Du kan generere JPEG-, PNG- eller GIF-billedaktiver fra indholdet i et lag eller en laggruppe i en PSD-fil. Aktiver bliver genereret automatisk, når du føjer et understøttet filtypenavn for et billede til navnet på et lag eller en laggruppe. Du kan også angive parametre for kvalitet og størrelse for de genererede billedaktiver.

Det kan især være praktisk at generere billedaktiver fra en PSD-fil til webdesign med flere enheder.

Video: Generer webaktiver i Photoshop

Video: Generer webaktiver i Photoshop
Denne video gennemgår de forskellige måder, hvorpå du kan bruge aktivgeneratoren i Photoshop til at lave billeder i forskellige størrelser og med forskellig opløsning til brug i andre projekter.
Chris Converse

Se, hvordan du opretter og genererer du webgrafik med Adobe Generator i Udtræk aktiver til internettet.

Generering af billedaktiver fra lag eller laggrupper

For at få en bedre forståelse af generering af billedaktiver kan du forestille dig en simpel PSD-fil (download via dette link) med følgende laghierarki:

Generér billedaktiver i Photoshop
Eksempel på PSD-fil og dens laghierarki

Laghierarkiet for denne fil har to laggrupper – Rounded_rectangles og Ellipses. Disse laggrupper indeholder fem lag hver.

Følg denne fremgangsmåde til at generere billedaktiver fra PSD-filen:

 1. Med PSD-filen åben skal du vælge Fil > Generér > Billedaktiver.
 2. Føj de pågældende filtypenavne (.jpg, .png eller .gif) til navnene på de lag eller laggrupper, du vil generere billedaktiver fra. For eksempel kan du omdøbe laggrupperne Rounded_rectangles og Ellipses til Rounded_rectangles.jpg og Ellipses.png; og laget Ellipse_4 til Ellipse_4.gif.

Bemærk:

De unikke tegn : og * understøttes ikke i lagnavne.

Photoshop genererer billedaktiverne og gemmer dem i en undermappe sammen med kilde-PSD-filen. Hvis kilde-PSD-filen endnu ikke er gemt, gemmer Photoshop de genererede aktiver i en
ny mappe på dit skrivebord.

Billedaktivnavne i Photoshop
Navnene på billedaktiverne genereres ud fra lagenes/laggruppernes navne

Bemærk:

Generering af billedaktiver er aktiveret for det aktuelle dokument. Når funktionen er aktiveret, forbliver den klar til brug, når dokumentet bliver åbnet igen. Du kan deaktivere generering af billedaktiver for det aktuelle dokument ved at fjerne markeringen ved Fil > Generér > Billedaktiver.

Generering af flere aktiver fra et lag eller en laggruppe

Du kan generere flere aktiver fra et lag/en laggruppe ved at separere navnene på aktiverne med kommaer. For eksempel vil følgende lagnavn generere tre aktiver:

Ellipse_4.jpg, Ellipse_4b.png, Ellipse_4c.png

Gem aktiver i en undermappe

Du kan vælge at gemme billedaktiver, der er genereret fra bestemte lag/laggrupper, i en undermappe direkte under dokumentets mappe med aktiver. Inkluder undermappens navn i lagets/laggruppens navn. F.eks.:

[undermappe]/Ellipse_4.jpg 

Et eksempel på brug til webdesign

Det kan især være praktisk at generere billedaktiver fra en PSD-fil til webdesign med flere enheder. Se på følgende webdesign og dets lagstruktur:

Et webdesign og dets laghierarki
Et webdesign og dets laghierarki

Lad os trække ikonet foroven og den øverste række i billedgitteret Global Hotspots ud som billedaktiver:

 • Føj filtypenavne for billeder til de pågældende lagnavne.
Omdøb de pågældende lag/laggrupper i Photoshop
Omdøb de pågældende lag/laggrupper i Photoshop

Omdøb de pågældende lag/laggrupper

Bemærk:

Der genereres et enkelt billedaktiv fra indholdet af et lag/en laggruppe. For eksempel indeholder laggruppen AdventureCo Logo i skærmbilledet herover et formlag og et live tekstlag. Lagene samkopieres, når der genereres et billedaktiv fra laggruppen.

Photoshop genererer aktiverne og gemmer dem på samme placering som kilde-PSD-filen.

Genererede billedaktiver i Photoshop
Genererede billedaktiver

Angive parametre for kvalitet og størrelse

JPEG-aktiver genereres i 90 % kvalitet som standard. PNG-aktiver genereres som 32-bit-billeder som standard. GIF-aktiver genereres med grundlæggende alfagennemsigtighed.

Når du omdøber lag eller laggrupper forud for generering af aktiver, kan du tilpasse kvaliteten og størrelsen.

Parametre for JPEG-aktiver

 • Tilføj den ønskede outputkvalitet som et suffiks i aktivnavnet; .jpg(1-10) eller .jpg(1-100 %). F.eks.:
  • Ellipse_4.jpg5
  • Ellipse_4.jpg50%
 • Tilføj den ønskede output-billedstørrelse (relativ eller i understøttede formater: : px, tommer, cm og mm) som præfiks i et aktivnavn. Photoshop skalerer billederne herefter. F.eks.:
  • 200% Ellipse_4.jpg
  • 300 x 200 Rounded_rectangle_3.jpg
  • 10in x 200mm Rounded_rectangle_3.jpg

Bemærk: Husk at tilføje et mellemrum mellem præfikset og aktivnavnet. Du kan udelade enheden, hvis du angiver størrelsen i pixel. Eksempel: 300 x 200.

Bemærk:

Du kan som illustreret blande forskellige enheder og pixler, når du angiver den ønskede outputstørrelse for billedet. For eksempel er 4in x 100 Rounded_rectangle_3.jpg et gyldigt lagnavn til ressourcegenerering.

Parametre for PNG-aktiver

 • Tilføj den ønskede outputkvalitet som et suffiks til aktivnavnet: 8, 24 eller 32. F.eks.:
  • Ellipse_4.png24
 • Tilføj den ønskede output-billedstørrelse (relativ eller i understøttede formater: px, tommer, cm og mm) som et præfiks til aktivnavnet. Photoshop skalerer billederne herefter. F.eks.:
  • 42% Ellipse_4.png
  • 300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.png
  • 10in x 50cm Rounded_rectangle_3.png

Bemærk: Husk at tilføje et mellemrum mellem præfikset og aktivnavnet. Du kan udelade enheden, hvis du angiver størrelsen i pixel. Eksempel: 300 x 200.

Bemærk:

Du kan som illustreret blande forskellige enheder og pixler, når du angiver den ønskede outputstørrelse for billedet. For eksempel er 4in x 100 Rounded_rectangle_3.png et gyldigt lagnavn til ressourcegenerering.

Parametre for GIF-aktiver

 • Tilføj den ønskede output-billedstørrelse (relativ eller i understøttede formater: px, tommer, cm og mm) som et præfiks til aktivnavnet. F.eks.:
  • 42% Ellipse_4.gif
  • 300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.gif
  • 20in x 50cm Rounded_rectangle_3.gif

Bemærk: Husk at tilføje et mellemrum mellem præfikset og aktivnavnet. Du kan udelade enheden, hvis du angiver størrelsen i pixel. Eksempel: 300 x 200.

Bemærk:

Du kan som illustreret blande forskellige enheder og pixler, når du angiver den ønskede outputstørrelse for billedet. For eksempel er 4in x 100 Rounded_rectangle_3.gif et gyldigt lagnavn til ressourcegenerering.

Parametre for kvalitet er ikke gyldige for GIF-aktiver.

Sammensætte komplekse lagnavne

Du kan angive flere aktivnavne med parametre, når du døber et lag til aktivgenerering. F.eks.:

120% Delicious.jpg, 42% Delicious.png24, 100x100 Delicious_2.jpg90%, 250% Delicious.gif

Photoshop genererer følgende aktiver fra dette lag:

 • Delicious.jpg (et JPG-billede i kvalitet 8 skaleret 120 %)
 • Delicious.png (24-bit PNG-billede skaleret 42 %)
 • Delicious_2.jpg (et JPG-billede i 90 % kvalitet med en absolut størrelse på 100x100 px)
 • Delicious.gif (et GIF-billede skaleret 250 %)

Angiv standardindstillinger for aktiver

Du kan angive standardindstillinger for de genererede aktiver, der gælder for hele dokumentet. Prøv følgende:

 1. Opret et tomt lag i dokumentet.
 2. Indled lagets navn med nøgleordet standard. Angiv nu de indstillinger, du vil anvende for alle billedaktiver, der genereres fra dokumentet. F.eks.:

standard hi-res/

Genererer alle billedaktiver i en undermappe med navnet hi-res. For eksempel: [aktiv_mappe]/hi-res/Delicious.jpg.

standard hi-res/@2x

Genererer alle billedaktiver i en undermappe med navnet hi-res. Derudover får aktivnavnene suffikset @2x. For eksempel: [aktiv_mappe]/hi-res/Delicious@2x.jpg.

standard 50 % lo-res/

Gemmer billedaktiver, der er nedskaleret med 50 %, i undermappen lo-res under dokumentets mappe med aktiver 

standard hi-res/@2x + 50 % lo-res/

Genererer to billedaktiver fra et lag:

 • I undermappen hi-res: Et billedaktiv, hvis navn får suffikset @2x
 • I undermappen lo-res: Et billedaktiv, der er nedskaleret med 50 %

Bemærk:

Standard skaleringsfaktorer bliver tilsidesat af skaleringsfaktorer, der angives for individuelle lag.

Deaktiver generering af billedaktiver for alle dokumenter

Du kan deaktivere generering af billedaktiver globalt for alle Photoshop-dokumenter ved at redigere dine indstillinger.

 1. Vælg Rediger > Præferencer > Ekstramoduler.
 2. Fjern markeringen ved Aktivér Generator.
 3. Klik på OK.

Bemærk:

Menukommandoen Fil > Generér kan ikke vælges, når du deaktiverer generering af billedaktiver i Indstillinger. Funktionen kan kun aktiveres igen i dialogboksen Indstillinger.

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg angive unikke aktivnavne?

Aktivnavne skal være unikke på et dokumentniveau.

På hvilket standard-kvalitetsniveau genereres billedaktiver?

JPG-aktiver genereres i 90 % som standard. PNG-aktiver genereres som 32-bit-billeder som standard. GIF-aktiver genereres med grundlæggende alfagennemsigtighed.

Genererer Photoshop billedaktiver fra lag med gennemsigtighed og andre effekter?

Ja. Gennemsigtighed og andre tilføjede effekter i et lag afspejles i de genererede aktiver fra det pågældende lag. Sådanne effekter kan imidlertid blive samkopieret i de genererede aktiver.

Hvordan genereres billedaktiver fra lag, der flyder ud fra lærredet?

Aktiver afskæres til dokumentet grænser. Hvis et billede ikke falder inden for dokumentet grænser, opretter Generator ikke de tilknyttede billedaktiver.

Er kommaet den eneste gyldige separator mellem billedaktivnavne?

Foruden kommaet (,) kan du også bruge plustegnet (+) som en separator mellem billedaktivnavne. F.eks.:

42% Rounded_rectangle_1.png24 + 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%

er det samme som:

42% Rounded_rectangle_1.png24, 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%

Video: Opret et Edge Reflow-projekt fra Photoshop Generator

Video: Opret et Edge Reflow-projekt fra Photoshop Generator
Denne video viser, hvordan du opretter et weblayout, der reagerer på skærmstørrelser fra 320 pixels til over 1.000 pixels på tværs.
Chris Converse

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online