Angive linjeafstand

Den lodrette afstand mellem tekstlinjer kaldes skydning.. Ved antikva-skrift måles skydningen fra én tekstlinjes grundlinje til grundlinjen på linjen ovenover. Grundlinjen er den usynlige linje, det meste af teksten hviler på. Du kan anvende forskellige skydningsværdier inden for samme afsnit, men den største skydningsværdi i en tekstlinje bestemmer skydningsværdien for den pågældende linje.

Bemærk:

Hvis du arbejder med vandret asiatisk tekst, kan du angive, om skydningen skal måles fra grundlinje til grundlinje eller fra toppen af en linje til toppen af den næste linje.

Angiv skydning i Photoshop
5-punkts tekst med 6-punkts skydning (venstre) og med 12-punkts skydning (højre)

Angive skydning

 1. Marker de tegn, du vil ændre. Hvis du ikke markerer tekst, anvendes skydningen på ny tekst, du opretter.
 2. Angiv skydningsværdien i panelet Tegn.

Ændre standardprocenten for autoskydning

 1. Vælg Justering i afsnitspanelets menu.
 2. Angiv en ny standardprocent for Autoskydning.

Knibe og spatiere

Regulering er en proces, hvor man tilføjer eller fratrækker afstand mellem specifikke tegnpar. Spatiering er udvidelse eller indsnævring af afstanden mellem tegn i markeret tekst eller en hel tekstblok.

Bemærk:

Værdierne for knibning og spatiering påvirker japansk tekst, men disse indstillinger bruges normalt til at justere aki mellem latinske tegn.

Du kan knibe tekst automatisk ved hjælp af metrisk knibning eller optisk knibning. Metrisk knibning (også kaldet automatisk knibning) anvender knibningspar, som følger med de fleste skrifttyper. Knibningspar indeholder oplysninger om afstanden mellem specifikke bogstavpar. Det drejer sig f.eks. om: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya og Yo. Metrisk knibning indstilles som standard, således at specifikke par automatisk knibes, når du importerer eller indtaster tekst.

Nogle skrifttyper indeholder solide specifikationer for knibningspar. Men hvis en skrifttype kun indeholder minimal indbygget knibning eller slet ingen, eller hvis du bruger to forskellige skriftsnit eller -størrelser i et eller flere ord i en linje, kan det være en god ide at bruge indstillingen for optisk knibning. Optisk knibning justerer afstanden mellem tilstødende tegn ud fra deres form.

Eksempler på knibning og spatiering i Photoshop
Eksempler på knibning og spatiering

A. Oprindelig tekst B. Tekst med optisk knibning C. Tekst med manuel knibning mellem W og a. D. Tekst med spatiering E. Både knibning og spatiering 

Du kan også bruge manuel knibning, som er ideel til justering af afstanden mellem to bogstaver. Generel knibning og manuel knibning er kumulative, så du kan først justere individuelle bogstavpar og derefter stramme eller løsne en tekstblok, uden at det påvirker den relative knibning af bogstavparrene.

Når du klikker for at placere indsættelsespunktet mellem to bogstaver, vises knibningsværdierne på tegnpaletten. Hvis du markerer et ord eller sammenhængende tekst, vises spatieringsværdierne på tegnpaletten.

Spatiering og knibning måles begge i 1/1000 geviert, som er en måleenhed, der måler i forhold til den aktuelle tekststørrelse. I en 6-punkts skrifttype er 1 geviert lig med 6 punkter, mens 1 em er lig med 10 punkter i en 10-punkts skrifttype. Knibning og spatiering er nøje proportional med den aktuelle tekststørrelse.

Bemærk:

Værdierne for knibning og spatiering påvirker japansk tekst, men disse indstillinger bruges normalt til at justere aki mellem latinske tegn.

Justere knibning

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil anvende en skrifttypes indbyggede knibningsoplysninger på markerede tegn, skal du vælge Metrik for funktionen Knibning på tegnpaletten.

  • Hvis vil lade afstanden mellem markerede tegn justere automatisk ud fra tegnenes form, skal du vælge knibningsindstillingen Optisk på tegnpaletten.

  • Hvis du vil justere knibningen manuelt, skal du placere et indsætningspunkt mellem to tegn og vælge den ønskede værdi for Knibning på tegnpaletten. (Hvis et tekstområde er markeret, kan du ikke knibe teksten manuelt. Brug i stedet spatiering).

  Bemærk:

  Tryk på Alt+venstre/højre pil (Windows) eller Alternativ+venstre/højre pil (Mac OS) for at mindske eller øge knibningen mellem to tegn.

  • Hvis du vil slå knibningen fra for markerede tegn, skal du vælge indstillingen 0 (nul) for Knibning på tegnpaletten.

Justere spatiering

 1. Marker det område af tegn eller det tekstobjekt, du vil justere.
 2. Vælg en indstilling for Spatiering på tegnpaletten.

Skifte grundlinje

Brug Grundlinjeforskydning til at flytte markerede tegn op eller ned i forhold til den omgivende teksts grundlinje. Forskydning af grundlinjen er særligt hensigtsmæssig, når du placerer brøker eller justerer billedskrifttypers placering.

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes forskydningen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg en indstilling for Grundlinjeforskydning i tegnpanelet. Positive værdier flytter tegnets grundlinje op over resten af linjens grundlinje, mens negative værdier flytter den ned under grundlinjen.
  Værdier for grundlinjeforskydning i Photoshop
  Tekst med forskellige værdier for grundlinjeforskydning

Deaktivere og aktivere minimal tegnafstand

Som standard bruger softwaren minimal tegnafstand mellem tegn. Det betyder, at afstanden mellem tegn varierer, så der af og til kun bruges brøkdele af hele pixel.

I de fleste tilfælde er den minimale tegnafstand den afstand, der giver den pæneste tekst og den bedste læsbarhed. For tekst i mindre størrelser (mindre end 20 punkter), der vises online, kan den minimale tegnafstand bevirke, at teksten løber sammen eller har for meget ekstra afstand, så det bliver vanskeligt at læse den.

Slå den minimale tegnafstand fra, når du vil låse tekstafstanden i intervaller af hele pixel og således forhindre, at tekst med lille punktstørrelse løber sammen. Indstillingen for minimal tegnafstand gælder for alle tegn på et tekstlag. Du kan ikke angive indstillingen for markerede tegn.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil angive tekstafstand for hele dokumentet i hele pixelintervaller, skal du vælge Systemlayout i menuen i tegnpanelet.

  • Hvis du vil aktivere minimale tegnafstande igen, skal du vælge Minimale tegnafstande i menuen i tegnpanelet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online