Anvende en farveforløbsudfyldning

Farveforløbsværktøjet opretter en gradvis blanding mellem flere farver. Du kan vælge mellem forudindstillede farveforløbsudfyldninger eller oprette dine egne.

Bemærk:

Du kan ikke bruge farveforløbsværktøjet sammen med bitmapbilleder eller indekserede farvebilleder.

 1. Hvis du vil udfylde en del af billedet, skal du markere det ønskede område. Ellers anvendes farveforløbsudfyldningen på hele det aktive lag.
 2. Vælg farveforløbsværktøjet . (Hvis værktøjet ikke er synligt, skal du holde malerspandværktøjet nede.)
 3. Vælg en udfyldning fra det brede farveforløbseksempel på indstillingslinjen:
  • Klik på trekanten ud for eksemplet for at vælge en fast farveforløbsudfyldning.

  • Klik i eksemplet for at åbne farveforløbseditor. Vælg en fast farveforløbsudfyldning, eller opret en ny farveforløbsudfyldning. (Se Oprette et jævnt farveforløb).

  Bemærk:

  Den faste indstilling Neutral tæthed er et nyttigt fotofilter til brug ved solnedgange og andre motiver med høj kontrast.

 4. Vælg et element for at bestemme, hvordan startpunktet (hvor der trykkes på museknappen) og slutpunktet (hvor museknappen slippes) påvirker farveforløbets udseende.

  Lineært farveforløb

  Toner fra startpunktet til slutpunktet i en lige linje.

  Photoshop Lineært farveforløb

  Radialt farveforløb

  Toner fra startpunktet til slutpunktet i et cirkelmønster.

  Photoshop Radialt farveforløb

  Vinklet farveforløb

  Toner i en bevægelse mod uret omkring startpunktet.

  Photoshop Vinklet farveforløb

  Reflekteret farveforløb

  Spejler det samme lineære farveforløb på begge sider af startpunktet.

  Photoshop Reflekteret farveforløb

  Diamantfarveforløb

  Toner fra midtpunktet og til de yderste hjørner i et diamantmønster.

  Photoshop Diamantfarveforløb
 5. Vælg følgende fremgangsmåde på indstillingslinjen:

  • Angiv en blandingstilstand og opacitet for malingen. (Læs mere under Blandingstilstande).

  • Vælg Tilbage for at vende farvernes rækkefølge om i farveforløbsudfyldningen.

  • Vælg Rastersimulering for at oprette en jævnere blanding med færre striber.

  • Vælg Gennemsigtighed for at bruge en gennemsigtighedsmaske til farveforløbsudfyldningen. (Se Angive farveforløbets gennemsigtighed).

 6. Placer markøren i billedet på det sted, hvor du vil sætte farveforløbets startpunkt, og træk for at definere slutpunktet. Du kan låse linjevinklen til et interval på 45° ved at holde Skift nede, mens du trækker.

Vælge et farveforløb i panelet farveforløb

Opdateret i Photoshop 21.0 (november 2019-udgivelse)

Sådan bruges nye forudindstillinger i Photoshop

Sådan bruges nye forudindstillinger i Photoshop
Lær alt om, hvordan du anvender Photoshops nye og forbedrede paneler Forudindstillinger. Julieanne Kost udforsker alt fra farveprøver til mønstre, fra farveforløb til typer og former.
Julieanne Kost

Anvend farveforløb på lag

Du kan anvende et farveforløb på tekstlag som en lageffekt ved at gøre et af følgende:

 • Vælg et eller flere tekstlag i panelet Lag, og klik derefter på et farveforløb i panelet Farveforløb for at anvende det.
 • Træk et farveforløb fra panelet Farveforløb ud på tekstindholdet på lærredet.
 • Træk et farveforløb fra panelet Farveforløb ud på et lag i panelet Lag.  

Hvis du vil anvende et farveforløb på et formlag som figurfyld, skal du gøre et af følgende:

 • Vælg et eller flere tekstlag i panelet Lag, og klik derefter på et farveforløb i panelet Farveforløb for at anvende det.
 • Træk et farveforløb fra panelet Farveforløb ud på tekstindholdet på lærredet.
 • Træk et farveforløb fra panelet Farveforløb ud på et lag i panelet Lag. 

Du kan anvende et farveforløb på tekstlag eller formlag som et udfyldningslad ved at gøre et af følgende:

 • Hold Kommando (Mac)/Alt (Win) nede, og træk et farveforløb fra panelet Farveforløb ud på tekstindholdet på lærredet.
 • Hold Kommando (Mac)/Alt (Win) nede, og træk et farveforløb fra panelet Farveforløb ud på et lag i panelet Lag.  .  

Du kan anvende et farveforløb på pixellag ved at gøre følgende:

 1. Træk et farveforløb fra panelet Farveforløb ud på et pixellag i panelet Lag.
 2. Photoshop opretter automatisk et udfyldningslag oven på pixellaget.  

Organiser farveforløbsforudindstillinger i grupper

Sådan organiseres farveforløb under en ny gruppe:

 1. I panelet Farveforløb (Vindue > Farveforløb) skal du klikke på ikonet Opret ny gruppe. 
 2. Angiv et gruppenavn, og klik på OK. 
 3. Træk et farveforløb, eller brug Skift-tasten til at vælge flere farveforløb for at trække dem ind i gruppen.

Sådan oprettes indlejrede grupper:

 1. Vælg en gruppe i panelet Farveforløb
 2. Nu skal du trække og slippe den pågældende gruppe under en anden gruppe.

Vis ældre farveforløb

Fra panelmenuen Farveforløb skal du vælge Ældre farveforløb.

Returner til standardforudindstillingerne for farveforløb

 1. Vælg Gendan standardfarveforløb i panelmenuen Farveforløb. Du kan enten erstatte den aktuelle liste eller føje standardbiblioteket til den aktuelle liste.

Ændre, hvordan forudindstillede farveforløb vises

 1. Vælg en visningsindstilling i panelmenuen Farveforløb:

  Kun tekst

  Viser farveforløbene som en liste.

  Lille eller Stort miniaturebillede

  Viser farveforløbene som miniaturebilleder.

  Lille eller Stor liste

  Viser farveforløbene som en liste med miniaturebilleder.

Omdøbe et forudindstillet farveforløb

 • Hvis panelet er indstillet til at vise farveforløb som miniaturebilleder, skal du dobbeltklikke på et farveforløb, skrive et nyt navn og derefter klikke på OK.
 • Hvis panelet er indstillet til at vise farveforløb som en liste eller kun tekst, skal du dobbeltklikke på et farveforløb, skrive et nyt navn og trykke på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Oversigt over farveforløbseditor

Hvis du vil se dialogboksen Farveforløbseditor, skal du klikke på det aktuelle farveforløbseksempel på indstillingslinjen. (Når du holder markøren over farveforløbseksemplet, vises der et værktøjstip med teksten "Klik for at redigere farveforløb".)

I dialogboksen Farveforløbseditor kan du definere et nyt farveforløb ved at ændre en kopi af et eksisterende. Du kan også føje mellemliggende farver til et farveforløb og på den måde oprette en blanding mellem mere end to farver.

Photoshop Dialogboksen Farveforløbseditor
Dialogboksen Farveforløbseditor

A. Panelmenu B. Opacitetsstop C. Farvestop D. Juster værdier, eller slet det valgte opacitets- eller farvestop E. Midtpunkt 

Sådan gemmes et sæt forudindstillede farveforløb som et bibliotek

 1. Klik på Gem i dialogboksen Farveforløbseditor, eller vælg Gem farveforløb i menuen i farveforløbsvælgeren på indstillingslinjen.
 2. Vælg, hvor farveforløbsbiblioteket skal placeres, giv filen et navn, og klik på Gem.

  Du kan gemme biblioteket et vilkårligt sted. Men hvis du placerer biblioteksfilen på standardstedet for faste indstillinger i mappen Faste indstillinger/Farveforløb, vises biblioteksnavnet nederst i panelmenuen, når du har genstartet Photoshop.

Indlæse et bibliotek med forudindstillede farveforløb

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Farveforløbseditor:
  • Klik på Indlæs for at føje et bibliotek til den aktuelle liste. Vælg den biblioteksfil, du vil anvende, og klik på Indlæs.

  • Vælg kommandoen Erstat farveforløb i panelmenuen for at erstatte den aktuelle liste med et andet bibliotek. Vælg den biblioteksfil, du vil anvende, og klik på Indlæs.

  • Vælg en biblioteksfil nederst i panelmenuen. Klik på OK for at erstatte den aktuelle liste, eller klik på Tilføj for at tilføje den aktuelle liste.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Indlæs farveforløb, Erstat farveforløb eller vælge et bibliotek med farveforløb i menuen i farveforløbsvælgeren på indstillingslinjen.

Oprette et jævnt farveforløb

 1. Vælg farveforløbsværktøjet .
 2. Klik i farveforløbseksemplet på indstillingslinjen for at åbne dialogboksen Farveforløbseditor.
 3. Vælg et farveforløb i afsnittet Faste indstillinger i dialogboksen for at basere det nye farveforløb på et eksisterende.
 4. Vælg Ren i pop op-menuen Farveforløbstype.
 5. Klik på det venstre farvestop under farveforløbslinjen for at definere farveforløbets startfarve. Trekanten over stoppet bliver sort , hvilket angiver, at startfarven redigeres.
 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at vælge en farve:
  • Dobbeltklik på farvestoppet, eller klik på farveprøven i afsnittet Stop i dialogboksen. Vælg en farve, og klik på OK.

  • Vælg en indstilling i pop op-menuen Farve i afsnittet Stop i dialogboksen.

  • Placer markøren over farveforløbslinjen (markøren ændres til pipetten), og klik for at indsamle en farve, eller klik et sted i billedet for at indsamle en farve fra billedet.

 7. Klik på det højre farvestop under farveforløbslinjen for at definere farveforløbets slutfarve. Vælg derefter en farve.
 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at justere placeringen af start- eller slutpunktet:
  • Træk det tilsvarende farvestop mod venstre eller højre til den ønskede placering.

  • Klik på det tilsvarende farvestop, og angiv en værdi for Placering i afsnittet Stop i dialogboksen. En værdi på 0% placerer punktet helt til venstre på farveforløbslinjen, en værdi på 100% helt til højre.

 9. Hvis du vil justere placeringen af midtpunktet (hvor farveforløbet viser en lige blanding af start- og slutfarverne), skal du trække diamanten under farveforløbslinjen mod venstre eller højre eller klikke på diamanten for at angive en værdi for Placering.
 10. Hvis du vil føje mellemliggende farver til et farveforløb, skal du klikke under farveforløbslinjen for at definere et andet farvestop. Angiv farven, og juster placeringen og midtpunktet for det mellemliggende punkt på samme måde som for et start- eller slutpunkt.
 11. Hvis du vil slette det farvestop, du redigerer, skal du klikke på Slet eller trække stoppet nedad, indtil det forsvinder.
 12. Du kan styre, hvor gradvise overgangene er mellem striberne i farveforløbet, ved at angive en værdi i tekstboksen Udjævning eller trække i pop op-skydeknappen Udjævning.
 13. Indstil eventuelt gennemsigtighedsværdier for farveforløbet.
 14. Indtast et navn til det nye farveforløb.
 15. Hvis du vil gemme farveforløbet som en forudindstilling, skal du klikke på Ny, når du er færdig med at oprette det.

  Bemærk:

  Nye faste indstillinger gemmes i en indstillingsfil. Hvis denne fil slettes eller beskadiges, eller hvis du nulstiller de faste indstillinger til standardbiblioteket, går de nye faste indstillinger tabt. Hvis du vil gemme nye faste indstillinger permanent, skal du gemme dem i et bibliotek.

Angive farveforløbets gennemsigtighed

Hvert farveforløb indeholder indstillinger, som styrer udfyldningens opacitet forskellige steder i farveforløbet. Du kan f.eks. indstille startfarven til 100% opacitet og få udfyldningen til gradvist at blande sig med en slutfarve med 50% opacitet. Skakbrætmønsteret angiver mængden af gennemsigtighed i farveforløbseksemplet.

 1. Opret et farveforløb.
 2. Hvis du vil justere startopaciteten, skal du klikke på det venstre opacitetsstop over farveforløbslinjen. Trekanten under stoppet bliver sort for at angive, at startgennemsigtigheden redigeres.
 3. Angiv en værdi i tekstboksen Opacitet i afsnittet Stop i dialogboksen, eller træk pop op-skydeknappen Opacitet.
 4. Hvis du vil justere opaciteten af slutpunktet, skal du klikke på det højre gennemsigtighedsstop over farveforløbslinjen. Angiv derefter opaciteten i afsnittet Stop.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at justere placeringen af start- eller slutopaciteten:
  • Træk det tilsvarende opacitetsstop mod højre eller venstre.

  • Marker det tilsvarende opacitetsstop, og angiv en værdi for Placering.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at justere placeringen af opacitet for midtpunktet (punktet midt mellem start- og slutopaciteterne):
  • Træk diamanten over farveforløbslinjen til højre eller venstre.

  • Marker diamanten, og angiv en værdi for Placering.

 7. Hvis du vil slette det opacitetsstop, du redigerer, skal du klikke på Slet.
 8. Hvis du vil føje en mellemliggende opacitet til masken, skal du klikke over farveforløbslinjen for at definere et nyt opacitetsstop. Du kan derefter justere og flytte denne opacitet på samme måde som for en start- eller slutopacitet. Hvis du vil fjerne en mellemliggende opacitet, skal du trække dens gennemsigtighedsstop op og væk fra farveforløbslinjen.
 9. Hvis du vil oprette et forudindstillet farveforløb, skal du skrive et navn i tekstboksen Navn og klikke på Nyt. Der oprettes en ny forudindstilling for farveforløbet med den gennemsigtighed, du angav.

Oprette et støjfarveforløb

Et støjfarveforløb er et farveforløb, som indeholder tilfældigt fordelte farver inden for det farveområde, du angiver.

Photoshop Støjfarveforløb med forskellige grovhedsværdier
Støjfarveforløb med forskellige grovhedsværdier

A. 10% grovhed B. 50% grovhed C. 90% grovhed 
 1. Vælg farveforløbsværktøjet .
 2. Klik på farveforløbseksemplet på indstillingslinjen for at åbne dialogboksen Farveforløbseditor.
 3. Vælg et farveforløb i afsnittet Faste indstillinger i dialogboksen for at basere det nye farveforløb på et eksisterende.
 4. Vælg Støj i pop op-menuen Farveforløbstype, og angiv følgende indstillinger:

  Grovhed

  Styrer hvor gradvise overgangene mellem farvebånd er i farveforløbet.

  Farvemodel

  Ændrer hvilke farvekomponenter du kan justerer. Du definerer intervallet med acceptable værdier ved at bevæge skydeknappen for hver komponent. Hvis du f.eks. vælger HSB-modellen, kan du begrænse farveforløbet til blå-grønne farvetoner, høj farvemætning og mellemhøj lysstyrke.

  Begræns farver

  Forhindrer overmættede farver.

  Tilføj gennemsigtighed

  Føjer gennemsigtighed til vilkårlige farver.

  Gør vilkårlig

  Der oprettes et vilkårligt farveforløb, der overholder ovenstående indstillinger. Klik på knappen, indtil du finder en passende indstilling.

 5. Hvis du vil oprette et forudindstillet farveforløb med de valgte indstillinger, skal du skrive et navn i tekstboksen Navn og klikke på Nyt.