Příručka uživatele Zrušit

Definování perspektivních mřížek

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. Nástroje
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
    5. Kreslicí plátno
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Chcete-li zobrazit výchozí dvoubodovou perspektivní mřížku v dokumentu, můžete to provést tímto způsobem:

 • Klepněte na možnosti Zobrazení > Perspektivní mřížka > Zobrazovat mřížku.

 • Chcete-li zobrazit perspektivní mřížku, stiskněte klávesy Ctrl+Shift+I (v systému Windows) nebo Cmd+Shift+I (v systému Mac OS). Stejnou klávesovou zkratku lze použít, pokud chcete viditelnou mřížku skrýt.

 • Klepněte na nástroj Perspektivní mřížka v panelu Nástroje.

Perspektivní mřížka v aplikaci Illustrator
Perspektivní mřížka

A. Widget pro přepínání rovin B. Levý úběžný bod C. Svislá velikost mřížky D. Pravítko perspektivní mřížky E. Pravý úběžný bod F. Obzorová čára G. Výška obzoru H. Úroveň okolního terénu I. Úroveň obzoru J. Velikost mřížky K. Velikost buňky mřížky L. Úroveň okolního terénu M. Velikost mřížky N. Ovládání roviny pravé mřížky O. Ovládání roviny vodorovné mřížky P. Ovládání roviny levé mřížky Q. Původ 

Skupina nástrojů Perspektivní mřížka zahrnuje nástroj Perspektivní mřížka a nástroj pro výběr perspektivy .

Nástroj Perspektivní mřížka lze vybrat v panelu Nástroje nebo stisknutím kláves Shift+P. Po volbě nástroje Perspektivní mřížka se zobrazí:

 • Levé a pravé ovládací tlačítko mřížky pro úpravu rovin

 • Výška obzoru

 • Poloha levé a pravé svislé roviny

 • Viditelnost a velikost buňky mřížky

 • Velikost buňky mřížky

 • Původ

 • Levý a pravý widget úrovně okolního terénu pro pohyb mřížky

Po volbě perspektivní mřížky se navíc zobrazí widget pro přepínání rovin. Widget slouží k výběru aktivní roviny mřížky. V nástroji Perspektivní mřížka je aktivní rovina, na které kreslíte objekt pro projekci pohledu pozorovatele na část scény.

Widget pro přepínání rovin
Widget pro přepínání rovin

A. Rovina levé mřížky B. Žádná aktivní rovina mřížky C. Rovina pravé mřížky D. Rovina vodorovné mřížky 

Polohu widgetu lze nastavit do kteréhokoli rohu obrazovky a zvolit, zda se má zobrazit, pokud je perspektivní mřížka viditelná. Chcete-li tyto možnosti nastavit poklepejte na ikonu Perspektivní mřížka v panelu Nástroje. V dialogovém okně Perspektivní mřížka můžete zvolit tyto možnosti:

Widget Zobrazit aktivní plochu

Tato volba je standardně vybraná. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, widget se v nástroji Perspektivní mřížka nezobrazí.

Poloha widgetu

Widget může být zobrazován v levém horním, v pravém horním, v levém dolním nebo v pravém dolním rohu okna dokumentu.

Pokud zvolíte nástroj pro perspektivní výběr, zobrazí se ovládací prvky levé, pravé a vodorovné mřížky. Nástroj pro perspektivní výběr lze zapnout stisknutím kláves Shift+V nebo volbou v panelu Nástroje. Nástroj pro perspektivní výběr umožňuje:

 • Znázornění objektů, textů a symbolů v perspektivě

 • Přepnutí aktivních rovin pomocí klávesových zkratek

 • Přesunutí, změna velikosti a duplikování objektů v prostoru perspektivy

 • Přesunutí a duplikování objektů kolmých k aktuální poloze v rovině perspektivy

Pomocí nástroje pro perspektivní výběr jsou aktivní roviny v perspektivní mřížce označeny následujícími ukazateli:

Aktivní rovina

Ukazatelé

Rovina levé mřížky

Rovina pravé mřížky

Rovina vodorovné mřížky

Nástroj pro výběr perspektivy přichytí objekty k mřížce aktivní roviny při přesouvání, nastavování velikosti, duplikování a přenášení objektů do perspektivy. Objekty se přichycují k čarám mřížky ve vzdálenosti jedné čtvrtiny velikosti buňky.

Přichycení můžete povolit nebo zakázat v okně Zobrazení > Mřížka perspektivy > Přitahovat na mřížku.

Tato volba je ve výchozím nastavení povolena.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.