Vizuální výuková lekce - Vytvoření masky

Ořezová maska je objekt, jehož tvar maskuje jinou kresbu tak, že jsou viditelné pouze oblasti, které leží uvnitř tvaru – kresba se ořízne tvarem masky. Můžete tak dosáhnout „oříznutého“ vzhledu obrazu, aniž byste museli přecházet do aplikace Photoshop a provést skutečné oříznutí.

Pomocí následujících kroků můžete vytvořit ořezovou masku kolem části obrazu.

Před a po aplikaci ořezové masky

Zobrazte obraz v aplikaci Illustrator

Nastavte barvy na černý tah a bez výplně

Vyberte nástroj Obdélník

Kliknutím a přetažením nakreslete obdélník kolem oblasti, kterou chcete, aby maska zobrazovala

Dojde k automatickému vybrání tohoto obdélníku

Zvolte nástroj pro výběr

Podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na obraz

Současný výběr obrazu a obdélníku

Zvolte Objekt > Ořezová maska > Vytvořit

Váš obraz má nyní masku

Textový popis kroků

1. Zobrazte obraz v aplikaci Illustrator. Dosáhnete toho příkazem Soubor > Umístit a vybráním obrazu nebo přetažením obrazu z plochy do aplikace Illustrator.

2. Nastavte barvy na černý tah a bez výplně.

3. Vyberte nástroj Obdélník.

4. Kliknutím a přetažením nakreslete obdélník kolem oblasti, kterou chcete, aby maska zobrazovala.

5. Dojde k automatickému vybrání tohoto obdélníku.

6. Zvolte nástroj pro výběr.

7. Podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na obraz. Tak můžete mít současně vybraný obraz i obdélník.

8. Zvolte Objekt > Ořezová maska > Vytvořit.

9. Váš obraz má nyní masku!

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.