Brug sløringsgalleriet til hurtigt at oprette karakteristiske fotografiske sløringseffekter med brugervenlige justeringsknapper på billedet.

Hvert sløringsværktøj indeholder brugervenlige justeringsknapper på billedet til at anvende og styre sløringseffekten. Når du har justeret sløringen, kan du stilisere den samlede sløringseffekt med Bokeh-kontrolfunktionerne. Photoshop viser et liveeksempel i fuld størrelse, når du arbejder med effekter i sløringsgalleriet.

Vælg Filter > Sløringsgalleri, og vælg derefter den ønskede effekt.

Få mere at vide om sløringseffekter i Juster billedets skarphed og sløring.

Bemærk:

For linsesløring (Sløring, Irissløring og Hæld/Forskyd) skal du trykke på M-tasten for at se sløringsmasken anvendt på billedet. De sorte områder er ikke sløret, mens lysere områder angiver mængden af den sløring, der anvendes på billedet.

Feltslør

Brug feltslør til at opbygge en overgang af sløringer ved at definere flere sløringspunkter med forskellige sløringsmængder. Føj flere punkter til billedet, og angiv en sløringsmængde for hvert punkt.

Det endelige resultat er en kombineret effekt af alle sløringspunkter i billedet. Du kan endda tilføje et punkt uden for billedet for at anvende sløringen i hjørnerne.

 1. Vælg Filter > Sløringsgalleri > Feltslør.

  Det sættes et punkt på billedet. Klik på billedet for at tilføje flere sløringspunkter.

 2. Klik på et punkt for at markere det, og gør et af følgende:

  • Træk i sløringshåndtaget for at øge eller reducere sløringsmængden. Du kan også angive en sløringsværdi i panelet med sløringsværktøjer.
  • Træk punktet til en ny placering.
  • Tryk på Slet for at fjerne det.
  Feltsløringspunkter i Photoshop
  Feltsløringspunkter

  A. Ikke-markeret sløringspunkt B. Markeret sløringspunkt 

Iris-slør

Brug iris-slør til at simulere en lav feltdybde-effekt i billedet, uanset hvilket kamera eller objektiv der blev brugt. Du kan også definere flere fokuspunkter – en effekt der nærmest er umulig at opnå med almindelige kamerateknikker.

 1. Vælg Filter > Sløringsgalleri > Iris-slør.

  Punktet til standard iris-slør sættes på billedet. Klik på billedet for at tilføje flere sløringspunkter.

  Iris-slør i Photoshop
  A. Skarpt område B. Udtoningsområde C. Sløringsområde 
 2. Træk i håndtagene, og flyt dem for at omdefinere de forskellige områder.

 3. Træk i sløringshåndtaget for at øge eller reducere sløringsmængden. Du kan også angive en sløringsværdi i panelet med sløringsværktøjer.

Hæld-forskyd

Brug hæld-forskyd-effekten til at simulere et billede taget med et hæld-forskyd-objektiv. Denne særlige sløringseffekt definerer et skarphedsområde og tilføjer gradvis sløring langs kanterne. Hæld-forskyd-effekten kan bruges til at simulere fotos af miniaturemotiver.

 1. Vælg Filter > Sløringsgalleri > Hæld-forskyd.

  Punktet til standard hæld-forskyd-sløring sættes på billedet. Klik på billedet for at tilføje flere sløringspunkter.

  Hæld-forskyd-sløring i Photoshop
  A. Skarpt område B. Udtoningsområde C. Sløringsområde 
 2. Træk i sløringshåndtaget for at øge eller reducere sløringsmængden. Du kan også angive en sløringsværdi i panelet med sløringsværktøjer.

 3. Gør følgende for at definere de forskellige områder:

  • Træk i linjerne for at flytte dem.
  • Træk i håndtagene, og rotér.

Kurvesløring

Med kurvesløringseffekten kan du oprette bevægelsessløringer langs kurver. Du kan også styre sløringens form og mængde. Photoshop sammensætter automatisk effekterne for flere anvendte kurvesløringer på et billede.

Eksempel med kurvesløring i Photoshop
Et eksempel med kurvesløring

Følg nedenstående trin:

 1. Vælg Filter > Sløringsgalleri > Kurvesløring.
 2. I panelet med sløringsværktøjer kan du under afsnittet angive, om du vil anvende en Grundlæggende sløring eller en sløring med Slutsynkronisering af blitz. En sløring med Slutsynkronisering af blitz simulerer effekten af en blitz, der bliver fyret af i slutningen af en eksponering.
 1. Brug kontrolelementerne på billedet sammen med trin 4-8 i denne fremgangsmåde.
 2. Angiv de følgende indstillinger:

Fart

Indstil skydeknappen Fart for at angive den mængde kurvesløring, der skal anvendes på billedet. Indstillingen af Fart anvendes på alle sløringer i billedet.

Indsnævring

Indstil skydeknappen for at angive en værdi for indsnævring. En højere værdi for indsnævring giver en gradvis udtoning af sløringen.

 1. Fjern om nødvendigt markeringen af Centreret sløring. Du kan fravælge denne indstilling, hvis du vil anvende en mere direkte bevægelsessløring.

  Indstillingen Centreret sløring gør det lettere at oprette stabile sløringer ved at centrere sløringsformen for enhver pixel på den pågældende pixel.
 1. På fanen Bevægelsessløringseffekter skal du angive følgende indstillinger:

Stroboskopglimt

Angiv antallet af eksponeringer for den virtuelle stroboskoplampe.

Stroboskopstyrke

Bestem, hvor meget sløring, der skal vises mellem stroboskopeksponeringerne. Stroboskopstyrke bestemmer balancen mellem omgivelseslyset og den virtuelle stroboskoplampe.

Der vises ingen stroboskoplyseffekt, hvis du indstiller Stroboskopstyrke til 0 %. I så fald vises kun kontinuerlig sløring. Når du imidlertid indstiller Stroboskopstyrke til 100 %, genereres stroboskopglimt i fuld styrke, men der vises ingen kontinuerlig sløring mellem stroboskopeksponeringerne. Værdierne for mellemliggende Stroboskopstyrke giver en blanding af individuelle stroboskopglimt sammen med kontinuerlig sløring.

 1. Om nødvendigt kan du justere sløringsmængder ved slutpunkterne.
 2. Du kan også justere hjælpelinjerne til sløringsformer. Vælg Rediger sløringsformer for at få vist hjælpelinjerne.
 3. Klik på OK på sløringsværktøjets indstillingslinje for at udføre kurvesløringseffekten.

Bring dine fotos til live med kurvesløringsfiltret i Photoshop

Bring dine fotos til live med kurvesløringsfiltret i Photoshop
Sådan bruger du kurvesløring i Photoshop for at bringe dine billeder til live
photo
Greg Benz

Tip til at arbejde med justeringsknapper på billedet

Du kan bruge maskekontrolfunktioner til nemt at oprette kurvesløringer.

Du skal først definere en kurve for sløringen (blå) ved hjælp af kontrolfunktionerne. Derefter kan du definere en kurve til kurven og dermed skabe nye kurvepunkter på kurven. Når stien er defineret, kan du definere sløringsformernes hjælpelinjer (rød).

Definer kurve til sløring i Photoshop
Definere en kurve til sløring.

A. Startpunkt for kurven B. Slutpunkt oprettet under definition af en kurve C. Slutpunkt til kurven sammen med kontrolhjulet til sløringsmængden 


Definer hjælpelinjer for sløringsform i Photoshop
Definere sløringsformernes hjælpelinjer (bemærk de røde pile).

A. Sløringsformernes hjælpelinjer 

Manipulere sløringskurver og sløringsformernes hjælpelinjer

 • Klik på et slutpunkt for at vælge det.
 • Dobbeltklik på et slutpunkt for at se sløringsformernes røde hjælpelinjer. Du kan også vælge Rediger sløringsformer i panelet med sløringsværktøjer for at få vist hjælpelinjerne.
 • Træk slutpunkter for at forlænge sløringskurven.
 • Klik med Cmd/Ctrl på et slutpunkt for at reducere dens sløringsforms hjælpelinje til nul.
 • Placer musemarkøren i nærheden af et valgt slutpunkt for at se kontrolhjulet til sløringsmængden.
 • Klik med Opt/Alt-tasten på et kurvepunkt langs en sløringskurve for at konvertere det til et hjørnepunkt. Klik med Opt/Alt-tasten på et hjørnepunkt for at konvertere det tilbage til et kurvepunkt.
 • Hold Shift-tasten nede, og den røde formsløring for at flytte begge sløringsformer sammen til kurven.
 • Brug kombinationen Cmd/Ctrl+træk for at flytte en kurvesløring.
 • Brug kombinationen Opt/Alt+Cmd/Ctrl+træk for at dublere en kurvesløring.
 • For at slette en kurvesløring skal du trykke på Delete-tasten, mens et slutpunkt er valgt.

Rotationssløring

Ved hjælp af rotationssløringseffekten kan du rotere og sløre billedet omkring ét eller flere punkter. Rotationssløringen er en radial sløring målt i grader. I Photoshop kan du arbejde med centerpunkter, sløringens størrelse og form og andre indstillinger, mens du får vist et liveeksempel af ændringerne.

Rotationssløring i Photoshop
Rotationssløring i praksis

A. Originalbillede B. Rotationssløring (Sløringsvinkel: 15°, Stroboskopstyrke: 50 %, Stroboskopglimt: 2, Varighed af stroboskopglimt: 10°) C. Rotationssløring (Sløringsvinkel: 60°, Stroboskopstyrke: 100 %, Stroboskopglimt: 4, Varighed af stroboskopglimt: 10°) 

Prøv følgende:

 1. Vælg Filter > Sløringsgalleri > Rotationssløring.
 2. Brug knappen Sløringsvinkel i panelet med sløringsværktøjer under afsnittet Sløring til at ændre mængden af sløring. Du kan enten angive en vinkelværdi (0-360°) eller bruge skydeknappen. Du kan også justere sløringsmængden ved hjælp af maskekontrolfunktioner.
Ændring af mængden af sløring i Photoshop
Ændring af mængden af sløring ved hjælp af maskekontrolfunktioner.

 1. I panelet Sløringseffekter på fanen Bevægelsessløringseffekter skal du angive følgende indstillinger:

Stroboskopglimt

Angiv antallet af eksponeringer for den virtuelle stroboskoplampe

Stroboskopstyrke

Bestem, hvor meget sløring, der skal vises mellem stroboskopeksponeringerne. Stroboskopstyrke bestemmer balancen mellem omgivelseslyset og den virtuelle stroboskoplampe.

Der vises ingen stroboskoplyseffekt, hvis du indstiller Stroboskopstyrke til 0 %. I så fald vises kun kontinuerlig sløring. Når du imidlertid indstiller Stroboskopstyrke til 100 %, genereres stroboskopglimt i fuld styrke, men der vises ingen kontinuerlig sløring mellem stroboskopeksponeringerne. Værdierne for mellemliggende Stroboskopstyrke giver en blanding af individuelle stroboskopglimt sammen med kontinuerlig sløring.

Varighed af stroboskopglimt

Med denne indstilling kan du angive længden af et stroboskopglimts eksponering. Varighed af stroboskopglimt bestemmer længden på sløringen for hvert stroboskopglimts eksponering udtrykt i en vinkelafstand langs omkredsen.

 1. Klik på OK på sløringsværktøjets indstillingslinje for at udføre rotationssløringen.

Bemærk:

Du kan deaktivere eksempelvisningen fra linjen med sløringsværktøjets Indstillinger.

Bemærk:

Photoshop blander automatisk effekter af flere definerede rotationssløringer for et billede.

Tip til arbejde med maskekontrolfunktioner

De afbildede maskekontrolfunktioner i illustrationen herunder kan vælges for effekten af Rotationssløring.

Maskekontrolfunktioner for rotationssløring i Photoshop
Maskekontrolfunktioner for rotationssløringseffekten.

A. Rotationspunkt B. Sløringsring C. Udtyndingshåndtag D. Ellipsehåndtag 
 • Klik på den ønskede placering på billedet for at tilføje en ny rotationssløring.
 • Brug følgende tastaturkombinationer for at duplikere en rotationssløring:
  (Windows) Alt+Ctrl+træk
  (Mac) Opt+Cmd+træk
 • Træk en ellipsegrænse for at ændre ellipsestørrelsen jævnt.
 • Tryk på sletteknappen, mens rotationssløringen er markeret, for slette en rotationssløring.
 • Brug følgende tastaturkombinationer for at flytte et rotationspunkt væk fra midten:
  (Windows) Alt+træk
  (Mac) Opt+træk

  Flytning af rotationspunktet er praktisk, når der arbejdes med objekter, der ses fra en vinkel.
 • Hold H-tasten nede for at skjule maskekontrolfunktionerne midlertidigt.

Sløringseffekter

Du kan forbedre det samlede billede ved at styre udseendet på slørede områder og områder, der ikke er i fokus. Angiv bokeh-parametrene for at sikre en pæn effekt.

I panelet Sløringseffekter skal du angive en værdi for følgende:

Lys Bokeh

Lysner områder, der er ude af fokus eller slørede, i billedet.

Bokeh-farve

Føjer mere livlige farver til oplyste områder, der ikke er helt hvide.

Lysområde

Bestemmer det toneområde, indstillingerne påvirker.

Gendan støj i slørede områder

Nogle gange sker det, når du har anvendt en sløringsgallerieffekt, at det slørede område på billedet kan virke syntetisk eller unaturligt. Du kan gendanne støj/korn til sådanne slørede billedområder for at give dem et mere realistisk udseende.

Gendan korn/støj i Photoshop
Gendan korn/støj for at få slørede områder til at fremstå mere realistiske

Efter du har brugt betjeningselementerne til sløring for at genskabe den oprindelige effekt, skal du følge disse trin for at gendanne støj:

 1. I panelet Sløringseffekter på fanen Støj skal du sikre dig, at afkrydsningsboksen i det øverste højre hjørne er valgt. Du kan fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt til enhver tid for at omdanne støj, som tidligere er tilføjet til billedets slørede område.
 2. Vælg den type støj, du ønsker at anvende på det slørede område:

  Ensartet: Den samme som støjen, der er tilføjet ved hjælp af indstillingen Filter > Støj > Tilføj støj > Ensartet.
  Gaussisk: Den samme som støjen, der er tilføjet ved hjælp af indstillingen Filter > Støj > Tilføj støj > Gaussisk.
  Korn: Den samme som støjen, der er tilføjet ved hjælp af indstillingen Tilføj korn i Camera Raw.

 3. Angiv følgende indstillinger:

  Mængde: Matcher mængden af støj med støj i ikke-slørede områder i billedet. Juster skyderen mellem 0-100 %.
  Størrelse:(kun til støj af kornet type) Kontrollerer partikelstørrelsen for støjen
  Grovhed :(kun tilgængelig for støj af kornet type) Kontrollerer kornets regelmæssighed. Træk til venstre (under 50 %) for at gøre kornet mere ensartet. Træk til venstre (over 50 %) for at gøre kornet mindre ensartet.
  Farve: Gradueret skyder, som kontrollerer, i hvilken grad støjen er farvet. For at gøre støjen monokromatisk, så den svarer til den effekt, som opnås ved at aktivere indstillingen Monokromatisk, skal du i dialogboksen Tilføj støj (Filter > Støj > Tilføj støj) trække skyderen til 0 %. 
  Fremhæv: Giver bedre match med skygge/fremhævelse, og reducerer støj i de markerede områder i billedet. Juster skyderen mellem 0-100 %.

Bemærk:

Når du har angivet indstillingerne for en støjtype, husker Photoshop det, hvis du skifter frem og tilbage mellem støjtyper. For eksempel når du skifter fra støj af kornet type til støj af gaussisk type og derefter tilbage til støj af kornet type.

Sløringseffekterne i Sløringsgalleriet understøtter nu Smart Objects og kan anvendes som smart-filtre uden at ødelægge noget. Denne funktion understøtter også Smart Object-videolag. Sådan anvendes en Sløringsgallerieffekt som et smart-filter:

 1. Markér et Smart Object-lag i panelet Lag.

 2. Vælg Filter > Sløringsgalleri, og vælg derefter den ønskede effekt.

Få mere at vide om smart-filtre i Anvend smart-filtre.

Se også

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online