Chcete-li zobrazit výchozí dvoubodovou perspektivní mřížku v dokumentu, můžete to provést tímto způsobem:

 • Klepněte na možnosti Zobrazení > Perspektivní mřížka > Zobrazovat mřížku.

 • Chcete-li zobrazit perspektivní mřížku, stiskněte klávesy Ctrl+Shift+I (v systému Windows) nebo Cmd+Shift+I (v systému Mac OS). Stejnou klávesovou zkratku lze použít, pokud chcete viditelnou mřížku skrýt.

 • Klepněte na nástroj Perspektivní mřížka v panelu Nástroje.

Perspektivní mřížka
Perspektivní mřížka

A. Widget pro přepínání rovin B. Levý úběžný bod C. Svislá velikost mřížky D. Pravítko perspektivní mřížky E. Pravý úběžný bod F. Obzorová čára G. Výška obzoru H. Úroveň okolního terénu I. Úroveň obzoru J. Velikost mřížky K. Velikost buňky mřížky L. Úroveň okolního terénu M. Velikost mřížky N. Ovládání roviny pravé mřížky O. Ovládání roviny vodorovné mřížky P. Ovládání roviny levé mřížky Q. Původ 

Skupina nástrojů Perspektivní mřížka zahrnuje nástroj Perspektivní mřížka a nástroj pro perspektivní výběr .

Nástroj Perspektivní mřížka lze vybrat v panelu Nástroje nebo stisknutím kláves Shift+P. Po volbě nástroje Perspektivní mřížka se zobrazí:

 • Levé a pravé ovládací tlačítko mřížky pro úpravu rovin

 • Výška obzoru

 • Poloha levé a pravé svislé roviny

 • Viditelnost a velikost buňky mřížky

 • Velikost buňky mřížky

 • Původ

 • Levý a pravý widget úrovně okolního terénu pro pohyb mřížky

Po volbě perspektivní mřížky se navíc zobrazí widget pro přepínání rovin. Widget slouží k výběru aktivní roviny mřížky. V nástroji Perspektivní mřížka je aktivní rovina, na které kreslíte objekt pro projekci pohledu pozorovatele na část scény.

Widget pro přepínání rovin
Widget pro přepínání rovin

A. Rovina levé mřížky B. Žádná aktivní rovina mřížky C. Rovina pravé mřížky D. Rovina vodorovné mřížky 

Viz video Definování perspektivních mřížek.

Polohu widgetu lze nastavit do kteréhokoli rohu obrazovky a zvolit, zda se má zobrazit, pokud je perspektivní mřížka viditelná. Chcete-li tyto možnosti nastavit poklepejte na ikonu Perspektivní mřížka v panelu Nástroje. V dialogovém okně Perspektivní mřížka můžete zvolit tyto možnosti:

Widget Zobrazit aktivní plochu

Tato volba je standardně vybraná. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, widget se v nástroji Perspektivní mřížka nezobrazí.

Poloha widgetu

Widget může být zobrazován v levém horním, v pravém horním, v levém dolním nebo v pravém dolním rohu okna dokumentu.

Pokud zvolíte nástroj pro perspektivní výběr, zobrazí se ovládací prvky levé, pravé a vodorovné mřížky. Nástroj pro perspektivní výběr lze zapnout stisknutím kláves Shift+V nebo volbou v panelu Nástroje. Nástroj pro perspektivní výběr umožňuje:

 • Znázornění objektů, textů a symbolů v perspektivě

 • Přepnutí aktivních rovin pomocí klávesových zkratek

 • Přesunutí, změna velikosti a duplikování objektů v prostoru perspektivy

 • Přesunutí a duplikování objektů kolmých k aktuální poloze v rovině perspektivy

Pomocí nástroje pro perspektivní výběr jsou aktivní roviny v perspektivní mřížce označeny následujícími ukazateli:

Aktivní rovina

Ukazatelé

Rovina levé mřížky

Rovina pravé mřížky

Rovina vodorovné mřížky

Nástroj pro výběr perspektivy přichytí objekty k mřížce aktivní roviny při přesouvání, nastavování velikosti, duplikování a přenášení objektů do perspektivy. Objekty se přichycují k čarám mřížky ve vzdálenosti jedné čtvrtiny velikosti buňky.

Přichycení můžete povolit nebo zakázat v okně Zobrazení > Mřížka perspektivy > Přitahovat na mřížku.

Tato volba je ve výchozím nastavení povolena.