Oprettelse og redigering af en ekspresafmaskning

Hvis du vil bruge ekspresafmaskningstilstand til at oprette og redigere markeringer hurtigt, skal du starte med en markering og derefter lægge til eller trække fra den for at oprette masken. Du kan også oprette masken fuldstændigt i ekspresafmaskningstilstand. Med farver skelnes mellem de beskyttede og ubeskyttede områder. Når du afslutter ekspresafmaskningstilstand, ændres de ubeskyttede områder til en markering.

Bemærk:

En midlertidig ekspresafmaskningskanal vises i panelet Kanaler, mens du arbejder i ekspresafmaskningstilstand. Men du foretager al maskeredigering i billedvinduet.

 1. Brug et markeringsværktøj, og marker den del af billedet, som du vil ændre.
 2. Klik på knappen Ekspresafmaskning i værktøjskassen.

  En farvemaske (identisk med "rubylith") dækker og beskytter området uden for markeringen. De markerede områder beskyttes ikke af denne maske. Som standard farvelægger ekspresafmaskningstilstanden det beskyttede område med en rød, 50% ugennemsigtig maske.

  Standardtilstand og ekspresafmaskningstilstand i Photoshop
  Markering i standardtilstand og ekspresafmaskningstilstand

  A. Standardtilstand B. Ekspresafmaskningstilstand C. Markerede pixel er hvide i kanalminiaturebillede D. Rubylith-maske beskytter område uden for markering, og umarkerede pixel er sorte i kanalminiaturebillede 
 3. Hvis du vil redigere masken, skal du vælge et maleværktøj i værktøjskassen. Farveprøverne i værktøjskassen bliver automatisk sorte og hvide.
 4. Mal med hvidt for at markere mere af billedet (farvemasken fjernes fra hvidmalede områder). Mal med sort for at fjerne markeringen fra områder (farvemasken dækker sortmalede områder). Maling med grå eller en anden farve opretter et halvgennemsigtigt område, der er nyttigt til udtyndings- eller kantudjævningseffekter. (Halvgennemsigtige områder ser muligvis ikke ud, som om de er markeret, når du afslutter ekspresafmaskningstilstand, men det er de).

  Maling i ekspresafmaskningstilstand i Photoshop
  Maling i ekspresafmaskningstilstand

  A. Oprindelig markering og ekspresafmaskningstilstand med grøn maskefarve B. Maling med hvidt i ekspresafmaskningstilstand udvider markeringen C. Maling med sort i ekspresafmaskningstilstand mindsker markeringen 
 5. Klik på knappen Standard i værktøjskassen for at slå ekspresafmaskning fra og vende tilbage til det oprindelige billede. En markeringsramme omgiver nu det ubeskyttede område i ekspresafmaskningen.

  Hvis en udtyndet maske konverteres til en markering, løber grænselinjen halvvejs mellem maskefarveforløbets sorte og hvide pixel. Markeringsrammen angiver overgangen mellem pixel, der er mindre end 50% markeret og mere end 50% markeret.

 6. Anvend de ønskede ændringer på billedet. Ændringer påvirker kun det markerede område.
 7. Brug Vælg > Fravælg for at fravælge markeringen.

  Bemærk:

  Du kan konvertere denne midlertidige maske til en permanent alfakanal ved at skifte til standardtilstand og bruge Vælg > Gem det valgte (Windows) eller Arkiver det valgte (Mac OS).

Ændre indstillinger for Ekspresafmaskning

 1. Dobbeltklik på knappen Ekspresafmaskning i værktøjskassen.
 2. Vælg mellem følgende visningsindstillinger:

  Afmaskede områder

  Indstiller afmaskede områder til sorte (ugennemsigtige) og markerede områder til hvide (gennemsigtige). Maling med sort øger det afmaskede område, og maling med hvid øger det markerede område. Når denne indstilling er valgt, ændres knappen Ekspresafmaskning i værktøjskassen til en hvid cirkel på en grå baggrund .

  Valgte områder

  Indstiller afmaskede områder til hvide (gennemsigtige) og markerede områder til sorte (ugennemsigtige). Maling med hvid øger det afmaskede område, og maling med sort øger det markerede område. Når denne indstilling er valgt, ændres knappen Ekspresafmaskning i værktøjskassen til en grå cirkel på en hvid baggrund .

  Bemærk:

  Du kan skifte mellem indstillingerne Afmaskede områder og Valgte områder for ekspresmasker ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på knappen Ekspresafmaskning.

 3. Hvis du vil vælge en ny maskefarve, skal du klikke i farveboksen og vælge en ny farve.
 4. Hvis du vil ændre opaciteten, skal du angive en værdi mellem 0 % og 100 %.

  Både farve- og opacitetsindstillingerne påvirker kun maskens udseende og har ingen indflydelse på, hvordan underliggende områder beskyttes. Hvis du ændrer disse indstillinger, kan masken blive nemmere at se i forhold til farverne i billedet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online