Práce s živými rohy

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. NástrojeVýchozí klávesové zkratky | Illustrator
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Práce s obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Export kresby
   2. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   3. Sbalení souborů
   4. Vytváření souborů Adobe PDF
   5. Extrahování CSS | Illustrator CC
   6. Volby Adobe PDF
   7. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby kvůli zhroucení při spuštění
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Živé rohy

V kresbě můžete vybrat buď jeden nebo více rohových kotevních bodů na jedné cestě nebo více kotevních bodů na několika cestách. Po provedení výběru se vedle každého rohového bodu zobrazí widget Živé rohy. Přetažením tohoto widgetu můžete změnit tvar rohových bodů na jeden ze tří typů rohů. Máte k dispozici následující tři typy rohů: Zaoblený, Obrácený zaoblený a Zkosený.

Poznámka:

Další informace najdete v článku o živých tvarech.  

Widget Živé rohy

Widget Živé rohy se aktivuje po vybrání nástroje pro přímý výběr, když je vybraná cesta obsahující rohové body. Widget Živé rohy se zobrazí vedle rohu, když vyberete:

 • Jednu nebo několik cest s rohy.
 • Jeden nebo několik zaoblených rohů
Widgety Živé rohy

A. Widget Živé rohy, jestliže cesta obsahuje jen jeden rohový bod B. Widgety Živé rohy, jestliže je vybráno více rohů C. Widgety Živé rohy, jestliže jsou vybrány cesty (v tomto případě dvě protilehlé zaoblené cesty) 

Nejjednodušším způsobem převedení rohu na zaoblený roh je přetažení widgetu Živé rohy pomocí nástroje pro přímý výběr (A). Když podržíte myš na widgetu Živé rohy, zvýrazní se odpovídající zaoblený roh (viz níže).

Zaoblený roh se zvýrazní, když se ukazatel myši nachází nad nebo v blízkosti ovládacího prvku Aktivní rohy

A. Zaoblený roh je zvýrazněn při najetí ukazatelem myši nebo je-li v blízkosti widgetu Živé rohy B. Ukazatel myši v blízkosti widgetu Živé rohy 

Poznámka:

Když nechcete, aby se widget Živé rohy zobrazoval při výběru nástroje pro přímý výběr, můžete jej vypnout příkazem Zobrazit > Skrýt widget rohů.

Dialog Rohy

V dialogu Rohy můžete upravovat nastavení rohů. V dialogu Rohy můžete nastavit styl rohu, poloměr rohu a typ zaoblení.

Nastavení rohů si můžete zobrazit následovně:

 • Dvojitě klikněte na widget Živé rohy.
 • Vyberte roh a na ovládacím panelu nebo na panelu Vlastnosti klikněte na odkaz Rohy.
  V rozbalovacím seznamu rohy můžete také určit poloměr rohů.
Typy zaoblení nabízené nástrojem Živé rohy
Po změně nastavení v dialogu Rohy se roh zobrazí odlišným způsobem

A. Widget Živé rohy B. Zaoblený roh C. Asociované kotevní body D. Invertovaný zaoblený roh E. Zkosený roh 

Postup: Používání widgetu Živé rohy

 1. Když máte otevřenou kresbu, můžete pomocí nástroje pro přímý výběr (A) automaticky vybrat všechny widgety Živé rohy. Můžete však vybrat také jen jeden nebo několik určitých rohů, a to jedním z následujících způsobů:

  • Jeden roh vyberete kliknutím na jeden widget Živé rohy.
  • Více rohů vyberete tak, že podržíte stisknutou klávesu Shift a postupně klikáte na požadované widgety.
  • Výběr jednoho z několika vybraných rohu zrušíte tak, podržíte stisknutou klávesu Shift a kliknete na požadovaný widget Živé rohy. 
  Poznámka:

  Můžete vybrat tyto cesty: 

  • Jeden nebo několik rohových bodů na cestě
  • Několik rohových bodů na různých cestách
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte widget Živé rohy.
  • Klikněte na odkaz Rohy na ovládacím panelu nebo na panelu Vlastnosti a upravte zobrazené volby.
  • Dvojitě klikněte na widget Živé rohy a poté upravte nastavení v dialogu Rohy.
  Používání widgetu Živé rohy

  A. Původní roh B. Směr tažení ukazatele myši C. Náhled zaobleného rohu D. Widget Živé rohy E. Poloměr použitého rohu F. Ukazatel udávající styl použitého rohu 

Změna stylu rohu

Chcete-li změnit styl rohu, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Při přetahování widgetu Živé rohy klikněte na tlačítko šipky Nahoru nebo Dolů. Kurzor se změní a zobrazuje aktuální styl rohu.
 • Na ovládacím panelu nebo na panelu Vlastnosti můžete kliknutím na odkaz Rohy otevřít panel Rohy. Vyberte styl rohu, který chcete použít.
 • Dvojitým kliknutím na widget Živé rohy si zobrazte dialog Rohy a v tomto dialogu vyberte styl rohu.
 • Mezi jednotlivými styly rohů můžete procházet stisknutím klávesy Alt + kliknutím na widget.  
Změna stylu rohu

A. Zaoblený roh B. Invertovaný zaoblený roh C. Zkosený roh 

Kritéria

 • Opakovaným použitím funkce Živé rohy na určitý roh můžete upravovat poloměr nebo styl rohu. Pokud ale dojde k přetažení nebo upravení kotevního bodu souvisejícího s daným rohem a ke ztrátě zaoblení, potom se widget pro daný roh již neobjeví.
 • Roh již nelze dále zaoblit, když:
  • dosáhne konce cesty, nebo
  • dosáhne přilehlého kotevního bodu, nebo
  • dosáhne kotevního bodu vznikajícího úpravou přilehlého rohu.
 • Když přetáhnete widget Živé rohy do maximálního možného bodu, zobrazí se zaoblený roh jako červená cesta.
Červená cesta naznačuje, že byl dosažen maximální poloměr daného rohu

A. Červená cesta naznačuje, že byl dosažen maximální poloměr daného rohu B. Směr tažení widgetu Živý roh C. Widget Živý roh 

Předvolby widgetu Živé rohy

Skrytí widgetu Rohy

 • Když nechcete, aby se widget Živé rohy zobrazoval při výběru nástroje pro přímý výběr, můžete jej vypnout příkazem Zobrazit > Skrýt widget rohů.
 • Pokud chcete, aby se widget Živé rohy znovu zobrazoval při výběru nástroje pro přímý výběr, klikněte na příkaz Zobrazit > Zobrazit widget rohů.

Limit maximálního úhlu

Widget Živé rohy můžete skrýt pro úhly větší než je určitá hodnota. Tuto hodnotu můžete určit v poli Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů > Skrýt widget rohů pro úhly větší než.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.