statuslinjen nederst i vinduet, når Dokumentstørrelser vælges i pop op-menuen.

 

Bemærk:

Så længe du gemmer en fil i et format, der understøtter billedets farvetilstand, bevares farvekanalerne. Alfakanaler bevares kun, når du gemmer en fil i formaterne Photoshop, PDF, TIFF, PSB eller Raw. DCS 2.0-format bevarer kun staffagefarvekanaler. Hvis du gemmer i andre formater, kan det medføre, at kanaloplysninger kasseres.

Oversigt over panelet Kanaler

Panelet Kanaler viser først alle kanaler i billedets sammensætningskanal (for RGB-, CMYK- og Lab-billeder). Et miniaturebillede af kanalens indhold vises til venstre for kanalnavnet, og miniaturebilledet opdateres automatisk, når du redigerer kanalen.

Kanaltyper i Photoshop
Kanaltyper

A. Farvekanaler B. Staffagefarvekanaler C. Alfakanaler 

Vise panelet Kanaler

 1. Vælg Windows > Kanaler.

Redigere størrelsen på eller skjule kanalminiaturer

 1. Vælg Panelindstillinger i menuen i panelet Kanaler. Klik på en miniaturestørrelse, eller klik på Ingen for at slå visningen af miniaturebilleder fra.

  Med miniaturebilleder er det nemt at holde styr på kanalindhold, men ydelsen kan blive forbedret, hvis du slår visningen af miniaturebilleder fra.

Vise eller skjule en kanal

Du kan bruge panelet Kanaler til at få vist en vilkårlig kombination af kanaler i dokumentvinduet. Du kan f.eks. få vist en alfakanal og sammensætningskanalen sammen for at se, hvordan ændringer af alfakanalen påvirker hele billedet.

 1. Klik i øjekolonnen ved siden af kanalen for at skjule eller vise kanalen. Klik på sammensætningskanalen for at få vist alle standardfarvekanaler. Sammensætningskanalen vises, når alle farvekanalerne er synlige.

  Bemærk:

  Du kan vise eller skjule flere kanaler ved at trække gennem øjekolonnen i panelet Kanaler.

Vise farvekanaler i farver

Enkelte kanaler vises med gråtoner. I RGB-, CMYK- eller Lab-billeder kan du få vist de enkelte kanaler i farver. I Lab-billeder vises kun a- og b-kanalerne i farver. Hvis mere end én kanal er aktiv, vises kanalerne altid i farver.

Du kan ændre standarden for at vise de enkelte farvekanaler i farver. Når en kanal er synlig i billedet, vises et øjeikon til venstre for den i panelet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • I Windows: Vælg Rediger > Indstillinger > Grænseflade.

  • I Mac OS: Vælg Photoshop > Indstillinger > Grænseflade.

 2. Vælg Vis kanaler i farver, og klik på OK.

Vælge og redigere kanaler

Du kan vælge en eller flere kanaler i panelet Kanaler. Navnene på alle valgte, eller aktive, kanaler er fremhævet.

Vælg flere kanaler i Photoshop
Valg af flere kanaler

A. Ikke synlig eller redigerbar B. Synlig, men ikke valgt til redigering C. Valgt til visning og redigering D. Valgt til redigering, men ikke til visning 
 • Klik på kanalnavnet for at vælge kanalen. Hold Shift nede, og klik for at vælge (eller fravælge) flere kanaler.
 • Hvis du vil redigere en kanal, skal du markere den og derefter bruge et male- eller redigeringsværktøj til at male i billedet. Du kan kun male på én kanal ad gangen. Mal med hvid for at tilføje den valgte kanals farve med 100% intensitet. Mal med en grå værdi for at tilføje den valgte kanals farve med en lavere intensitet. Mal med sort for at fjerne kanalens farve fuldstændigt.

Omarrangere og omdøbe alfa- og staffagefarvekanaler

Du kan kun flytte alfa- eller staffagefarvekanaler over standardfarvekanalerne, hvis billedet er i multikanaltilstand (Billede > Tilstand >Multikanal). Se Multikanaltilstand for at få oplysninger om denne tilstands begrænsninger.

 • Hvis du vil ændre alfa- eller staffagekanalers rækkefølge, skal du trække kanalen op eller ned i panelet Kanaler. Når en linje vises på den ønskede placering, skal du slippe museknappen.

Bemærk:

Staffagefarver overtrykkes i den rækkefølge, de vises i, fra øverst til nederst i panelet Kanaler.

 • Hvis du vil omdøbe en alfa- eller staffagefarvekanal, skal du dobbeltklikke på kanalens navn i panelet Kanaler og skrive et nyt navn.

Se Opret en ny staffagefarvekanal for at få flere oplysninger.

Slette en kanal

Du kan få brug for at slette staffagefarve- eller alfakanaler, du ikke længere har brug for, før et billede gemmes. Komplekse alfakanaler kan øge den nødvendige diskplads til et billede væsentligt.

 1. Vælg kanalen i panelet Kanaler i Photoshop, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på sletteikonet .

  • Træk kanalnavnet i panelet til sletteikonet.

  • Vælg Slet kanal i menuen i panelet Kanaler.

  • Klik på sletteikonet nederst i panelet, og klik på Ja.

  Bemærk:

  Når du sletter en farvekanal fra en fil med lag, samkopieres synlige lag, og skjulte lag kasseres. Det skyldes, at når en farvekanal fjernes, konverteres billedet til multikanaltilstand, som ikke understøtter lag. Et billede samkopieres, når du sletter en alfakanal, staffagefarvekanal eller ekspresafmaskning.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online