Môžete rýchlo zdieľať prepojenie na dokument PDF s inými používateľmi na zobrazenie a komentovanie. Dokument zdieľaný ako prepojenie sa otvorí v akomkoľvek prehliadači a v akomkoľvek zariadení. Dokument sa bezpečne uloží do aplikácie Adobe Document Cloud.

Príjemcovia dostanú e-mail s prepojením a po kliknutí na toto prepojenie môžu zobraziť a komentovať dokument v prehliadači bez nutnosti prihlásenia.

Zdieľanie dokumentov PDF

 1. Kliknite na tlačidlo Zdieľať v pravom hornom rohu po otvorení dokumentu PDF v aplikácii Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC. Prípadne vyberte možnosti Nástroje > Zdieľať a potom vyhľadajte a vyberte požadovaný súbor PDF. Zobrazí sa dialógové okno na zdieľanie.

  Pridať súbory
 2. Ak chcete pridať viac súborov, kliknite na možnosť Pridať súbory a potom vyhľadajte a vyberte požadované súbory.

 3. Súbor môžete zdieľať jedným z nasledujúcich spôsobov:

Anonymné alebo verejné prepojenie sprístupní súbory pre každého, kto naň klikne. Pre súbory zdieľané pomocou verejných prepojení nie sú k dispozícii podrobné informácie o sledovaní.

 1. Kliknite na položku Získať prepojenie.

 2. (Voliteľné) Ak chcete zdieľať súbor na recenziu, vyberte začiarkavacie políčko Povoliť pridávanie komentárov.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť prepojenie. Vybrané súbory sa nahrajú do aplikácie Adobe Document Cloud a vytvorí sa verejné prepojenie.

 4. Kliknite na možnosť Kopírovať prepojenie a zatvorte okno zdieľania.

 5. Zdieľajte prepojenie s príjemcami.

Podrobné informácie o sledovaní sú k dispozícii pre súbory zdieľané pomocou prispôsobenej pozvánky pre individuálnych používateľov. Pomocou tejto možnosti môžete zdieľať súbory na prezeranie alebo recenziu.

 1. Kliknite na položku Pozvať používateľov.

 2. V časti Pozvať používateľov e-mailom zadajte alebo vyberte e-mailové adresy všetkých osôb, ktoré majú súbor dostať. E-mailové adresy môžete vybrať aj pomocou prepojenia Adresár. Každému príjemcovi bude odoslané personalizované prepojenie na súbor.

 3. Polia Predmet a Správa sú rovnaké ako tie, ktoré používate na odosielanie e-mailov, a príjemcovi sa zobrazujú rovnako. Zadajte požadované údaje.

 4. (Voliteľné) Vyberte položku Povoliť pridávanie komentárov , ak chcete súbor zdieľať na recenziu.

 5. Kliknite na tlačidlo Odoslať. Príjemcom bude odoslaný e-mail s oznámením o zdieľanom súbore.

Pre súbory zdieľané ako prílohy nie sú k dispozícii podrobné informácie o sledovaní.

 1. Kliknite na položku Priložiť k e-mailu.

 2. V časti Odoslať súbor ako prílohu e-mailu vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položku Predvolená e-mailová aplikácia (Microsoft Outlook) a kliknite na možnosť Odoslať.
  • Vyberte položku Webová e-mailová služba. V rozbaľovacom zozname Vyberte možnosť vyberte jednu z nasledujúcich možností:
   • Pridať službu Gmail: zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo OK. Zadajte heslo a po zobrazení výzvy udeľte oprávnenia. Kliknite na tlačidlo Odoslať.
   • Pridať inú službu: zadajte svoju e-mailovú adresu a nastavenia e-mailového servera IMAP/SMTP. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.
  Použitie webovej e-mailovej služby na zdieľanie súboru
 3. Zobrazí sa koncept e-mailu s priloženým súborom. Zadajte e-mailové adresy príjemcov, pridajte správu do predmetu a tela e-mailu a e-mail odošlite.

Ak chcete pre súbor PDF vyžiadať podpisy od ostatných, vykonajte nasledujúce kroky.

 1. Kliknite na položku Vyžiadať podpisy a potom kliknite na položku Začíname.

 2. Zobrazí sa okno Pridať podpisujúcich. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu a potom kliknite na položku Určte miesto na podpis. Ďalšie informácie nájdete v časti Zabezpečiť podpísanie dokumentov ostatnými.

Používanie zo strany príjemcu

Príjemcom bude odoslaný e-mail s oznámením o zdieľanom súbore. Tento e-mail obsahuje tlačidlo Zobraziť súbor a prepojenie na zdieľaný dokument. Kliknutím na prepojenie alebo na tlačidlo sa dokument otvorí v prehliadači. Príjemcovia si môžu v prípade potreby dokument aj prevziať.

 Nižšie je zobrazená snímka obrazovky s e-mailovým oznámením prijatým príjemcom.   

Prijaté prepojenie v e-maile
E-mailové oznámenie s prepojením na zdieľaný dokument

Sledovanie zdieľaných súborov

Súbory, ktoré ste nedávno zdieľali, sú uvedené v časti Domov > Nedávne. Keď príjemca zobrazí súbor, dostanete oznámenie v aplikácii Acrobat aj v e-maile. Ak chcete zobraziť a sledovať všetky súbory zdieľané na zobrazenie, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položku Domov. V časti Zdieľané kliknite na položku Na zobrazenie. Všetky súbory zdieľané na zobrazenie sa zobrazia spolu s nasledujúcimi informáciami:

  • Názov:Názov súboru zdieľaného nazobrazenie.
  • Odoslané/prijaté: Časová značka odoslania súboru alebo jeho prijatia na zobrazenie.
  • Odosielateľ: Meno osoby, ktorá odoslala súbor.
  • Stav: Zobrazuje počet ľudí, ktorí zobrazili daný súbor.
  Operácie so zdieľanými súbormi
 2. Ak chcete zobraziť podrobnosti o súbore, vyberte daný súbor. Na pravej table sa zobrazí miniatúra daného súboru. Na paneli akcií na pravej table sa zobrazia akcie, ktoré môžete so súborom vykonať. Zobrazené akcie sa môžu líšiť v závislosti od toho, či ste súbor zdieľali alebo prijali na zobrazenie, ako je to znázornené nižšie:

  Akcie so zdieľanými súbormi

  • Zobrazenie činnosti a časovej značky zdieľaného súboru. Rozbaľte časť Činnosť na zobrazenie podrobností, ako sú napríklad údaje Vytvoril, Odoslané komu, Zobrazil a Prevzal.
  • Vyberte možnosť Zrušiť zdieľanie súboru, ak chcete zabrániť ostatným používateľom v zobrazovaní a preberaní súboru.
  • Skopírujte zdieľané prepojenie a zdieľajte s ostatnými príjemcami na zobrazenie.
  • Možnosť natrvalo odstrániť súbor z aplikácie Adobe Document Cloud výberom položky Odstrániť zdieľaný súbor.
  • Prevzatie súboru do zariadenia.
  Akcie so súbormi zdieľanými na zobrazenie
  Akcie so súbormi zdieľanými na zobrazenie

  Akcie s prijatými súbormi

  • Zobrazenie časovej značky prijatého súboru.
  • Skopírovanie zdieľaného prepojenia na zdieľanie s ostatnými príjemcami alebo otvorenie súboru v prehliadači.
  • Prevzatie súboru do zariadenia.
  • Možnosť natrvalo odstrániť súbor výberom položky Odstrániť prepojenie z aplikácie Document Cloud.
  • Nahlásiť zneužitie v prípade prijatia nevhodného obsahu.
    
  Akcie so súbormi prijatými na zobrazenie
  Akcie so súbormi prijatými na zobrazenie

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online