Photoshop indeholder en række funktioner til at hjælpe dig med at bruge billeder i andre programmer. På grund af den tætte integration mellem Adobe-programmer, kan mange Adobe-programmer importere filer i Photoshop-format (PSD) direkte og bruge forskellige Photoshop-funktioner, f.eks. lag, lagtyper, masker, gennemsigtighed og effekter.

Forberede billeder til sidelayoutprogrammer

Hvordan du skal forberede et billede til et sidelayoutprogram, afhænger af de filformater, programmet genkender:

 • Adobe InDesign 2.0 og senere versioner kan placere Photoshop PSD-filer. Du behøver ikke gemme eller eksportere Photoshop-billederne til at andet filformat. Gennemsigtige områder vises og udskrives som forventet.

 • De fleste andre sidelayoutprogrammer kræver, at du gemmer billedet som en TIFF- eller EPS-fil. Hvis et billede indeholder helt gennemsigtige områder, skal du først definere disse områder ved hjælp af en fritlægningskurve. Oplysninger om det bedste format til import af Photoshop-billeder i et sidelayoutprogram finder du i dokumentationen til det pågældende sidelayoutprogram.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis sidelayoutprogrammet ikke kan placere PSD-filer fra Photoshop:

 1. Hvis billedet indeholder en gennemsigtig baggrund eller områder, der skal være gennemsigtige, skal du oprette en fritlægningskurve omkring billedets ugennemsigtige områder. Selvom du har slettet baggrunden omkring billedet, skal du alligevel definere området med en fritlægningskurve, før du konverterer filen til TIFF- eller EPS-format. Ellers kan gennemsigtige områder blive vist som hvide i sidelayoutprogrammet.
 2. Vælg Filer > Gem som.
 3. Vælg det ønskede format i menuen Format i dialogboksen Gem som. Det format, du skal vælge, afhænger af dokumentets endelige output. Vælg TIFF til udskrift på en printer, der ikke er en PostScript-printer. Vælg Photoshop EPS til udskrift på PostScript-printere. Klik derefter på Gem.
 4. Angiv følgende indstillinger i dialogboksen TIFF-indstillinger eller EPS-indstillinger. Lad alle andre indstillinger beholde deres standardindstillinger, og klik på OK.
  • I dialogboksen TIFF-indstillinger: Sæt Billedkomprimering til Ingen.

  • I dialogboksen EPS-indstillinger (Windows): Sæt Eksempel til TIFF (8 bit/pixel) og Kodning til ASCII85.

  • I dialogboksen EPS-indstillinger (Mac OS): Sæt Eksempel til Mac (8 bit/pixel) og Kodning til ASCII85.

  Bemærk:

  Hvis layoutprogrammet viser gennemsigtige områder som hvide, kan du prøve at udskrive dokumentet. Nogle layoutprogrammer viser ikke fritlægningskurver korrekt, men udskriver dem som forventet.

Bruge Photoshop-illustrationer i Adobe Illustrator

Adobe Illustrator kan både åbne og arbejde med Photoshop-filer. Du behøver ikke gemme eller eksportere Photoshop-billeder i et andet filformat. Hvis du placerer et billede i en åben Illustrator-fil, kan du integrere billedet i filen på samme måde som alle andre elementer i illustrationen, eller du kan sammenkæde det med den oprindelige fil. Selvom du ikke kan redigere et sammenkædet billede i Illustrator, kan du skifte til Photoshop igen med kommandoen Rediger original og redigere det. Når du har gemt ændringerne, vil de blive afspejlet i illustrationen, som den vises i Illustrator.

 1. Hvis billedfilen er åben i Photoshop, skal du gemme den som en Photoshop-fil (PSD) og lukke filen.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i Adobe Illustrator:
  • Hvis du vil åbne filen direkte i Illustrator, skal du vælge Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Åbn. Find billedet i dialogboksen Åbn fil, og klik på Åbn.

  • Hvis du vil integrere billedet i en eksisterende Illustrator-fil, skal du vælge Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Placer. Find filen i dialogboksen Placer, sørg for at indstillingen Sammenkæd ikke er markeret, og klik på Placer.

  • Hvis du vil placere billedet i en fil, men vil gøre det ved at sammenkæde den med den originale fil, skal du vælge Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Placer. Find filen i dialogboksen Placer, marker indstillingen Sammenkæd, og klik på Placer. Illustrator centrerer billedet i den åbne illustration. Et rødt X gennem billedet angiver, at det er sammenkædet og ikke kan redigeres.

 3. Hvis du har åbnet eller placeret billedet direkte uden sammenkædning, åbnes dialogboksen Photoshop-import. Benyt følgende fremgangsmåde til at vælge den ønskede indstilling, og klik på OK:
  • Konverter Photoshop-lag til objekter for at konvertere lagene til Illustrator-objekter. Med denne indstilling bevares masker, blandingstilstande og gennemsigtighed samt eventuelt udsnit og grafikobjekter. Derimod understøttes Photoshop-justeringslag og -lageffekter ikke.

  • Samkopier Photoshop-lag til et enkelt billede for at flette alle lagene til et enkelt lag. Med denne indstilling bevares billedets udseende, men du kan ikke længere redigere de enkelte lag.

Oprette gennemsigtighed ved hjælp af billedfritlægningskurve

Du kan bruge billedfritlægningskurver til at definere gennemsigtige områder i billeder, som du placerer i sidelayoutprogrammer. Desuden kan Mac OS-brugere integrere Photoshop-billeder i mange tekstbehandlingsfiler.

Du vil måske kun bruge en del af et Photoshop-billede, når du udskriver det eller placerer det i et andet program. For eksempel vil du måske kun bruge et forgrundsobjekt og ikke medtage baggrunden. Med en billedfritlægningskurve kan du isolere forgrundsobjektet og gøre alt andet end objektet gennemsigtigt, når billedet udskrives eller placeres i et andet program.

Bemærk:

Kurver er vektorbaserede. Derfor har de hårde kanter. Du kan ikke bevare blødheden i en udtyndet kant, f.eks. en skygge, når du opretter en billedfritlægningskurve.

Med og uden fritlægningskurve i Photoshop
Billede importeret til Illustrator eller InDesign uden billedfritlægningskurve (venstre) og med billedfritlægningskurve (højre)

 1. Tegn en kurve, som definerer det område i billedet, der skal vises.

  Bemærk:

  Hvis du allerede har markeret det område i billedet, som du vil vise, kan du konvertere markeringen til en arbejdskurve. Se Konvertere en markering til en kurve for at få yderligere oplysninger.

 2. Gem arbejdskurven som en kurve i panelet Kurver.
 3. Vælg Fritlægningskurve i menuen i panelet Kurver, angiv følgende indstillinger, og klik på OK:
  • Vælg den kurve, du vil gemme, under Kurve.

  • For Fladhed skal du lade værdien for fladhed være tom, så billedet udskrives med printerens standardværdi. Hvis der opstår udskrivningsfejl, skal du angive en værdi for fladhed for at bestemme, hvordan PostScript-fortolkeren tilnærmer kurven. Jo lavere fladhedsværdien er, desto større er antallet af lige linjer, som bruges til at tegne buen, og jo mere nøjagtig er buen. Værdier kan ligge fra 0,2 til 100. Normalt anbefales en fladhedsindstilling på mellem 8 og 10 til udskrivning med høj opløsning (1200 dpi til 2400 dpi) og en værdi på mellem 1 og 3 til udskrivning med lav opløsning (300 dpi til 600 dpi).

 4. Hvis du vil udskrive filen med procesfarver, skal du konvertere den til CMYK-tilstand.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at gemme filen:
  • Hvis du vil udskrive filen på en PostScript-printer, skal du gemme den i Photoshop EPS-, DCS- eller PDF-format.

  • Hvis du vil udskrive filen på en ikke-PostScript-printer, skal du gemme den i TIFF-format og eksportere den til Adobe InDesign eller Adobe PageMaker® 5.0 eller nyere.

Udskriv billedfritlægningskurver

Nogle gange kan en fotosætter ikke fortolke billedfritlægningskurver, eller en billedfritlægningskurve er for kompleks for en printer, hvilket medfører en Limitcheck-fejl eller en generel PostScript-fejl. Undertiden kan du udskrive en kompleks kurve på en lavopløsningsprinter uden problemer, men der opstår problemer, når du udskriver den samme kurve på en højopløsningsprinter. Dette skyldes, at lavopløsningsprinteren forenkler kurven ved at bruge færre linjesegmenter til at beskrive kurver, end højopløsningsprinteren gør.

Du kan forenkle en billedfritlægningskurve på følgende måder:

 • Manuelt formindske antallet af ankerpunkter på kurven.

 • Forøge den toleranceindstilling, der bruges til at oprette kurven. For at gøre dette skal du indlæse den eksisterende kurve som en markering, vælge Opret arbejdskurve i menuen i panelet Kurver og forøge indstillingen for tolerance (4 til 6 pixel er en god startværdi). Genskab derefter billedfritlægningskurven.

Eksportere kurver til Adobe Illustrator

Med kommandoen Kurver til Illustrator kan du eksportere Photoshop-kurver som Adobe Illustrator-filer. Når du eksporterer kurver på denne måde, forenkles opgaven med at kombinere Photoshop- og Illustrator-grafik eller bruge Photoshop-funktioner med Illustrator-grafik. Du kan f.eks. eksportere en kurve, du har tegnet med penværktøjet, og optegne den for at bruge den til overlapning med en Photoshop-fritlægningskurve, som du udskriver i Illustrator. Du kan også bruge funktionen til at justere tekst og objekter i Illustrator med Photoshop-kurver.

 1. Tegn og gem en kurve, eller konverter en eksisterende markering til en kurve.
 2. Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Eksporter > Kurver til Illustrator.
 3. Vælg en placering til den eksporterede kurve, og skriv et filnavn. Sørg for, at Arbejdskurve er valgt i menuen Kurve for at eksportere kurven.
 4. Klik på Gem.
 5. Åbn filen i Adobe Illustrator. Du kan ændre kurven eller bruge den til at justere Illustrator-objekter, som du føjer til filen.

  Bemærk, at skæremærkerne i Adobe Illustrator svarer til størrelsen af Adobe Photoshop-billedet. Placeringen af kurven i Photoshop-billedet bevares, medmindre du ændrer skæremærkerne eller flytter kurven.

Photoshop er en OLE 2.0-server, hvilket vil sige, at den understøtter integrering eller sammenkædning af billeder i et OLE-beholderprogram (som regel et tekstbehandlings- eller sidelayoutprogram). Du kan f.eks. indsætte Photoshop-filer og -markeringer i andre OLE-programmer, f.eks. Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker og Microsoft Word, ved at kopiere og indsætte data eller benytte andre metoder.

 • Med sammenkædning kan du placere en kæde i OLE-beholderfilen, som henviser til Photoshop-filen på harddisken.

 • Med integrering indsættes Photoshop-filen i OLE-beholderfilen.

  Når billedet er i beholderprogrammet, kan du dobbeltklikke på det og redigere det i Photoshop. Når du lukker billedet i Photoshop, opdateres det i beholderprogrammet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Kopier en markering i Photoshop, og indsæt den i OLE-beholderprogrammet med kommandoen Indsæt speciel. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til tekstbehandlings- eller sidelayoutprogrammet. Markeringer, der indsættes, kan kun integreres, ikke sammenkædes.

  • Brug kommandoen Indsæt objekt i OLE-beholderprogrammet, hvis du vil indsætte et nyt Photoshop-billede eller en eksisterende Photoshop-fil som et OLE-integreret eller OLE-sammenkædet objekt. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til tekstbehandlings- eller sidelayoutprogrammet.

Indsætte en ikke-sammenkædet bitmap med skærmopløsningen i et OLE-program

 1. Brug flytteværktøjet til at trække en markering til OLE-beholderprogrammet. Når du slipper objektet, vises det som en 72-ppi bitmap, der ikke kan opdateres automatisk i Photoshop.

Redigere og opdatere et sammenkædet eller integreret billede i et OLE-program

 1. Dobbeltklik på det sammenkædede eller integrerede billede i tekstbehandlings- eller sidelayoutprogrammet for at starte Photoshop (hvis det ikke allerede kører), og åbn billedet til redigering.
 2. Rediger billedet som ønsket.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • I forbindelse med integrerede billeder, skal du lukke filen eller vælge Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Opdater eller Filer/Arkiv > Luk og vend tilbage til [programnavn].

  • Hvis det drejer sig om sammenkædede billeder, skal du gemme og lukke filen.

  Bemærk:

  Du kan også redigere sammenkædede filer uden først at åbne beholderdokumentet. Det sammenkædede billede opdateres, næste gang du åbner dokumentet i OLE-beholderprogrammet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online