Gældende fra 2015-versionen af Photoshop CC er indstillingen Filer > Gem til web blevet flyttet til Filer > Eksporter > Gem til web (ældre) sammen med nyere eksportindstillinger.

Få mere at vide om disse nye eksportindstillinger i Eksportér tegnebræt, lag og mere.

Du kan nemt gemme dine Photoshop-billedfiler til en lang række populære billedformater.

Gem i TIFF-format

TIFF er et fleksibelt rasterbilledformat (bitmapbilledformat), som understøttes af næsten alle tegne-, billedredigerings- og sidelayoutprogrammer.

 1. Vælg Filer > Gem som, vælg TIFF i menuen Format, og klik på Gem.
 2. Vælg de ønskede indstillinger i dialogboksen med TIFF-indstillinger, og klik på OK.

  Bitdybde (kun 32-bit)

  Angiver bitdybden (16-, 24- eller 32-bit) for det gemte billede.

  Billedkomprimering

  Angiver en metode til komprimering af de sammensatte billeddata. Hvis du gemmer en 32-bit TIFF-fil, kan du angive, at filen skal gemmes med forudsigelseskomprimering, men du har ikke mulighed for at bruge JPEG-komprimering. Forudsigelseskomprimering giver forbedret komprimering ved at omarrangere værdier for flydende punkter og fungerer med både LZW- og ZIP-komprimering.

  Bemærk:

  JPEG-komprimering er kan kun bruges til uigennemsigtige RGB- og gråtonebilleder, som har 8 bit pr. kanal og ikke mere end 30.000 pixel i bredden eller højden.

  Pixelrækkefølge

  Skriver TIFF-filen, hvor kanaldataene er indskudte eller organiseret efter plan. Tidligere skrev Photoshop altid TIFF-filer med indskudt kanalrækkefølge. Teoretisk kan planrækkefølgefilen læses og skrives hurtigere med mulighed for lidt bedre komprimering. Begge kanalrækkefølger er bagudkompatible med tidligere versioner af Photoshop.

  Byterækkefølge

  Vælg den platform, filen kan læses på. Denne indstilling er praktisk, hvis du ikke ved, hvilket program filen åbnes i. Photoshop og de fleste andre nyere programmer kan læse filer med både IBM PC- og Macintosh-byterækkefølge.

  Gem billedpyramide

  Bevarer oplysninger om flere opløsninger. Photoshop giver ikke mulighed for at åbne filer med flere opløsninger – billedet åbnes med den højeste opløsning i filen. Adobe InDesign og visse billedservere understøtter dog åbning af formater med flere opløsninger.

  Gem gennemsigtighed

  Bevarer gennemsigtigheden i en ekstra alfakanal, når filen åbnes i et andet program. Gennemsigtighed bevares altid, når filen åbnes igen i Photoshop.

  Lagkomprimering

  Angiver en metode til komprimering af data for pixel i lag (i modsætning til sammensatte data). Mange programmer kan ikke læse lagdata og ignorerer dem, når en TIFF-fil åbnes. Photoshop kan dog godt læse lagdata i TIFF-filer. Selvom filer, der indeholder lagdata, er større end filer, der ikke gør det, opvejes det dog af, at man ikke behøver at gemme og arbejde med en separat PSD-fil for at kunne bruge lagdata. Vælg Frasorter lag og Gem en kopi, hvis du vil samkopiere billedet.

  Bemærk:

  Hvis Photoshop skal spørge dig, før et billede gemmes med flere lag, skal du markere afkrydsningsfeltet Spørg, før TIFF-filer med lag gemmes under Filhåndtering i dialogboksen Indstillinger.

Gem i JPEG-format

Du kan bruge kommandoen Gem som til at gemme CMYK-, RGB- og gråtonebilleder i JPEG-format (*.jpg). JPEG komprimerer filstørrelsen ved selektivt at frasortere data. Du kan også gemme et billede som en eller flere JPEG-filer ved hjælp af kommandoen Filer > Eksporter > Gem til web (ældre).

JPEG understøtter kun 8-bit billeder. Hvis du gemmer et 16-bit billede i dette format, sænker Photoshop automatisk bitdybden.

Bemærk:

Hvis du hurtigt vil gemme en JPEG-fil i middelgod kvalitet, skal du udføre handlingen Gem som JPEG Mellem på filen. Du kan få adgang til denne handling ved at vælge Produktion i menuen i panelet Handlinger.

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg JPEG i menuen Format.
 2. Vælg de ønskede indstillinger i dialogboksen med JPEG-indstillinger, og klik på OK.

  Bund

  Giver mulighed for at vælge bundfarver og simulere udseendet af baggrundsgennemsigtighed i billeder, der indeholder gennemsigtighed.

  Billedindstillinger

  Angiver billedkvaliteten. Vælg en indstilling i menuen Kvalitet, træk skydeknappen Kvalitet, eller angiv en værdi mellem 0 og 12 i tekstboksen Kvalitet.

  Formatindstillinger

  Angiver JPEG-filens format. Grundlinje ("standard") anvender et format, der genkendes af de fleste webbrowsere. Optimeret grundlinje opretter en fil med optimerede farver og en anelse mindre filstørrelse. Progressiv viser en række gradvist mere detaljerede versioner af billedet (du angiver hvor mange), efterhånden som det overføres. (Ikke alle webbrowsere understøtter optimerede og progressive JPEG-billeder.)

  Bemærk:

  Nogle programmer kan muligvis ikke læse CMYK-filer, der er gemt i JPEG-format. Hvis du finder et Java-program, som ikke kan læse en JPEG-fil, kan du på samme måde prøve at gemme filen uden en miniaturevisning.

Gem i PNG-format

Du kan bruge kommandoen Gem som til at gemme RGB-billeder, billeder med indekserede farver, gråtonebilleder og bitmapbilleder i PNG-format.

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg PNG i menuen Format.
 2. Vælg en indstilling for Skærminterlacing:

  Ingen

  Viser først billedet i en browser, når overførslen er afsluttet.

  Skærminterlacing

  Viser versioner af billedet med lav opløsning i browseren, mens filen overføres. Skærminterlacing får overførslen til at virke hurtigere, men øger også filstørrelsen.

 3. Klik på OK.

Bemærk:

Fra udgivelsen af Photoshop CC 2015 kan du nu eksportere tegnebræt, lag, laggrupper eller dokumenter som JPEG-, GIF-, PNG-, PNG-8- eller SVG-billeder. Vælg elementerne i panelet Lag, højreklik på markeringen, og vælg derefter Hurtig eksport eller Eksporter som i genvejsmenuen.

Gem i GIF-format

Du kan bruge kommandoen Gem som for at gemme et Photoshop-dokument med et eller flere billeder som animerede GIF'er. 

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg GIF i menuen Format.

 2. Angiv indstillinger i dialogboksen GIF indstillinger for gem.

  Dialogboksen GIF indstillinger for gem
  Dialogboksen GIF indstillinger for gem
 3. Klik på OK.

Gem i Photoshop EPS-format

Næsten alle sidelayout-, tekstbehandlings- og grafikprogrammer accepterer importerede eller placerede EPS-filer (Encapsulated PostScript). Hvis du vil udskrive EPS-filer, bør du bruge en PostScript-printer. Printere, der ikke er PostScript-printere, udskriver kun billeder i den opløsning, de vises i på skærmen.

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg Photoshop EPS i menuen Format.
 2. Vælg de ønskede indstillinger i dialogboksen med EPS-indstillinger, og klik på OK:

  Eksempel

  Opretter et billede i lav opløsning, som vises i destinationsprogrammet. Vælg TIFF, hvis du vil dele en EPS-fil mellem Windows- og Mac OS-systemer. Et eksempel på 8 bit er i farver, og et eksempel på 1 bit er i sort-hvid med et takket udseende. Med et eksempel på 8 bit oprettes en større fil end med et eksempel på 1 bit. Se også Bitdybde.

  Kodning

  Bestemmer, hvordan billeddata skal sendes til en PostScript-outputenhed. Kodningsindstillinger er beskrevet nedenfor.

  Medtag halvtoneraster og Medtag overførselsfunktion

  Styr udskrivningsspecifikationerne i forbindelse med avancerede professionelle udskrivningsopgaver. Kontakt trykkeriet, før du vælger disse indstillinger.

  Gennemsigtige hvide

  Viser hvide områder som gennemsigtige. Indstillingen er kun tilgængelig for billeder i bitmaptilstand.

  PostScript-farvestyring

  Konverterer fildataene til printerens farverum. Vælg ikke denne indstilling, hvis du vil placere billedet i et andet farvestyret dokument.

  Bemærk:

  Kun PostScript Level 3-printere understøtter PostScript-farvestyring i CMYK-billeder. Hvis du vil udskrive et CMYK-billede vha. PostScript-farvestyring på en Level 2-printer, skal du konvertere billedet til Lab-tilstand, før du gemmer det i EPS-format.

  Medtag vektordata

  Bevarer vektorgrafik (f.eks. former og tekst) i filen. Vektordata, som er gemt i EPS- og DCS-filer, er dog kun tilgængelige i andre programmer. Når du åbner filen igen i Photoshop, ændres vektordataene til raster. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis filen indeholder vektordata.

  Billedinterpolation

  Anvender bi-kubisk interpolation til udjævning af lavopløsningseksemplet ved udskrivning.

Indstillinger for Photoshop EPS-kodning

ASCII eller ASCII85

Koder, hvis du udskriver fra et Windows-system, eller hvis der opstår udskrivningsfejl eller andre problemer.

Binær

Giver en mindre fil og ændrer ikke de oprindelige data. Bemærk, at nogle sidelayoutprogrammer og nogle kommercielle printerspooling- og netværksprinterprogrammer ikke understøtter binære EPS-filer fra Photoshop.

JPEG

Komprimerer filen ved at slette visse billeddata. Du kan vælge den ønskede grad af JPEG-komprimering fra meget lidt (JPEG (maksimal kvalitet)) til meget (JPEG (lav kvalitet)). JPEG-kodede filer kan kun udskrives på Level 2 (eller nyere) PostScript-printere og kan muligvis ikke deles på flere plader.

Gem i Photoshop DCS-format

DCS-format (Desktop Color Separations) er en version af EPS-formatet, hvor du kan gemme farveseparationer af CMYK- eller multikanalfiler.

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg Photoshop DCS 1.0 eller Photoshop DCS 2.0 i menuen Format.
 2. Vælg de ønskede indstillinger i dialogboksen med DCS-indstillinger, og klik på OK.

  Dialogboksen indeholder alle indstillingsmuligheder for Photoshop EPS-filer. Desuden kan du i DCS-menuen oprette en 72-ppi sammensat fil, som kan placeres i sidelayoutprogrammet eller bruges til at korrekturlæse billedet:

  DCS 1.0-format

  Opretter en fil for hver farvekanal i et CMYK-billede. Du kan også oprette en femte fil: en gråtone- eller farveversion af det sammensatte billede. Hvis du vil have vist den sammensatte fil, skal alle fem filer være placeret i den samme mappe.

  DCS 2.0-format

  Bevarer staffagefarvekanaler i billedet. Du kan gemme farvekanalerne som flere filer (som i DCS 1.0) eller som en enkelt fil. Indstillingen for en enkelt fil kræver mindre diskplads. Du kan også medtage et sammensat billede i gråtoner eller farver.

Gem i Photoshop Raw-format

Photoshop Raw-format er et filformat til overførsel af filer mellem forskellige programmer og computerplatforme. Photoshop Raw-formatet er ikke det samme som Camera Raw.

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg Photoshop Raw i menuen Format.
 2. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Indstillinger for Photoshop Raw:
  • (Mac OS) Angiv værdier for Filtype og Dokumentopretter, eller accepter standardværdierne.

  • Angiv en værdi for parameteren Startetiket.

  • Vælg, om du vil gemme kanalerne i en sekvensopdelt eller ikke-sekvensopdelt rækkefølge.

Gem i BMP-format

BMP-formatet er et billedformat til operativsystemet Windows. Billederne kan være alt fra sort-hvide billeder (1 bit pr. pixel) til 24-bit farvebilleder (16,7 millioner farver).

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg BMP i menuen Format.
 2. Angiv filnavn og placering, og klik på Gem.
 3. Vælg et filformat i dialogboksen BMP-indstillinger, angiv bitdybden, og vælg eventuelt Vend rækkefølge. Hvis du vil have vist flere indstillinger, skal du klikke på Avancerede tilstande og angive BMP-indstillingerne.
 4. Klik på OK.

Gem i Cineon-format (kun 16-bit billeder)

RGB-billeder med 16 bit pr. kanal kan gemmes i Cineon-format til brug i Kodak Cineon Film System.

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg Cineon i menuen Format.

Gem i Targa-format

Targa-formatet (TGA) understøtter bitmap- og RGB-billeder med 8 bit/kanal. Det er udviklet til Truevision®-hardware, men det bruges også i andre programmer.

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg Targa i menuen Format.
 2. Angiv filnavn og placering, og klik på Gem.
 3. Vælg en opløsning i dialogboksen Targa-indstillinger, marker indstillingen Komprimer (RLE), hvis du vil komprimere filen, og klik på OK.