Video tutorial: Select part of an image

Video tutorial: Select part of an image
Train Simple

Med markeringsrammeværktøjerne kan du markere rektangler, ellipser og rækker og kolonner på 1 pixel.

 1. Vælg et markeringsrammeværktøj:

  Rektangulær markeringsramme

  Foretager en rektangulær markering (eller en kvadrat, hvis du bruger Shift-tasten).

  Elliptisk markeringsramme

  Foretager en elliptisk markering (eller en cirkel, hvis du bruger Shift-tasten).

  Markeringsramme til enkeltrække eller enkeltkolonne

  Definerer rammen som en række eller kolonne, der er 1 pixel bred.

 2. Angiv en af markeringsindstillingerne på indstillingslinjen.
  Markeringsindstillinger i Photoshop
  Markeringsindstillinger

  A. Ny B. Føj til C. Træk fra D. Skæring med 
 3. Angiv en udtyndingsindstilling på indstillingslinjen. Slå kantudjævning til eller fra for Elliptisk markeringsrammeværktøj. Se Blødgøre kanterne af markeringer.

 4. På indstillingslinjen skal du vælge en type for Rektangulært markeringsrammeværktøj eller Elliptisk markeringsrammeværktøj:

  Normal

  Bestemmer markeringsrammens proportioner ved at trække.

  Fast forhold

  Angiver et forhold mellem højde og bredde. Angiv værdier (decimalværdier er gyldige) for størrelsesforholdet. Hvis du f.eks. vil tegne en markeringsramme, der er dobbelt så bred som høj, skal du angive 2 for bredden og 1 for højden.

  Fast størrelse

  Angiver indstillede værdier for markeringsrammens højde og bredde. Angiv pixelværdier i heltal.

  Bemærk:

  Ud over pixel (px) kan du også bruge specifikke enheder, f.eks. tommer (") eller centimeter (cm), i højde- og breddeværdier.

 5. Hvis du vil justere markeringen i forhold til hjælpelinjer, et gitter, udsnit eller dokumentgrænser, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder for at fastgøre markeringen:
  • Vælg Vis > Fastgør eller Vis > Fastgør til, og vælg derefter en kommando i undermenuen. Markeringsrammen kan fastgøre til en dokumentgrænse eller til en række Photoshop-ekstraelementer, som styres i undermenuen Fastgør til.
 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette en markering:
  • Træk hen over det område, du vil markere, med Rektangulært markeringsrammeværktøj eller Elliptisk markeringsrammeværktøj.
  • Hold Shift nede, mens du trækker, for at begrænse markeringsrammen til et kvadrat eller en cirkel (slip museknappen, før du slipper Shift-tasten, for at fastholde markeringens form).
  • Hvis du vil trække en markeringsramme fra midten, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, efter at du begynder at trække.
  Træk markeringsramme fra hjørne i Photoshop
  Trække en markeringsramme fra hjørnet af et billede (venstre) og fra centrum af et billede (højre) ved at trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), mens du trækker

  • Vælg markeringsrammeværktøjet til enkeltrække eller enkeltkolonne, klik nær det område, du vil markere, og træk derefter markeringsrammen til den præcise placering. Hvis der ikke er en synlig markeringsramme, skal du forstørre billedvisningen.

  Bemærk:

  Hvis du vil flytte en rektangulær eller elliptisk markeringsramme, skal du først trække for at oprette markeringsrammen, mens du holder museknappen nede. Hold derefter mellemrumstasten nede, og fortsæt med at trække. Slip mellemrumstasten uden at slippe museknappen, hvis du vil fortsætte med at justere markeringsrammen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online