Ændre farvevælgeren

I stedet for at bruge Adobe Farvevælger kan du vælge farver fra standardfarvevælgeren i operativsystemet eller fra en farvevælger fra en tredjepart.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Generelt (macOS).
 2. Vælg en farvevælger i pop op-menuen Farvevælger, og klik på OK.

  Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til operativsystemet.

Tilføje og slette farveprøver

Du kan tilføje eller slette farveprøver fra panelet Farveprøver.

Bemærk:

Du kan også tilføje en farveprøve fra farvevælgeren ved at klikke på knappen Føj til farveprøver.

Føje en farve til panelet Farveprøver

 1. Beslut, hvilken farve der skal tilføjes, og gør den til forgrundsfarven.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver. Eller vælg Ny farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.

  • Placer markøren over et tomt område i den nederste række i panelet Farveprøver (markøren ændres til malerspandværktøjet), og klik for at tilføje farven. Indtast et navn til den nye farve, og klik på OK.

  Panelet Farveprøver i Photoshop
  Farve taget fra billede (venstre) og tilføjet i panelet Farveprøver (højre)
  • (Kun Creative Cloud) Vælg Indlæs farveprøver i menuen i panelet. Derefter skal du i vinduet Indlæs finde HTML-, CSS- eller SVG-filen, vælge den og klikke på OK. Photoshop læser de i dokumentet angivne farveværdier. Denne funktion genkender følgende HTML-/CSS-farvesyntaks: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) og hsba(1,2,3,4).

  Bemærk:

  Nye farver gemmes i Photoshop-indstillingsfilen, så de bevares til næste redigeringssession. Hvis du vil gemme en farve permanent, skal du gemme den i et bibliotek.

Slette en farve fra panelet Farveprøver

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk en farveprøve hen på ikonet Slet .

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede, placer markøren over en farveprøve (markøren ændres til en saks), og klik derefter.

Håndtere farveprøvebiblioteker

Med farveprøvebiblioteker er det let at få adgang til forskellige farvesæt. Du kan gemme brugerdefinerede farveprøvesæt som et bibliotek til senere brug. Du kan også gemme farveprøver i et format, så de kan deles i andre programmer.

Indlæse eller erstatte et farveprøvebibliotek

 1. Vælg en af følgende indstillinger i menuen i panelet Farveprøver:

  Indlæse farveprøver

  Føjer et bibliotek til det aktuelle sæt farveprøver. Vælg den biblioteksfil, du vil anvende, og klik på Indlæs.

  Erstatte farveprøver

  Erstatter den aktuelle liste med et andet bibliotek. Vælg den biblioteksfil, du vil anvende, og klik på Indlæs. I Photoshop kan du gemme det aktuelle sæt farveprøver, inden du erstatter disse.

  Navn på farvebibliotek

  Indlæser et bestemt farvesystem, der er vist i den nederste del af menuen i panelet Farveprøver. Du kan enten erstatte det aktuelle farvesæt med det bibliotek, du indlæser, eller vedhæfte det til dette.

Gemme et sæt farveprøver som et bibliotek

 1. Vælg Gem farveprøver i menuen i panelet Farveprøver.
 2. Vælg en placering til farveprøvebiblioteket, skriv et filnavn, og klik på Gem.

  Du kan gemme biblioteket et vilkårligt sted. Hvis du imidlertid placerer biblioteksfilen på standardplaceringen for forudindstillinger i mappen Forudindstillinger/Farveprøver, vises biblioteksnavnet nederst i menuen i panelet Farveprøver, når du har genstartet programmet.

Vende tilbage til standardbiblioteket med farveprøver

 1. Vælg Nulstil farveprøver i menuen i panelet Farveprøver. Du kan enten erstatte det aktuelle farvesæt med standardbiblioteket for farveprøver eller vedhæfte det til dette.

Dele farveprøver mellem programmer

Du kan dele de rene farveprøver, du opretter i Photoshop, Illustrator og InDesign, ved at gemme et farveprøvebibliotek til udveksling. Farverne vises nøjagtigt ens på tværs af programmer, når blot farveindstillingerne er synkroniserede.

 1. Opret de proces- og staffagefarveprøver, du vil dele, på panelet Farveprøver, og fjern eventuelle farveprøver, du ikke vil dele.

  Bemærk:

  Du kan ikke dele følgende typer farveprøver mellem programmer: mønstre, farveforløb og Registreringsfarveprøven fra Illustrator eller InDesign og bogfarvereferencer, HSB, XYZ, duotone, skærm-RGB, opacitet, total trykfarve og webRGB-farveprøver fra Photoshop. Disse farveprøvetyper fravælges automatisk, når du gemmer farveprøver, som skal udveksles.

 2. Vælg Gem farveprøver til udveksling i menuen på panelet Farveprøver, og gem farveprøvebibliotekerne på en let tilgængelig placering.
 3. Indlæs farveprøvebiblioteket på panelet Farveprøver i Photoshop, Illustrator eller InDesign.