Po instalaci nové verze aplikace Adobe Illustrator dojde k přerušení asociace souborů .ai

Po instalaci novější verze aplikace Illustrator do počítačů se systémem Windows někdy dochází k přerušení asociace souborů .ai a uživatelé nemohou nastavit výchozí aplikaci pro otevírání souborů projektů aplikace Illustrator.

Řešení

1.    Ověřte cestu k souboru illustrator.exe.

 

Výchozí umístění:

 

C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC [verze produktu]\Support Files\Contents\Windows

 

V závislosti na verzi produktu nainstalované v počítači představuje část „[verze produktu]“ verzi aplikace Illustrator nainstalovanou v systému.

 

Například :  

2015 představuje aplikaci Illustrator verze 19.X

2014 představuje aplikaci Illustrator verze 18.X

CC představuje aplikaci Illustrator verze 17.X, atd.

 

2.    Otevřete editor registru. (Abyste mohli otevřít editor registru, musíte mít práva správce pro daný počítač. Pokud nemáte práva správce pro počítač, požádejte o pomoc správce IT)

 

Editor registru otevřete kliknutím na nabídku Start a následně kliknutím na položku „Spustit“ nebo současným stisknutím a podržením klávesy Windows a klávesy „R“.

 

Zadejte příkaz „regedit“ a stiskněte klávesu Enter.

 

Editor registru představuje citlivou oblast počítače, takže pokud si nejste zcela jisti ohledně provádění změn v registrech, nepokoušejte se zde provádět žádné zbytečné změny.

 

Před provedením změn v registrech doporučujeme vytvořit zálohu registrů.

 

Chcete-li registry zálohovat, přejděte do části Soubor > Exportovat a vyberte umístění pro uložení zálohy. Ověřte, zda je v možnosti „Rozsah exportu“ zaškrtnuté políčko „Vše“.

Zadejte název souboru a uložte jej.

 

V editoru registru

 

3.    Přejděte do větve HKEY_CLASSES_ROOT\APPLICATIONS\Illustrator.exe\shell\open\command

 

Dvojitě klikněte na položku „Výchozí klíč“

Zkontrolujte, zda má výchozí klíč nastavenou správnou cestu k souboru Illustrator.exe

Pokud zjistíte, že data hodnoty v klíči „Výchozí“ jsou nesprávná, zadejte správnou hodnotu na kartě „Data hodnoty“, a to v závislosti na verzi produktu, kterou chcete používat pro otevírání souborů projektů aplikace Illustrator.

 Pokud chcete například otevírat soubory .ai pomocí verze Ai CC 2015, měla by být data hodnoty následující:

"C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe" "%1"

(s uvozovkami)

Poznámka: Pokud nenaleznete položku Illustrator.exe ve výše uvedené větvi registru, přejděte do následujícího umístění a postupujte podle kroků uvedených výše:

 

HKEY_CLASSES_ROOT\Illustrator.Document\Shell\Open\Command

 

Kliknutím na tlačítko „OK“ zavřete editor registru. Nyní klikněte pravým tlačítkem na soubor projektu aplikace Illustrator a vyberte výchozí program. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online