Photoshop indeholder flere indstillinger, der kan anvendes, når du arbejder med kinesiske, japanske og koreanske skrifttegn. Tegnene i asiatiske skrifttyper kaldes ofte dobbeltbytetegn.

Bemærk:

Operativssystemet skal understøtte de sprog, du vil arbejde i. Kontakt producenten af systemsoftwaren for at få yderligere oplysninger.

Vise og angive asiatiske tekstindstillinger

Som standard er indstillinger for asiatisk tekst skjult i panelet Tegn og panelet Afsnit for andre versioner af Photoshop end kinesiske, japanske eller koreanske. Hvis du vil have vist og angive indstillinger for kinesisk, japansk og koreansk tekst i disse versioner af Photoshop, skal du vælge Vis asiatiske tekstindstillinger i dialogboksen Indstillinger. Du kan også styre den måde, skrifttypenavnene vises på, dvs. på engelsk eller på det lokale sprog.

 1. Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Vælg mellem følgende indstillinger:

  Vis skriftnavne på engelsk

  Viser asiatiske skriftnavne på engelsk.

  Østasiatisk (Photoshop inkl. CC og CS6) eller Vis asiatiske tekstindstillinger (CS5)

  Viser asiatiske tekstindstillinger i panelerne Tegn og Afsnit.

Sådan reduceres mellemrum omkring asiatiske teksttegn

Tsume formindsker mellemrummet omkring et tegn med en nærmere angivet procentværdi. Selve tegnet strækkes ikke og klemmes ikke sammen. I stedet komprimeres mellemrummet mellem tegnets afgrænsningsramme og rammen til det lange mellemrum. Når der føjes tsume til et tegn, formindskes mellemrummet på begge sider af tegnet med den samme procentværdi.

 1. Marker de tegn, du vil justere.
 2. Angiv eller vælg en procent for Tsume i panelet Tegn . Jo større procenten er, jo større bliver komprimeringen mellem tegnene. Angives værdien 100 % (maksimumværdien), er der ingen afstand mellem tegnets afgrænsningsramme og rammen til det lange mellemrum.

Angive, hvordan skydning måles i asiatisk tekst

 1. Marker de afsnit, du vil justere.
 2. Vælg en skydningsindstilling i menuen i afsnitspanelet.

  Skydning top til top

  Måler afstanden mellem tekstlinjer fra toppen af en linje til toppen af den næste linje. Når du bruger skydning top til top, justeres den første tekstlinje i et afsnit, så den flugter med toppen af rammen.

  Skydning nederst til nederst

  Måler afstanden mellem tekstlinjer fra tekstens grundlinje i vandret tekst. Når du bruger skydning nederst til nederst, vises et mellemrum mellem den første tekstlinje og rammen. En afkrydsning angiver, hvilken indstilling der er valgt.

  Bemærk:

  Den indstilling, du vælger for skydning, påvirker ikke skydningen mellem linjerne, men kun den måde, skydningen måles på.  

Bruge Tate-chu-yoko

Tate-chu-yoko (også kaldet kumimoji og renmoji) er en blok af vandret tekst, der er placeret i linjer med lodret tekst. Hvis du bruger Tate-chu-yoko er det lettere at læse tegn med halv bredde som f.eks. tal, datoer og korte fremmedord i lodret tekst.

Tate-chu-yoko i Photoshop
Talord under Tate-chu-yoko (venstre) sammenlignet med talord, der er roteret med Tate-chu-yoko (højre)

 1. Marker de tegn, du vil rotere.
 2. Vælg Tate‑Chu‑Yoko i menuen i panelet Tegn. En afkrydsning angiver, at indstillingen er slået til.

  Bemærk:

  Hvis du bruger Tate-chu-yoko, kan du stadig redigere og formatere tekst. Du kan redigere og anvende formateringsindstillinger på roterede tegn som på andre tegn.

Justere asiatiske tegn med mojisoroe

Mojisoroe er justeringen af tegn i asiatisk tekst. Når en tekstlinje indeholder tegn i forskellige størrelser, kan du angive, hvordan teksten justeres i forhold til de største tegn på linjen: efter toppen, midten eller bunden af Em-boksen (højre, centreret og venstre til lodrette rammer), efter antikva-grundlinjen eller efter toppen eller bunden af ICF-boksen (højre eller venstre for lodrette rammer). ICF (Ideographic Character Space) er den gennemsnitshøjde og -bredde, der bruges af skrifttypedesigneren til at designe de ideografiske tegn, der tilsammen udgør en skrifttype.

Tegnjusteringer i Photoshop
Tegnjusteringer

A. Små tegn, der er justeret til bunden B. Små tegn, der er justeret til centrum C. Små tegn, der er justeret til toppen 
 1. Vælg en indstilling i undermenuen Tegnjustering i tegnpanelets menu:

  Latinsk grundlinje

  Justerer de små tegn på en linje med de store tegn.

  EM Box øverst/højre, EM Box centreret eller EM Box nederst/venstre

  Justerer de små tegn på en linje efter den angivne placering af det store tegns Em-boks. I lodrette tekstrammer justerer EM Box øverst/højre teksten i højre side af em-boksen, mens EM Box nederst/venstre justerer teksten i venstre side af em-boksen.

  ICF Box øverst/højre og ICF Box nederst/venstre

  Justerer de små tegn på en linje med den ICF, der er angivet af de store tegn. I lodrette tekstrammer justerer ICF Box øverst/højre teksten i højre side af ICF, mens ICF Box nederst/venstre justerer teksten i venstre side af ICF.

Angive understregning til venstre og højre med asiatisk tekst

 1. Vælg lodret tekst.
 2. Vælg enten Understreg venstre eller Understreg højre i menuen i panelet Tegn.

Angive attributter for asiatiske OpenType-skrifttyper

Asiatiske OpenType-skrifttyper kan omfatte en række elementer, der ikke er tilgængelige i aktuelle PostScript og TrueType-skrifttyper. Det er normalt bedst at bruge en hvilken som helst kombination af KozMinPro- og KozGoPro-OpenType-skrifttyper. Af de asiatiske skrifttyper, der fremstilles af Adobe, har disse skrifttyper den største samling af glyffer.

 1. Brug tekstværktøjet til at gøre et af følgende:
  • På et eksisterende tekstlag skal du markere de tegn eller tekstobjekter, som du vil anvende indstillingen på.

  • Klik på billedet for at oprette et nyt tekstlag.

 2. Sørg for, at der ikke er valgt en Asian OpenType Pro-skrifttype i menuen i panelet Tegn.
 3. Vælg en OpenType-indstilling i menuen i panelet Tegn.
 4. Aktiver inputmetoden MSIME (Windows) eller Kotoeri (Mac OS). Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) I menuen Start i Windows skal du vælge Programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Tegnoversigt.

  • (Mac OS) Vælg Vis Tegnfremviseren i pop op-menuen Input i højre side af menulinjen.

  Bemærk:

  (Mac OS) Hvis menuen Input ikke vises på menulinjen, skal du vælge Apple-menu > Systemindstillinger > Sprog & tekst og der vælge Indtastningsenheder og markere Tastatur- og tegnfremviser.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Under Tegnoversigt skal du vælge Avanceret visning, vælge Alle i menuen Grupper efter og derefter vælge Unicode som tegnsæt.

  Tegnoversigt i Photoshop
  Tegnoversigt

  • (Mac OS) Vælg Glyf i menuen Vis i panelet Kotoeri-tegn.

  Panelet Kotoeri-tegn i Photoshop
  Panelet Kotoeri-tegn

  A. Menuen Vis B. Menuen Skrifttype C. Tegnoplysninger D. Knappen Indsæt med skrifttype 
 6. Vælg en asiatisk OpenType-skrifttype i menuen Skrifttype.
 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Marker det tegn, som du vil bruge, klik på Vælg, klik på Kopier, og indsæt derefter tegnet i Photoshop.

  • (Mac OS) Dobbeltklik på det ønskede tegn for at indsætte det i dokumentet.

Indstillinger for asiatisk OpenType

Der er yderligere OpenType-indstillinger tilgængelige afhængigt af skrifttypen.

Japansk 78

Erstatter standardglyffen med jp78-glyffen.

Japansk, ekspert

Erstatter standardglyffen med glyfvarianten i Japansk, ekspert.

Japansk, traditionelt

Erstatter standardglyffen med glyfvarianten i japansk, traditionelt.

Proportional metrik

Erstatter glyffen med halv bredde og fuld bredde med den proportionale glyf.

Kana

Erstatter kana-standardglyffen med den vandret optimerede kanaglyf til vandret layout. Forskellen er imidlertid ofte minimal.

Antikva kursiv

Erstatter den proportionale standardglyf med en kursivglyf.

Du kan læse mere under Anvende OpenType-skrifttyper.

Vælge et mojikumi-sæt

Mojikumi angiver japansk tekstkomposition for afstanden af japanske tegn, latinske tegn, tegnsætning, specialtegn, linjestart, linjeafslutning og tal. Photoshop indeholder flere foruddefinerede mojikumi-sæt, der er baseret på den japanske industristandard (JIS) X 4051-1995.

 1. Vælg en indstilling i pop op-menuen Mojikumi i panelet Afsnit:

  Ingen

  Slår brugen af mojikumi fra.

  Mojikumi-sæt 1

  Bruger mellemrum af halv bredde til tegnsætning.

  Mojikumi-sæt 2

  Bruger mellemrum af fuld bredde til de fleste tegn undtagen det sidste tegn på en linje.

  Mojikumi-sæt 1 og 2 i Photoshop
  Mojikumi-sæt 1 og Mojikumi-sæt 2

  Mojikumi-sæt 3

  Bruger mellemrum af fuld bredde til de fleste tegn og det sidste tegn på en linje.

  Mojikumi-sæt 4

  Bruger mellemrum af fuld bredde til alle tegn.

  Mojikumi-sæt 3 og 4 i Photoshop
  Mojikumi-sæt 3 og Mojikumi-sæt 4

Sådan vælges indstillinger for kinsoku shori

Kinsoku shori angiver linjeskift for japansk tekst. Tegn, der ikke må starte en linje eller afslutte en linje, kaldes kinsoku-tegn. Photoshop indeholder kinsoku-standardsæt og udvidet kinsoku-sæt, der er baseret på den japanske industristandard (JIS) X 4051-1995. Kinsoku-standardsæt udelader lange vokalsymboler og små hiragana-tegn.

Sådan aktiveres eller deaktiveres kinsoku shori for et afsnit

 1. Vælg en indstilling i pop op-menuen Kinsoku Shori i panelet Afsnit:

  Ingen

  Slår brugen af kinsoku shori fra.

  JIS (standard) eller JIS (udvidet)

  Forhindrer, at følgende tegn starter eller slutter en linje:

  JIS (Standard)

  Tegn, der ikke må starte en linje

   

  Tegn, der ikke må afslutte en linje

   

  JIS (Udvidet)

  Tegn, der ikke må starte en linje

   

  Tegn, der ikke må afslutte en linje

   

Om at angive en linjeskiftindstilling for kinsoku

Kinsoku shori eller mojikumi skal være valgt for at kunne bruge følgende linjeskiftindstillinger.

 1. Vælg Kinsoku Shori-tekst i afsnitspanelet menu, og vælg derefter en af følgende metoder:

  Push in First

  Flytter tegn op til den forrige linje for at forhindre, at forbudte tegn slutter eller starter en linje.

  Push Out First

  Flytter tegn ned til den næste linje for at forhindre, at forbudte tegn slutter eller starter en linje.

  Push Out Only

  Flytter altid tegn ned til den næste linje for at forhindre, at forbudte tegn slutter eller starter en linje. Push-in forsøges ikke.

  En afkrydsning angiver, hvilken metode der er valgt.

Angive en burasagari-indstilling

Burasagari gør det muligt at placere enkeltbyte-punktummer, dobbeltbyte-punktummer, enkeltbyte-kommaer og dobbeltbyte-kommaer uden for afsnitsrammen.

 1. Vælg Burasagari i menuen i afsnitspanelet.
 2. Vælg en indstilling i undermenuen:

  Ingen

  Deaktiverer hængende tegnsætningstegn.

  Normal

  Aktiverer hængende tegnsætningstegn uden at fremtvinge ujævne linjer ved rammens kant.

  Gennemtving

  Fremtvinger tegnsætning uden for rammen ved at sprede linjer, der slutter inden for rammen og ender med et af de hængende tegn.

  Bemærk:

  Burasagari-indstillingerne er ikke tilgængelige, når Kinsoku Shori er indstillet til Ingen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online