Přehled nových funkcí

Spolupráce pomocí Creative Cloud knihoven

Již nikdy nepracujte osamoceně ! Pomocí Creative Cloud knihoven můžete v rámci spolupráce sdílet svoje knihovny s ostatními uživateli služby Creative Cloud. Při sdílení Creative Cloud knihovny mohou uživatelé, se kterými knihovnu sdílíte, provádět s jejími datovými zdroji celou řadu úkonů, například datové zdroje zobrazit, použít, upravit, kopírovat, přesunout, přejmenovat nebo odstranit.

Další informace o této vylepšené funkci najdete v části o spolupráci v článku Knihovny Creative Cloud.

Creative Cloud knihovny

Panel Creative Cloud knihovny
Panel Creative Cloud knihovny

Máte své oblíbené barvy, řezy písma nebo grafiku? Nyní je můžete mít neustále při ruce, kdekoli a kdykoli je potřebujete - k tomu slouží Creative Cloud knihovny. Creative Cloud knihovny vám pomáhají shromažďovat své oblíbené komponenty, organizovat je do logických knihoven, pracovat s nimi, zobrazovat je a používat v různých dokumentech a projektech. Stačí přetáhnout barvy, řezy písma nebo grafiku do nového panelu Knihovna (Okno > Knihovna) aplikace Illustrator CC.

V různých projektech aplikace Illustrator. Všechny položky uložené v knihovně jsou k dispozici pro použití v různých projektech aplikace Illustrator, na kterých pracujete.

Na různých počítačích. Knihovny jsou synchronizovány do služby Creative Cloud. Vaše knihovna je k dispozici na libovolném počítači, na kterém jste přihlášeni pomocí svého ID služby Creative Cloud.

Photoshop CC. Aplikace Photoshop CC 2014 má nyní také zabudované Creative Cloud knihovny. Všechny knihovny uložené v aplikaci Illustrator jsou nyní také automaticky k dispozici k používání v aplikaci Photoshop.

Aplikace. Pomocí nových aplikací Brush CC, Shape CC a Color CC můžete nyní ukládat své návrhy do knihoven Creative Cloud. Znamená to, že můžete tvořit i na cestách pomocí mobilních aplikací a neustále rozšiřovat svá úložiště návrhů.

Další informace najdete v článku o knihovnách Creative Cloud.

Dotyková pracovní plocha

Nová dotyková pracovní plocha
Nová dotyková pracovní plocha

Dotyková pracovní plocha je navržena pro tablety se systémem Windows 8 a obsahuje nezbytné nástroje a ovládací prvky, které návrháři potřebují pro kreativní práci na cestách. Práce v aplikaci Illustrator na tabletu je efektivnější při používání tlakově citlivého pera a vícedotykových gest.

Můžete také používat novou funkci Šablony obsahující sbírku francouzských křivek. Obrysy těchto tvarů můžete používat tak, jak jsou, nebo můžete změnou jejich velikosti či umístění vytvářet celou řadu upravených křivek.

A navíc můžete kdykoli přejít zpět do tradiční pracovní plochy a začít používat kompletní sadu nástrojů a funkcí aplikace Illustrator.

Další informace najdete v článku o dotykové pracovní ploše.

Nástroj zakřivení

Dostupné na dotykové i tradiční pracovní ploše

Nástroj zakřivení
(vlevo) Kytara.</br> (Druhý obrázek zleva) Celkový obraz kytary byl zachycen pomocí aplikace Shape CC a poté rychle znovu vytvořen pomocí nového nástroje zakřivení v aplikaci Illustrator CC.

Vytvářejte cesty rychle a s představou o vizuálním výsledku. Vyberte nástroj zakřivení (Shift + ~), začněte dvěma základními body, a poté sledujte náhled, jak bude křivka vypadat, když přetáhnete další bod do aktuálního umístění kurzoru.

Nechcete křivku? Stisknutím klávesy Option/Alt při přetahování bodu vytvoříte rovnou čáru z předchozího bodu. Pokud jste již vytvořili hladkou křivku, můžete dvojitým kliknutím na bod přepínat mezi hladkou křivkou a rovnou čárou.

Tuto metodu můžete použít na libovolný bod v libovolném tvaru. Kreslení či úpravy - mnohem rychlejší než dříve!

Další informace najdete v článku Nástroj zakřivení.

Nástroj spojení

Dostupné na dotykové i tradiční pracovní ploše

Nový nástroj spojení
Nový nástroj spojení

A. Oříznutí překrývajících se částí cest B. Prodloužení a spojení cest C. Ořízněte jednu, prodlužte druhou, spojte je. 

Nástroj spojení můžete nyní používat ke snadnému opravení cest, které se neprotínají přesně tak, jak požadujete. Neprotínají se vámi nakreslené cesty? Nebo se protnou, ale pokračují za bod protnutí? Vyberte nástroj spojení, přetáhněte přes body cest, kde se mají protnout, a je to! Cesty se spojí a oříznou v bodu protnutí - ale bez změny nebo úpravy trajektorií původních cest.

Poznámka:

Spoje vytvořené pomocí nástroje spojení jsou vždy rohové body.

Automatická změna velikosti textu v ploše

Rámečky Text v ploše se nyní dokážou rozšířit či sbalit tak, aby obsáhly text nacházející se v textovém rámečku. Můžete přepínat mezi automatickou změnou velikosti rámečku nebo jeho pevnou velikostí. Pokud je nastavena automatická změna velikosti a zvětšování, nemusíte se starat o přesahující pole.

Dvojitým kliknutím na widget ve spodní části rámečku Text v ploše můžete přepnout mezi automatickou změnou velikosti rámečku či pevnou výškou rámečku Text v ploše. Když přidáte, odstraníte nebo upravíte text, velikost textového rámečku se automaticky upraví.

Poznámka:

Funkce automatické změny velikosti textu v ploše funguje pouze u obdélníkových rámečků, u kterých je nadefinován pouze jeden řádek a jeden sloupec.

Živé tvary

Obdélníky a zaoblené obdélníky

Všechny obdélníky a zaoblené obdélníky mají upravitelné rohy. Každý roh může mít nezávislou hodnotu poloměru, ale všechny atributy se zachovají, i když změníte měřítko nebo otočení obdélníku. Obdélníky a zaoblené obdélníky si nyní pamatují všechny provedené úpravy, ať jde o šířku, výšku, otočení nebo úpravu rohu. Díky této schopnosti se můžete kdykoli vrátit k původnímu tvaru objektu.

Živé tvary
<b> (vlevo)</b> Tvar kolem navíjecích cívek kazety je jednoduchý živý obdélník <br> <b>(uprostřed a vpravo)</b> Pomocí panelu Transformace nebo widgetů Živé rohy můžete změnit tvar živého obdélníku na živý zaoblený obdélník

Další informace najdete v článku o živých tvarech.

Náhled nástroje Pero a vylepšení kreslení

Náhled nástroje Pero

Nástroj Pero zobrazuje náhled toho, co se nakreslí na kreslicí plátno, než kliknete a umístíte další bod. Pomůže vám to vizualizovat další křivku, než se rozhodnete pro další bod. Máte tak mnohem větší kontrolu a ušetříte čas strávený kreslením, kontrolou a opakovaným kreslením cest, které je nutné přepracovat.

Další informace najdete v článku Náhled nástroje Pero.

Vylepšení kotevních bodů

Nyní se snadněji provádí jemné úpravy křivek. Vylepšené ovládání kotevních bodů umožňuje při kreslení táhnout za nerovnoměrná táhla nebo táhla v různých směrech a tím ovládat hladkost každého segmentu. Můžete dokonce změnit rohový bod na hladký, aniž byste zničili tvar.

Novinky v přitahování (bod, obrazový bod, mřížka)

Když je zapnuto přitahování, kotevní body a táhla (čáry směru) se zarovnají k bodu, obrazovému bodu nebo mřížce podle vašeho výběru. Přitahování táhel na mřížku však omezuje volnost kreslení. Ve verzi 2014 aplikace Illustrator CC jsou táhla zcela neomezená bez ohledu na zvolený cíl přitahování. Když táhla nepodléhají přitahování na mřížku, můžete mnohem jemněji kreslit a upravovat.

Větší kontrola nad zavíráním cest

Přesné zavírání cest je často opakovaný pracovní postup vektorové grafiky. Ve verzi 2014 aplikace Illustrator CC máte nyní mnohem lepší a přesnější kontrolu nad spojováním koncových a počátečních bodů. Díky tomuto vylepšení můžete změnit polohu uzavíracího bodu nebo se rozhodnout přerušit táhla a upravit uzavírací křivku přesně podle svých požadavků.

Video

Podívejte se na toto krátké video, které představuje vylepšení nástroje Pero, kotevních bodů, táhel a kreslení s nástrojem Pero. Klikněte na tento odkaz na video!

Výkon GPU

(pouze pro Windows)

Verze 2014 aplikace Illustrator CC dokáže využít výkonu grafického procesoru (GPU) v počítači. Uživatelé systému Windows 7 nebo 8, kteří mají kompatibilní grafickou kartu NVIDIA, mohou využívat funkci Výkon GPU.

Další informace najdete v článku Funkce Výkon GPU ve znalostní databázi.

Typekit: pracovní postup pro chybějící písma

Lokálně dostupná písma i písma Typekit lze v kresbách aplikace Illustrator CC používat společně. Může se ale stát, že soubor s kresbou otevřete v jiném počítači a zjistíte, že některá písma chybí. V takové situaci budou všechny textové prvky používající nedostupná písma zvýrazněny růžovou barvou a budou vykresleny pomocí výchozího písma. Od verze 2014 aplikace Illustrator CC se chybějící písmo automaticky vyhledá v online knihovně počítačových písem Typekit. Pokud je chybějící písmo k dispozici online, máte možnost je synchronizovat do aktuálního počítače.

Další informace najdete v článku o hledání chybějících písem pomocí pracovního postupu pro písma Typekit.

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka

Verze 2014 aplikace Illustrator CC obsahuje novou funkci, která vám pomůže objevovat, učit se a používat funkce a podporuje jejich komplexní využívání. Úvodní obrazovka je místem, kde se zobrazuje obsah, který je relevantní pro vaše předplatné a používání aplikace. Obrazovka se zobrazí při každém spuštění aplikace Illustrator nebo po kliknutí na Nápověda > Uvítání. Na uvítací obrazovce se zobrazují výukové lekce, videa, interaktivní hry, nápověda a mnoho dalšího pro Illustrator. Díky přehledným kartám snadno najdete zajímavý obsah, ať jde o nové funkce, výukové průvodce nebo šikovné tipy a techniky.

Poznámka:

Funkce úvodní obrazovky je aktivní pro všechny uživatele verze 2014 aplikace Illustrator CC v jazykové verzi US (en_US) a UK (en_GB).

Další důležitá vylepšení

Vylepšení nástroje Tužka

Do nástroje Tužka bylo přidáno další nastavení Věrnosti pro jemnější kreslení cest. Tato další úroveň byla rozšířena také na nástroje Štětec a štětec Kapka.

Můžete rovněž aktivovat volbu, která při stisknutí klávesy Option/Alt promění nástroj Tužka nebo Štětec na nástroj Vyhlazení.

Další informace najdete v článku o rozšířeném nástroji Tužka.

Vylepšení textu

Textový modul byl ve verzi 2014 aplikace Illustrator CC vylepšen, aby práce s textem a písmy v různých jazycích fungovala více podle očekávání. Byly také přidány nové typografické notace a některé stávající byly aktualizovány.

Další informace najdete v článku o vylepšeních týkajících se textu.

Panel Akce

  • Některé akce při načtení Sady akcí způsobovaly chyby. Příčina těchto chyb byla opravena.
  • Některé akce po restartování aplikace Illustrator způsobovaly chyby při spuštění. Tato chyba byla opravena.

Vylepšení SVG

  • V dialogu Možnosti uložení SVG je ve výchozím nastavení zaškrtnuta možnost Použít element textPath. Sníží se tím vygenerované množství kódu, takže výsledné soubory SVG budou menší.
  • Kód pro HTML vygenerovaného náhledu byl vyčištěn.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.