GPU-funktioner tilføjet i Photoshop CS5

GPU-funktioner i Photoshop CS4 og CS5

 • Zoomforbedringer. Jævn visning på alle zoomniveauer og midlertidig zoom. Se Zoome ind eller ud
 • Animerede overgange under enkeltzoom. Zoom ved at trykke på Ctrl og plus-tegnet (Windows) eller Kommando og plus-tegnet (Mac OS), hvorved billedet animeres en anelse mellem zoomniveauer. Zoomfunktionen kan være følsom.
 • Svip-panorering. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Photoshop > Indstillinger (Mac OS). I panelet Generelt skal du vælge Aktivér svip-panorering. Dernæst skal du vælge Håndværktøjet og klik-svippe billedet, som en svip-bevægelse på en iPhone. Billedet vil glide over i en ny position. 
 • Roter lærredet. Se Bruge værktøjet Roter visning.
 • Se billeder med pixel, der ikke er kvadratiske. Se Justere pixelstørrelsesforholdet.
 • Pixelgitter. Der vises et pixelgitter, når der zoomes ind med mere end 500 % på et billede. Se Sådan skjuler du pixelgitteret.
 • Adobe farvekerne. Farvekonverteringer er hurtigere, da GPU'en håndterer behandlingen i stedet for CPU'en.
 • Markører til tegnepenselspids. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Photoshop > Indstillinger (Mac OS). I panelet til markører skal du vælge et eksempel på en penselfarve. Når du derefter justerer størrelsen eller hårdheden på penselværktøjet, vil ændringen blive vist i farveeksemplet i realtid. Se Ændre størrelse eller hårdhed af malemarkører ved at trække
 • 3D-akse. Se 3D-akse (Photoshop Extended).
 • 3D-lys. Se Indstillinger for 3D-lys (Photoshop Extended).
 • 3D-acceleration

GPU-funktioner i Adobe Bridge CS4 og CS5

 • Panelet Skærmversion
 • Fuldskærmseksempel
 • Tilstanden for korrektur

Se Visning og sammenligning af billeder, hvor der findes oplysninger om disse funktioner.

Indstillinger for GPU/OpenGL i Photoshop CS5

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Photoshop > Indstillinger (Mac OS).
 2. Kontroller at Aktiver OpenGL-tegning er valgt i GPU-indstillingerne i ydeevnepanelet under Indstillinger.
 3. Klik på Avancerede indstillinger og angiv følgende indstillinger:
  • Tilstand > Basis Bruger mindst mulig GPU-hukommelse og aktiverer basale OpenGL-funktioner.
  • Tilstand > Normal Bruger mere GPU-hukommelse og aktiverer GPU-baseret farvetilpasning, kortlægning af toner og skakbrætblanding.
  • Tilstand > Avanceret Giver fordelene ved normaltilstanden, samt nyere OpenGL-funktioner der kan give øget ydeevne.

   Bemærk! Med Mac OS kræver Avanceret tilstand Mac OS 10.6.x. Avanceret tilstand kan ikke benyttes med Mac OS X 10.5.x.
  • Vertikal synkronisering Reducerer afrivning ved at synkronisere billedhastigheden til skærmens hastighed.
  • Hjælpelinjer for kantudjævning og kurver Giver GPU-hardwaren mulighed for at udjævne kanterne på tegnehjælpelinjer og kurver.
 4. Angiv de interaktive gengivelsesindstillinger i 3D-panelet:
  • OpenGL Anvender hardwareacceleration under interaktion med 3D-objekter.
  • Stråleaftegner Er langsommere, men gør det muligt at se skygger, spejlinger og brydninger under interaktion med 3D-objekter.

Indstillinger for GPU/OpenGL i Photoshop CS4

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Photoshop > Indstillinger (Mac OS).
 2. I ydeevnepanelet under Indstillinger skal du vælge Aktiver OpenGL-tegning under GPU-indstillinger.
 3. Klik på Avancerede indstillinger, og angiv følgende generelle muligheder:
  • Vertikal synkronisering Reducerer afrivning ved at synkronisere billedhastigheden til skærmens hastighed.
  • Acceleration af 3D-interaktion Øger klikkehastigheden, når du arbejder med 3D-formularer. Hvis du har problemer med at tegne, som går væk af sig selv, når du slipper museknappen, skal du deaktivere denne funktion.
  • Gennemtving bi-lineær interpolation Får GPU'en til at udføre modellering med høj præcision og udjævningsfunktioner, når du bruger et kort, der ikke understøtter disse funktioner.
 4. Vælg følgende avancerede indstillinger for tegning og fejlfinding:

  • Brug til billedvisning Fordobler brugen af video-ram til at vise hovedbilledet, når du bruger flere billeder, store billeder eller store 3D-modeller. Fås kun på skærmkort med mindst 512 MB RAM.
  • Komposition > Ingen Sammensætter ikke billedet over skakbrættet (giver sort over de gennemsigtige områder).
  • Komposition > Lineær Anvender en lineær blandingstilgang til anvendelsen af sammensætning af skakbrættet.
  • Komposition > GammakorrigeretAnvender en opfattelsesmæssigt korrekt tilgang til at sammensætte billedet over skakbrættet.
  • Farvetilpasning Kan bruges til at undgå visning af visuelle artefakter.


Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online