Bemærk:

Komplette oplysninger om brug af visse filtre finder du i andre afsnit. Søg i Hjælp til Adobe for oplysninger om filtrene til justering af skarphed, sløring, Linsekorrektion, Linsesløring, Støjreduktion, Blødgøring og Forsvindingspunkt.

Liste over filtre, der understøtter 16-bit/kanal- og 32-bit/kanal-dokumenter

Følgende filtre understøtter 16-bit/kanal- og 32-bit/kanal-dokumenter:

 • Alle sløringsfiltre (undtagen Linsesløring og Smart sløring)
 • Alle forvrængningsfiltre
 • Filteret Støj > Tilføj støj
 • Alle opbrydningsfiltre
 • Alle gengivelsesfiltre (undtagen Belysningseffekter)
 • Alle skarphedsfiltre (undtagen filteret Gør kanten skarpere)
 • Følgende filtre under Filter > Effekt:
  • Spredning
  • Prægning
  • Aftegn kontur
 • Alle videofiltre
 • Alle filtre under Filter > Andre

Video | Sådan skjules følsomme oplysninger i billeder

Video | Sådan skjules følsomme oplysninger i billeder
I dette afsnit af Photoshop Playbook forklarer Photoshop Principal Product Manager Bryan O'Neil Hughes, hvordan man skjuler følsomme oplysninger med sløringer og filtre.
Bryan O'Neil Hughes

Kunstneriske filtre

Med filtrene i undermenuen Kunstnerisk kan du skabe kunstneriske effekter til et kunstprojekt eller kommercielt projekt. Brug f.eks. filteret Fritskrabning til collager eller typografi. Disse filtre kopierer naturlige eller traditionelle medieeffekter. Alle de kunstneriske filtre kan anvendes ved hjælp af Filtergalleri.

Farveblyant

Tegner et billede med farveblyanter på en ren baggrund. Kanter bevares og får et udseende som groft fletværk. Den rene baggrundsfarve kan ses gennem de mere udjævnede områder.

Bemærk:

Du kan opnå en pergamenteffekt ved at ændre baggrundsfarven, lige før du anvender filteret Farveblyant på et markeret område.

Fritskrabning

Får et billede til at fremstå, som om det var oprettet af groft udskårne stykker farvepapir. Billeder med høj kontrast vises som i silhuet, og farvebilleder opbygges af flere lag farvepapir.

Tør pensel

Maler billedets kanter med en teknik som en tør pensel (mellem olie og akvarel). Filteret forenkler et billede ved at reducere dets farveområde til almindelige farver.

Kornet film

Anvender et jævnt mønster på skyggetonerne og mellemtonerne. Et mere jævnt og mættet mønster føjes til de lysere områder. Dette filter kan især bruges til at fjerne striber i blandinger og til visuelt at gøre elementer fra forskellige kilder ensartede.

Fresko

Maler et billede i en grov stil med korte, afrundede og hurtigt påførte dup.

Neonskær

Tilføj forskellige typer glød til objekterne i billedet. Dette filter er velegnet til farvelægning af et billede, samtidig med at dets udseende gøres blødere. Du kan vælge en farve til gløden ved at klikke på glødboksen og vælge en farve i farvevælgeren.

Klatmaleri

Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige penselstørrelser (fra 1 til 50) og -typer for at opnå en kunstnerisk effekt. Penseltyper omfatter Simpel, Lys og grov, Mørk og grov, Bred og skarp, Bred og sløret og Funklende.

Paletkniv

Reducerer detaljer i et billede for at opnå en tyndt malet lærredseffekt, som viser den underliggende tekstur.

Plasticfolie

Overtrækker billedet med skinnende plastic, som fremhæver overfladedetaljerne.

Reducer kanter

Reducerer antallet af farver i et billede i henhold til den angivne indstilling for farvereduktion og finder billedets kanter og tegner sorte streger på dem. Store brede områder indeholder enkle skygger, og fine mørke detaljer fordeles i billedet.

Pasteller

Anvender strøg med pastelkridt på en teksturbaggrund. I områder med lyse farver ser kridtet tykt ud med kun en smule tekstur, og i mørkere områder ser kridtet ud til at være skrabet af, så teksturen er synlig.

Udtværingspen

Blødgør et billede ved at anvende korte diagonale strøg til at udtvære de mørkere områder. Lysere områder bliver lysere og mister detaljer.

Svamp

Frembringer billeder med områder med kraftig tekstur i kontrastfarver, der ser ud, som om de var malet med en svamp.

Undermaling

Maler billedet på en teksturbaggrund og maler derefter det endelige billede henover.

Akvarel

Maler billedet i akvarelstil med en mellemstor pensel med vand og farve, så detaljerne forenkles. Filteret mætter farven, hvis der forekommer væsentlige toneændringer ved kanterne.

Sløringsfiltre

Sløringsfiltrene gør en markering eller et helt billede blødere og kan især bruges til retouchering. De udglatter overgange ved at tage gennemsnittet af pixler ved siden af de hårde kanter på definerede linjer og skyggelagte områder i et billede.

Sløringsfiltre i Photoshop
Før (venstre) og efter (højre) brug af filteret Linsesløring, hvor baggrunden er sløret, og forgrunden er skarp.

Bemærk:

Hvis du vil anvende et sløringsfilter på kanterne af et lag, skal du fravælge indstillingen Lås gennemsigtige pixel i panelet Lag.

Gennemsnit

Finder gennemsnitsfarven for et billede eller en markering og udfylder derefter billedet eller markeringen med farven for at fremstille et jævnt udseende. Hvis du f.eks. har markeret et område med græs, ændrer filteret området til en homogen grøn farve.

Sløring og Mere sløring

Fjerner støj de steder, hvor der er tydelige farveovergange i et billede. Sløringsfiltre udglatter overgange ved at tage gennemsnittet af pixel ved siden af de hårde kanter på definerede linjer og skyggelagte områder. Filteret Mere sløring skaber en effekt, der er tre eller fire gange kraftigere end filteret Sløring.

Bokssløring

Slører et billede ud fra den gennemsnitlige farveværdi for tilstødende pixler. Dette filter er praktisk til at oprette specialeffekter. Du kan justere størrelsen på det område, der bruges til at beregne den gennemsnitlige værdi for en given pixel. En større radius medfører større sløring.

Gaussisk sløring

Slører hurtigt en markering med en mængde, der kan justeres. Gaussisk hentyder til den klokkeformede kurve, der oprettes, når Photoshop anvender et vægtet gennemsnit på pixlerne. Filteret Gaussisk sløring tilføjer lavfrekvensdetaljer og kan give en diset effekt.

Bemærk: Når gaussisk sløring, bokssløring, bevægelsessløring eller formsløring anvendes på et markeret billedområde, kan disse filtre medføre visuelt uventede resultater ved kanterne af markeringen. Det skyldes, at disse sløringsfiltre bruger billeddata uden for det markerede område til at oprette nye, slørede pixel inde i det markerede område. Hvis markeringen f.eks. repræsenterer et baggrundsområde, du vil sløre, mens forgrunden skal forblive skarp, bliver kanterne af det slørede baggrundsområde belagt med farver fra forgrunden, så der opstår en ujævn og uklar kontur omkring forgrunden. Du kan undgå denne effekt i disse tilfælde ved at bruge smart sløring eller linsesløring.

 

Linsesløring

Slører et billede for at skabe et indtryk af smallere feltdybde, så visse objekter i billedet forbliver skarpe, og andre områder bliver slørede. Se Tilføj linsesløring.

Bevægelsessløring

Slører i en bestemt retning (fra -360º til +360º) og med en bestemt intensitet (fra 1 til 999). Filterets effekt svarer til at tage et billede af et objekt i bevægelse med en fast eksponeringstid.

Radial sløring

Simulerer sløringen ved et kamera, der zoomer eller roterer, for at frembringe en blød sløring. Vælg Drej rundt for at sløre langs koncentriske cirkelstreger, og angiv derefter en rotationsgrad. Vælg Zoom for at sløre langs radiale streger, som om der zoomes ind på eller ud af billedet, og angiv derefter en værdi fra 1 til 100. Som sløringskvalitet kan vælges Udkast (til hurtige, men kornede resultater) eller God og Bedst for at få mere jævne resultater, man ikke kan se forskel på bortset fra i en stor markering. Angiv sløringens startpunkt ved at trække mønsteret i boksen Sløringscentrum.

Formsløring

Bruger den angivne kerne til at oprette sløringen. Vælg en kerne på listen over brugerdefinerede formforudindstillinger, og brug radiusskydeknappen til at justere størrelsen. Du kan indlæse forskellige formbiblioteker ved at klikke på trekanten og vælge på listen. Radius bestemmer størrelsen på kernen. Jo større kernen er, desto større er sløringen.

Smart sløring

Slører et billede med præcision. Du kan angive en radius, en tærskel og en sløringskvalitet. Værdien for Radius bestemmer størrelsen på det område, hvor der søges efter uensartede pixel. Værdien for Tærskel bestemmer, hvor uensartede pixlerne skal være, før de påvirkes. Du kan også indstille en tilstand for hele markeringen (Normal) eller for farveoverganges kanter (Kun kant og Maskekant). I områder med tydelig kontrast anvender Kun kant sorte og hvide kanter, og Maskekant anvender hvid.

Overfladesløring

Slører et billede og bevarer kanter. Dette filter kan bruges til at oprette specialeffekter og fjerne støj og kornethed. Indstillingen Radius angiver størrelsen på det område, der bruges til at indsamle data til sløringen. Indstillingen Tærskel styrer, hvor meget de tilstødende pixels toneværdier skal afvige fra værdien for den midterste pixel, inden de bliver en del af sløringen. Pixler med forskelle i toneværdier, der er mindre end tærskelværdien, udelades fra sløringen.

Penselstrøgfiltre

Ligesom de kunstneriske filtre giver penselstrøgfiltrene et kunstnerisk udseende ved at bruge forskellige pensel- og trykfarvestrøg som effekter. Nogle af filtrene tilføjer korn, maling, støj, kantdetaljer eller tekstur. Alle penselstrøgfiltrene kan anvendes ved hjælp af Filtergalleri.

Fremhævede kanter

Fremhæver kanterne i et billede. Når indstillingen for kantlysstyrke er sat til en høj værdi, ligner fremhævningerne hvidt kridt, og med en lav værdi ligner fremhævningerne sort trykfarve.

Kantede strøg

Maler et billede igen med diagonale strøg, hvor lysere og mørkere områder males med strøg i modsatte retninger.

Fletværk

Bevarer det oprindelige billedes detaljer og træk samtidig med, at der tilføjes tekstur, og kanterne i farveområderne gøres grovere med simuleret blyantsskravering. Indstillingen Styrke (med værdier fra 1 til 3) bestemmer antallet af skraveringsgennemløb.

Mørke strøg

Maler mørke områder med korte, tætte, mørke strøg og lysere områder med lange, hvide strøg.

Trykfarvekonturer

Tegner et billede igen med fine, smalle streger over de oprindelige detaljer i pen- og trykfarvestil.

Stænk

Svarer til effekten af en stænkairbrush. Hvis indstillingerne forøges, forenkles den samlede virkning.

Stænkede strøg

Maler et billede igen og bruger de dominerende farver med vinklede, stænkede farvestrøg.

Sumi-e

Maler et billede i japansk stil, som om en helt mættet pensel blev brugt på rispapir. Sumi-e opretter bløde, slørede kanter med dybsorte tryklignende farver.

Forvrængningsfiltre

Forvrængningsfiltrene forvrænger et billede geometrisk og skaber en 3D-effekt eller en anden effekt, hvor formen ændres. Bemærk, at disse filtre kan være meget hukommelseskrævende. Filtrene Diffust skær, Glas og Krusninger kan anvendes ved hjælp af Filtergalleri.

Diffust skær

Gengiver et billede, som om det blev set gennem et blødt diffusionsfilter. Filteret tilføjer gennemsigtig hvid støj, hvor skæret udtones fra centrum af en markering.

Transformering

Bruger et billede, kaldet en transformeringsmaske, til at bestemme, hvordan en markering forvrænges. Ved at bruge en parabolformet transformeringsmaske kan du f.eks. oprette et billede, som ser ud til at være udskrevet på et stykke klæde, der holdes i hjørnerne.

Glas

Får et billede til at fremstå, som om det blev set gennem forskellige typer glas. Du kan vælge en glaseffekt eller oprette din egen glasoverflade som en Photoshop-fil og anvende den. Du kan justere indstillinger for skalering, forvrængning og udjævning. Når du benytter overfladeindstillinger sammen med en fil, skal du følge anvisningerne til filteret Transformering.

Krusninger

Føjer krusninger med vilkårlig afstand til billedets overflade, så det ser ud til at være under vandet.

Knibning

Klemmer en markering. En positiv værdi på op til 100 % forskyder en markering mod dens midtpunkt, og en negativ værdi på op til –100 % forskyder en markering udad. Virker ikke på billeder, der er større end 11800 px x 11800 px.

Polære koordinater

Konverterer en markering fra rektangulære til polære koordinater og omvendt i overensstemmelse med en valgt indstilling. Du kan bruge dette filter til at oprette en cylinderanamorfose – populær kunst i det 18. århundrede – hvor det forvrængede billede ser normalt ud, når det ses genspejlet i en cylinder.

Krusning

Opretter et bølget mønster på en markering, som krusninger på overfladen i en dam. Brug filteret Bølge for at opnå større kontrol. Du kan bl.a. indstille antallet af og størrelsen på krusninger.

Vridning

Forvrænger et billede langs en kurve. Angiv kurven ved at trække linjen i boksen. Du kan justere alle punkter langs kurven. Klik på Standard, hvis kurven igen skal være en lige linje. Du kan derudover vælge, hvordan ikke-forvrængede områder skal behandles.

Sfærisk effekt

Giver objekter en 3D-effekt ved at bøje en markering rundt om en sfærisk form, så billedet forvrænges og strækkes, så det passer til den markerede kurve. Virker ikke på billeder, der er større end 11800 px x 11800 px.

Hvirvel

Roterer en markering skarpere i midten end ved kanterne. Hvis du angiver en vinkel, bliver resultatet et hvirvelmønster. Virker ikke på billeder, der er større end 11800 px x 11800 px.

Bølge

Fungerer stort set som filteret Krusning, men med større kontrol. Du kan bl.a. indstille antallet af bølgegeneratorer, bølgelængden (afstanden fra én bølgetop til den næste), bølgens højde og bølgetypen: Sinus (rullende), Trekant eller Firkant. Med indstillingen Gør vilkårlig anvendes vilkårlige værdier. Du kan også definere ikke-forvrængede områder.

Zigzag

Forvrænger en markering radialt, afhængigt af pixelradius i markeringen. Med indstillingen Kamme angives antallet af retningsændringer for zigzag-mønsteret fra markeringens midtpunkt til kanterne. Du kan også angive, hvordan pixlerne skal transformeres: Med Krusninger transformeres pixel øverst til venstre eller øverst til højre, med Ud fra centrum transformeres pixel mod eller væk fra markeringens midtpunkt, og med Om midtpunkt roteres pixel omkring midtpunktet. Virker ikke på billeder, der er større end 8000 px x 8000 px.

Støjfiltre

Støjfiltrene tilføjer eller fjerner støj eller pixel med vilkårligt fordelte farveniveauer. Dette hjælper med at blande en markering med de omgivende pixel. Med støjfiltre kan du oprette usædvanlige teksturer eller fjerne problemområder, f.eks. støv og ridser.

Tilføj støj

Anvender vilkårlige pixel på et billede og simulerer virkningen af at tage billeder med højhastighedsfilm. Du kan også bruge filteret Tilføj støj til at reducere striber i udtyndede markeringer eller gradvise udfyldninger eller til at give kraftigt retoucherede områder et mere realistisk udseende. Indstillinger for støjfordeling omfatter Ensartet og Gaussisk. Ensartet fordeler farveværdier for støj ved hjælp af vilkårlige tal mellem 0 og plus eller minus den angivne værdi og opretter en raffineret effekt. Gaussisk fordeler farveværdier for støj langs en klokkeformet kurve og skaber en plettet effekt. Indstillingen Monokromatisk anvender kun filteret på toneelementerne i billedet uden at ændre farverne.

Fjern støj

Registrerer kanterne i et billede (områder med betydelige farveændringer) og slører hele markeringen med undtagelse af disse kanter. Denne sløring fjerner støj og bevarer detaljerne.

Støv og ridser

Reducerer støj ved at ændre uens pixel. Prøv med forskellige kombinationer af radius- og tærskelindstillinger for at opnå en balance mellem at gøre billedet skarpere og skjule fejl. Eller anvend filteret på markerede områder i billedet. Se også Anvend filteret Støv & ridser.

Median

Reducerer støj i et billede ved at blande pixlernes lysstyrke i en markering. Filteret søger inden for en pixelmarkerings radius efter pixel med ensartet lysstyrke og frasorterer pixel, der afviger for meget fra tilstødende pixel, og erstatter midterpixlen med medianlysstyrkeværdien for de pixel, der blev gennemsøgt. Dette filter kan især bruges til at fjerne eller reducere virkningen af bevægelse i et billede.

Reducer støj

Reducerer støj og bevarer samtidig kanter baseret på brugerindstillinger, hvorved det samlede billede eller enkelte kanaler påvirkes. Se Reducer billedstøj og JPEG-artefakter.

Opbrydningsfiltre

Filtrene i undermenuen Opbrydning definerer en markering skarpt ved at sammenklumpe pixel med ens farveværdier i celler.

Farvehalvtone

Simulerer virkningen af at bruge et forstørret halvtoneraster på hver kanal i billedet. For hver kanal opdeler filteret billedet i rektangler og erstatter hvert rektangel med en cirkel. Cirkelstørrelsen er proportional med rektanglets lysstyrke. Se Anvend filteret Farvehalvtone.

Krystallisering

Klumper pixel sammen til en ren farve i en polygonform.

Facet

Klumper pixler bestående af rene eller ens farver sammen i blokke af ensfarvede pixel. Du kan bruge dette filter til at få et scannet billede til at se håndmalet ud eller til at få et realistisk billede til at ligne et abstrakt maleri.

Fragment

Opretter fire kopier af pixlene i markeringen, tager gennemsnittet af dem og forskyder dem i forhold til hinanden.

Mezzotint

Konverterer et billede til et vilkårligt mønster af sorte og hvide områder eller af helt mættede farver i et farvebillede. Vælg et punktmønster i menuen Tekst i dialogboksen Mezzotint for at bruge filteret.

Mosaik

Klumper pixel sammen i firkantede blokke. Pixel i en given blok har samme farve, og farverne på blokkene repræsenterer farverne i markeringen.

Pointillistisk arbejdsmåde

Opdeler farven i et billede i vilkårligt placerede punkter, som i et pointillistisk maleri, og bruger baggrundsfarven som et lærredsområde mellem punkterne.

Gengivelsesfiltre

Gengivelsesfiltrene opretter 3D-former, skymønstre, brydningsmønstre og simulerede lysbrydninger i et billede. Du kan også manipulere objekter i 3D-rum, oprette 3D-objekter (kuber, sfærer og cylindre) og oprette teksturudfyldninger ud fra gråtonefiler for at frembringe 3D-lignende effekter til belysning.

Skyer

Genererer et blødt skymønster ved hjælp af vilkårlige værdier, der varierer mellem forgrunds- og baggrundsfarverne. Du kan generere et skarpere skymønster ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, når du vælger Filter > Gengiv > Skyer. Når du anvender filteret Skyer, erstattes billeddataene på det aktive lag.

Skyblandinger

Bruger vilkårligt genererede værdier, der varierer mellem forgrunds- og baggrundsfarverne for at skabe et skymønster. Filteret blander skydataene med de eksisterende pixel på samme måde, som tilstanden Forskel blander farver. Første gang du vælger dette filter, inverteres dele af billedet i et skymønster. Hvis du anvender filteret flere gange, oprettes ribbe- og åremønstre, som ligner en marmortekstur. Når du anvender filteret Skyblandinger, erstattes billeddataene på det aktive lag.

Fibre

Opretter et udseende som vævede fibre ved hjælp af forgrunds- og baggrundsfarverne. Du kan bruge skydeknappen Varians til at styre farvevariationen (en lav værdi opretter lange farvestriber, mens en høj værdi opretter meget korte fibre med en mere varieret farvespredning). Brug skydeknappen Styrke til at angive hvert fibers udseende. En lav indstilling opretter en løs vævning, og en høj indstilling giver korte, trådede fibre. Klik på knappen Gør vilkårlig for at ændre mønsterets udseende. Du kan klikke flere gange på knappen, indtil du har det ønskede mønster. Når du anvender filteret Fibre, erstattes billeddataene på det aktive lag.

Bemærk:

Prøv at tilføje et justeringslag med et farveforløbskort for at farvelægge fibrene.

Linsebrydning

Simulerer den brydning, der opstår, når skarpt lys skinner ind i kameralinsen. Angiv en placering til brydningens centrum ved at klikke et sted i billedminiaturen eller ved at trække trådkorset.

Video | Tilføjelse og fjernelse af linsebrydning

Video | Tilføjelse og fjernelse af linsebrydning
I dette afsnit af Photoshop Playbook forklarer Photoshop Principal Product Manager Bryan O'Neil Hughes, hvordan man tilføjer og fjerner linsebrydning i et billede.
Adobe Photoshop

Belysningseffekter

Giver dig mulighed for at skabe et hav af belysningseffekter på RGB-billeder ved at variere 17 belysningsformer, tre lystyper og fire sæt lysegenskaber. Du kan også bruge teksturer fra gråtonefiler (kaldet refleksionsoverflader) til at oprette 3D-lignende effekter og gemme dine egne belysningsformer til brug i andre billeder. Se Tilføjelse af lyseffekter.

Bemærk: Belysningseffekter findes ikke i 64-bit versioner af Mac OS.

Skarphedsfiltre

Skarphedsfiltrene stiller skarpt på slørede billeder ved at forøge kontrasten i tilstødende pixel.

Skarpere og Endnu skarpere

Stiller skarpt på en markering, og gør den tydeligere. Virkningen af filteret Endnu skarpere er stærkere end med filteret Skarpere.

Gør kanter skarpere og Uskarp maskning

Finder områderne i billedet med tydelige farveændringer, og gør dem skarpere. Filteret Gør kanter skarpere gør kun kanterne skarpere og bevarer samtidig billedets generelle udseende. Brug dette filter til at gøre kanter skarpere uden at angive en mængde. Til professionel farvekorrektion skal du bruge filteret Uskarp maskning til at justere kontrasten i kantdetaljer og frembringe en lysere og mørkere linje på hver side af kanten. Denne proces fremhæver kanten og skaber illusionen af et skarpere billede.

Smart skarphed

Gør et billede skarpere ved at lade dig angive skarphedsalgoritmen eller styre mængden af skarphed, der findes i skygge- og højlysområder. Det er den anbefalede måde at få skarphed på, hvis du ikke har tænkt dig at bruge et bestemt skarphedsfilter. Se Skarpere ved hjælp af Smart skarphed.

Det forbedrede Smart skarphed-filter i Photoshop gør det muligt at frembringe kvalitetsbilleder ved hjælp af adaptiv skarphedsteknologi, som minimerer mængden af støj og gloriedannelse. Dette filters strømlinede brugergrænsefladedesign indeholder bedre kontrolknapper til målrettet fokusering. Brug skydeknapperne til at foretage hurtige justeringer og de avancerede kontrolknapper til at finjustere resultaterne.

Funktionen Smart skarphed i Photoshop understøtter CMYK. Herudover kan du gøre vilkårlige kanaler skarpere. Du kan f.eks. vælge kun at gøre den blå kanal, den grønne kanal eller alfakanalen skarpere.

Forbedret Smart skarphed-filter i Photoshop
Brugergrænseflade for det forbedrede Smart skarphed-filter

 

Nedenfor følger en anbefaling til, hvordan man gør billeder skarpere i Photoshop:

 1. Indstil først Mængde til en høj værdi.
 2. Forøg Radius-værdien, indtil der dannes en glorieeffekt.
 3. Gør Radius-værdien mindre, indtil glorieeffekten forsvinder. Du har fundet den optimale Radius-værdi.
 4. Formindsk nu mængdeværdien efter behov.
 5. Juster skydeknappen Reducer støj, indtil mængden af støj på billedet svarer til den støjmængde, billedet havde, før du gjorde det skarpere. Hvis du reducerer støjmængden for meget, kan billedet komme til at se plastikagtigt ud. Højere Mængde-værdier kræver mere støjreduktion.

Skitseringsfiltre

Filtre i undermenuen Skitser føjer tekstur til billeder, ofte for at skabe en 3D-effekt. Filtrene er også nyttige til at give billeder et kunstnerisk eller håndtegnet udseende. Mange af skitseringsfiltrene bruger forgrunds- og baggrundsfarven, når de gentegner billedet. Alle skitseringsfiltrene kan anvendes ved hjælp af Filtergalleri.

Basrelief

Transformerer et billede, så det fremstår udskåret i basrelief og belyst for at fremhæve overfladevariationerne. Mørke områder i billedet antager forgrundsfarven, og lyse farver bruger baggrundsfarven.

Kridt og kul

Gentegner højlysområder og mellemtoner med en baggrund i ren mellemtonegrå tegnet med groft kridt. Skyggeområder erstattes med sorte diagonale kulstreger. Kul tegnes med forgrundsfarven og kridt med baggrundsfarven.

Kul

Opretter en farvereduceret, udtværet effekt. Større kanter fremhæves, og mellemtoner skitseres med et diagonalt strøg. Kul er forgrundsfarven, og baggrundsfarven er papirets farve.

Krom

Gengiver billedet, som om det havde en poleret overflade af krom. Områder med højlys er høje punkter, og skygger er lave punkter i den reflekterende overflade. Når filteret er anvendt, skal du bruge dialogboksen Niveauer for at lægge mere kontrast i billedet.

Conté-farveblyant

Gengiver teksturen af dybe sorte og rene hvide Conté-farveblyanter på et billede. Filteret Conté-farveblyant benytter forgrundsfarven til mørke områder og baggrundsfarven til lyse områder. Du kan opnå en mere realistisk effekt ved at ændre forgrundsfarven til en af de almindelige farver for Conté-farveblyanten (sort, sepia eller blodrød), før du anvender filteret. Du kan skabe en dæmpet effekt ved at ændre baggrundsfarven til hvid, føje noget af forgrundsfarven til den hvide baggrund og derefter anvende filteret.

Grafisk pen

Bruger fine, lineære blækstrøg til at fange detaljerne i det originale billede. Effekten er især påfaldende med scannede billeder. Filteret erstatter farver i det originale billede og bruger forgrundsfarven til trykfarve og baggrundsfarven til papir.

Halvtonemønster

Simulerer effekten af et halvtoneraster, samtidig med at det kontinuerte farvetoneområde bevares.

Brevpapir

Opretter et billede, der ser ud til at være konstrueret af håndlavet papir. Filteret forenkler billeder og kombinerer virkningerne af filtrene Effekter > Prægning og Tekstur > Korn. Mørke områder i billedet ser ud som huller i papirets øverste lag, så baggrundsfarven er synlig.

Fotokopi

Simulerer effekten af at fotokopiere et billede. Store mørke områder kopieres normalt kun omkring kanterne, og mellemtoner ændres til enten ren sort eller hvid.

Gips

Støber et billede ud af 3D-gips og farvelægger derefter resultatet med forgrunds- og baggrundsfarven. Mørke områder hæves, og lyse områder sænkes.

Neteffekt

Simulerer den kontrollerede skrumpning og forvrængning af filmemulsion for at skabe et billede, der ser klumpet ud i skyggeområderne og let kornet i de lyse områder.

Stempel

Forenkler billedet, så det ser ud til at være oprettet med et gummi- eller træstempel. Filteret bruges bedst med sort-hvide billeder.

Iturevne kanter

Rekonstruerer billedet, så det fremstår som takkede, iturevne stykker papir, og farvelægger derefter billedet med forgrunds- og baggrundsfarverne. Filteret kan især bruges til tekstobjekter eller objekter med stor kontrast.

Akvarelpapir

Maler med skjoldede klatter, som ser ud til at være malet på fugtigt fiberpapir, der får farverne til at flyde ud og blive blandet.

Effektfiltre

Effektfiltrene skaber en malet eller impressionistisk effekt på en markering ved at transformere pixel og ved at finde og forøge kontrasten i et billede. Når du har brugt filtre som f.eks. Find kanter og Aftegn kontur, som fremhæver kanter, kan du anvende kommandoen Inverter for at optegne et farvebilledes kanter med farvede streger eller for at optegne et gråtonebilledes kanter med hvide streger.

Spredning

Blander pixel i en markering for at blødgøre fokus i henhold til den valgte indstilling: Normal flytter pixel vilkårligt og ignorerer farveværdier, Kun mørkere erstatter lyse pixel med mørkere pixel, og Kun lysere erstatter mørke pixel med lysere pixel. Anisotropt blander pixel i retning mod den mindste farveændring.

Prægning

Får en markering til at se hævet eller stemplet ud ved at konvertere fyldfarven til grå og optegne kanterne med den oprindelige fyldfarve. Indstillinger omfatter en prægningsvinkel (fra -360° for at sænke (stemple) overfladen til +360° for at hæve overfladen), højde og en procent (1% til 500%) for mængden af farve i markeringen. Hvis du vil bevare farver og detaljer ved prægning, skal du bruge kommandoen Udton, når du har anvendt filteret Prægning.

Ekstrudering

Føjer en 3D-tekstur til en markering eller et lag. Se Anvend filteret Ekstrudering.

Find kanter

Identificerer områder i billedet med tydelige overgange og fremhæver kanterne. Ligesom filteret Aftegn kontur optegner Find kanter et billedes kanter med mørke streger på en hvid baggrund og er nyttigt til at oprette en ramme omkring et billede.

Lysende kanter

Identificerer farvers kanter og føjer et neonlignende skær til dem. Dette filter kan anvendes sammen med andre filtre.

Solarisering

Blander et negativ- og et positivbillede – svarende til at udsætte et fotografi et kort øjeblik for lys under fremkaldelsen.

Fliser

Opdeler et billede i en række fliser, så der oprettes en forskydning mellem markeringen og den oprindelige position. Du kan vælge en af følgende for at udfylde området mellem fliserne: baggrundsfarven, forgrundsfarven, en inverteret version af billedet eller en uændret version af billedet, som placerer den fliselagte version oven på originalen, så dele af det originale billede er synligt under de fliselagte kanter.

Aftegn kontur

Finder overgangene i store lysstyrkeområder og optegner dem fint for hver farvekanal for at opnå en effekt, der svarer til stregerne på et konturkort. Se Anvend filteret Aftegn Kontur.

Vind

Placerer bittesmå vandrette streger i billedet for at skabe en vindeffekt. Metoder omfatter Vind, Stød for at opnå en mere dramatisk vindeffekt og Linjeforskydning, som forskyder linjerne i billedet.

Teksturfiltre

Brug teksturfiltrene til at give et billede dybde eller substans eller et organisk udseende.

Krakelering

Maler et billede på en gipsflade udformet som et hautrelief og skaber et fint net af sprækker, som følger billedets konturer. Brug dette filter for at oprette en prægningseffekt i billeder, som indeholder et bredt område af farve- eller gråtoneværdier.

Korn

Føjer tekstur til et billede ved at simulere forskellige korntyper – Normal, Blød, Stænket, Klumpet, Kontrastrig, Forstørret, Stiplet, Vandret, Lodret og Plettet, som findes i menuen Korntype.

Mosaikfliser

Gengiver billedet, som om det var lavet af små skår eller fliser, og tilføjer fuger mellem fliserne. (I modsætning hertil opdeler filteret Opbrydning > Mosaik et billede i blokke med forskelligt farvede pixel).

Patchwork

Opdeler et billede i firkanter udfyldt med den dominerende farve i det pågældende område i billedet. Filteret reducerer eller forøger vilkårligt flisedybden for at gengive områder med højlys og skyggeområder.

Glasmosaik

Maler et billede igen som enkeltfarvede tilstødende celler, der er optegnet med forgrundsfarven.

Tekstureffekt

Anvender en tekstur, du vælger eller opretter, på et billede.

Videofiltre

Undermenuen Skærm indeholder filtrene Fjern skærminterlacing og NTSC-farver.

Fjern skærminterlacing

Udglatter levende billeder taget på video ved at fjerne enten de ulige eller lige interlace-linjer i et videobillede. Du kan vælge at erstatte de kasserede linjer med duplikering eller interpolation.

NTSC-farver

Begrænser farveskalaen til de farver, der er acceptable til fjernsynsgengivelse for at forhindre overmættede farver i at løbe på tværs af tv-scanningslinjer.

Andre filtre

Med filtre i undermenuen Andre kan du oprette dine egne filtre, bruge filtre til at redigere masker, forskyde en markering i et billede og foretage hurtige farvejusteringer.

Brugerdefineret

Giver dig mulighed for at designe din egen filtereffekt. Med filteret Brugerdefineret kan du ændre lysstyrkeværdien for hver pixel i billedet i overensstemmelse med en foruddefineret matematisk operation kaldet konvolution. Hver pixel tildeles en ny værdi baseret på de omgivende pixels værdier. Denne handling svarer til beregningerne Læg til og Træk fra for kanaler.

Du kan gemme brugerdefinerede filtre, du opretter, og bruge dem sammen med andre Photoshop-billeder. Se Opret et brugerdefineret filter.

Højpas

Bevarer kantdetaljer inden for den angivne radius, hvor der forekommer skarpe farveovergange, og undertrykker resten af billedet. En radius på 0,1 pixel bevarer kun kantpixel. Filteret fjerner lavfrekvente detaljer fra et billede og har den modsatte effekt af filteret Gaussisk sløring.

Det kan være en god ide at anvende filteret Højpas på et halvtonebillede, før kommandoen Tærskel bruges, eller billedet konverteres til bitmaptilstand. Filteret er praktisk til at trække streggrafik og store sort-hvide områder ud af scannede billeder.

Maksimum og Minimum

Filtrene Maksimum og Minimum er praktiske til redigering af masker. Filteret Maksimum giver samme virkning som at anvende en spredning (udvidelse) – sprede hvide områder ud og trække sorte områder sammen. Filteret Minimum giver samme virkning som at anvende en sammentrækning (nedbrydning) – trække hvide områder sammen og sprede sorte områder ud. Som med filteret Median fungerer filtrene Maksimum og Minimum på markerede pixel. Inden for en angiven radius erstatter filtrene Maksimum og Minimum den aktuelle pixels lysstyrkeværdi med de omgivende pixels højeste eller laveste lysstyrkeværdi.

Disse filtre, især med større radier, er tilbøjelige til at fremhæve enten hjørner eller kurver i billedets konturer. I Photoshop kan du nu vælge i menuen Bevar, om du foretrækker skarpe kanter eller afrundinger, når du angiver radiusværdien.

Photoshop-filtre bevarer skarpe kanter eller afrundinger
Bevarelse af skarpe kanter eller afrundinger

Forskydning

Flytter en markering med en angivet vandret eller lodret afstand og efterlader et tomt område på markeringens oprindelige placering. Du kan udfylde det tomme område med den aktuelle baggrundsfarve, med en anden del af billedet eller med en udfyldning efter eget valg, hvis markeringen er i nærheden af et billedes kant.

Digimarc-filtre

Digimarc-filtrene integrerer et digitalt vandmærke i et billede for at gemme copyrightoplysninger.

Bemærk:

Digimarc-ekstramodulet kræver et 32-bit operativsystem. De understøttes ikke i 64-bit versionerne af Windows og Mac OS.

Forsvindingspunkt

Med funktionen Forsvindingspunkt kan du bevare det korrekte perspektiv under redigering af billeder, der indeholder perspektivplan (f.eks. siderne på en bygning eller et rektangulært objekt).