Du kan bruge kunstpenselværktøjet til at male med effektstrøg baseret på kildedata fra oversigten eller et snapshot. Du kan eksperimentere med forskellige indstillinger for maletyper, størrelse og tolerance for at se, hvordan resultatet bliver, når du maler med forskellige farver og kunstneriske typer.

Ligesom oversigtspenslen bruger kunstpenslen en oversigtstilstand eller et snapshot, du har angivet, som kildedataene. Men oversigtspenselværktøjet maler ved at genskabe de angivne kildedata, mens kunstpenselværktøjet bruger disse data sammen med de indstillinger, du angiver, til at oprette forskellige farver og kunstneriske typer.

Bemærk:

Du kan til en række forskellige visuelle effekter eksperimentere med at anvende filtre eller udfylde et billede med en ren farve, før du maler med kunstpenselværktøjet. Prøv også at forøge billedets størrelse med en faktor på 4 for at opbløde detaljerne.

Kunstpenselværktøj i Photoshop
Eksempel på brug af kunstpenselværktøjet

A. Original B. Brug af lille pensel C. Brug af stor pensel 
  1. Klik på venstre kolonne i panelet Oversigt for den tilstand eller det snapshot, du vil bruge som kilde til kunstpenselværktøjet. Et penselikon vises ud for kildeoversigtstilstanden.
  2. Vælg kunstpenselværktøjet .
  3. Vælg følgende fremgangsmåde på indstillingslinjen:
    • Vælg en indstilling i menuen Type for at styre malerstrøgets form.
    • Angiv en værdi til Område for at angive det område, der skal dækkes af malerstrøg. Jo større værdien er, desto større er det dækkede område, og desto flere er strøgene.
    • Angiv en værdi for Tolerance for at begrænse de områder, hvor malerstrøg kan anvendes. Med en lav tolerance kan du male ubegrænsede strøg overalt i billedet. En høj tolerance begrænser malerstrøgene til områder, der afviger betragteligt fra farven i kildetilstanden eller snapshottet.
  4. Klik på og træk i billedet for at male.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online