Odstraňte problém s chybovým ukončením aplikace Photoshop při jejím spouštění, která je způsobena vlastními barevnými profily.

Problém

Při spuštění aplikace Photoshop CC 2018 dojde kvůli vlastním barevným profilům k jejímu chybovému ukončení. 

(Windows)

V Prohlížeči událostí systému Windows je uvedeno, že za modul, který je příčinou události chybového ukončení aplikace Photoshop, je považována knihovna ACE.dll:

..

Název události problému: APPCRASH

Název chybujícího modulu: ACE.dll

..

(macOS)

V systému macOS je v části s informacemi o chybovém podprocesu ve zprávě o chybovém ukončení jako problematický označen podproces com.Adobe.ACE.

..

Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff91974f06 __pthread_kill + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff97a954ec pthread_kill + 90
2 libsystem_c.dylib 0x00007fff8214577f __abort + 145
3 libsystem_c.dylib 0x00007fff8214605e __stack_chk_fail + 200
4 com.adobe.ACE 0x00000001116c716c ACEHasFeature + 160120
5 com.adobe.ACE 0x00000001116c8ed5 ACEHasFeature + 167649
6 com.adobe.ACE 0x00000001116c9573 ACEHasFeature + 169343
7 com.adobe.ACE 0x00000001116cd832 ACEHasFeature + 186430
8 com.adobe.ACE 0x00000001116eb5e5 ACEHasFeature + 308721
9 com.adobe.ACE 0x00000001116a4734 ACEHasFeature + 18240

..


Verze produktu, kterých se tento problém týká

Photoshop CC 2018

Operační systém

Windows a macOS

Řešení

Vyzkoušejte níže uvedená řešení.

Odinstalujete aplikaci Photoshop a nainstalujete ji znovu

Odinstalujte aplikaci Photoshop a nainstalujte ji znovu pomocí počítačové aplikace Creative Cloud.

Odeberte a znovu nainstalujte všechny vlastní barevné profily

  1. Přejděte do následující složky:

    Win: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles

    Mac: /Library/ColorSync/Profiles

  2. Odeberte všechny vlastní barevné profily, a to tak, že je přesunete do libovolného jiného umístění, například na plochu.

  3. Nainstalujte tyto barevné profily znovu do původního umístění (do složky profilů uvedené v kroku 1), a to tak, že je postupně zkopírujete do příslušných složek.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online