Illustrator přináší mnoho nástrojů pro tvoření kresby a manipulaci s ní. Tyto galerie poskytují rychlý vizuální přehled každého nástroje.

Illustrator obsahuje následující nástroje pro výběr:

1_Selection Tool
2_Direct Selection Tool
3_Group Selection Tool
4_Magic Wand toolNástroj pro výběr (V) vybírá celé objekty. Viz Vybírání objektů nástrojem pro výběr.Nástroj pro přímý výběr (A) vybírá body nebo segmenty cest uvnitř objektů. Viz Vybírání cest, segmentů a kotevních bodů.Nástroj pro výběr skupiny vybírá objekty a skupiny uvnitř skupin. Viz Výběr objektů a skupin nástrojem pro výběr skupiny.Nástroj kouzelná hůlka (Y) vybírá objekty s podobnými atributy. Viz Vybírání objektů nástrojem kouzelná hůlka.Nástroj laso (Q) vybírá body nebo segmenty cest uvnitř objektů. Viz Vybírání objektů nástrojem laso.Nástroj kreslicí plátno vytváří samostatná plátna pro tisk nebo export. Viz Vytváření kreslicího plátna.

Illustrator obsahuje následující nástroje pro kreslení:Nástroj pero (P) kreslí přímé a zakřivené čáry a tím vytváří objekty. Viz Kreslení nástrojem pero.Nástroj přidat kotevní bod (+) přidává kotevní body k cestám. Viz Přidávání a odstraňování kotevních bodů.Nástroj odstranit kotevní bod (-) odstraňuje kotevní body z cest. Viz Přidávání a odstraňování kotevních bodů.Nástroj změnit kotevní bod (Shift+C) mění hladké kotevní body na rohové a naopak. Viz Změna hladkého bodu na rohový bod a naopak.Nástroj segment čáry (\) kreslí jednotlivé přímé segmenty čar. Viz Kreslení přímých čar nástrojem segment čáry.Nástroj oblouk kreslí jednotlivé vyduté nebo vypouklé segmenty křivky. Viz Kreslení oblouků.Nástroj spirála kreslí spirály ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Viz Kreslení spirál.Nástroj obdélníková mřížka kreslí obdélníkové mřížky. Viz Kreslení obdélníkových mřížek.Nástroj polární mřížka kreslí kruhové mřížky. Viz Kreslení kruhových (polárních) mřížek.Nástroj obdélník (M) kreslí čtverce a obdélníky. Viz Kreslení obdélníků a čtverců.Nástroj zaoblený obdélník kreslí čtverce a obdélníky se zaoblenými rohy. Viz Kreslení obdélníků a čtverců.Nástroj elipsa (L) kreslí kružnice a elipsy. Viz Kreslení elipsy.Nástroj mnohoúhelník kreslí pravidelné mnohostranné tvary. Viz Kreslení mnohoúhelníků.Nástroj hvězda kreslí hvězdy. Viz Kreslení hvězd.Nástroj odlesk vytváří efekty napodobující odlesky objektivu nebo odlesky slunce. Viz Kreslení odlesků.Nástroj tužka (N) kreslí a upravuje čáry od ruky. Viz Kreslení nástrojem tužka.Nástroj vyhlazení vyhlazuje bézierovy cesty. Viz Vyhlazení cest.Nástroj mazání cesty odstraňuje z objektu cesty a kotevní body. Viz Vymazání kresby.Perspektivní mřížka umožňuje vytváření a vykreslení kresby v perspektivě. Viz O perspektivní mřížce.Nástroj Výběr perspektivy umožňuje zobrazit v objekty, text a symboly v perspektivě, přesouvat objekty v perspektivě a přesouvat objekty svisle k jejich aktuálnímu směru. Viz O perspektivní mřížce.

.

Illustrator obsahuje následující textové nástroje:Textový nástroj (T) vytváří text a textové rámečky a umožňuje zadávat a upravovat text. Viz Zadávání textu v ploše.Nástroj text v ploše mění uzavřené cesty na textové rámečky a umožňuje zadávat a upravovat text v rámečcích. Viz Zadávání textu v ploše.Nástroj text na cestě mění cesty na textové cesty a umožňuje zadávat a upravovat text na cestách. Viz Vytváření textu na cestě.Nástroj svislý text vytváří svislý text a svislé textové rámečky a umožňuje zadávat a upravovat svislý text. Viz Zadávání textu v ploše.Nástroj svislý text v ploše mění uzavřené cesty na svislé textové rámečky a umožňuje zadávat a upravovat text v rámečcích. Viz Zadávání textu v ploše.Nástroj text na cestě mění cesty na textové cesty a umožňuje zadávat a upravovat text na cestách. Viz Vytváření textu na cestě.

Illustrator obsahuje následující nástroje pro malování:Nástroj štětec (B) kreslí na cestách čáry od ruky, kaligrafické čáry a také objektové stopy, stopy se vzorky a se štětinami. Viz Kreslení cest a současná aplikace tahů štětce.Nástroj mřížka přechodů (U) vytváří a upravuje mřížky přechodů a jejich obálky. Viz Vytváření objektů s mřížkou.Nástroj Přechod (G) umožňuje upravit počáteční a koncové body a úhel přechodů v rámci objektů nebo použije v objektech přechod. Viz Aplikování přechodu na objekt.Nástroj kapátko (I) vzorkuje a aplikuje barvu, textové atributy a atributy vzhledu, včetně efektů. Viz Kopírování atributů vzhledu nástrojem kapátko.Nástroj plechovka živé malby (K) vybarví plošky a hrany skupiny živé malby s použitím platných atributů vybarvení. Viz Vybarvování s nástrojem plechovka živé malby.Nástroj pro výběr živé malby (Shift-L) vybírá plošky a okraje ve skupinách živé malby. Viz Vybírání položek ve skupinách živé malby.Nástroj měřítko měří vzdálenost mezi dvěma body. Viz Měření vzdálenosti mezi objekty.Nástroj kuličkové pero (Shift-B) umožňuje kreslit cesty, které automaticky rozšiřují a slučují kaligrafické stopy štětce, které sdílejí stejnou barvu a jsou vedle sebe v pořadí překrývání. Viz Kreslení a slučování cest pomocí nástroje Kulatý štětec.

Illustrator obsahuje následující nástroje pro změnu tvaru objektů:


Nástroj otáčení (R) otáčí objekty kolem pevného bodu. Viz Otáčení objektů.


Nástroj zrcadlení (O) převrací objekty kolem pevné osy. Viz Zrcadlení nebo převrácení objektů.


Nástroj změna velikosti (S) mění velikost objektů z pevného bodu. Viz Změna velikosti objektů.


Nástroj zkosení zkosí objekty kolem pevného bodu. Viz Zkosení objektů pomocí nástroje Zkosení.


Nástroj změna tvaru přizpůsobí vybrané kotevní body, a přitom zachová celkový tvar cesty. Viz Natažení částí cesty bez deformování jejího celkového tvaru.


Nástroj libovolná transformace (E) mění měřítko, otáčí nebo zkosí výběr.


Nástroj prolnutí (W) vytváří řady objektů, tvořící přechod mezi barvami a tvary více objektů. Viz Vytváření prolnutí.


Nástroj šířky (Shift + W) umožňuje vytvářet tahy s variabilní šířkou. Viz Používání nástroje šířka.


Nástroj pokřivení (Shift+R) tvaruje objekty pohyby kurzoru (jako plastelínu). Viz Deformování objektů nástrojem zkapalnění.


Nástroj zkroucení vytváří krouživé deformace uvnitř objektu. Viz Deformování objektů nástrojem zkapalnění.


Nástroj vypuštění vyfoukne objekt přesunutím řídicích bodů směrem ke kurzoru. Viz Deformování objektů nástrojem zkapalnění.


Nástroj nafouknutí nafoukne objekt přesunutím řídicích bodů směrem od kurzoru. Viz Deformování objektů nástrojem zkapalnění.


Nástroj vroubkování přidá k obrysu objektu náhodně zakřivené detaily. Viz Deformování objektů nástrojem zkapalnění.


Nástroj krystalizace přidá k obrysu objektu náhodné špičaté detaily. Viz Deformování objektů nástrojem zkapalnění.


Nástroj zkrabacení přidá k obrysu objektu záhyby. Viz Deformování objektů nástrojem zkapalnění.


Nástroj pro vytváření tvaru spojením jednoduchých tvarů vytváří vlastní složité tvary. Viz část Kreslení nových tvarů s použitím nástroje pro vytváření tvaru.

  Nástroj Pokřivení loutky umožňuje přidávat, posunovat a otáčet špendlíky pro jednoduchou úpravu vaší kresby změnou polohy a pozice. Viz Nástroj Pokřivení loutky.      

Galerie nástrojů pro rozřezání

Illustrator obsahuje následující nástroje pro rozřezání objektů:Nástroj řez rozdělí kresbu na samostatné webové obrazy.Vytváření řezůNástroj pro výběr řezu (Shift-K) vybírá webové řezy. Viz Výběr řezu
.Nástroj guma (Shift-E) vymaže jakoukoli oblast objektu, přes kterou táhnete. Viz Mazání objektů nástrojem gumaNástroj nůžky (C) rozděluje cesty v určených bodech. Viz Rozdělení cestyNástroj nůž rozřezává objekty a cesty. Viz Rozřezání objektů nástrojem nůž
.

Nástroje pro práci se symboly umožňují vytvářet a změnit sady instancí symbolů. Sadu symbolů vytvoříte nástrojem rozprašovač symbolů. Pak můžete použít další nástroje pro práci se symboly ke změnám hustoty, barvy, polohy, velikosti, natočení, průhlednosti nebo stylu instancí v sadě.Nástroj rozprašovač symbolů (Shift+S) umístí na kreslicí plátno více instancí symbolu jako sadu. Viz Vytváření sad symbolů.Nástroj posouvání symbolů přesouvá instance symbolů a mění pořadí překrývání. Viz Změna pořadí překrývání instancí symbolu v sadě.Nástroj rozmístění symbolů posouvá instance symbolů blíž k sobě nebo dále od sebe. Viz Soustředění nebo rozptýlení instancí symbolů.Nástroj přizpůsobení velikosti symbolů mění velikost instancí symbolů. Viz Změna velikosti instancí symbolů.Nástroj natočení symbolů otáčí instance symbolů. Viz Otočení instancí symbolů.Nástroj zbarvení symbolů vybarvuje instance symbolů. Viz Změna barvy instancí symbolů.Nástroj zprůhlednění symbolů mění krytí instancí symbolů. Viz Nastavení průhlednosti instancí symbolů.Nástroj aplikování stylu na symboly aplikuje na instance symbolů vybraný styl. Viz Aplikování grafického stylu na instance symbolů.

Illustrator obsahuje devět nástrojů pro grafy, pro vytváření různých typů grafů. Typ grafu, který zvolíte, závisí na informacích, které chcete sdělit. Viz Vytvoření grafu.Nástroj sloupcový graf (J) vytváří grafy, které porovnávají hodnoty s použitím svislých sloupců.Nástroj vrstvený sloupcový graf vytváří grafy, které jsou podobné sloupcovým grafům, ale s navrstvením sloupců nad sebou, místo vedle sebe. Tento typ grafu je užitečný pro zobrazení vztahů částí celku.Nástroj pruhový graf vytváří grafy, které jsou podobné sloupcovým grafům, ale umísťuje pruhy vodorovně místo svisle.Nástroj vrstvený pruhový graf vytváří grafy, které jsou podobné vrstveným sloupcovým grafům, ale s vrstvením pruhů vodorovně místo svisle.Nástroj čárový graf vytváří grafy, které používají body pro znázornění jedné nebo více sad hodnot. Body z každé sady jsou spojené jinou čárou. Tento typ grafu se často používá pro znázornění trendu jednoho nebo více jevů v čase.Nástroj plošný graf vytváří grafy, které jsou podobné čárovým grafům, ale zdůrazňuje celkové hodnoty a změny hodnot.Nástroj bodový graf vytváří grafy, které používají datové body jako sadu párů souřadnic podél osy x a y. Bodové grafy jsou užitečné pro nalezení vzorků nebo trendů v datech. Také ukazují, zda jsou proměnné na sobě závislé.Nástroj kruhový graf vytváří kruhové grafy, jejichž výseče znázorňují vzájemný poměr porovnávaných hodnot.Nástroj radarový graf vytváří grafy, které porovnávají sady hodnot v daném časovém okamžiku nebo pro určité kategorie a zobrazují se v kruhovém formátu. Tento typ grafu se také nazývá pavučinový graf.

Illustrator obsahuje následující nástroje pro pohyb v kresbě a řízení zobrazení kreslicího plátna:Nástroj ručička (H) posouvá kreslicí plátno aplikace Illustrator uvnitř okna ilustrace.Nástroj Skládání tisku nastavuje mřížku stránek a tím určí, kde se kresba objeví na vytištěné stránce.Nástroj lupa (Z) zvětšuje a zmenšuje zobrazení v okně ilustrace.