Příručka uživatele Zrušit

Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. Nástroje
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
    5. Kreslicí plátno
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
Poznámka:

Informace v tomto článku se týkají verze CC 2015.x a starších verzí. Počínaje verzí CC 2017 obsahuje Illustrator předvídatelnější a přesnější funkce pro zarovnání kreseb s mřížkou bodů. Podrobnosti najdete v článku Nakreslení pixelově dokonalé kresby.

Zarovnaní podle obrazových bodů je vlastnost na úrovni objektu, která umožňuje zarovnání svislých a vodorovných cest objektu podle mřížky obrazových bodů. Tato vlastnost je pro objekt trvalá i při jeho změnách. Pokud je tato vlastnost u objektu nastavena, jakákoli jeho svislá nebo vodorovná cesta se zarovná podle mřížky obrazových bodů.

Cesty zarovnané podle obrazových bodů v aplikaci
Ilustrace zobrazující objekty zarovnané i nezarovnané podle obrazových bodů

A. Objekt není zarovnán podle obrazových bodů B. Objekt je zarovnán podle obrazových bodů 

Zarovnání nových objektů podle mřížky obrazových bodů

Volba Zarovnat nové objekty podle mřížky obrazových bodů je dostupná v oddílu Další volby dialogového okna Nový dokument.

Tato volba je dostupná také z nabídky Transformovat (rozbalovací nabídky) panelu Transformace.

Volba Zarovnat nové objekty k mřížce obrazových bodů v nabídce panelu Transformace
Volba Zarovnat nové objekty k mřížce obrazových bodů v nabídce panelu Transformace

Pokud tuto volbu zapnete, jakékoli nové objekty, které nakreslíte, budou mít standardně nastavenu vlastnost zarovnání podle obrazových bodů. U nových dokumentů vytvořených s použitím profilu webového dokumentu je tato volba standardně zapnutá.

Ostrý vzhled stop zarovnaných podle obrazových bodů je zachován pouze v rastrovém výstupu při rozlišení 72 ppi. U jiných rozlišení je velmi pravděpodobné, že výsledek takových stop bude vyhlazený.

Objekty zarovnané podle obrazových bodů, které nemají žádné rovné segmenty ve svislém ani vodorovném směru, se nezmění tak, aby se zarovnaly k mřížce obrazových bodů. Například otočený čtyřúhelník nemá rovné segmenty ve svislém ani horizontálním směru, proto při nastavené vlastnosti zarovnání podle obrazových bodů nevytvoří posunutím ostré cesty.

Poznámka:

Vlastnost úrovně dokumentu a stav zarovnání podle obrazových bodů každého objektu se uloží do souboru .ai.

Další informace o zarovnávání symbolů podle mřížky obrazových bodů najdete v tématu Zarovnání symbolů podle mřížky obrazových bodů.

Zarovnání stávajících objektů podle mřížky obrazových bodů

Objekt s vybranou volbou zarovnání podle mřížky obrazových bodů se při jakékoli jeho změně posune tak, aby byl zarovnaný podle mřížky obrazových bodů. Pokud například přesunete nebo transformujete objekt zarovnaný podle obrazových bodů, jeho nové souřadnice se zarovnají podle obrazových bodů.

Chcete-li stávající objekt zarovnat podle mřížky obrazových bodů, vyberte jej a dole v panelu Transformovat zaškrtněte volbu Zarovnat podle mřížky.

Volba Zarovnat podle mřížky obrazových bodů v panelu Transformovat
Volba Zarovnat podle mřížky obrazových bodů v panelu Transformovat

Pokud vyberete tuto volbu, svislé a vodorovné segmenty cest objektu se posunou. Proto je vzhled stop takových segmentů v každém umístění a jakékoli šířky ostrý. Hodnota šířky stop objektů, u kterých je vybraná tato volba, je vždy celé číslo.

Pokud do dokumentu, u kterého je vybraná volba Zarovnat nové objekty podle mřížky obrazových bodů, vnesete objekty, které nejsou zarovnané podle obrazových bodů, tyto objekty se automaticky nezarovnají podle obrazových bodů. Chcete-li tyto objekty zarovnat podle obrazových bodů, vyberte daný objekt a pak v panelu Transformovat vyberte volbu Zarovnat podle mřížky obrazových bodů. Rastrované objekty, rastrované efekty a textové objekty nelze zarovnat podle obrazových bodů, protože je netvoří skutečné cesty.

Výběr objektů, které nejsou zarovnány podle mřížky obrazových bodů

Objekty vyberete kliknutím na Vybrat > Objekt > Nezarovnaný podle mřížky obrazových bodů.

Zarovnání symbolů podle mřížky obrazových bodů

Chcete-li vytvořit symbol zarovnaný podle obrazových bodů, vyberte v dialogovém okně Volby symbolu volbu Zarovnat podle mřížky obrazových bodů. Symboly zarovnané podle mřížky obrazových bodů zůstávají ve své skutečné velikosti zarovnané k mřížce obrazových bodů na všech místech kreslicího plátna.

Poznámka:

I když má symbol vlastnost zarovnání podle obrazových bodů, při změně jeho velikosti může dojít k rozostření cest.

Další informace o zarovnávání podle mřížky obrazových bodů najdete v tématu Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web.

Poznámka:

Pokud je v ovládacím panelu aktivní tlačítko Obnovit, znamená to, že symbol byl transformován a není zobrazen ve skutečné velikosti.

Zobrazení mřížky obrazových bodů

Mřížku obrazových bodů zobrazíte zvětšením na 600 % v režimu Náhled obrazových bodů.

Chcete-li nastavit předvolby tak, aby se zobrazovala mřížka obrazových bodů, klikněte na Předvolby > Vodítka a Mřížka. Pokud není vybraná volba Zobrazit mřížku obrazových bodů (600 % zvětšení), vyberte ji.

Ukládání vybraných řezů

Chcete-li uložit pouze vybrané řezy z kresby, klikněte na Soubor > Uložit vybrané řezy.

Volby vyhlazení

Vyhlazení textu

Panel Znak v aplikaci Illustrator nabízí následující volby vyhlazení textu:

 • Žádné

 • Nejostřejší

 • Ostré

 • Tvrdé

Vyhlazení textu
Volby vyhlazení textu v panelu Znak

Volby vyhlazení můžete nastavit pro každý textový rámeček. Tyto atributy vyhlazování textu jsou uloženy spolu s dokumentem. Tyto volby jsou podporovány také pro formáty PDF, AIT a EPS. Volby vyhlazení textu lze exportovat do formátu PSD nebo z něj importovat.

Při exportu do formátů BMP, PNG, Targa, JPEG nebo TIFF jsou k dispozici tyto volby z rozbalovací nabídky vyhlazení: Žádné, Optimalizované pro kresby a Optimalizované pro text.

 • Volba Optimalizované pro kresby rastruje každý z těchto formátů stejným způsobem jako ve starších verzích. Při rastrování kresby však v takovém případě není možné použít volby vyhlazení textu.

 • Volba Optimalizované pro text využívá nově zavedeného vyhlazení textových rámů ve vytvářených rastrech.

Tyto volby jsou dostupné také v dialogovém okně Uložit pro web.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.