Příručka uživatele Zrušit

Práce s živými rohy

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Aktivní rohy

V kresbě můžete vybrat buď jeden nebo více rohových kotevních bodů na jedné cestě nebo více kotevních bodů na několika cestách. Po provedení výběru se vedle každého rohového bodu zobrazí widget Živé rohy. Přetažením tohoto widgetu můžete změnit tvar rohových bodů na jeden ze tří typů rohů. Máte k dispozici následující tři typy rohů: Zaoblený, Obrácený zaoblený a Zkosený.

Poznámka:

Další informace najdete v článku o živých tvarech.  

Ovládací prvek Aktivní rohy

Ovládací prvek Aktivní rohy se aktivuje po vybrání nástroje pro přímý výběr, když je vybraná cesta obsahující rohové body. Ovládací prvek Aktivní rohy se zobrazí vedle rohu, když vyberete:

 • Jednu nebo několik cest s rohy.
 • Jeden nebo několik zaoblených rohů
Widgety Živé rohy

A. Widget Živé rohy, jestliže cesta obsahuje jen jeden rohový bod B. Widgety Živé rohy, jestliže je vybráno více rohů C. Widgety Živé rohy, jestliže jsou vybrány cesty (v tomto případě dvě protilehlé zaoblené cesty) 

Nejjednodušším způsobem převedení rohu na zaoblený roh je přetažení widgetu Živé rohy pomocí nástroje pro přímý výběr (A). Když podržíte myš na widgetu Živé rohy, zvýrazní se odpovídající zaoblený roh (viz níže).

Zaoblený roh se zvýrazní, když se ukazatel myši nachází nad nebo v blízkosti ovládacího prvku Aktivní rohy

A. Zaoblený roh je zvýrazněn při najetí ukazatelem myši nebo je-li v blízkosti widgetu Živé rohy B. Ukazatel myši v blízkosti widgetu Živé rohy 

Poznámka:

Když nechcete, aby se ovládací prvek Aktivní rohy zobrazoval při výběru nástroje pro přímý výběr, můžete jej vypnout příkazem Zobrazit > Skrýt ovládací prvek rohů.

Dialog Rohy

V dialogu Rohy můžete upravovat nastavení rohů. V dialogu Rohy můžete nastavit styl rohu, poloměr rohu a typ zaoblení.

Nastavení rohů si můžete zobrazit následovně:

 • Dvojitě klikněte na widget Živé rohy.
 • Vyberte roh a na ovládacím panelu nebo na panelu Vlastnosti klikněte na odkaz Rohy.
  V rozbalovacím seznamu rohy můžete také určit poloměr rohů.
Typy zaoblení nabízené nástrojem Živé rohy
Po změně nastavení v dialogu Rohy se roh zobrazí odlišným způsobem

A. Widget Živé rohy B. Zaoblený roh C. Asociované kotevní body D. Invertovaný zaoblený roh E. Zkosený roh 

Postup: Používání ovládacího prvku Aktivní rohy

 1. Když máte otevřenou kresbu, můžete pomocí nástroje pro přímý výběr (A) automaticky vybrat všechny widgety Živé rohy. Můžete však vybrat také jen jeden nebo několik určitých rohů, a to jedním z následujících způsobů:

  • Jeden roh vyberete kliknutím na jeden widget Živé rohy.
  • Více rohů vyberete tak, že podržíte stisknutou klávesu Shift a postupně klikáte na požadované widgety.
  • Výběr jednoho z několika vybraných rohu zrušíte tak, podržíte stisknutou klávesu Shift a kliknete na požadovaný widget Živé rohy. 
  Poznámka:

  Můžete vybrat tyto cesty: 

  • Jeden nebo několik rohových bodů na cestě
  • Několik rohových bodů na různých cestách
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte ovládací prvek Aktivní rohy.
  • Klikněte na odkaz Rohy na ovládacím panelu nebo na panelu Vlastnosti a upravte zobrazené volby.
  • Dvojitě klikněte na widget Živé rohy a poté upravte nastavení v dialogu Rohy.
  Používání widgetu Živé rohy

  A. Původní roh B. Směr tažení ukazatele myši C. Náhled zaobleného rohu D. Widget Živé rohy E. Poloměr použitého rohu F. Ukazatel udávající styl použitého rohu 

Změna stylu rohu

Chcete-li změnit styl rohu, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Při přetahování ovládacího prvku Aktivní rohy klikněte na tlačítko šipky Nahoru nebo Dolů. Kurzor se změní a zobrazuje aktuální styl rohu.
 • Na ovládacím panelu nebo na panelu Vlastnosti můžete kliknutím na odkaz Rohy otevřít panel Rohy. Vyberte styl rohu, který chcete použít.
 • Dvojitým kliknutím na ovládací prvek Aktivní rohy si zobrazte dialog Rohy a v tomto dialogu vyberte styl rohu.
 • Mezi jednotlivými styly rohů můžete procházet stisknutím klávesy Alt + kliknutím na ovládací prvek.  
Změna stylu rohu

A. Zaoblený roh B. Invertovaný zaoblený roh C. Zkosený roh 

Kritéria

 • Opakovaným použitím funkce Aktivní rohy na určitý roh můžete upravovat poloměr nebo styl rohu. Pokud ale dojde k přetažení nebo upravení kotevního bodu souvisejícího s daným rohem a ke ztrátě zaoblení, potom se ovládací prvek pro daný roh již neobjeví.
 • Roh již nelze dále zaoblit, když:
  • dosáhne konce cesty, nebo
  • dosáhne přilehlého kotevního bodu, nebo
  • dosáhne kotevního bodu vznikajícího úpravou přilehlého rohu.
 • Když přetáhnete ovládací prvek Aktivní rohy do maximálního možného bodu, zobrazí se zaoblený roh jako červená cesta.
Červená cesta naznačuje, že byl dosažen maximální poloměr daného rohu

A. Červená cesta naznačuje, že byl dosažen maximální poloměr daného rohu B. Směr tažení widgetu Živý roh C. Widget Živý roh 

Můžete povolit funkci Kreslení a úpravy v reálném čase, abyste vylepšili živý vzhled objektů při práci na nich. Povolení této funkce:

[Windows] Klikněte na Úpravy > Předvolby > Výkon > Kreslení a úpravy v reálném čase.

[macOS] Klikněte na Illustrator > Předvolby > Výkon > Kreslení a úpravy v reálném čase.

Předvolby ovládacího prvku Aktivní rohy

Skrytí ovládacího prvku Rohy

 • Když nechcete, aby se ovládací prvek Aktivní rohy zobrazoval při výběru nástroje pro přímý výběr, můžete jej vypnout příkazem Zobrazit > Skrýt ovládací prvek rohů.
 • Pokud chcete, aby se ovládací prvek Aktivní rohy znovu zobrazoval při výběru nástroje pro přímý výběr, klikněte na příkaz Zobrazit > Zobrazit ovládací prvek rohů.

Limit maximálního úhlu

Ovládací prvek Aktivní rohy můžete skrýt pro úhly větší než je určitá hodnota. Tuto hodnotu můžete určit v poli Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů > Skrýt widget rohů pro úhly větší než.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.