Kresba vytvořená v aplikaci Illustrator může obsahovat bílé objekty s neúmyslným přetiskem. Je to vidět pouze při otočení náhledu nebo tisku výtažků. To způsobuje prodlevu ve výrobním procesu a může být nutný další tisk. Třebaže Illustrator uživatele při použití bílých objektů s přetiskem varuje, existují situace, kdy může k přetisku bílé dojít i bez vědomí uživatele. Například:

V této verzi aplikace Illustrator máte volbu Odstranit přetisk bílé pro odstranění atributů bílého přetisku v dialogových oknech nastavení dokumentu a Tisk. Tato volba je výchozí a zapíná se v obou dialogových oknech. Není-li volba Odstranit přetisk bílé v dialogovém okně nastavení dokumentu vybrána, lze ji přepsat výběrem volby v dialogovém okně Tisk.

Situace 1

Je vybrán objekt s přetiskem, a poté je vytvořen nový objekt s bílou výplní/tahem. V této situaci se atributy vzhledu dříve vybraných objektů zkopírují do nového objektu, a výsledkem je přetisk objektu s bílou výplní.

Situace 2

Nebílý objekt s přetiskem se změní na objekt s bílou výplní.
Chceme-li překonat tento problém, odstraníme atribut přetisku z bílých objektů během operací, například tisku či ukládání do EPS nebo PDF. To uživatelům umožňuje využít tisk a výstup bez nutné kontroly a opravy přetisku bílého objektu v kresbě. Tento přístup bude optimální pro většinu situací - u starších kreseb, nových kreseb, nebílých objektů s přetiskem při změně na volbu Bílý.

V dialogovém okně Nastavení dokumentu (vlevo) a Tisk (vpravo) je k dispozici volba Potlačit bílý přetisk
V dialogovém okně Nastavení dokumentu (vlevo) a Tisk (vpravo) je k dispozici volba Potlačit bílý přetisk

Přímých bílých objektů s přetiskem se tato operace nedotkne. Ovlivňuje to pouze uložené soubory nebo výstup souboru Illustrator. Také kresba zůstává tímto nastavením nedotčena.