Bemærk:

For Photoshop-versioner tidligere end Photoshop CC er nogle af de omtalte funktioner i denne artikel kun tilgængelige, hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop.

Male rammer i videolag

Du kan redigere eller male på enkelte videorammer for at skabe en animation, tilføje indhold eller fjerne uønskede detaljer. Ud over at bruge penselværktøjerne kan du male med Stempelkloning, Mønsterstempel, Reparationspensel eller Pletreparationspensel. Du kan også redigere videorammer med korrektionsværktøjet.

Bemærk:

Maling (eller brug af et andet værktøj) på videorammer kaldes ofte for rotoskopering, selvom rotoskopering traditionelt omfattede ramme for rammeaftegning af actionbilleder til brug i animation.

 1. Vælg videolaget i panelet Tidslinje eller Lag.

 2. Flyt indikatoren for aktuelt tidspunkt til den videoramme, du vil redigere.
 3. (Valgfrit) Hvis redigeringerne skal være på et separat lag, skal du vælge Lag > Videolag > Nyt tomt videolag.
 4. Vælg det penselværktøj, du vil bruge, og anvend redigeringerne på rammen.

  Maling på et videolag sletter ingen data. Hvis du vil kassere ændrede pixel i en bestemt ramme eller et bestemt videolag, skal du vælge kommandoen Gendan ramme eller Gendan alle rammer. Hvis du vil slå ændrede videolags synlighed til og fra, skal du vælge kommandoen Skjul ændret video (eller klikke på øjeikonet ud for det ændrede videospor på tidslinjen).

Klone indhold i video- og animationsrammer

I Photoshop kan du bruge stempelklonings- og reparationspenselværktøjet til at retouchere eller dublere objekter i video- eller animationsrammer. Brug stempelkloningsværktøjet til at indsamle prøver af indhold fra en del af en ramme (kilden) og male det over en anden del af den samme eller en anden ramme (målet). Du kan også bruge et separat dokument som indsamlingskilden i stedet for en ramme. Reparationspenslen indeholder indstillinger til at blande indsamlet indhold med målrammen.

Bemærk:

Du kan også klone indhold med pletreparationspenslen og korrektionsværktøjerne. Men du kan bruge stempelklonings- og reparationspenselværktøjerne til at lagre op til fem eksempler i panelet Kloningskilde og angive indstillinger for maske, skalering og billedforskydning.

Når du har indsamlet en prøve af indhold fra en ramme og malet med den og derefter flytter til en anden ramme, ændres kilderammen i forhold til den ramme, du oprindeligt indsamlede prøven fra. Du kan låse den kilderamme, du først indsamlede en prøve fra, eller angive en værdi for rammeforskydning for at ændre kilden til en anden ramme i forhold til den ramme, du først indsamlede en prøve fra.

Klone video- eller animationsindhold

 1. Vælg stempelkloningsværktøjet  eller reparationspenselværktøjet, og angiv derefter de ønskede værktøjsindstillinger.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg et videolag i panelet Lag eller panelet Tidslinje, og flyt derefter indikatoren for det aktuelle tidspunkt til det billede, du vil opsamle.

  • Åbn det billede, du vil indsamle en prøve fra.

 3. Placer markøren i et åbent billede eller en åben ramme, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker, for at angive indsamlingspunktet.
 4. Hvis du vil angive yderligere indsamlingspunkter, skal du klikke på de enkelte kloningskildeknapper i panelet Kloningskilde.
 5. Marker målvideolaget, og flyt indikatoren for aktuelt tidspunkt til den ramme, du vil male.

  Bemærk:

  Hvis du vil male på et separat lag, kan du tilføje et tomt videolag. Sørg for at vælge den korrekte prøveindstilling til at klone indhold til det tomme videolag.

 6. Hvis du har flere indsamlingspunkter, skal du vælge den kilde, du vil bruge, i panelet Kloningskilde.
 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Kloningskilde:
  • Hvis du vil skalere eller rotere den kilde, du kloner, skal du indtaste en værdi for B (bredde) eller H (højde), eller rotationen i grader .

  • Hvis du vil vise en maske af den kilde, du kloner, skal du vælge Vis maske og angive maskeindstillingerne. (Indstillingen Udklippet begrænser masken til penselstørrelsen. Fravælg denne indstilling for at afmaske hele kildebilledet).

  Bemærk:

  Hvis du vil flytte kildemasken til en forskydningsposition, skal du holde Shift + Alt (Windows) eller Shift + Alternativ (Mac OS) nede og trække. Hvis du midlertidigt vil vise masker, skal du fravælge Vis maske og trykke på Shift + Alt (Windows) eller Skift + Alternativ (Mac OS).

 8. Træk hen over den del af rammen, du vil male.

  Maling på et videolag sletter ingen data. Du kan vælge kommandoen Gendan ramme eller Gendan alle rammer for at kassere ændrede pixel i en bestemt ramme eller et bestemt videolag.

Ændre rammeforskydning til kloning eller reparation

 1. Benyt følgende fremgangsmåde i panelet Kloningskilde:
  • Hvis du altid vil male med den samme ramme, du oprindeligt indsamlede en prøve fra, skal du vælge Lås billede.

  • Hvis du vil male med et billede i forhold til det billede, du oprindeligt indsamlede prøven fra, skal du angive antallet af billeder i boksen Billedforskydning. Hvis den ramme, du vil bruge, er placeret efter den ramme, du oprindeligt indsamlede en prøve fra, skal du angive en positiv værdi. Hvis den ramme, du vil bruge, er placeret før den ramme, du oprindeligt indsamlede en prøve fra, skal du angive en negativ værdi.

Gendanne rammer i videolag

Du kan annullere redigeringer foretaget af rammevideolag og tomme videolag.

 1. Vælg et videolag i panelet Tidslinje, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gendanne en bestemt ramme, skal du flytte indikatoren for aktuelt tidspunkt til videorammen og vælge Lag > Videolag > Gendan ramme.

  • Hvis du vil gendanne alle rammerne i et videolag eller tomt videolag, skal du vælge Lag > Videolag > Gendan alle rammer.

Styre farver i videolag

I Photoshop kan du male på videolag med værktøjer som f.eks. penselværktøjet eller stempelkloningsværktøjet. Hvis videolaget ikke er tildelt en farveprofil, gemmes disse pixelredigeringer med dokumentfilens farverum, og selve videooptagelsen ændres ikke. Hvis farverummet i den importerede optagelse er forskelligt fra farverummet i Photoshop-dokumentet, skal du måske foretage justeringer. En videofilm med standarddefinition kan f.eks. være i SDTV 601 NTSC, mens Photoshop-dokumentet er i Adobe RGB. Den endelige eksporterede video eller det endeligt eksporterede dokument har måske ikke de forventede farver på grund af uoverensstemmelsen mellem farverummene.

Bemærk:

Inden du investerer masser af tid i at male og redigere videolag, skal du teste hele arbejdsprocessen for at forstå behovene for farvestyring og finde den metode, der fungerer bedst til din arbejdsproces.

Ofte kan du fjerne en uoverensstemmelse ved at tildele dokumentet en farveprofil, der svarer til den importerede optagelse, og lade videolaget være ikke-styret. Med standarddefinitionsvideo kan du f.eks. lade videolaget være ikke-styret og tildele dokumentet farveprofilen SDTV (Rec. 601 NTSC). I dette tilfælde lagres de importerede rammepixel direkte i videolaget uden farvekonvertering.

Omvendt kan videolaget tildeles dokumentets farveprofil med indstillingen Konverter redigeret billedindhold (Lag > Videolag > Fortolk optagelse). Denne indstilling konverterer pixelredigeringerne til dokumentets farverum, men konverterer ikke videorammernes farver.

Kommandoen Konverter til profil (Rediger > Konverter til profil) konverterer også alle pixelredigeringer til dokumentets farverum. Men hvis du bruger kommandoen Tildel profil (Rediger > Tildel profil), konverteres pixelredigeringerne ikke til et videolag. Brug kommandoen Tildel profil forsigtigt, især når du har malet på eller redigeret videorammer. Hvis videolaget har en farveprofil, og kommandoen Tildel profil anvendes på dokumentet, kan det medføre en uoverensstemmelse af farverum mellem pixelredigeringerne og de importerede rammer.

Nogle kombinationer af videooptagelser og dokumentfarverum kræver farvekonvertering:

 • En sort-hvid film i et RGB-, CMYK- eller Lab-dokument kræver farvekonvertering.

 • Hvis du vil bruge 8‑ eller 16‑bpc optagelse i et 32‑bpc dokument, skal der foretages farvekonvertering.