Tilpasning af farveindstillinger

Ved de fleste farvestyrede arbejdsprocesser er det bedst at bruge en forudindstillet farveindstilling, som er testet af Adobe. Det anbefales kun at ændre indstillinger, hvis du har forstand på farvestyring og er helt sikker på de ændringer, du udfører.

Når du har tilpasset indstillinger, kan du gemme dem som en forudindstilling. Når du gemmer farveindstillinger, kan du genbruge dem og dele dem med andre brugere eller programmer.

  • Hvis du vil gemme farveindstillinger som en forudindstilling, skal du klikke på Gem i dialogboksen Farveindstillinger. Du kan sikre dig, at programmet viser navnet på indstillingen i dialogboksen Farveindstillinger, ved at gemme filen på standardplaceringen. Hvis du gemmer filen et andet sted, skal du indlæse filen, før du kan vælge indstillingen.
  • Hvis du vil indlæse en forudindstilling af farver, som ikke er gemt på standardplaceringen, skal du klikke på Indlæs i dialogboksen Farveindstillinger, vælge den fil, du vil indlæse, og klikke på Åbn.

Bemærk:

I Acrobat kan du ikke gemme brugerdefinerede farveindstillinger. Hvis du vil dele brugerdefinerede farveindstillinger med Acrobat, skal du oprette filen i InDesign, Illustrator eller Photoshop og derefter gemme den i standardmappen Indstillinger. Den vil så være tilgængelig i kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger. Du kan også tilføje indstillingerne manuelt i standardmappen Indstillinger.

Om farvearbejdsrum

Et arbejdsrum er et mellemliggende farverum, som bruges til at definere og redigere farve i Adobe-programmer. Hver farvemodel har en tilknyttet profil for et arbejdsrum. Du kan vælge profiler for arbejdsrum i dialogboksen Farveindstillinger.

En profil for et arbejdsrum fungerer som kildeprofilen for nyoprettede dokumenter, som bruger den tilknyttede farvemodel. Hvis f.eks. Adobe RGB (1998) er det aktuelle RGB-arbejdsrum, anvender alle nye RGB-dokumenter, som du opretter, farver fra Adobe RGB-farveskalaen (1998). Arbejdsrum bestemmer også udseendet af farver i ukodede dokumenter.

Hvis du åbner et dokument, der er integreret med en farveprofil, som ikke stemmer overens med profilen for arbejdsrummet, bruger programmet en farvestyringspolitik til at bestemme, hvordan farvedataene skal håndteres. I de fleste tilfælde er standardpolitikken at bevare den integrerede profil.

Indstillinger for arbejdsrum

Vælg Rediger > Farveindstillinger for at se indstillinger for arbejdsrum i Photoshop, Illustrator og InDesign. I Acrobat skal du vælge kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger.

Bemærk:

Hvis du vil have vist en beskrivelse af en profil, skal du vælge profilen og derefter placere markøren på profilens navn. Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

RGB Bestemmer programmets RGB-farverum. Normalt er det bedst at vælge Adobe RGB eller sRGB frem for profilen for en bestemt enhed (f.eks. en skærmprofil).    sRGB anbefales, når du forbereder billeder til internettet, fordi den definerer farverummet for den standardskærm, der bruges til at få vist billederne på internettet. sRGB er også velegnet, når du arbejder med billeder fra digitale kameraer på forbrugerniveau, fordi de fleste af disse kameraer bruger sRGB som standardfarverum.

Adobe RGB anbefales, når du forbereder dokumenter til udskrivning, fordi der i farveskalaen for Adobe RGB er farver, som kan udskrives (f.eks. cyan og blå), men som ikke kan defineres med sRGB. Adobe RGB er også et godt valg, når du arbejder med billeder fra digitale kameraer på professionelt niveau, fordi de fleste af disse kameraer bruger Adobe RGB som standardfarverum.

CMYK Bestemmer programmets CMYK-farverum. Alle CMYK-arbejdsrum er enhedsafhængige, dvs. at de er baseret på bestemte kombinationer af tryksværte og papir. De CMYK-arbejdsrum, som Adobe leverer, er baseret på standardbetingelser for professionel udskrivning.

Grå (Photoshop) eller Gråtone (Acrobat)    Bestemmer gråtone-plads i programmet.

Staffagefarve (Photoshop)    Angiver, hvilken punktbredning der skal bruges ved visning af staffagefarvekanaler og duotoner.

Bemærk:

I Acrobat kan du bruge farverummet i en integreret outputmåde i stedet for et dokumentfarverum til visning og udskrivning. Yderligere oplysninger om outputmåder finder du i Acrobat Hjælp.

Adobe-programmer leveres med et sæt standardprofiler til arbejdsrum, der er anbefalet og testet af Adobe til de fleste farvestyringsprocesser. Kun disse profiler vises som standard i menuerne til arbejdsrummet. Du kan få vist andre farveprofiler, som du har installeret på systemet, ved at vælge Avanceret tilstand (Illustrator og InDesign) eller Flere indstillinger (Photoshop). En farveprofil skal være tovejsorienteret (dvs. indeholde specifikationer for oversættelse både til og fra farverum), hvis den skal kunne vises i menuerne i arbejdsrummet.

Bemærk:

I Photoshop kan du oprette brugerdefinerede profiler til arbejdsrum. Adobe anbefaler dog, at du bruger en standardprofil til arbejdsrum frem for at oprette en brugerdefineret profil. Yderligere oplysninger finder du i Photoshop Support Knowledgebase på www.adobe.com/support/products/photoshop.html.

Om manglende og uoverensstemmende farveprofiler

For et nyoprettet dokument fungerer farvearbejdsprocessen normalt problemløst: Dokumentet bruger den profil for arbejdsrummet, der er knyttet til dens farvetilstand, til oprettelse og redigering af farver, medmindre andet er angivet.

Det arbejdsrum, du har angivet, bruges dog ikke nødvendigvis ved alle eksisterende dokumenter, og nogle eksisterende dokumenter er muligvis ikke farvestyrede. Det er normalt, at der forekommer følgende undtagelser under farvestyring:

  • Du kan åbne et dokument eller importere farvedata (ved f.eks. at kopiere og indsætte eller trække og slippe) fra et dokument, som ikke er kodet med en profil. Dette er ofte tilfældet, når du åbner et dokument, der er oprettet i et program, som enten ikke understøtter farvestyring, eller hvor farvestyring er slået fra.
  • Du kan åbne et dokument eller importere farvedata fra et dokument, der er kodet med en profil, der er anderledes end det aktuelle arbejdsrum. Det kan være tilfældet, når du åbner et dokument, der er oprettet med forskellige farvestyringsindstillinger, eller er scannet og kodet med en scannerprofil.

I begge tilfælde bruger programmet en farvestyringspolitik til at afgøre, hvordan farvedataene i dokumentet skal håndteres.

Hvis profilen mangler eller ikke stemmer overens med arbejdsrummet, vises der evt. en advarselsmeddelelse, afhængigt af hvilke indstillinger du har angivet i dialogboksen Farveindstillinger. Profiladvarsler er som standard deaktiverede, men du kan aktivere dem for at sikre den korrekte farvestyring af dokumenter fra gang til gang. Advarselsmeddelelserne er forskellige i de forskellige programmer, men generelt har du følgende muligheder:

  • (Anbefales) Undlad at ændre dokumentets farvedata eller de importerede farvedata. Du kan f.eks. bruge den integrerede profil (hvis den findes), lade være med at give dokumentet en farveprofil (hvis der ikke findes en) eller bevare numrene i indsatte farvedata.
  • Juster dokumentets farvedata eller de importerede farvedata. Når du f.eks. åbner et dokument, hvor der mangler en farveprofil, kan du vælge at tildele den aktuelle arbejdsrumsprofil eller en anden profil. Når du åbner et dokument med en uoverensstemmende farveprofil, kan du vælge at annullere profilen eller konvertere farverne til det aktuelle arbejdsrum. Når du importerer farvedata, kan du vælge at konvertere farverne til det aktuelle arbejdsrum for at bevare deres udseende.

Indstillinger for farvestyringspolitik

En farvestyringspolitik bestemmer, hvordan programmet håndterer farvedata, når du åbner et dokument eller importerer et billede. Du kan vælge forskellige politikker for RGB- og CMYK-billeder, og du kan angive, hvornår der skal vises advarselsmeddelelser. Vælg Rediger > Farveindstillinger for at få vist indstillinger for farvestyringspolitikker.  

Bemærk:

Hvis du vil have vist en beskrivelse af en politik, skal du vælge politikken og derefter placere markøren på politikkens navn. Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

RGB, CMYK og Grå (Indstillingen Grå er kun tilgængelig for Photoshop). Angiver den politik, der skal følges, når du tilføjer farver i det aktuelle arbejdsrum (enten ved at åbne filer eller importere billeder til det aktuelle dokument). Vælg mellem følgende indstillinger:

Bevar integrerede profiler Bevarer altid integrerede farveprofiler ved åbning af filer. Denne indstilling anbefales til de fleste arbejdsprocesser, fordi den giver en ensartet farvestyring. Hvis du vil bevare CMYK-numre, skal du dog vælge Bevar numre (ignorer sammenlænkede profiler) i stedet for.

Konverter til arbejdsrum Konverterer farver til den aktuelle arbejdsrumsprofil, når du åbner filer og importerer billeder. Vælg denne indstilling, hvis du vil gennemtvinge, at alle farver bruger en enkelt profil (den aktuelle arbejdsrumsprofil).

Bevar numre (ignorer sammenlænkede profiler) Denne indstilling er tilgængelig i InDesign og Illustrator til CMYK. Bevarer farvenumre, når du åbner filer og importerer billeder. Du kan dog stadig bruge farvestyring til at vise farver nøjagtigt i Adobe-programmer. Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge en sikker CMYK-arbejdsproces. I InDesign kan du tilsidesætte denne politik for enkeltobjekter ved at vælge Objekt > Farveindstillinger for billede.

Slået fra Ignorerer integrerede farveprofiler, når du åbner filer og importerer billeder, og tildeler ikke profilen for arbejdsrummet til nye dokumenter. Vælg denne indstilling, hvis du vil annullere farvemetadata, som stammer fra den, der oprindeligt oprettede dokumentet.

Uoverensstemmende profiler Spørg, når der åbnes    Viser en meddelelse, hver gang du åbner et dokument, der er kodet med en anden profil end det aktuelle arbejdsrum. Du får mulighed for at tilsidesætte politikkens standardvirkemåde. Vælg denne indstilling, hvis du vil sikre korrekt farvestyring af dokumenter fra gang til gang.

Uoverensstemmende profiler: Spørg, når der indsættes    Viser en meddelelse, hvis der opstår uoverensstemmelser mellem farveprofiler, når farver importeres til et dokument via indsættelse eller træk og slip. Du får mulighed for at tilsidesætte politikkens standardvirkemåde. Vælg denne indstilling, hvis du vil sikre korrekt farvestyring af indsatte farver fra gang til gang.

Manglende profiler: Spørg, når der åbnes    Viser en meddelelse, hver gang du åbner et ukodet dokument. Du får mulighed for at tilsidesætte politikkens standardvirkemåde. Vælg denne indstilling, hvis du vil sikre korrekt farvestyring af dokumenter fra gang til gang.

Indstillinger for farvekonvertering

Med farvekonverteringsindstillingerne kan du styre, hvordan programmet håndterer farverne i et dokument, når det går fra ét farverum til et andet. Det anbefales kun at ændre disse indstillinger, hvis du har forstand på farvestyring og er helt sikker på de ændringer, du udfører. Du kan se konverteringsindstillinger ved at vælge Rediger > Farveindstillinger og vælge Avanceret tilstand (Illustrator og InDesign) eller Flere indstillinger (Photoshop). I Acrobat skal du vælge kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger.

Angiver det farvestyringsmodul (CMM), der bruges til at overføre farveskalaen for ét farverum til farveskalaen for et andet. For de fleste brugere opfylder standardkernen i Adobe (ACE) alle konverteringsbehov.  

Bemærk:

Du kan se en beskrivelse af en kerne- eller metodeindstilling ved at vælge indstillingen og derefter placere markøren på navnet for indstillingen. Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

Metode (Photoshop, Illustrator, InDesign) Angiver den gengivelsesmetode, der bruges til at oversætte et farverum til et andet. Forskelle mellem gengivelsesmetoder er kun åbenbare, når du udskriver et dokument eller konverterer det til et andet arbejdsrum.

Brug sortpunktskompensation Sikrer, at skyggen i billedet bevares ved at simulere outputenhedens fulde dynamiske område. Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge sortpunktskompensation, når du udskriver (hvilket anbefales i de fleste tilfælde).

Brug rastersimulering (Photoshop) Styrer, om farver skal rastersimuleres, når billeder med 8-bit pr. kanal konverteres mellem farverum. Når indstillingen Brug rastersimulering er markeret, blander Photoshop farverne i målfarverummet for at simulere en manglende farve, der fandtes i kilderummet. Selvom rastersimulering hjælper med at reducere striber på et billede, kan det også medføre større filstørrelser, når billeder komprimeres til webbrug.

Kompenser for scenegengivne profiler (Photoshop) Sammenligner videokontrast ved konvertering fra scene til outputprofiler. Denne indstilling afspejler standardfarvestyringen i After Effects.

Avancerede funktioner i Photoshop

Du kan få vist avancerede farvestyringsfunktioner i Photoshop ved at vælge Rediger > Farveindstillinger og vælge Flere indstillinger.

Dæmp skærmfarvemætning med Bestemmer, om farvemætningen skal dæmpes med den angivne mængde, når farverne vises på skærmen. Når denne indstilling er valgt, kan den være en hjælp til at visualisere hele området i farverum med farveskalaer, der er større end skærmens. Det forårsager dog en uoverensstemmelse mellem visning på skærmen og output. Når indstillingen ikke er valgt, kan forskellige farver på billedet blive vist som én farve.

Bland RGB-farver med gamma Styrer, hvordan RGB-farver blandes for at producere sammensatte data (når du f.eks. blander eller maler lag med tilstanden Normal). Når indstillingen er valgt, blandes RGB-farver i farverummet i henhold til den angivne gamma. En gamma på 1,00 anses for "kolorimetrisk korrekt" og bør medføre færrest kantartefakter. Når indstillingen ikke er valgt, blandes RGB-farver direkte i dokumentets farverum.  

Bemærk:

Når du vælger Bland RGB-farver med Gamma, ser lagdelte dokumenter anderledes ud, når de vises i andre programmer, end de gør i Photoshop.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online