Brugerhåndbog Annuller

Adgangskode for underskriver

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

 1. Produktbemærkninger før udgivelse
 2. Produktbemærkninger
 3. Vigtige meddelelser

Kom godt i gang

 1. Vejledning til hurtig start for administratorer
 2. Vejledning til hurtig start for brugere
 3. For udviklere
 4. Bibliotek med videoselvstudier
 5. Ofte stillede spørgsmål

Administrer

 1. Oversigt over Admin Console
 2. Brugeradministration
  1. Tilføj en bruger
  2. Opret brugere i massevis
  3. Tilføj brugere fra dit katalog
  4. Tilføj brugere fra MS Azure Active-katalog
  5. Søg efter brugere med klargøringsfejl
  6. Skift navn/e-mailadresse
  7. Rediger en brugers gruppemedlemskab
  8. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
  9. Forfrem en bruger til en administratorrolle
  10. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
  11. Skift brugeridentitet
  12. Godkend brugere med MS Azure
  13. Godkend brugere med Google-føderation
  14. Produktprofiler
  15. Login-oplevelse 
 3. Konto-/gruppeindstillinger
  1. Oversigt over indstillinger
  2. Globale indstillinger
   1. Kontoniveau og ID
   2. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
   3. Send i massevis
   4. Webformularer
   5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
   6. Power Automate-arbejdsforløb
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Indsaml formulardata med aftaler
   9. Begrænset synlighed af dokument
   10. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale 
   11. Inkluder et link i mailen
   12. Medtag et billede i e-mailen
   13. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
   14. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
   15. Flet flere dokumenter sammen til ét
   16. Upload et underskrevet dokument
   17. Delegering til brugere af min konto
   18. Tillad eksterne modtagere at delegere
   19. Tilladelse til at underskrive
   20. Tilladelse til at sende
   21. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
   22. Indstil en standardtidszone
   23. Indstil et standarddatoformat
   24. Brugere i flere grupper (UMG)
    1. Opgrader for at bruge UMG
   25. Tilladelser for gruppeadministratorer
   26. Udskift modtager
   27. Revisionsrapport
    1. Oversigt
    2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
    3. Medtag påmindelser
    4. Inkluder visningshændelser
    5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
   28. Beskeder og vejledning i produktet
   29. Tilgængelige PDF'er
   30. Ny oprettelsesoplevelse
   31. Sundhedsplejekunde
  3. Kontoopsætning
   1. Tilføj logo
   2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL    
   3. Tilføj firmanavn
  4. Signaturindstillinger
   1. Velformaterede signaturer
   2. Tillad modtagere at underskrive ved
   3. Underskrivere kan ændre deres navn
   4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
   5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
   6. Naviger modtagere gennem formularfelter
   7. Afvis at underskrive
   8. Tillad arbejdsforløb for stempler
   9. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
   10. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
   11. Vis meddelelser ved e-signering
   12. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
   13. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
   14. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversigt
   2. Download og underskriv med Acrobat
   3. Underskriv med cloudsignaturer
   4. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
  8. Rapportindstillinger
   1. Ny rapportoplevelse
   2. Klassiske rapportindstillinger
  9. Sikkerhedsindstillinger
   1. Indstillinger for Single Sign-on
   2. Husk mig-indstillinger
   3. Politik for adgangskode til login
   4. Styrke af login-adgangskode
   5. Varighed af websession
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
   9. Tilladte IP-områder
   10. Kontodeling
   11. Tilladelser til kontodeling
   12. Kontroller til aftaledeling
   13. Bekræftelse af underskrivers identitet
   14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
   15. Dokumentadgangskodens styrke
   16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
   17. Telefongodkendelse
   18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
   19. Tillad sideudtrækning
   20. Udløb af dokumentlink
   21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
   22. Tidsstempel
  10. Afsendelsesindstillinger
   1. Vis Send-siden efter login
   2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
   3. Lås navneværdier for kendte brugere
   4. Tilladte modtagerroller
   5. Modtagergrupper
   6. Obligatoriske felter
   7. Vedhæftning af dokumenter
   8. Rediger aftaler
   9. Aftalenavn
   10. Sprog
   11. Private beskeder
   12. Tilladte signaturtyper
   13. Påmindelser
   14. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
   15. Muligheder for underskriveridentifikation
    1. Oversigt
    2. Adgangskode for underskriver
    3. Engangsadgangskode via e-mail
    4. Acrobat Sign-godkendelse
    5. Telefongodkendelse
    6. Cloudbaseret digital signatur
    7. Vidensbaseret godkendelse
    8. Id-kort
    9. Rapporter om underskriveridentitet
   16. Indholdsbeskyttelse
   17. Aktivér Notarize-transaktioner
   18. Dokumentudløb
   19. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
   20. Rækkefølge for underskrivelse
   21. Liquid-tilstand
   22. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
   23. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
   24. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
  11. Beskedskabeloner
  12. Indstillinger for biomedicin
   1. Oversigt
   2. Gennemtving identitetsgodkendelse
   3. Årsager til underskrivelse
  13. Arbejdsforløbintegration
  14. Notariseringsindstillinger
  15. Integration af betalinger
  16. Underskrivermeddelelser
  17. SAML-indstillinger
   1. SAML-konfiguration
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Dataforvaltning
  19. Tidsstempelindstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontosprog
  22. E-mailindstillinger
   1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
   2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
   3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
   4. Tilpas til- og cc-felter
   5. Brugerdefinerede mailskabeloner
  23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurer indstillinger for modtagere
 4. Vejledning om forskriftsmæssige krav
  1. Hjælp til handicappede
   1. Overholdelse af tilgængelighed
   2. Opret tilgængelige formularer med Acrobat til computer
   3. Opret tilgængelige AcroForms
  2. Persondataforordning
   1. GDPR-oversigt
   2. Bortrediger en bruger
   3. Bortrediger en brugers aftaler    
  3. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. 21 CFR og EudraLex bilag 11-håndbog
   3. Analyse af delt ansvar
  4. Kunder i sundhedssektoren
  5. IVES-understøttelse
  6. eOriginal opbevaringssted til forklaringspapir
  7. EU/UK-overvejelser
   1. Grænseoverskridende transaktioner EU/UK og eIDAS
   2. HMLR-krav for elektronisk underskrevne dokumenter
   3. Indvirkningen af Brexit på lovgivningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Download aftaler i massevis
 6. Gør krav på dit domæne 

Send, underskriv og administrer aftaler

 1. Send aftaler  
  1. Send sideoversigt
  2. Send en aftale kun til dig selv
  3. Send en aftale til andre
  4. Håndskrevne underskrifter
  5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
  6. Send i massevis
   1. Send i massevis - manuelle modtagere
   2. Send i massevis - CSV-upload
   3. Annuller en Send i massevis-transaktion
   4. Tilføj påmindelser om at sende i massevis
   5. Rapportering for Send i massevis
 2. Oprettelse af felter i dokumenter
  1. Oprettelsesmiljø i appen
   1. Automatisk feltregistrering
   2. Træk og slip felter ved hjælp af oprettelsesmiljøet
   3. Tildel formularfelter til modtagere
   4. Rollen Forudfyld
   5. Anvend felter med en genanvendelig feltskabelon
   6. Overfør felter til en ny biblioteksskabelon
   7. Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler
  2. Opret formularer med teksttags
  3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm-oprettelse
   2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
  4. Felter
   1. Felttyper
    1. Almindelige felttyper
    2. Billeder i tekst
    3. Stempelbilleder
   2. Udseende af feltindhold
   3. Feltvalideringer
   4. Værdier for maskerede felter
   5. Indstilling af vis/skjul betingelser
   6. Beregnede felter 
 1. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
 2. Underskriv aftaler
  1. Underskriv aftaler, der er sendt til dig
  2. Udfyld og underskriv
  3. Selvunderskrivelse
 3. Administrer aftaler 
  1. Administrer sideoversigt
  2. Deleger aftaler
  3. Udskift modtagere
  4. Begræns dokumentsynlighed 
  5. Annuller en aftale 
  6. Opret nye påmindelser
  7. Gennemgå påmindelser
  8. Annuller en påmindelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Sådan fungerer søgning
   2. Se en aftale
   3. Opret en skabelon fra en aftale
   4. Skjul/vis aftaler fra visning
   5. Upload en underskrevet aftale
   6. Rediger en sendt aftales filer og felter
   7. Rediger en modtagers godkendelsesmetode
   8. Tilføj eller rediger en udløbsdato
   9. Føj en note til aftalen
   10. Del en individuel aftale
   11. Annuller deling af en aftale
   12. Download en individuel aftale
   13. Download de enkelte filer i en aftale
   14. Download revisionsrapporten for en aftale
   15. Download feltindholdet af en aftale
 4. Revisionsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversigt
  2. Giv brugere adgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opret en ny rapport
   2. Aftalerapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Indstillinger for aktivitetsrapport
   5. Rediger en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Sådan oprettes en ny dataeksport
   2. Rediger en dataeksport
   3. Opdater dataeksportindholdet
   4. Download dataeksporten
  5. Omdøb en rapport/eksport
  6. Dubler en rapport/eksport
  7. Planlæg en rapport/eksport
  8. Slet en rapport/eksport
  9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

 1. Webformularer 
  1. Opret en webformular
  2. Rediger en webformular
  3. Deaktiver/aktivér en webformular
  4. Skjul/vis en webformular
  5. Find URL'en eller scriptkoden 
  6. Forudfyld webformularfelter med URL-parametre
  7. Gem en webformular og færdiggør den senere
  8. Ændr størrelsen på en webformular
 2. Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner) 
  1. Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opret en biblioteksskabelon
  3. Skift en biblioteksskabelons navn
  4. Skift en biblioteksskabelons type
  5. Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
  6. Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
  7. Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
 3. Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
 4. Power Automate-arbejdsforløb 
  1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
  2. Aktivér Power Automate-integrationen
  3. Spor Power Automate-brug
  4. Opret et nyt forløb (eksempler)
  5. Udløsere, der bruges til forløb
  6. Import af forløb uden for Acrobat Sign
  7. Administrer forløb
  8. Rediger forløb
  9. Del forløb
  10. Deaktivere eller aktivere forløb
  11. Slet forløb
  12. Nyttige skabeloner
   1. Kun administrator
    1. Gem alle fuldførte dokumenter i SharePoint
    2. Gem alle fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem alle fuldførte dokumenter i Box
   2. Aftalearkivering
    1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
    2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
   3. Arkivering af webformularaftaler
    1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
    2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
    4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
   4. Udtrækning af aftaledata
    1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
   5. Aftalenotifikationer
    1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
    2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
    3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
    4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
   6. Aftalegenerering
    1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
    2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
    3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
 5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  1. Overblik over arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  2. Oprettelse af et nyt arbejdsforløb for afsendelse
  3. Rediger et Send-arbejdsforløb
  4. Aktivér eller deaktiver et arbejdsforløb for afsendelse
  5. Send en aftale med et arbejdsforløb for afsendelse
 6. Del brugere og aftaler
  1. Del en bruger
  2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

 1.  Oversigt over Acrobat Sign-integrationer 
 2. Acrobat Sign til Salesforce
 3. Acrobat Sign til Microsoft
  1. Acrobat Sign til Microsoft 365
  2. Acrobat Sign til Outlook
  3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign til Teams
  5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
  7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
 4. Andre integrationer
  1. Acrobat Sign til ServiceNow
  2. Acrobat Sign til HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign til Workday
  5. Acrobat Sign til NetSuite
  6. Acrobat Sign til VeevaVault
  7. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerede integrationer
 6. Sådan oprettes en integrationsnøgle

Acrobat Sign-udvikler

 1. REST API'er 
  1. Metodedokumentation
  2. SDK/Udviklervejledning
  3. API OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
 2. Webhooks 
  1. Oversigt over Webhook
  2. Konfigurer en ny webhook
  3. Vis eller rediger en webhook
  4. Deaktiver eller genaktiver en webhook
  5. Slet en webhook
  6. Tovejs SSL-certifikater
  7. Webhooks i API'en

Oversigt

Godkendelsesmetoden Adgangskode for underskriver kræver, at en modtager angiver en adgangskode, som aftalens afsender leverer. Adgangskoder som en sikkerhedsmetode er nem for modtagere at forstå og bruge i modsætning til mere komplekse godkendelsesmetoder.

Afsenderen definerer underskrivelsesadgangskoden, når denne opretter aftalen, og det skal kommunikeres til modtageren via en proces uden for båndet (telefon, mail, tekst).

Standardprocessen for godkendelse anmoder modtageren om at validere sin identitet ved at indtaste aftalens signaturadgangskode i et tekstfelt.

 • Der sendes et link til modtageren til at kontakte afsenderen, hvis denne har brug for at få adgangskoden:
Skærm, hvor adgangskoden skal skrives

Når godkendelsen er set, får modtageren adgang til at interagere med aftalen, så længe sessionen mellem deres computer og Acrobat Sign fortsætter.

Hvis modtageren af en eller anden grund lukker aftalevinduet eller lader sin session udløbe, skal vedkommende autentificere sig igen for at genoptage sin aktivitet.

Bemærk:

Godkendelsesmetoden Adgangskode for underskriver er tilgængelig for alle tjenesteabonnementer uden associerede omkostninger.

Konfiguration af Adgangskode-godkendelse, når en ny aftale oprettes

Når Adgangskodegodkendelse er aktiveret, kan afsenderen vælge det på rullelisten Godkendelse lige til højre for modtagerens mailadresse.

Vælg godkendelsesmetoden

Efter at have valgt Adgangskodegodkendelse skal afsenderen angive adgangskodestrengen.

Adgangskoder kan være op til 32 tegn og bestå af alfanumeriske tegn. Strengens krævede kompleksitet dikteres af Sikkerhedsindstillingerne.

Bedste praksis og overvejelser

 • Adgangskoder kan være vanskelige at overskue for flere hundrede aftaler. Det kan være nyttigt at have en intern konvention for at oprette adgangskoder, der kan dekrypteres, for at sikre, at modtagere ikke lukkes ude af deres aftaler, hvis en adgangskode bliver glemt.
 • Adgangskoder kan kun ændres for igangværende aftaler ved at redigere godkendelsestypenafsenderens Administrer-side.
 • Adgangskoder bør leveres til modtageren via en metode uden for båndet (f.eks. telefon). Inkluder ikke adgangskoden i aftalebeskeden.

Konfigurationsindstillinger

Godkendelse med Adgangskode for underskriver har to sæt kontroller, som kan konfigureres på konto- og gruppeniveau:

 • Afsendelsesindstillinger, som styrer afsenderens adgang til adgangskodemuligheden
 • Sikkerhedsindstillinger, der styrer modtagerens oplevelse

Muligheden for at bruge godkendelsesmetoden Adgangskode for underskriver kan aktiveres for afsendere ved at gå til Afsendelsesindstillinger > Metoder til identitetsgodkendelse

 • Afkrydsningsfeltet Adgangskode for underskriver når dette er markeret, er Adgangskode en tilgængelig mulighed for de aftaler, der er oprettet i gruppen.
 • (Valgfrit) Supportkontakt – Som standard indeholder opfordringssiden til modtageren, hvor de skal indtaste adgangskoden, afsenderens mailadresse, hvis modtageren har brug for at kontakte nogen. Det valgfrie felt Supportkontakt erstatter afsenderens mailadresse med enten et telefonnummer eller en mailadresse, hvilket giver en tragt til indgående forespørgsler til en ressource, der er dedikeret til at løse problemer.
 • (Valgfri) Brug som standard følgende metode – når Adgangskode for underskriver er aktiveret til brug, er muligheden for at indstille Adgangskode for underskriver som standardgodkendelsesmetode tilgængelig.
Kontroller i identitetsgodkendelse via adgangskode

Konfigurer Sikkerhedsindstillingerne

Adgangskoden til aftaleunderskrivelse har tre kontrolindstillinger, der kan konfigureres af administratoren på siden Sikkerhedsindstillinger under sektionen Adgangskode til aftaleunderskrivelse:

 • Begræns antallet af forsøg – aktiveret som standard. Hvis dette er deaktiveret, kan modtagere forsøge at indtaste adgangskoden et ubegrænset antal gange 
  • Tillad underskriver XX fejlslagne forsøg på indtastning af aftalens adgangskode, før aftalen annulleres – administratoren kan angive et maks. antal forsøg, en modtager har til at godkende. Når antallet af forsøg overskrides, annulleres aftalen automatisk, og afsenderen underrettes
 • Dokumentadgangskodens styrke – denne indstilling definerer den minimale kompleksitet af de adgangskoder, der anmodes om:
  • Modtagergodkendelse for aftaleadgang
  • Kryptering af underskrevet aftale (downloadede aftale-PDF'er)
  • Rapporter om underskriveridentitet (som relateret til rapportering via id-kort)

Indstillingsværdierne er:

Ingen – kræver, at adgangskoden indstilles med mindst ét tegn, der ikke er mellemrum

Standard – kræver mindst 6 tegn

Medium – kræver mindst 7 tegn

Stærk – kræver mindst 8 tegn

Sikkerhedskontroller ved adgangskode

Bemærk:

Hvis du ikke kan se Sikkerhedsindstillinger i din menu, skal du kontrollere, at godkendelsesmetoden er aktiveret på siden Afsendelsesindstillinger .

Individual-kontoniveauer har adgang til fanen Sikkerhedsindstillinger. For disse konti anvendes Standard-indstillingsværdien (minimum seks tegn).

Kunder i Acrobat Sign for Government-miljøet har ikke adgang til at justere dokumentets adgangskodestyrke. Disse konti skal have en adgangskode på mindst 14 tegn, herunder mindst:

 • Et stort bogstav
 • Et lille bogstav
 • Et tal

Revisionsrapport

Revisionsrapporten viser tydeligt, at modtageren har indtastet en gyldig adgangskode:

Adgangskodegodkendelse i revisionsrapporten

Hvis aftalen annulleres, fordi modtageren ikke kan godkende, er årsagen udtrykkeligt angivet:

Adgangskodegodkendelse i revisionsrapporten

Automatisk annullering af aftale, når en modtager ikke godkender

Hvis indstillingerne begrænser antallet af godkendelsesforsøg via adgangskode, og modtageren ikke godkender det antal gange, annulleres aftalen automatisk.

Aftalens ophavsmand modtager en mail, der meddeler annulleringen med en note, der identificerer den modtager, der ikke godkendte.

Ingen andre parter underrettes.

Annulleret aftale på grund af id-fejl

Adobe-logo

Log ind på din konto