Om tegning

Forstår former og kurver

Tegning i Adobe Photoshop omfatter oprettelse af vektorformer og kurver. I Photoshop kan du tegne med alle formværktøjerne, penværktøjet eller fritegningspenværktøjet. Indstillinger for hvert værktøj er tilgængelige i indstillingslinjen.

Før du begynder at tegne i Photoshop, skal du vælge en tegnetilstand fra indstillingslinjen. Den tilstand, du vælger til tegning, bestemmer om du opretter en vektorform på dens eget lag, en arbejdskurve på et allerede eksisterende lag eller en form med ilagte raster på et allerede eksisterende lag.

Vektorformer er linjer og kurver, du tegner med form- eller penværktøjerne. (Se Tegne former og Tegne med penværktøjerne.) Vektorformer er uafhængige af opløsningen. De bevarer deres skarpe kanter, når de får ny størrelse, udskrives på en PostScript-printer, gemmes i en PDF-fil eller importeres til et vektorbaseret grafikprogram. Du kan oprette biblioteker til brugerdefinerede former og ændre en forms kontur (kaldt en kurve) og attributter (f.eks. strøg, udfyldningsfarve og type).

Kurver er konturer, du kan ændre til markeringer eller udfylde og optegne med farver. Du kan let ændre formen af en kurve ved at redigere dens ankerpunkter.

En arbejdskurve er en midlertidig kurve, som vises i panelet Kurver og definerer en forms kontur.

Du kan bruge kurver på flere måder:

Tegnetilstande

Når du arbejder med pen- eller formværktøjerne, kan du tegne i tre forskellige tilstande. Du vælger en tilstand ved at vælge et ikon på indstillingslinjen, når et form- eller penværktøj er valgt.

Formlag

Opretter en form på et separat lag. Du kan enten bruge formværktøjerne eller penværktøjerne til at oprette formlag. Eftersom formlag nemt kan flyttes, ændres i størrelse, justeres og fordeles, er de ideelle til at oprette grafik til websider. Du kan vælge at tegne flere former på et lag. Et formlag består af et udfyldningslag, som definerer formens farve, og en sammenkædet vektormaske, som definerer formens kontur. En forms kontur er en kurve, som vises i panelet Kurver.

Kurver

Tegner en arbejdskurve på det aktuelle lag, som du kan bruge til at oprette en markering, oprette en vektormaske eller udfylde og optegne med farve for at oprette rastergrafik (stort set som med et maleværktøj). En arbejdskurve er midlertidig, medmindre du gemmer den. Kurver vises i panelet Kurver.

Udfyld pixel

Maler direkte på et lag, stort set som med et maleværktøj. Når du arbejder i denne tilstand, skaber du rasterbilleder – ikke vektorgrafik. Du arbejder med de former, du maler, på samme måde som med et rasterbillede. Kun formværktøjet virker i denne tilstand.

Tegneindstillinger i Photoshop
Tegneindstillinger

A. Formlag B. Kurver C. Udfyld pixel