Chyba | Volby Uložit jako PDF nejsou podporovány | Vytvořit PDF | InDesign, Illustrator | Mac OS 10.6 nebo novější

Potíže s volbami Uložit jako PDF

Pokud používáte aplikace InDesign nebo Illustrator na systému Mac OS 10.6 a novějším, tiskárna Adobe PDF nebude k dispozici mezi dostupnými tiskárnami. A pokud k dispozici bude, nevytvoří PDF dle očekávání. Pokud v dialogovém okně Tisk zvolíte Uložit jako Adobe PDF, objeví se například následující chybová zpráva:

„Volba Uložit jako PDF není v dialogu Tiskárna podporována.“

Řešení: Proveďte tisk do souboru PostScript a následně soubor převeďte na PDF.

Poznámka: Pokud chcete používat aplikaci Acrobat PPD tímto způsobem, postupujte podle pokynů v sekci Instalace aplikace Adobe Acrobat PPD.

 1. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.
 2. Klikněte na Možnosti tisku.
 3. V seznamu tiskáren vyberte soubor PostScript.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. Upřesněte ostatní požadovaná nastavení.
 6. Klikněte na tlačítko Tisknout.
 7. Jakmile budete vyzváni k zadání umístění pro uložení souboru PostScript, uložte jej tak, abyste jej později snadno našli.
 8. Otevřete soubor PostScript pomocí aplikace Adobe Acrobat Distiller nebo Preview od společnosti Apple a převeďte jej do PDF.

Instalace aplikace Adobe Acrobat PPD

Chcete-li, aby se v rozbalovací nabídce PPD zobrazovala možnost Acrobat 9 PPD, postupujte podle následujících pokynů. Acrobat 9 PPD podporujete volitelné velikosti stránek, které se často hodí, pokud v aplikaci InDesign používáte pracovní postupy z funkce Print Booklet.

InDesign

Zde se jako příklad používá aplikace InDesign CS5. U ostatních verzí upravte číslo verze v cestách ke složce.

 1. Ukončete aplikaci InDesign.
 2. Přejděte do umístění /Applications/Adobe Indesign CS5/Presets/.
 3. Ve složce předvoleb vytvořte složku s názvem PPDs (v názvu složky dbejte na správné použití velkých a malých písmen).

 4. Klikněte za současného držení klávesy Ctrl na následující odkaz a vyberte možnost Uložit odkaz jako. Tím dojde ke stažení aplikace Acrobat 9 PPD:
  Acrobat 9 PPD

 5. Vložte kopii stažené aplikace PPD do složky, kterou jste vytvořili v kroku 3.

Další informace

Většina aplikací v případě systému Mac OS obsahuje v dialogovém okně tisku v nabídce PDF volbu Vytvořit soubor Adobe PDF. Nicméně aplikace InDesign a Illustrator někdy tuto funkci nepodporují (závisí na používané verzi). V tomto případě proveďte tisk do souboru PostScript a k převedení souboru do PDF použijte program Distiller nebo Apple Preview.

Bližší informace o podpoře tiskárny Adobe PDF na systému Mac OS 10.6 najdete v sekci Nelze tisknout PDF | Mac OS X 10.6 a novější.

 

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.