Poznámka:

Informace v tomto článku se týkají verze CC 2015.x a starších verzí. Počínaje verzí CC 2017 obsahuje Illustrator předvídatelnější a přesnější funkce pro zarovnání kreseb s mřížkou bodů. Podrobnosti najdete v článku Nakreslení pixelově dokonalé kresby.

Zarovnaní podle obrazových bodů je vlastnost na úrovni objektu, která umožňuje zarovnání svislých a vodorovných cest objektu podle mřížky obrazových bodů. Tato vlastnost je pro objekt trvalá i při jeho změnách. Pokud je tato vlastnost u objektu nastavena, jakákoli jeho svislá nebo vodorovná cesta se zarovná podle mřížky obrazových bodů.

Cesty zarovnané podle obrazových bodů v aplikaci
Ilustrace zobrazující objekty zarovnané i nezarovnané podle obrazových bodů

A. Objekt není zarovnán podle obrazových bodů B. Objekt je zarovnán podle obrazových bodů 

Video o kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web najdete zde: www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_cz.

Zarovnání nových objektů podle mřížky obrazových bodů

Volba Zarovnat nové objekty podle mřížky obrazových bodů je dostupná v oddílu Další volby dialogového okna Nový dokument.

Tato volba je dostupná také z nabídky Transformovat (rozbalovací nabídky) panelu Transformace.

Volba Zarovnat nové objekty k mřížce obrazových bodů v nabídce panelu Transformace
Volba Zarovnat nové objekty k mřížce obrazových bodů v nabídce panelu Transformace

Pokud tuto volbu zapnete, jakékoli nové objekty, které nakreslíte, budou mít standardně nastavenu vlastnost zarovnání podle obrazových bodů. U nových dokumentů vytvořených s použitím profilu webového dokumentu je tato volba standardně zapnutá.

Ostrý vzhled stop zarovnaných podle obrazových bodů je zachován pouze v rastrovém výstupu při rozlišení 72 ppi. U jiných rozlišení je velmi pravděpodobné, že výsledek takových stop bude vyhlazený.

Objekty zarovnané podle obrazových bodů, které nemají žádné rovné segmenty ve svislém ani vodorovném směru, se nezmění tak, aby se zarovnaly k mřížce obrazových bodů. Například otočený čtyřúhelník nemá rovné segmenty ve svislém ani horizontálním směru, proto při nastavené vlastnosti zarovnání podle obrazových bodů nevytvoří posunutím ostré cesty.

Poznámka:

Vlastnost úrovně dokumentu a stav zarovnání podle obrazových bodů každého objektu se uloží do souboru .ai.

Další informace o zarovnávání symbolů podle mřížky obrazových bodů najdete v tématu Zarovnání symbolů podle mřížky obrazových bodů.

Zarovnání stávajících objektů podle mřížky obrazových bodů

Objekt s vybranou volbou zarovnání podle mřížky obrazových bodů se při jakékoli jeho změně posune tak, aby byl zarovnaný podle mřížka obrazových bodů. Pokud například přesunete nebo transformujete objekt zarovnaný podle obrazových bodů, jeho nové souřadnice se zarovnají podle obrazových bodů.

Chcete-li stávající objekt zarovnat podle mřížky obrazových bodů, vyberte jej a dole v panelu Transformovat zaškrtněte volbu Zarovnat podle mřížky.

Volba Zarovnat podle mřížky obrazových bodů v panelu Transformovat
Volba Zarovnat podle mřížky obrazových bodů v panelu Transformovat

Pokud vyberete tuto volbu, svislé a vodorovné segmenty cest objektu se posunou. Proto je vzhled stop takových segmentů v každém umístění a jakékoli šířky ostrý. Hodnota šířky stop objektů, u kterých je vybraná tato volba, je vždy celé číslo.

Pokud do dokumentu, u kterého je vybraná volba Zarovnat nové objekty podle mřížky obrazových bodů, vnesete objekty, které nejsou zarovnané podle obrazových bodů, tyto objekty se automaticky nezarovnají podle obrazových bodů. Chcete-li tyto objekty zarovnat podle obrazových bodů, vyberte daný objekt a pak v panelu Transformovat vyberte volbu Zarovnat podle mřížky obrazových bodů. Rastrované objekty, rastrované efekty a textové objekty nelze zarovnat podle obrazových bodů, protože je netvoří skutečné cesty.

Výběr objektů, které nejsou zarovnány podle mřížky obrazových bodů

Objekty vyberete kliknutím na Vybrat > Objekt > Nezarovnaný podle mřížky obrazových bodů.

Zarovnání symbolů podle mřížky obrazových bodů

Chcete-li vytvořit symbol zarovnaný podle obrazových bodů, vyberte v dialogovém okně Volby symbolu volbu Zarovnat podle mřížky obrazových bodů. Symboly zarovnané podle mřížky obrazových bodů zůstávají ve své skutečné velikosti zarovnané k mřížce obrazových bodů na všech místech kreslicího plátna.

Poznámka:

I když má symbol vlastnost zarovnání podle obrazových bodů, při změně jeho velikosti může dojít k rozostření cest.

Další informace o zarovnávání podle mřížky obrazových bodů najdete v tématu Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web.

Poznámka:

Pokud je v ovládacím panelu aktivní tlačítko Obnovit, znamená to, že symbol byl transformován a není zobrazen ve skutečné velikosti.

Zobrazení mřížky obrazových bodů

Mřížku obrazových bodů zobrazíte zvětšením na 600 % v režimu Náhled obrazových bodů.

Chcete-li nastavit předvolby tak, aby se zobrazovala mřížka obrazových bodů, klikněte na Předvolby > Vodítka a Mřížka. Pokud není vybraná volba Zobrazit mřížku obrazových bodů (600 % zvětšení), vyberte ji.

Ukládání vybraných řezů

Chcete-li uložit pouze vybrané řezy z kresby, klikněte na Soubor > Uložit vybrané řezy.

Volby vyhlazení

Vyhlazení textu

Panel Znak v aplikaci Illustrator nabízí následující volby vyhlazení textu:

  • Žádné

  • Nejostřejší

  • Ostré

  • Tvrdé

Vyhlazení textu
Volby vyhlazení textu v panelu Znak

Volby vyhlazení můžete nastavit pro každý textový rámeček. Tyto atributy vyhlazování textu jsou uloženy spolu s dokumentem. Tyto volby jsou podporovány také pro formáty PDF, AIT a EPS. Volby vyhlazení textu lze exportovat do formátu PSD nebo z něj importovat.

Při exportu do formátů BMP, PNG, Targa, JPEG nebo TIFF jsou k dispozici tyto volby z rozbalovací nabídky vyhlazení: Žádné, Optimalizované pro kresby a Optimalizované pro text.

  • Volba Optimalizované pro kresby rastruje každý z těchto formátů stejným způsobem jako ve starších verzích. Při rastrování kresby však v takovém případě není možné použít volby vyhlazení textu.

  • Volba Optimalizované pro text využívá nově zavedeného vyhlazení textových rámů ve vytvářených rastrech.

Tyto volby jsou dostupné také v dialogovém okně Uložit pro web.