Lær, hvordan du nemt kan justere nuancer og toner i dit Photoshop-dokument ved hjælp af justeringerne Farvebalance og Fotofilter.

Farvebalance kan bruges til at korrigere uregelmæssige farver i dit billede. Du kan også bruge farvebalance til at skabe dramatiske effekter ved at ændre blandingen af farver, der bruges i din sammensætning. Fotofilter er en anden indstilling, der giver dig mulighed for at anvende en tonejustering på dit billede. Fotofilterjusteringer efterligner teknikken med at placere et farvet filter foran kameralinsen for at justere farvebalancen og farvetemperaturen af det lys, der overføres via linsen og belyser filmen. 

Anvendelse af både Farvebalance og Fotofilter som justeringslag er en mere fleksibel metode til at arbejde med dem på, da det giver dig mulighed for at justere indstillingerne igen, opretter en lagmaske, der påvirker en del af et billede, og beskytter det oprindelige billede mod direkte ændringer.

Anvend farvebalancejusteringer

I Photoshop kan du få adgang til indstillingen til justering af farvebalance fra en af følgende placeringer: 

 • I panelet Justeringer skal du klikke på ikonet Farvebalance ().
 • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Farvebalance. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.
 • I panelet Lag skal du klikke på ikonet Opret ny udfyldning eller nyt justeringslag (). Vælg Farvebalance i genvejsmenuen.
 • Du kan også vælge Billede > Justeringer > Farvebalance. Denne metode anvender dog destruktive justeringer på billedlaget og sletter billedoplysninger, hvorefter du ikke kan gendanne det oprindelige billede.

Når du har valgt indstillingen Farvejebalance, skal du gøre følgende:

 1. I panelet Egenskaber, der åbnes, skal du vælge en af balanceindstillingerne for ToneSkygger, mellemtoner eller Højlys for at vælge det toneområde, du vil fokusere på dine redigeringer på.

  Panelet Egenskaber med farvebalance
  Panelet Egenskaber med farvebalance: Gå til panelet Justeringer, og klik på ikonet Farvebalance.
  farvebalance i photoshop
  Dialogboksen Farvebalance: Vælg lag > Nyt justeringslag > Farvebalance
 2. (Valgfrit) Vælg Bevar luminans for at undgå ændring af luminansværdierne i billedet, mens farven ændres. Som standard er denne indstilling aktiveret for at bevare den overordnede tonale balance i dit billede.

 3. Flyt skydeknappen Cyan/rød, Magenta/grøn eller Gul/blå mod en farve, som du vil føje til billedet. Træk skydeknappen væk fra en farve, som du vil trække fra billedet. Værdierne, der vises over skydeknapperne, viser farveændringerne for de røde, grønne og blå kanaler. Disse værdier kan ligge fra ‑ 100 til +100. Du kan få vist de justeringer, der anvendes på dit billede, direkte, mens du flytter skydeknapperne.

Anvend farvebalancejusteringer
Flyt skydeknapperne for farvebalance for at få vist anvendte justeringer af dit billede i Photoshop.

Skift farvebalance ved hjælp af Fotofilter

Du kan få adgang til indstillingen Fotofilter fra en af følgende placeringer:

 • I panelet Justeringer skal du klikke på ikonet Fotofilter ().
 • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Fotofilter. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.
 • Du kan også vælge Billede > Justeringer > Fotofilter. Denne metode anvender dog destruktive justeringer på billedlaget og sletter billedoplysninger, hvorefter du ikke kan gendanne det oprindelige billede.

Når du har valgt indstillingen Fotofilter, skal du gøre følgende:

 1. I panelet Egenskaber, der åbnes, kan du enten vælge et forudindstillet filter eller anvende et brugerdefineret farvefilter:

  • Filter: Til et foruddefineret filter skal du vælge indstillingen Filter og vælge en forudindstillingerne på rullemenuen.
  • Farve: Vælg indstillingen Farve for et brugerdefineret filter. Klik på farvefirkanten, og brug Adobe Color Picker til at angive en farve til et brugerdefineret farvefilter.
  Fotofilter
 2. Hvis du vil justere den mængde farve, der anvendes på billedet, skal du bruge skydeknappen Tæthed eller manuelt angive en procent i boksen Tæthed. En højere tæthed giver en stærkere farvejustering.

 3. (Valgfrit) Vælg Bevar luminans for at undgå ændring af luminansværdierne i billedet, mens farven ændres. Som standard er denne indstilling aktiveret for at bevare den overordnede tonale balance i dit billede.

 4. Aktivér Forhåndsvisning for at få vist dine ændringer på billedet. Klik på OK for at anvende ændringerne, og på Annuller for at lukke dialogboksen Fotofilter.

Anvend farvebalance ved hjælp af Fotofilter
Anvend forudindstillede fotofiltre, eller juster indstillingerne for brugerdefinerede farvefiltre for at forbedre dit billede ved hjælp af Fotofilter-justeringer.