Ethvert filter, der anvendes på et Smart Object, er et Smart-filter. Smart-filtre vises i panelet Lag under det Smart Object-lag, hvorpå de anvendes. Smart-filtre sletter ikke noget, eftersom du kan justere, fjerne og skjule dem.

Du kan anvende ethvert Photoshop-filter som Smart-filter - hvis det er aktiveret til at arbejde med Smart-filtre - bortset fra Linsesløring, Flammebilledramme, Træer og Flugtpunkt. Derudover kan du anvende Skygge/Fremhævet som Smart-filtre.

Hvis du vil arbejde med Smart-filtre, skal du markere et Smart Object-lag, vælge et filter og derefter angive filterindstillinger. Når du har anvendt et Smart-filter, kan du justere, slette eller ændre rækkefølgen i det.

Hvis du vil udvide eller skjule visningen af Smart-filtre, skal du klikke på trekanten ud for ikonet Smart-filter, der vises til højre for Smart Object-laget i panelet Lag. (Denne teknik viser eller skjuler også lagtyper). Eller vælg Indstillinger for panelet Lag i menuen i panelet Lag, og vælg derefter Udvid nye effekter i dialogboksen.

Brug filtermasker til selektivt at afmaske Smart-filtereffekter.

Videoselvstudium: Lær at bruge Smart-filtre i Photoshop

Videoselvstudium: Lær at bruge Smart-filtre i Photoshop
Infinite Skills

Anvende et Smart-filter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil anvende et Smart-filter på et helt Smart Object-lag, skal du markere laget i panelet Lag.

  • Hvis du vil begrænse effekterne af Smart-filtret til et markeret område af et Smart Object-lag, skal du lave en markering.

  • Hvis du vil anvende et Smart-filter på et almindeligt lag, skal du markere laget og vælge Filter > Konverter til Smart-filtre og klikke på OK.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg et filter i menuen Filter. Du kan vælge ethvert filter, herunder tredjepartsfiltre der understøtter Smart-filtre, med undtagelse af Udtræk, Blødgør, Mønsteroprettelse og Flugtpunkt.

  • Vælg billede > Justeringer > Skygge/højlys.

  Bemærk:

  Hvis du anvender et eller flere filtre ved hjælp af Filtergalleri, vises de som gruppen "Filtergalleri" i panelet Lag. Du kan redigere enkelte filtre ved at dobbeltklikke på en post i filtergalleriet.

 3. Angiv filterindstillinger, og klik på OK.

  Smart-filtret vises under linjen Smart-filtre i panelet Lag neden under Smart Object-laget. Hvis du ser et advarselsikon ud for et Smart-filter i panelet Lag, understøtter filtret ikke billedets farvetilstand eller -dybde.

Når du har anvendt et Smart-filter, kan du trække det (eller en hel gruppe Smart-filtre) over på et andet Smart Object-lag i panelet Lag. Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), og træk Smart-filtre. Du kan ikke trække Smart-filtre over på almindelige lag.

Redigere et Smart-filter

Hvis et Smart-filter indeholder indstillinger, der kan redigeres, kan du når som helst redigere disse. Du kan også redigere blandingsindstillinger for Smart-filtre.

Bemærk:

Hvis du redigerer et Smart-filter, kan du ikke få vist filtre, der er stablet over det. Når du er færdig med at redigere Smart-filtret, viser Photoshop igen de filtre, der er stablet over det.

Redigere indstillinger for Smart-filter

 1. Dobbeltklik på Smart-filtret i panelet Lag.
 2. Angiv filterindstillinger, og klik på OK.

Redigere blandingsindstillinger for Smart-filter

Redigering af blandingsindstillinger for Smart-filter svarer til at bruge kommandoen Udton, når du anvender et filter på et traditionelt lag.

 1. Dobbeltklik på ikonet Rediger blandingsindstillinger ud for filtret i panelet Lag.
 2. Angiv blandingsindstillinger, og klik på OK.

Skjule Smart-filtre

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil skjule et enkelt Smart-filter, skal du klikke på øjeikonet  ud for Smart-filtret i panelet Lag. Hvis du vil vise Smart-filtret, skal du klikke på kolonnen igen.

  • Hvis du vil skjule alle Smart-filtre, der anvendes på et Smart Object-lag, skal du klikke på øjeikonet  ud for linjen Smart-filtre i panelet Lag. Hvis du vil vise Smart-filtret, skal du klikke på kolonnen igen.

Dublere, slette eller ændre rækkefølge på Smart-filtre

Du kan ændre rækkefølgen af Smart-filtre i panelet Lag, dublere dem eller slette dem, hvis du ikke længere vil anvende dem på et Smart Object.

Ændre rækkefølge på Smart-filtre

 1. Træk et Smart-filter op eller ned ad listen i panelet Lag. (Dobbeltklik på Filtergalleri, hvis du vil omarrangere filtrene i galleriet).

  Photoshop anvender Smart-filtre nedefra og op.

Dublere Smart-filtre

 1. I panelet Lag skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække Smart-filtret fra et Smart Object til et andet eller til en ny placering på listen over Smart-filtre.

  Bemærk:

  Hvis du vil dublere alle Smart-filtre, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække ikonet Smart-filtre, der vises ud for Smart Object-laget.

Slette Smart-filtre

 • Hvis du vil slette et enkelt Smart-filter, skal du trække det til ikonet Slet  nederst i panelet Lag.
 • Hvis du vil slette alle Smart-filtre, der anvendes på et Smart Object-lag, skal du markere Smart Object-laget og vælge Lag > Smart-filter > Ryd Smart-filtre.

Afmaske Smart-filtre

Hvis du anvender et Smart-filter på et Smart Object, viser Photoshop et tomt (hvidt) miniaturebillede af masken på linjen Smart-filtre i panelet Lag under Smart Object. Denne maske viser som standard hele filtereffekten. (Hvis du lavede en markering, inden du anvendte Smart-filtret, viser Photoshop den korrekte maske i stedet for en tom maske på linjen Smart-filtre i panelet Lag).

Brug filtermasker til selektivt at afmaske Smart-filtre. Hvis du afmasker Smart-filtre, anvendes afmaskningen på alle Smart-filtre - du kan altså ikke afmaske enkelte Smart-filtre.

Filtermasker fungerer på stort set samme måde som lagmasker, så du kan bruge mange af de samme teknikker. Ligesom lagmasker gemmes filtermasker som alfakanaler i panelet Kanaler, og du kan indlæse deres grænser som en markering.

Du kan male på en filtermaske ligesom på en lagmaske. De områder af filtret, der males sorte, skjules, mens områder, der males hvide, er synlige. De områder, der males med grå toner, vises med forskellige niveauer af gennemsigtighed.

Brug kontrolelementerne i panelet Masker til at ændre filtermaskens tæthed, tilføje udtynding af maskens kanter eller invertere masken.

Bemærk:

Som standard er lagmasker sammenkædet med almindelige lag eller Smart Object-lag. Hvis du flytter lagmasken eller laget ved hjælp af flytteværktøjet, flyttes de begge som en enhed.

Afmaske Smart-filtereffekter

 1. Klik på filtermaskens miniaturebillede i panelet Lag for at gøre den aktiv.

  Der vises en ramme omkring maskens miniaturebillede.

 2. Vælg et af redigerings- eller maleværktøjerne.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil skjule dele af filtret, skal du male masken sort.

  • Hvis du vil have vist dele af filtret, skal du male masken hvid.

  • Hvis du vil gøre filtret delvist synligt, skal du male masken grå.

  Bemærk:

  Du kan også anvende billedjusteringer og filtre på filtermasker.

Ændre filtermaskeopacitet eller udtynde maskekanter

 1. Klik på filtermaskens miniature, eller vælg Smart Object-laget i panelet Lag, og klik derefter på knappen Filtermaske i panelet Masker.
 2. Træk skydeknappen Tæthed i panelet Masker for at justere maskens opacitet, og træk skydeknappen Udtynding for at anvende udtynding på maskens kanter. Se Ændring af maskegennemsigtighed eller kanter.

  Bemærk:

  Indstillingen Maskekant er ikke tilgængelig for filtermasker.

Invertere en filtermaske

 1. Klik på filtermaskens miniaturebillede i panelet Lag, og klik derefter på Inverter i panelet Masker.

Kun vise filtermasken

 1. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på filtermaskens miniaturebillede i panelet Lag. Hvis du vil have vist Smart Object-laget, skal du holde Alt eller Alternativ nede og klikke på filtermaskens miniaturebillede igen.

Flytte eller kopiere filtermasker

 • Hvis du vil flytte masken til en anden Smart-filtereffekt, skal du trække masken til den pågældende Smart-filtereffekt.
 • Hvis du vil kopiere masken, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække masken til en anden Smart-filtereffekt.

Deaktivere en filtermaske

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hold Shift nede, og klik på filtermaskens miniaturebillede i panelet Lag.

  • Klik på filtermaskens miniaturebillede i panelet Lag, og klik derefter på knappen Deaktiver/aktiver maske i panelet Masker.

  • Vælg Lag > Smart-filter> Deaktiver filtermaske.

  Der vises et rødt X over filtermaskens miniaturebillede, når masken er deaktiveret, og Smart-filtret vises uden afmaskning. Hvis du vil aktivere masken igen, skal du holde Skift nede og klikke på Smart-filtermaskens miniaturebillede igen.

Slette en Smart-filtermaske

 • Klik på filtermaskens miniaturebillede i panelet Lag, og klik derefter på ikonet Slet  i panelet Masker.
 • Træk filtermaskens miniaturebillede i panelet Lag til ikonet Slet.
 • Marker Smart-filtereffekten, og vælg Lag > Smart-filtre > Slet filtermaske.

Tilføje en filtermaske

Hvis du sletter en filtermaske, kan du efterfølgende tilføje en ny maske.

 • Hvis du vil tilføje en tom maske, skal du vælge Smart Object-lag og derefter klikke på knappen Filtermaske i panelet Masker.
 • Hvis du vil tilføje en maske, der er baseret på en markering, skal du lave en markering og derefter højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede (Mac OS) og klikke på linjen Smart-filtre i panelet Lag. Vælg derefter Tilføj filtermaske.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online