Živé rohy

V kresbě můžete vybrat buď jeden nebo více rohových kotevních bodů na jedné cestě nebo více kotevních bodů na několika cestách. Po provedení výběru se vedle každého rohového bodu zobrazí widget Živé rohy. Přetažením tohoto widgetu můžete změnit tvar rohových bodů na jeden ze tří typů rohů. Máte k dispozici následující tři typy rohů: Zaoblený, Obrácený zaoblený a Zkosený.

Poznámka:

Další informace najdete v článku o živých tvarech.  

Widget Živé rohy

Widget Živé rohy se aktivuje po vybrání nástroje pro přímý výběr, když je vybraná cesta obsahující rohové body. Widget Živé rohy se zobrazí vedle rohu, když vyberete:

 • Jednu nebo několik cest s rohy.
 • Jeden nebo několik zaoblených rohů
Widgety Živé rohy
A. Widget Živé rohy, jestliže cesta obsahuje jen jeden rohový bod B. Widgety Živé rohy, jestliže je vybráno více rohů C. Widgety Živé rohy, jestliže jsou vybrány cesty (v tomto případě dvě protilehlé zaoblené cesty) 

Nejjednodušším způsobem převedení rohu na zaoblený roh je přetažení widgetu Živé rohy pomocí nástroje pro přímý výběr (A). Když podržíte myš na widgetu Živé rohy, zvýrazní se odpovídající zaoblený roh (viz níže).

Zaoblený roh se zvýrazní, když se ukazatel myši nachází nad nebo v blízkosti ovládacího prvku Aktivní rohy
A. Zaoblený roh je zvýrazněn při najetí ukazatelem myši nebo je-li v blízkosti widgetu Živé rohy B. Ukazatel myši v blízkosti widgetu Živé rohy 

Poznámka:

Když nechcete, aby se widget Živé rohy zobrazoval při výběru nástroje pro přímý výběr, můžete jej vypnout příkazem Zobrazit > Skrýt widget rohů.

Dialog Rohy

V dialogu Rohy můžete upravovat nastavení rohů. V dialogu Rohy můžete nastavit styl rohu, poloměr rohu a typ zaoblení.

Nastavení rohů si můžete zobrazit následovně:

 • Dvojitě klikněte na widget Živé rohy.
 • Vyberte roh a na ovládacím panelu nebo na panelu Vlastnosti klikněte na odkaz Rohy.
  V rozbalovacím seznamu rohy můžete také určit poloměr rohů.
Typy zaoblení nabízené nástrojem Živé rohy
Po změně nastavení v dialogu Rohy se roh zobrazí odlišným způsobem

A. Widget Živé rohy B. Zaoblený roh C. Asociované kotevní body D. Invertovaný zaoblený roh E. Zkosený roh 

Postup: Používání widgetu Živé rohy

 1. Když máte otevřenou kresbu, můžete pomocí nástroje pro přímý výběr (A) automaticky vybrat všechny widgety Živé rohy. Můžete však vybrat také jen jeden nebo několik určitých rohů, a to jedním z následujících způsobů:

  • Jeden roh vyberete kliknutím na jeden widget Živé rohy.
  • Více rohů vyberete tak, že podržíte stisknutou klávesu Shift a postupně klikáte na požadované widgety.
  • Výběr jednoho z několika vybraných rohu zrušíte tak, podržíte stisknutou klávesu Shift a kliknete na požadovaný widget Živé rohy. 

  Poznámka:

  Můžete vybrat tyto cesty: 

  • Jeden nebo několik rohových bodů na cestě
  • Několik rohových bodů na různých cestách

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte widget Živé rohy.
  • Klikněte na odkaz Rohy na ovládacím panelu nebo na panelu Vlastnosti a upravte zobrazené volby.
  • Dvojitě klikněte na widget Živé rohy a poté upravte nastavení v dialogu Rohy.
  Používání widgetu Živé rohy
  A. Původní roh B. Směr tažení ukazatele myši C. Náhled zaobleného rohu D. Widget Živé rohy E. Poloměr použitého rohu F. Ukazatel udávající styl použitého rohu 

Změna stylu rohu

Chcete-li změnit styl rohu, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Při přetahování widgetu Živé rohy klikněte na tlačítko šipky Nahoru nebo Dolů. Kurzor se změní a zobrazuje aktuální styl rohu.
 • Na ovládacím panelu nebo na panelu Vlastnosti můžete kliknutím na odkaz Rohy otevřít panel Rohy. Vyberte styl rohu, který chcete použít.
 • Dvojitým kliknutím na widget Živé rohy si zobrazte dialog Rohy a v tomto dialogu vyberte styl rohu.
 • Mezi jednotlivými styly rohů můžete procházet stisknutím klávesy Alt + kliknutím na widget.  
Změna stylu rohu
A. Zaoblený roh B. Invertovaný zaoblený roh C. Zkosený roh 

Kritéria

 • Opakovaným použitím funkce Živé rohy na určitý roh můžete upravovat poloměr nebo styl rohu. Pokud ale dojde k přetažení nebo upravení kotevního bodu souvisejícího s daným rohem a ke ztrátě zaoblení, potom se widget pro daný roh již neobjeví.
 • Roh již nelze dále zaoblit, když:
  • dosáhne konce cesty, nebo
  • dosáhne přilehlého kotevního bodu, nebo
  • dosáhne kotevního bodu vznikajícího úpravou přilehlého rohu.
 • Když přetáhnete widget Živé rohy do maximálního možného bodu, zobrazí se zaoblený roh jako červená cesta.
Červená cesta naznačuje, že byl dosažen maximální poloměr daného rohu
A. Červená cesta naznačuje, že byl dosažen maximální poloměr daného rohu B. Směr tažení widgetu Živý roh C. Widget Živý roh 

Předvolby widgetu Živé rohy

Skrytí widgetu Rohy

 • Když nechcete, aby se widget Živé rohy zobrazoval při výběru nástroje pro přímý výběr, můžete jej vypnout příkazem Zobrazit > Skrýt widget rohů.
 • Pokud chcete, aby se widget Živé rohy znovu zobrazoval při výběru nástroje pro přímý výběr, klikněte na příkaz Zobrazit > Zobrazit widget rohů.

Limit maximálního úhlu

Widget Živé rohy můžete skrýt pro úhly větší než je určitá hodnota. Tuto hodnotu můžete určit v poli Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů > Skrýt widget rohů pro úhly větší než.