Funkce Výkon GPU | Známé problémy

Známé problémy

Funkce Výkon GPU v aplikaci Illustrator CC verze 2014 umožňuje vykreslovat kresby aplikace Illustrator pomocí grafického procesoru. Pro dokumenty v režimu RGB v počítačích se systémy Windows 7 a 8 a kompatibilními kartami NVIDIA je režim Náhled pomocí GPU ve výchozím nastavení aktivován. Výběrem příslušné možnosti na kartě Předvolby > Experimentální funkce jej můžete aktivovat i pro dokumenty v režimu CMYK. 

Důležité obecné informace

 • V systému Mac OS není funkce Výkon GPU k dispozici.
 • Pokud je funkce Výkon GPU zapnutá, je v nabídce Zobrazení spolu s dalšími režimy náhledu uveden i režim Náhled pomocí GPU. Jestliže je funkce Výkon GPU vypnutá, tak se režim Náhled pomocí GPU v nabídce Zobrazení nezobrazuje.
 • Z režimu Náhled pomocí GPU lze do běžných režimů (Náhled, Obrys, Náhled obrazových bodů nebo Náhled přetisku) přejít pomocí nabídky Zobrazení. Můžete také použít příslušné klávesové zkratky.
 • V režimech Náhled, Obrys, Náhled obrazových bodů nebo Náhled přetisku jsou kresby aplikace Illustrator bez ohledu na to, zda je funkce Výkon GPU zapnutá nebo vypnutá, vždy vykreslovány pomocí běžného procesoru.
 • Při přepnutí do režimu Obrys (Ctrl+Y) je vždy vrácen naposledy použitý náhled (Náhled pomocí GPU nebo Náhled na CPU).
 • Mezi režimem Náhled pomocí GPU a Náhled na CPU lze přepínat pomocí klávesové zkratky Ctrl+E.
 • V počítačích se systémy Windows 7 a 8 a kompatibilními grafickými procesory NVIDIA nemusí být tato funkce k dispozici. (Poznáte to podle toho, že na panelu Předvolby není k dispozici možnost Experimentální funkce, případně že na panelu nabídek aplikace Illustrator není k dispozici příslušný indikátor.) Informace o identifikaci a odstranění tohoto problému najdete v tomto článku.
 • Součástí funkce Výkon GPU je tzv. Animovaná lupa. Tu můžete vypnout a zároveň nechat funkci Výkon GPU zapnutou.
 • Pokud jsou tenké čáry v režimu Náhled pomocí GPU příliš slabé nebo zcela zmizí, vyberte možnost Vylepšit tenké čáry. Vyberte možnost Předvolby > Experimentální funkce > Výkon GPU.

Známé problémy

Zde je seznam známých problémů s funkcí Výkon GPU:

 • U dokumentů v režimu CMYK není vzhled objektů s režimy prolnutí v režimu Náhled pomocí GPU správný. [3718123]
 • Obrazy s přímými barvami CMYK nejsou v režimu Náhled pomocí GPU vykreslovány správně. [3719569]
 • Prolnutí vytvořená s použitím objektů s efekty se v režimu Náhled pomocí GPU nemusí vykreslovat správně. [3719633]
 • Objekty s efekty aplikace Photoshop nejsou v režimu Náhled pomocí GPU vykresleny. [3680844]
 • Přechody a mřížky přechodů s přímými barvami nejsou v režimu Náhled pomocí GPU vykreslovány správně. [3715054]
 • U dokumentů v režimu CMYK se nemusí připojené obrazy RGB v režimu Náhled pomocí GPU vykreslovat správně. [3720539]
 • V režimu Náhled pomocí GPU mohou vykreslované barvy vypadat jinak. [3705050]
 • Pokud je zastavena funkce Animovaná lupa, může při vykreslování tenkých tahů při nízkých úrovních zvětšení docházet k citelnému zpoždění. [3736752]
 • Pokud je aktivován režim Náhled pomocí GPU, může při posouvání v izolovaném režimu docházet k problémům s překreslováním. [3732193]
 • Bitmapové (jednobitové) obrazy mohou být při 100% zvětšení v režimu Náhled pomocí GPU zobrazeny kostičkovaně. [3684735]
 • V režimu Náhled pomocí GPU se připojený soubor EPS DCS z jiné aplikace než Photoshop nevykresluje správně. [3718181]
 • Pokud jsou zobrazena pravítka dokumentu, může při přepínání mezi režimem Náhled pomocí GPU a Náhled na CPU docházet k mírnému posunu plátna dokumentu. [3745431]
 • Při vytváření dokumentu v režimu Náhled pomocí GPU se na okamžik může zobrazit obsah zavřeného dokumentu vykreslovaného pomocí CPU. [3682701]
 • V režimu Náhled pomocí GPU se může stát, že se po přetažení pravítka aktualizuje jeho počátek až po přesunutí kurzoru. [3745463]
 • V režimu Náhled pomocí GPU mohou čáry mřížky vypadat jako vyhlazené. [3720002]
 • Při práci s dotykovým perem Wacom nelze v režimu Náhled pomocí GPU přemístit počátek otáčení/zrcadlení. [3710039]
 • Nenativní kresba se složitými stíny se v režimu Náhled pomocí GPU nevykreslí. [3726430]
 • V režimu Náhled pomocí GPU se mohou widgety Živé rohy při posouvání dokumentu zobrazovat se zpožděním. [3715316]
 • Soubory EPS s přechody vytvořenými v jiných aplikacích a připojenými v aplikaci Illustrator se mohou v režimu Náhled pomocí GPU vykreslovat nesprávně. [3708251]
 • Vržené stíny (s nastavenou tmavostí) použité u složených tvarů na úrovni vrstvy mohou být v režimu Náhled pomocí GPU vybledlé. [3680708]
 • Funkce Simulovat barevný papír nefunguje v režimu Náhled pomocí GPU správně. [3715194]
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.