Dublere kanaler

Du kan kopiere en kanal og bruge den i det aktuelle billede eller i et andet billede.

Du vil f.eks måske bruge funktionen Dubler kanel til at oprette en kanalmaske, eller du vil sikkerhedskopiere en kopi af en kanal, før du redigerer den.

Dublere en kanal

Hvis du dublerer alfakanaler mellem billeder, skal kanalerne have identiske pixeldimensioner. Du kan ikke dublere en kanal til et billede i bitmaptilstand.

 1. Vælg den kanal, der skal dubleres, i panelet Kanaler.
 2. Vælg Dubler kanal i menuen i panelet Kanaler.
 3. Skriv et navn til den dublerede kanal.
 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder til Dokument:
  • Vælg et mål. Åbn kun billeder med de samme pixeldimensioner som det aktuelle billede er tilgængelig. Vælg kanalens aktuelle fil for at dublere kanalen i den samme fil.

  • Vælg Nyt for at kopiere kanalen til et nyt billede og oprette et billede med flere kanaler, der indeholder en enkelt kanal. Skriv et navn til det nye billede.

 5. Vælg Inverter for at invertere de markerede og afmaskede områder i den dublerede kanal.

Dublere en kanal i et billede

 1. Vælg den kanal, du vil dublere, i panelet Kanaler.
 2. Træk kanalen til knappen Ny kanal nederst i panelet.

Dublere en kanal i et andet billede

 1. Vælg den kanal, du vil dublere, i panelet Kanaler.
 2. Sørg for, at målbilledet er åbent.

  Bemærk:

  Målbilledet behøver ikke at have de samme pixeldimensioner som den dublerede kanal.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk kanalen fra panelet Kanaler til målbilledvinduet. Den dublerede kanal vises nederst i panelet Kanaler.

  • Brug Vælg > Alle, og vælg derefter Rediger > Kopier. Vælg kanalen i målbilledet, og vælg Rediger > Sæt ind. Den indsatte kanal overskriver den eksisterende kanal.

Opdele kanaler i separate billeder

Du kan kun opdele kanaler i samkopierede billeder. Det er nyttigt at opdele kanaler, når du vil bevare individuelle kanaloplysninger i et filformat, som ikke bevarer kanaler.

 1. Vælg Del kanaler i menuen i panelet Kanaler for at opdele kanaler i separate billeder.

  Den originale fil lukkes, og de enkelte kanaler vises i separate gråtonebilledvinduer. Titellinjerne i de nye vinduer viser det originale filnavn plus kanalen. Du gemmer og redigerer de nye billeder enkeltvis.

Sammenflette kanaler

Flere gråtonebilleder kan kombineres som et enkelt billedes kanaler. De billeder, du vil flette, skal være i gråtonetilstand, være samkopieret (uden at have lag), have de samme pixeldimensioner og være åbne. Antallet af åbne gråtonebilleder bestemmer de farvetilstande, der er tilgængelige ved fletning af kanaler. Hvis du f.eks. har tre billeder åbne, kan du flette dem til et RGB-billede. Hvis du har fire billeder åbne, kan de ændres til et CMYK-billede.

Bemærk:

Hvis du arbejder med DCS-filer, som ved et uheld har mistet deres kæder (og derfor ikke kan åbnes, placeres eller udskrives), skal du åbne kanalfilerne og flette dem til et CMYK-billede. Gem derefter filen igen som en DCS EPS-fil.

 1. Åbn de gråtonebilleder, som indeholder de kanaler, du vil flette, og gør et af billederne aktive.

  Du skal have mere end ét billede åbent, før indstillingen Sammenflet kanaler er tilgængelig.

 2. Vælg Sammenflet kanaler i menuen i panelet Kanaler.
 3. Vælg den farvetilstand, du vil oprette, under Tilstand. Det antal kanaler, der er hensigtsmæssige for tilstanden, vises i tekstboksen Kanaler.
 4. Angiv om nødvendigt et tal i tekstboksen Kanaler.

  Hvis du angiver et tal, der ikke er kompatibelt med den valgte tilstand, vælges multikanaltilstand automatisk. Dette opretter et multikanalbillede med to eller flere kanaler.

 5. Klik på OK.
 6. Sørg for, at det ønskede billede er åbent for hver kanal. Hvis du skifter mening om billedtypen, kan du klikke på Tilstand for at vende tilbage til dialogboksen Sammenflet kanaler.
 7. Hvis du fletter kanaler sammen til et multikanalbillede, skal du klikke på Næste og vælge de resterende kanaler.

  Bemærk:

  Alle kanaler i et billede med flere kanaler er alfakanaler eller staffagefarvekanaler.

 8. Klik på OK, når du er færdig med at vælge kanaler.

  De valgte kanaler flettes til et nyt billede af den angivne type, og de originale billeder lukkes uden ændringer. Det nye billede vises i et vindue uden titel.

  Bemærk:

  Du kan ikke opdele og kombinere (sammenflette) et billede igen med staffagefarvekanaler. Staffagefarvekanalen tilføjes som en alfakanal.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online