Oversigt over panelet Kurver

Panelet Kurver (Vindue >Kurver ) indeholder en liste med navnet på og et miniaturebillede af hver gemt kurve, den aktuelle arbejdskurve og den aktuelle vektormaske. Ydelsen kan forbedres ved at slå miniaturebilleder fra. Hvis du vil have vist en kurve, skal du først vælge den i panelet Kurver.

Panelet Kurver i Photoshop
Panelet Kurver

A. Gemt kurve B. Midlertidig arbejdskurve C. Vektormaskekurve (vises kun, når formlag er valgt) 

Markér en kurve

 1. Klik på kurvenavnet i panelet Kurver. Du kan kun vælge én kurve ad gangen.

Fravælg en kurve

 1. Klik på et blankt område i panelet Kurver, eller tryk på Esc.

Ændr størrelsen på kurveminiaturer:

Vælg Panelindstillinger i menuen i panelet Kurver, og markér en størrelse, eller markér Ingen for at deaktivere visningen af miniaturebilleder.

Ændr en kurves stablingsrækkefølge

 1. Markér kurven i panelet Kurver, og træk kurven op eller ned. Når den kraftige sorte linje vises på den ønskede placering, skal du slippe museknappen.

  Bemærk:

  Du kan ikke ændre rækkefølgen af vektormasker eller arbejdskurver i panelet Kurver.

Opret en ny kurve i panelet Kurver

 • Klik på knappen Ny kurve , hvis du vil skabe en kurve uden at navngive den nederst i panelet Kurver.
 • Hvis du vil oprette og navngive en kurve, skal du sørge for, at ingen arbejdskurve er valgt. Vælg Ny kurve i menuen i panelet Kurver, eller hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Ny kurve nederst i panelet. Angiv et navn til kurven i dialogboksen Ny kurve, og klik på OK.

Opret en ny arbejdskurve

 1. Vælg et formværktøj eller penværktøj, og klik på knappen Kurver på indstillingslinjen.
 2. Angiv værktøjsspecifikke indstillinger, og tegn kurven. Yderligere oplysninger finder du under Indstillinger for formværktøjer og Om penværktøjerne.
 3. Tegn eventuelt yderligere kurvekomponenter. Du kan nemt skifte mellem tegneværktøjerne ved at klikke på en værktøjsknap på indstillingslinjen. Vælg en kurveområdeindstilling for at bestemme, hvordan overlappende kurvekomponenter gennemskæres:

  Føj til kurveområde

  Føjer det nye område til områder med overlappende kurver.

  Træk fra kurveområde

  Fjerner det nye område fra området med overlappende kurver.

  Gennemskær kurveområde

  Begrænser kurven til gennemskæringen af det nye område og det eksisterende område.

  Udeluk områder med overlappende kurver

  Udelukker det overlappende område i den konsoliderede kurve.

  Bemærk:

  Hold Skift nede for midlertidigt at vælge indstillingen Føj til kurveområde, mens du tegner med et formværktøj. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede for midlertidigt at vælge indstillingen Træk fra kurveområde.

Kurveindstillinger

Du kan definere farven og tykkelsen på kurvelinjer, som du vil og for at gøre dem nemmere at se. Når du laver en kurve – f.eks. med penværktøjet – skal du klikke på tandhjulsikonet () på indstillingslinjen. Nu kan specificere farve og tykkelse på kurvelinjer. Du kan også angive, om du vil se en forhåndsvisning af kurvesegmenter, når du flytter markøren mellem klik (Elastikeffekten).

path-options
Kurveindstillinger: Tykkelse og farve

Håndter kurver

Når du bruger et pen- eller formværktøj til at oprette en arbejdskurve, vises den nye kurve som arbejdskurven i panelet Kurver. Arbejdskurven er midlertidig. Du skal gemme den for ikke at miste indholdet. Hvis du fravælger arbejdskurven uden at gemme den og starter med at tegne igen, erstatter en ny kurve den eksisterende.

Når du bruger et pen- eller formværktøj til at oprette et nyt formlag, vises den nye kurve som en vektormaske i panelet Kurver. Vektormasker er kædet sammen med deres overordnede lag. Du skal vælge det overordnede lag i panelet Lag for at få vist vektormasken i panelet Kurver. Du kan fjerne en vektormaske fra et lag og konvertere en vektormaske til en rasteriseret maske. Yderligere oplysninger finder du under Tilføje og redigere vektormasker.

Kurver gemt sammen med et billede vises, når du åbner det igen. I Windows understøtter formaterne JPEG, JPEG 2000, DCS, EPS, PDF og TIFF kurver i Photoshop. I Mac OS understøtter alle tilgængelige filformater kurver.

Bemærk:

Kurver i andre formater, der ikke er angivet her, overlever generelt ikke en overgang fra Mac OS til Windows og tilbage til Mac OS.

Gem en arbejdskurve

 • Du gemmer uden at omdøbe ved at trække arbejdskurvens navn til knappen Ny kurve nederst i panelet Kurver.
 • Hvis du vil gemme og navngive, skal du vælge Gem kurve (Windows) eller Arkiver kurve (Mac OS) i menuen i panelet Kurver, angive et nyt kurvenavn i dialogboksen Gem kurve (Windows) eller Arkiver kurve (Mac OS) og klikke på OK.

Omdøb en gemt kurve

 1. Dobbeltklik på kurvens navn i panelet Kurver, skriv et nyt navn, og tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Slet en kurve

 1. Klik på kurvenavnet i panelet Kurver.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk kurven til sletteikonet nederst i panelet Kurver.

  • Vælg Slet kurve i menuen i panelet Kurver.

  • Klik på sletteikonet nederst i panelet Kurver, og klik på Ja.

  Bemærk:

  Hvis du vil slette en kurve uden at bekræfte sletningen, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på sletteikonet nederst i panelet Kurver.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online