Anvende automatisk kontrastjustering

Med kommandoen Automatisk kontrast justeres billedkontrasten automatisk. Da Automatisk kontrast ikke justerer kanaler enkeltvis, indsætter eller fjerner den ikke farvetoner. Dette udklipper værdierne for skygge og højlys i et billede og knytter de resterende lyseste og mørkeste pixels i billedet til ren hvid (niveau 255) og ren sort (niveau 0). Dette får højlysene til at se lysere ud og skyggerne til at se mørkere ud.

Når de lyseste og mørkeste pixel i et billede identificeres, klipper Automatisk kontrast som standard de hvide og sorte pixels ud med 0,5 % – dvs. den ignorerer de første 0,5 % af begge ekstremer. Du kan ændre denne standard ved hjælp af indstillingerne for automatisk farvekorrektion i dialogboksene Niveauer og Kurver.

Automatisk kontrast kan forbedre udseendet af mange fotografier eller halvtonebilleder. Den forbedrer ikke grundfarvebilleder.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Niveauer eller Kurver i panelet Justeringer.

  • Klik på Lag > Nyt justeringslag, og vælg enten Niveauer eller Kurver. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Automatisk kontrast for at anvende justeringen direkte på billedlaget. Husk, at denne metode sletter billedinformation, og at den anvendes automatisk. Du kan ikke justere nogen af indstillingerne i følgende trin.

 2. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Automatisk i panelet Egenskaber.

 3. Vælg Udvid monokromatisk kontrast under Algoritmer i dialogboksen Indstillinger for automatisk farvekorrektion.
 4. Angiv de skygger og højlys, der afskæres, og juster målfarven for mellemtonerne.
 5. Klik på OK for at anvende Automatisk kontrast.

Fjerne en farvetone med Automatisk farve

Med Automatisk farve kan du justere kontrasten og farven i et billede ved at søge i billedet efter skygger, mellemtoner og højlys. Som standard neutraliserer Automatisk farve mellemtonerne ved at bruge målfarven RGB 128-grå og udklipper pixels med skygger og højlys med 0,5 %. Du kan ændre disse standarder i dialogboksen Indstillinger for automatisk farvekorrektion.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Niveauer eller Kurver i panelet Justeringer.

  • Klik på Lag > Nyt justeringslag, og vælg enten Niveauer eller Kurver. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Automatisk farve for at anvende justeringen direkte på billedlaget. Husk, at denne metode sletter billedinformation og er automatisk. Du kan ikke justere nogen af indstillingerne i følgende trin.

 2. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Automatisk i panelet Egenskaber.

 3. Vælg Søg efter mørke og lyse farver under Algoritmer i dialogboksen Indstillinger for automatisk farvekorrektion.
 4. Vælg indstillingen Fastgør neutrale mellemtoner.
 5. Angiv de skygger og højlys, der afskæres, og juster målfarven for mellemtonerne.
 6. Klik på OK for at anvende Automatisk farve.

Angive automatiske justeringsindstillinger

Indstillingerne for automatisk farvekorrektion styrer de automatiske tone- og farvekorrektioner, som findes i både Niveauer og Kurver. Her styres også indstillingerne for kommandoerne Automatisk tone, Automatisk kontrast og Automatisk farve. Indstillingerne for automatisk farvekorrektion giver dig mulighed for at specificere procenter for udklipning af skygge og højlys og tildele farveværdier til skygger, mellemtoner og højlys.

Du kan anvende indstillingerne én enkelt gang, når du bruger justeringen Niveauer eller Kurver, eller du kan gemme indstillingerne som standardværdier, når du anvender Automatisk tone, Automatisk kontrast, Automatisk farve og Automatisk for Niveauer og Kurver.

Indstillinger for automatisk farvekorrektion i Photoshop
Dialogboksen indstillinger for automatisk farvekorrektion

A. Indstillingen Automatisk kontrast B. Indstillingen Autoniveauer C. Indstillingen Automatisk farve D. Indstil målfarver, sort punkt og hvidt punkt. 
 1. Klik på ikonet Niveauer eller Kurver i panelet Justeringer.
 2. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Automatisk i panelet Egenskaber.

 3. Angiv, hvilken algoritme Photoshop skal bruge til at justere billedets generelle toneområde:

  Udvid monokromatisk kontrast

  Udklipper alle kanaler identisk. Dette bevarer det overordnede farveforhold, mens højlys kommer til at se lysere ud, og skygger kommer til at se mørkere ud. Kommandoen Automatisk kontrast benytter denne algoritme.

  Udvid pr. kanalkontrast

  Maksimerer toneområdet i hver kanal, så der opnås en stærkere korrektion. Fordi hver kanal justeres individuelt, kan Udvid pr. kanalkontrast fjerne eller introducere farvetoner. Kommandoen Automatisk tone bruger denne algoritme.

  Søg efter mørke og lyse farver

  Søger efter de pixels, der i gennemsnit er lysest og mørkest i et billede, og bruger dem til at maksimere kontrasten og minimere udklippet. Kommandoen Automatisk farve benytter denne algoritme.

 4. Vælg Fastgør neutrale mellemtoner, hvis Photoshop skal søge efter en gennemsnitlig næsten neutral farve i et billede og derefter justere gammaværdierne (mellemtone), så farven bliver neutral. Kommandoen Automatisk farve benytter denne algoritme.
 5. Hvis du vil angive, i hvor høj grad sorte og hvide pixel skal klippes, skal du angive procentsatser i tekstboksene Udklip. En værdi mellem 0,0% og 1% anbefales.

  Photoshop beskærer som standard de sorte og hvide pixel med 0,1 % – dvs. de første 0,1 % af begge ekstremer ignoreres, når de lyseste og mørkeste pixel i billedet identificeres. På grund af den bedre outputkvalitet i moderne scannere og digitalkameraer kan standardprocenterne for afskæring muligvis være for høje.

 6. Hvis du vil tildele (angive som mål) farveværdier til de mørkeste, neutrale og lyseste områder i et billede, skal du klikke på en farveprøve.
 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på OK for at bruge indstillingerne i den aktuelle Niveauer- eller Kurver-justering. Hvis du derefter klikker på knappen Automatisk, anvender Photoshop de samme indstillinger på billedet igen.

  • Hvis du vil gemme indstillingerne som standardindstillinger, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem som standardindstillinger og derefter klikke på OK. Næste gang du åbner panelet Niveauer eller Kurver i panelet Justeringer, kan du anvende den samme indstilling ved at klikke på knappen Automatisk. Kommandoerne Automatisk tone, Automatisk kontrast og Automatisk farve bruger også standardprocenter for afskæring.

  Bemærk:

  Når du gemmer indstillingerne for Automatisk farvekorrektion som standarder for Automatisk farve, Automatisk tone og Automatisk kontrast, har det ingen betydning, hvilken algoritme du vælger i trin 3. De tre kommandoer til automatisk korrektion bruge kun de værdier, som du indstiller for målfarver og udklipning. Den eneste undtagelse er, at kommandoen Automatisk farve anvender indstillingen Fastgør neutrale mellemtoner.

Bruge kommandoen Udjævn

Kommandoen Udjævn omfordeler lysstyrkeværdierne for pixel i et billede, så de mere jævnt repræsenterer hele området af lysstyrkeniveauer. Udjævn ændrer pixelværdier i det sammensatte billede, så den lyseste værdi repræsenterer hvid, den mørkeste værdi repræsenterer sort, og mellemliggende værdier fordeles jævnt i gråtoneskalaen.

Du kan bruge kommandoen Udjævn, når et scannet billede ser mørkere ud end det originale, og du vil afbalancere værdierne for at frembringe et lysere billede. Hvis du bruger Udjævn sammen med panelet Histogram, kan du se sammenligninger af lysstyrke før og efter.

Husk på, at kommandoen Udjævn udfører justeringer direkte på billedlaget og sletter billedoplysninger. Hvis du ønsker justeringer uden at slette noget, kan du bruge justeringslag eller redigere i Adobe Camera Raw.

 1. (Valgfrit) Vælg et område i billedet, der skal udjævnes.
 2. Vælg Billede > Justeringer > Udjævn.
 3. Hvis du markerede et område i billedet, skal du i dialogboksen vælge, hvad du vil udjævne, og klikke på OK:

  Udjævn kun det markerede område

  Fordeler pixel jævnt i markeringen alene.

  Udjævn hele billedet baseret på det markerede område

  Fordeler alle billedlag jævnt, baseret på pixel i markeringen.

Justere sorte og hvide punkter med indstillingen Auto

Indstillingen Automatisk for Niveauer og Kurver og kommandoen Automatisk tone justerer automatisk sortpunktet og hvidpunktet i et billede. Dette udklipper en del af skyggerne og højlyset i hver kanal og knytter de lyseste og mørkeste pixel i hver farvekanal til rent hvid (niveau 255) og ren sort (niveau 0). De mellemliggende pixelværdier genfordeles forholdsmæssigt. Derfor øger indstillingen Automatisk eller Automatisk tone kontrasten i et billede, da pixelværdierne udvides. Da indstillingen Automatisk og Automatisk tone justerer hver enkelt farvekanal individuelt, kan der blive fjernet farve eller introduceret farvetoner.

Indstillingen Automatisk og Automatisk tone giver gode resultater i bestemte billeder med en gennemsnitlig fordeling af pixelværdier, der kræver en enkel kontrastforøgelse.

Som standard afskærer indstillingen Automatisk og Automatisk tone de hvide og sorte pixel med 0,1 %, dvs. de første 0,1 % af begge yderligheder ignoreres ved identifikation af de lyseste og mørkeste pixel i billedet. Standardindstillingerne for Automatisk kan ændres i dialogboksen Indstillinger for automatisk farvekorrektion.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Niveauer eller Kurver i panelet Justeringer.

  • Klik på Lag > Nyt justeringslag, og vælg enten Niveauer eller Kurver. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Automatisk tone for at anvende justeringen direkte på billedlaget. Husk, at denne metode sletter billedinformation og er automatisk. Du kan ikke justere nogen af indstillingerne i følgende trin.

 2. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Automatisk i panelet Egenskaber.

 3. Vælg Udvid pr. kanalkontrast under Algoritmer i dialogboksen Indstillinger for automatisk farvekorrektion.
 4. Juster mængden af skygge og højlys, der beskæres, og juster målfarven for mellemtonerne.
 5. Klik på OK for at anvende indstillingerne for Automatisk.