Grundlæggende oplysninger om udskrivning

Uanset om du skal udskrive et billede på en skrivebordsprinter, eller du skal sende et billede til et eksternt trykkeri, vil det få udskriftsjobbet til at gå lettere og sikre, at det færdige billede ser korrekt ud, hvis du har et grundlæggende kendskab til udskrivning.

Udskrivningstyper

For mange Photoshop-brugere sendes et billede bare til en inkjetprinter for at udskrive det. Photoshop kan sende billedet til forskellige enheder, hvor det udskrives direkte på papir eller konverteres til et positivt eller negativt billede på film. I sidstnævnte tilfælde kan filmen bruges til at oprette en trykplade med henblik på trykning med en mekanisk trykpresse.

Billedtyper

De enkleste billeder, f.eks. streggrafik, bruger kun én farve inden for et enkelt gråtoneniveau. Et mere komplekst billede, f.eks. et fotografi, indeholder varierende farvetoner. Denne type billede er kendt som et halvtonebillede.

Farveseparation

Illustrationer til kommerciel reproduktion, som indeholder flere farver, skal udskrives på separate trykplader, én for hver farve. Denne proces kaldes farveseparation og anvender generelt trykfarverne cyan, magenta, gul og sort (CMYK). I Photoshop kan du tilpasse den måde, som forskellige plader genereres på.

Detaljeringsgrad

Et udskrevet billedes detaljeringsgrad afhænger af billedets opløsning (pixel pr. tomme) og af printeropløsningen (punkter pr. tomme). De fleste PostScript-laserprintere har en opløsning på 600 dpi, mens PostScript-fotosættere har en opløsning på 1200 dpi eller mere. Inkjetprintere bruger mikroskopiske blækdråber, ikke faktiske punkter, hvilket betyder at opløsningen er på ca. 300 til 720 dpi.

Om udskrivning fra skrivebordet

Medmindre du arbejder på et professionelt trykkeri eller i et lignende firma, udskriver du formentlig billeder på en skrivebordsprinter, f.eks. en inkjet-, dye sublimation- eller laserprinter, og ikke til en fotosætter. I Photoshop kan du styre, hvordan billedet udskrives.

Skærme viser billeder ved hjælp af lys, mens skrivebordsprintere gengiver billeder ved hjælp af trykfarve, blæk eller pigment. Derfor kan en desktop printer skrivebordsprinter ikke gengive alle de farver, der er vist på skærmen. Hvis du indarbejder bestemte fremgangsmåder (f.eks. et farvestyringssystem) i dit arbejde, kan du opnå sikre resultater, når du skal udskrive billeder på en skrivebordsprinter. Vær opmærksom på følgende, når du arbejder med et billede, du vil udskrive:

 • Hvis billedet er i RGB-tilstand, skal du ikke konvertere dokumentet til CMYK-tilstand, når du udskriver på en skrivebordsprinter. Du skal kun arbejde i RGB-tilstand. Skrivebordsprintere er som regel konfigureret til at acceptere RGB-data og bruger intern software til at konvertere til CMYK. Hvis du sender CMYK-data, anvender de fleste skrivebordsprintere alligevel en konvertering med uforudsigelige resultater.

 • Hvis du vil have vist et eksempel på, hvordan billedet kommer til at se ud på en enhed, du har en profil til, skal du bruge kommandoen Korrekturfarver.

 • Hvis du vil gengive skærmfarver nøjagtigt på den udskrevne side, skal du medtage farvestyring i arbejdsforløbet. Arbejd med en skærm, der er kalibreret og karakteriseret. Ideelt set burde du oprette en brugertilpasset profil specifikt til printeren og det papir, der udskrives på. Standardprofilen til printeren kan dog også godt skabe acceptable udskrifter.

Photoshop har følgende udskrivningskommandoer i menuen Filer:

Udskriv

Viser dialogboksen Udskriv, hvor du kan se et eksempel på udskriften og ændre printerindstillingerne. (De brugertilpassede indstillinger bliver gemt som de nye standardindstillinger, når du klikker på Udført eller Udskriv).

Udskriv en kopi

Udskriver en enkelt kopi af en fil uden at åbne en dialogboks.

Bemærk:

Hvis du vil maksimere effektiviteten, kan du inkludere kommandoen Print i listen Handlinger. (I Photoshop findes alle printerindstillingerne i én dialogboks).

Angiv udskriftsindstillinger i Photoshop, og udskriv

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg printer, antal kopier og papirretning.

 3. I eksempelområdet til venstre kan du justere billedets placering og skalering i forhold til den valgte papirstørrelse og -retning. Til højre kan du konfigurere detaljerede indstillinger for Placering og størrelse, Farvestyring, udskrivningsmærker osv.

  Du få mere at vide på Placer og skaler billeder og Udskrivning med farvestyring i Photoshop.

  Bemærk:

  Med Mac OS får du den bedste billedkvalitet med fint nuancerede farvetoner, som fx en lys himmel, ved at udvide afsnittet Farvestyring og vælge Send 16-bit data.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Udskriv for at udskrive billedet.
  • Klik på Annuller for at lukke dialogboksen uden at gemme indstillingerne.
  • Klik på Udført for at bevare indstillingerne og lukke dialogboksen.

Placer og skaler billeder

Du kan justere et billedes placering og skalering ved hjælp af indstillinger i dialogboksen Udskriv. Den skyggelagte ramme i papirkanten repræsenterer margenerne på det valgte papir. Udskriftsområdet er hvidt.

Et billedes grundlæggende udskriftsstørrelse bestemmes af indstillingerne for dokumentstørrelse i dialogboksen Billedstørrelse. Når du skalerer et billede i dialogboksen Udskriv, ændres størrelsen og opløsningen kun på det udskrevne billede. Hvis du f.eks. skalerer et billede på 72 ppi til 50 % i dialogboksen Udskriv, udskrives billedet med en opløsning på 144 ppi, men indstillingerne for dokumentstørrelse i dialogboksen Billedstørrelse ændres ikke. I dialogboksen Udskriv kan du i feltet Udskriftsopløsning nederst i afsnittet Placering og størrelse se udskriftsopløsningen med den aktuelle skaleringsindstilling.

Mange tredjepartsprinterdrivere har en skaleringsindstilling i dialogboksen Udskriftsindstillinger. Denne skalering har indflydelse på alt på siden, herunder størrelsen af alle sidemærker, f.eks. skæremærker og billedtekster, mens skaleringsprocenten for kommandoen Udskriv, kun påvirker størrelsen på det udskrevne billede (ikke størrelsen på sidemærker).

Bemærk:

Hvis du vil undgå unøjagtig skalering, skal du angive skaleringen med dialogboksen Udskriv i stedet for dialogboksen Udskriftsindstillinger. Angiv ikke en skaleringsprocent i begge dialogbokse.

Flyt et billede på papiret

 1. Vælg Filer > Udskriv, og udvid indstillingerne for Placering og størrelse til højre. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Centrer billede for at centrere billedet i udskriftsområdet.
  • Fravælg Centrer billede, og indtast derefter numeriske værdier for Top og Venstre for at placere billedet.
  • Fravælg Centrer billede, og træk derefter billedet til eksempelområdet.

Skaler et billedes udskriftsstørrelse

 1. Vælg Filer > Udskriv, og udvid indstillingerne for Placering og størrelse til højre. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Skaler for at tilpasse medie, så billedets størrelse tilpasses udskriftsområdet på det valgte papir.
  • Fravælg Skaler for at tilpasse medie, og indtast derefter numeriske værdier for Skalering, Højde og Bredde for at skalere billedet igen.
  • Vælg Afgrænsningsområde, og træk afgrænsningsområdet omkring billedet i visningsområdet.

  Bemærk:

  Hvis der vises en advarsel om, at billedet er større end papirets udskriftsområde, skal du klikke på Annuller. Vælg dernæst Filer > Udskriv, udvid indstillingerne for Placering og størrelse til højre og marker afkrydsningsfeltet Skaler for at tilpasse medie.

 1. Marker den del af billedet, du vil udskrive, med det rektangulære markeringsrammeværktøj.
 2. Vælg Filer > Udskriv, og vælg Udskriv markeret område.
 3. Du kan evt. justere det markerede område ved at trække i de trekantede håndtag i udkanten af udskriftseksemplet.
 4. Klik på Udskriv.

Hvis et billede indeholder vektorgrafik, f.eks. figurer og tekst, kan Photoshop sende vektordata til en PostScript-printer. Når du vælger at medtage vektordata, sender Photoshop et separat billede til printeren for hvert tekstlag og hvert vektorformlag. Disse yderligere billeder udskrives oven på grundbilledet og udklippes vha. deres vektorkontur. På den måde udskrives kanterne i vektorgrafik ved printerens fulde opløsning, selvom indholdet af hvert lag er begrænset til opløsningen i billedfilen.

Bemærk:

Visse blandingstilstande og lageffekter krævede rasteriserede vektordata.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Rul ned til bunden i feltet med indstillinger til højre, og udvid Indstillinger for PostScript.

 3. Vælg Medtag vektordata.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online