Om linseforvrængning

Tøndeforvrængning er en linsefejl, der forårsager, at rette linjer bøjer ud mod billedets kanter. Pudeforvrængning er den modsatte effekt, hvor rette linjer bøjer indad.

Tøndeforvrængning og pudeforvrængning i Photoshop
Eksempler på tøndeforvrængning (venstre) og pudeforvrængning (højre)

Vignettering er en defekt, hvor hjørnerne af et billede er mørkere end midten pga. lysaftagning rundt om kanten på linsen. Kromatisk afvigelse viser sig som en farvekant langs kanterne på et objekt, og den er forårsaget af, at linsen fokuserer på forskellige farver lys i forskellige planer.

Visse linser har forskellige defekter ved bestemte brændvidder, f-stop og fokusafstande. Med linsekorrektionsfilteret kan du specificere den kombination af indstillinger der blev brugt til at tage billedet.

Korriger linseforvrængning og juster perspektiv

Filteret Linsekorrektion retter almindelige linsefejl som f.eks. tønde- og pudeforvrængning, vignettering og kromatisk afvigelse. Filteret fungerer kun med 8- og 16-bit-pr-kanal billeder i RGB- eller gråtonetilstand.

Du kan også bruge filteret til at rotere et billede eller rette billedets perspektiv efter lodret eller vandret kameravipning. Filterets billedgitter gør disse justeringer lettere og mere præcise end ved brug af kommandoen Transformer.

Automatisk korrektion af billedperspektiv og linsefejl

Hvis du bruger linseprofiler, kan standardfunktionen Automatisk korrektion hurtigt og præcist rette forvrængninger. Hvis den automatiske korrektion skal fungere bedst, skal Photoshop have EXIF-metadata som identificerer kameraet og linsen der blev brugt til at tage billedet, og der skal findes en matchende linseprofil i dit system.

 1. Vælg Filter > Linsekorrektion.
 2. Angiv følgende indstillinger:

  Korrektion

  Markér de problemer, som du vil løse. Hvis korrektionen udvider eller sammentrækker billedet over eller under dets oprindelige dimensioner, og du ikke vil have dette, skal du vælge Automatisk skalering af billede.

  Menuen Kant angiver, hvordan tomme områder, der opstår fra korrektioner af pudeforvrængning, rotation eller perspektiv, skal håndteres. Du kan udfylde tomme områder med gennemsigtighed eller en farve, eller du kan udvide billedets kantpixler.

  Søgekriterier

  Filtrerer listen over linseprofiler. Som standard vises profiler baseret på billedsensorstørrelse først. Hvis du vil have vist RAW-profilerne først, skal du klikke på pop op-menuen og vælge Foretræk RAW-profiler.

  Linseprofiler

  Vælg en passende profil. Som standard viser Photoshop kun profiler, som passer til kameraet og linsen som billedet blev taget med. (Kameramodellen behøver ikke at passe præcist). I Photoshop bliver der også automatisk valgt en passende underprofil for den valgte linse baseret på brændvidde, f-stop og fokusafstand. Hvis du vil ændre det automatiske valg, skal du højreklikke på den aktuelle linseprofil og vælge en anden underprofil.

  Hvis du ikke kan finde en passende linseprofil, kan du klikke på Søg online for at finde ekstra profiler oprettet af brugerne på Photoshop community. Hvis du vil gemme en af onlineprofilerne til senere brug, skal du klikke på pop op-menuen og vælge Gem onlineprofil lokalt.

  Bemærk:

  Få tips til arbejdet med objektivprofiler og en liste over understøttede objektiver i artiklen Understøttede objektivprofiler. Hvis du vil oprette egne profiler, skal du bruge Adobe Lens Profile Creator.

Manuel korrektion af billedperspektiv og linsefejl

Du kan bruge den manuelle korrektion alene eller bruge den til at finjustere den automatiske linsekorrektion.

 1. Vælg Filter > Linsekorrektion.
 2. Du skal klikke på fanen Brugerdefineret i øverste højre hjørne af dialogboksen.
 3. (Valgfrit) Vælg en foruddefineret liste med indstillinger i menuen Indstillinger. Linsestandarden bruger indstillinger, som du tidligere har gemt for kameraet, linsen, brændvidden, f-stop og fokusafstanden, der er brugt til at tage billedet. Forrige konvertering bruger de indstillinger, der er brugt ved seneste linsekorrektion. Brugerdefinerede indstillinger, der tidligere er gemt, vises i bunden af menuen. (Læs Sådan gemmes indstillingerne og angives kamera- og linsestandard).

 4. Angiv en eller flere af følgende indstillinger for at korrigere billedet.

  Fjern forvrængning

  Korrigerer linsens tønde- og pudeforvrængning. Flyt skydeknappen for at udrette vandrette og lodrette linjer, der enten bøjer væk fra eller ind imod billedets midte. Du kan også bruge forvrængningsfjernelsesværktøjet til at foretage denne korrektion. Træk mod billedets midte for at korrigere for tøndeforvrængning og mod billedets kant for at korrigere for pudeforvrængning. Hvis der skal kompenseres for eventuelle tomme billedkanter, skal du justere valgmuligheden Kant under fanen Automatisk rettelse.

  Korriger indstillinger for kanten

  Kompenser for kanter ved at justere på størrelsen af én farvekanal i forhold til en anden farvekanal.
  Bemærk:

  Zoom ind på eksempelbilledet for at se nærmere på kanterne, efterhånden som du foretager korrektionen.

  Vignet - Mængde

  Angiver, hvor meget lyset skal ændres langs kanterne af et billede. Korrigerer billeder, der har formørkede hjørner på grund af linsefejl eller forkert linseskygge.

  Bemærk:

  Du kan også anvende vignettering til at skabe kreative effekter.

  Vignet - Midtpunkt

  Angiver bredden af det område, der berøres af skydeknappen Mængde. Angiv et lavere tal for at berøre mere af billedet. Angiv et højere tal for at begrænse effekten på billedets kanter.

  Lodret perspektiv

  Korrigerer et billedperspektiv, der skyldes hældning op eller ned af kameraet. Opretter lodrette linjer i et parallelt billede.

  Vandret perspektiv

  Korrigerer billedperspektiv ved at gøre vandrette linjer parallelle.

  Vinkel

  Roterer billedet for at korrigere for kameravipning eller foretage justeringer efter korrigering af perspektiv. Du kan også bruge billedopretningsværktøjet til at foretage denne korrektion. Træk langs en linje i det billede, du vil gøre lodret eller vandret.

  Bemærk:

  Du undgår utilsigtet skalering når du justerer perspektivet eller vinkelindstillingerne ved at fravælge Automatisk skalering af billede i fanen Automatisk korrektion.

  Skaler

  Justerer billedskalaen op eller ned. Billedets pixeldimensioner ændres ikke. Hovedbrugen er at fjerne tomme områder i billedet, der er opstået som følge af korrektioner af pudeforvrængning, rotation eller perspektiv. Effektiv opskalering resulterer i beskæring af billedet og interpolering op til de originale pixeldimensioner.

Justere visning og gitter for linsekorrektion

Juster størrelsen og gitterlinjerne på eksempelbilledet, så du bedre kan vurdere hvor meget, der skal korrigeres.

 • Hvis du vil ændre forstørrelsen af eksempelbilledet, skal du bruge zoomværktøjet eller zoomkontrollerne i nederste venstre side af eksempelbilledet.
 • Hvis du vil flytte billedet i eksempelvinduet, skal du vælge håndværktøjet og trække i billedeksemplet.
 • Hvis du vil bruge gitteret, skal du vælge Vis gitter i bunden af dialogboksen. Brug størrelseskontrollen til at justere gitterafstanden og farvekontrollen til at ændre gitterets farve. Du kan flytte gitteret, så det passer på billedet, vha. gitterflytningsværktøjet .

Sådan gemmes indstillingerne og angives kamera- og linsestandard

Du kan gemme indstillingerne i dialogboksen Linsekorrektion og genbruge dem med andre billeder, der er taget med samme kamera, linse og brændvidde. I Photoshop bliver indstillingerne for både Automatisk korrektion og de brugerdefinerede indstillinger for forvrængning, kromatisk afvigelse og vignettering gemt. Indstillingerne for perspektivkorrektion bliver ikke gemt, fordi de typisk varierer fra billede til billede.

Du kan gemme og genbruge indstillinger på to måder:

 • Manuel lagring og indlæsning af indstillinger. Angiv indstillinger i dialogboksen, og vælg derefter Gem indstillinger i menuen Indstillinger . Hvis du vil bruge de gemte indstillinger, skal du vælge dem i menuen Indstillinger. (Hvis du gemmer indstillinger uden for standardmappen, bliver de ikke vist i menuen; du skal bruge kommandoen Indlæs indstillinger for at få adgang til dem).

 • Angiv en linsestandard. Hvis billedet har EXIF-metadata for kameraet, linsen, brændvidden og f-stop, kan du gemme de aktuelle indstillinger som en linsestandard. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du klikke på knappen Indstil linsestandard. Når du korrigerer et billede, der svarer til kameraet, linsen, brændvidden og f-stop, bliver indstillingen Linsestandard tilgængelig i menuen Indstillinger. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis billedet ikke har EXIF-metadata.

Reducer billedstøj og JPEG-artefakter

Billedstøj vises som vilkårlige, udefra kommende pixel, der ikke er en del af billedets detaljer. Støj kan skyldes fotografering med en høj ISO-indstilling på et digitalt kamera, underbelysning eller optagelse i et mørkt område med en lang lukkerhastighed. Billige kameraer giver normalt mere billedstøj end dyre kameraer. Scannede billeder kan have billedstøj, der skyldes scannerføleren. Ofte vises filmens kornmønster på det scannede billede.

Billedstøj kan forekomme på to måder: luminansstøj (gråtone), der får et billede til at se kornet eller uensartet ud, og farvestøj, der normalt ses som farvede artefakter i billedet.

Luminansstøj kan være mere udtalt i den ene af billedets kanaler, normalt den blå kanal. Du kan justere støjen for hver kanal separat i avanceret tilstand. Før du åbner filteret, skal du undersøge hver kanal i billedet separat for at se, om støjen er dominerende i den ene kanal. Du bevarer flere detaljer i billedet, hvis du korrigerer én kanal i stedet for at lave en overordnet korrektion af alle kanaler.

 1. Vælg Filter > Støj > Reducer støj.
 2. Zoom ind på eksempelbilledet for at få en bedre visning af billedstøj.
 3. Angiv indstillinger:

  Styrke

  Kontrollerer mængden af luminansstøjreduktion, der anvendes på alle billedkanaler.

  Bevar detaljer

  Bevarer kanter og billeddetaljer som f.eks. hår og teksturobjekter. En værdi på 100 bevarer flest billeddetaljer, men reducerer luminansstøj mindst. Afbalancer kontrollerne Styrke og Bevar detaljer for at finjustere støjreduktion.

  Reducer farvestøj

  Fjerner tilfældige farvepixel. En højere værdi reducerer mere farvestøj.

  Gør detaljer skarpere

  Gør billedet skarpere. Fjernelse af støj reducerer billedets skarphed. Brug skarphedsværktøjet i dialogboksen, eller brug et af de andre Photoshop-skarphedsfiltre bagefter for at gendanne skarpheden.

  Fjern JPEG-artefakt

  Fjerner kompakte billedartefakter og glorier, der skyldes lagring af et billede med en lav indstilling af JPEG-kvalitet.

 4. Hvis luminansstøj er mere dominerende i den ene af to farvekanaler, skal du klikke på knappen Avanceret og derefter vælge farvekanal i menuen Kanal. Brug kontrollerne Styrke og Bevar detaljer for at reducere støj i denne kanal.