Brugerhåndbog Annuller

Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

 1. Produktbemærkninger før udgivelse
 2. Produktbemærkninger
 3. Vigtige meddelelser

Kom godt i gang

 1. Vejledning til hurtig start for administratorer
 2. Vejledning til hurtig start for brugere
 3. For udviklere
 4. Bibliotek med videoselvstudier
 5. Ofte stillede spørgsmål

Administrer

 1. Oversigt over Admin Console
 2. Brugeradministration
  1. Tilføj en bruger
  2. Opret brugere i massevis
  3. Tilføj brugere fra dit katalog
  4. Tilføj brugere fra MS Azure Active-katalog
  5. Opret funktionsfokuserede brugere
   1. Tekniske konti - API-drevet
   2. Tjenestekonti - manuelt styret
  6. Søg efter brugere med klargøringsfejl
  7. Skift navn/e-mailadresse
  8. Rediger en brugers gruppemedlemskab
  9. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
  10. Forfrem en bruger til en administratorrolle
  11. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
  12. Skift brugeridentitet
  13. Godkend brugere med MS Azure
  14. Godkend brugere med Google-føderation
  15. Produktprofiler
  16. Login-oplevelse 
 3. Konto-/gruppeindstillinger
  1. Oversigt over indstillinger
  2. Globale indstillinger
   1. Kontoniveau og ID
   2. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
   3. Send i massevis
   4. Webformularer
   5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
   6. Power Automate-arbejdsforløb
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Indsaml formulardata med aftaler
   9. Begrænset synlighed af dokument
   10. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale 
   11. Inkluder et link i mailen
   12. Medtag et billede i e-mailen
   13. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
   14. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
   15. Flet flere dokumenter sammen til ét
   16. Upload et underskrevet dokument
   17. Delegering til brugere af min konto
   18. Tillad eksterne modtagere at delegere
   19. Tilladelse til at underskrive
   20. Tilladelse til at sende
   21. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
   22. Indstil en standardtidszone
   23. Indstil et standarddatoformat
   24. Brugere i flere grupper (UMG)
    1. Opgrader for at bruge UMG
   25. Tilladelser for gruppeadministratorer
   26. Udskift modtager
   27. Revisionsrapport
    1. Oversigt
    2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
    3. Medtag påmindelser
    4. Inkluder visningshændelser
    5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
   28. Beskeder og vejledning i produktet
   29. Tilgængelige PDF'er
   30. Ny oprettelsesoplevelse
   31. Sundhedsplejekunde
  3. Kontoopsætning
   1. Tilføj logo
   2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL
   3. Tilføj firmanavn
   4. URL-omdirigering efter aftale
  4. Signaturindstillinger
   1. Velformaterede signaturer
   2. Tillad modtagere at underskrive ved
   3. Underskrivere kan ændre deres navn
   4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
   5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
   6. Naviger modtagere gennem formularfelter
   7. Afvis at underskrive
   8. Tillad arbejdsforløb for stempler
   9. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
   10. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
   11. Vis meddelelser ved e-signering
   12. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
   13. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
   14. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversigt
   2. Download og underskriv med Acrobat
   3. Underskriv med cloudsignaturer
   4. Medtag metadata for identitetsudbydere
   5. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Politik for identitetskontrol
  8. Rapportindstillinger
   1. Ny rapportoplevelse
   2. Klassiske rapportindstillinger
  9. Sikkerhedsindstillinger
   1. Indstillinger for Single Sign-on
   2. Husk mig-indstillinger
   3. Politik for adgangskode til login
   4. Styrke af login-adgangskode
   5. Varighed af websession
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
   9. Tilladte IP-områder
   10. Kontodeling
   11. Tilladelser til kontodeling
   12. Kontroller til aftaledeling
   13. Bekræftelse af underskrivers identitet
   14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
   15. Dokumentadgangskodens styrke
   16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
   17. Telefongodkendelse
   18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
   19. Tillad sideudtrækning
   20. Udløb af dokumentlink
   21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
   22. Tidsstempel
  10. Afsendelsesindstillinger
   1. Vis Send-siden efter login
   2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
   3. Lås navneværdier for kendte brugere
   4. Tilladte modtagerroller
   5. Modtagergrupper
   6. Obligatoriske felter
   7. Vedhæftning af dokumenter
   8. Samkopiering af felter
   9. Rediger aftaler
   10. Aftalenavn
   11. Sprog
   12. Private beskeder
   13. Tilladte signaturtyper
   14. Påmindelser
   15. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
   16. Muligheder for underskriveridentifikation
    1. Oversigt
    2. Adgangskode for underskriver
    3. Engangsadgangskode via e-mail
    4. Acrobat Sign-godkendelse
    5. Telefongodkendelse
    6. Cloudbaseret digital signatur
    7. Vidensbaseret godkendelse
    8. Id-kort
    9. Rapporter om underskriveridentitet
   17. Indholdsbeskyttelse
   18. Aktivér Notarize-transaktioner
   19. Dokumentudløb
   20. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
   21. Rækkefølge for underskrivelse
   22. Liquid-tilstand
   23. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
   24. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
   25. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
  11. Beskedskabeloner
  12. Indstillinger for biomedicin
   1. Oversigt
   2. Gennemtving identitetsgodkendelse
   3. Årsager til underskrivelse
  13. Arbejdsforløbintegration
  14. Notariseringsindstillinger
  15. Integration af betalinger
  16. Underskrivermeddelelser
  17. SAML-indstillinger
   1. SAML-konfiguration
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Dataforvaltning
  19. Tidsstempelindstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontosprog
  22. E-mailindstillinger
   1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
   2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
   3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
   4. Tilpas til- og cc-felter
   5. Brugerdefinerede mailskabeloner
   6. Aktivér notifikationer uden links
  23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurer indstillinger for modtagere
 4. Vejledning om forskriftsmæssige krav
  1. Hjælp til handicappede
   1. Overholdelse af tilgængelighed
   2. Opret tilgængelige formularer med Acrobat til computer
   3. Opret tilgængelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. Persondataforordning
   1. GDPR-oversigt
   2. Bortrediger en bruger
   3. Bortrediger en brugers aftaler
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. 21 CFR og EudraLex bilag 11-håndbog
   3. Analyse af delt ansvar
  5. Kunder i sundhedssektoren
  6. IVES-understøttelse
  7. "Lagring" af aftaler
  8. EU/UK-overvejelser
   1. Grænseoverskridende transaktioner EU/UK og eIDAS
   2. HMLR-krav for elektronisk underskrevne dokumenter
   3. Indvirkningen af Brexit på lovgivningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Download aftaler i massevis
 6. Gør krav på dit domæne 

Send, underskriv og administrer aftaler

 1. Modtagerindstillinger
  1. Annuller en mailpåmindelse
  2. Indstillinger på e-underskrivelsessiden
   1. Oversigt over e-underskrivelsessiden
   2. Åbn for at læse aftalen uden felter
   3. Afvis at underskrive en aftale
   4. Deleger underskrivelsesautoritet
   5. Genstart aftalen
   6. Download en PDF af aftalen
   7. Se aftalens historik
   8. Vis aftalemeddelelserne
   9. Konvertér fra elektronisk til håndskreven signatur
   10. Konvertér fra håndskreven til elektronisk signatur 
   11. Naviger formularfelterne
   12. Ryd dataene fra formularfelterne
   13. Forstørrelse og navigation på e-underskrivelsesside
   14. Skift det sprog, der bruges i aftaleværktøjerne og -oplysningerne
   15. Gennemse de juridiske meddelelser
   16. Juster Acrobat Sign-cookieindstillinger
 2. Send aftaler  
  1. Send sideoversigt
  2. Send en aftale kun til dig selv
  3. Send en aftale til andre
  4. Håndskrevne underskrifter
  5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
  6. Send i massevis
   1. Oversigt over funktionen Send i massevis
   2. Send i massevis - manuelle modtagere
   3. Send i massevis - CSV-upload
   4. Annuller en Send i massevis-transaktion
   5. Tilføj påmindelser om at sende i massevis
   6. Rapportering for Send i massevis
 3. Oprettelse af felter i dokumenter
  1. Oprettelsesmiljø i appen
   1. Automatisk feltregistrering
   2. Træk og slip felter ved hjælp af oprettelsesmiljøet
   3. Tildel formularfelter til modtagere
   4. Rollen Forudfyld
   5. Anvend felter med en genanvendelig feltskabelon
   6. Overfør felter til en ny biblioteksskabelon
   7. Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler
  2. Opret formularer med teksttags
  3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm-oprettelse
   2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
  4. Felter
   1. Felttyper
    1. Almindelige felttyper
    2. Billeder i tekst
    3. Stempelbilleder
   2. Udseende af feltindhold
   3. Feltvalideringer
   4. Værdier for maskerede felter
   5. Indstilling af vis/skjul betingelser
   6. Beregnede felter 
  5. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
 4. Underskriv aftaler
  1. Underskriv aftaler, der er sendt til dig
  2. Udfyld og underskriv
  3. Selvunderskrivelse
 5. Administrer aftaler
  1. Administrer sideoversigt
  2. Deleger aftaler
  3. Udskift modtagere
  4. Begræns dokumentsynlighed 
  5. Annuller en aftale 
  6. Opret nye påmindelser
  7. Gennemgå påmindelser
  8. Annuller en påmindelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Sådan fungerer søgning
   2. Se en aftale
   3. Opret en skabelon fra en aftale
   4. Skjul/vis aftaler fra visning
   5. Upload en underskrevet aftale
   6. Rediger en sendt aftales filer og felter
   7. Rediger en modtagers godkendelsesmetode
   8. Tilføj eller rediger en udløbsdato
   9. Føj en note til aftalen
   10. Del en individuel aftale
   11. Annuller deling af en aftale
   12. Download en individuel aftale
   13. Download de enkelte filer i en aftale
   14. Download revisionsrapporten for en aftale
   15. Download feltindholdet af en aftale
 6. Revisionsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversigt
  2. Giv brugere adgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opret en ny rapport
   2. Aftalerapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Indstillinger for aktivitetsrapport
   5. Rediger en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Sådan oprettes en ny dataeksport
   2. Rediger en dataeksport
   3. Opdater dataeksportindholdet
   4. Download dataeksporten
  5. Omdøb en rapport/eksport
  6. Dubler en rapport/eksport
  7. Planlæg en rapport/eksport
  8. Slet en rapport/eksport
  9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

 1. Webformularer 
  1. Opret en webformular
  2. Rediger en webformular
  3. Deaktiver/aktivér en webformular
  4. Skjul/vis en webformular
  5. Find URL'en eller scriptkoden 
  6. Forudfyld webformularfelter med URL-parametre
  7. Gem en webformular og færdiggør den senere
  8. Ændr størrelsen på en webformular
 2. Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner) 
  1. Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opret en biblioteksskabelon
  3. Skift en biblioteksskabelons navn
  4. Skift en biblioteksskabelons type
  5. Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
  6. Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
  7. Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
 3. Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
 4. Power Automate-arbejdsforløb 
  1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
  2. Aktivér Power Automate-integrationen
  3. Spor Power Automate-brug
  4. Opret et nyt forløb (eksempler)
  5. Udløsere, der bruges til forløb
  6. Import af forløb uden for Acrobat Sign
  7. Administrer forløb
  8. Rediger forløb
  9. Del forløb
  10. Deaktivere eller aktivere forløb
  11. Slet forløb
  12. Nyttige skabeloner
   1. Kun administrator
    1. Gem alle fuldførte dokumenter i SharePoint
    2. Gem alle fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem alle fuldførte dokumenter i Box
   2. Aftalearkivering
    1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
    2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
   3. Arkivering af webformularaftaler
    1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
    2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
    4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
   4. Udtrækning af aftaledata
    1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
   5. Aftalenotifikationer
    1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
    2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
    3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
    4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
   6. Aftalegenerering
    1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
    2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
    3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
 5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  1. Overblik over arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  2. Oprettelse af et nyt arbejdsforløb for afsendelse
  3. Rediger et Send-arbejdsforløb
  4. Aktivér eller deaktiver et arbejdsforløb for afsendelse
  5. Send en aftale med et arbejdsforløb for afsendelse
 6. Del brugere og aftaler
  1. Del en bruger
  2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

 1.  Oversigt over Acrobat Sign-integrationer 
 2. Acrobat Sign til Salesforce
 3. Acrobat Sign til Microsoft
  1. Acrobat Sign til Microsoft 365
  2. Acrobat Sign til Outlook
  3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign til Teams
  5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
  7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
 4. Andre integrationer
  1. Acrobat Sign til ServiceNow
  2. Acrobat Sign til HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign til Workday
  5. Acrobat Sign til NetSuite
  6. Acrobat Sign til VeevaVault
  7. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerede integrationer
 6. Sådan oprettes en integrationsnøgle

Acrobat Sign-udvikler

 1. REST API'er 
  1. Metodedokumentation
  2. SDK/Udviklervejledning
  3. API OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
 2. Webhooks 
  1. Oversigt over Webhook
  2. Konfigurer en ny webhook
  3. Vis eller rediger en webhook
  4. Deaktiver eller genaktiver en webhook
  5. Slet en webhook
  6. Tovejs SSL-certifikater
  7. Webhooks i API'en

Support og fejlfinding

 1. Ressourcer til kundesupport
 2. Ressourcer til kundesucces for virksomheder

Oversigt

Den nye oprettelsesoplevelse i Adobe Acrobat Sign-programmet er designet til at forbedre brugerens generelle proces med at bygge dokumenter.

 • Feltplacering er blevet væsentligt forbedret med muligheden for at placere flere felter af samme type uden behov for at trække og slippe dem individuelt.
 • Feltegenskaber (størrelse, farve og stil) er vedvarende efter at være blevet konfigureret, så individuel feltkonfiguration reduceres betydeligt.
 • Redigering af standardfeltværdien er blevet forbedret til blot at klikke i feltet og indtaste værdien.
 • Feltegenskaber er anført i venstre skinne for at vise mulighederne bedre.

Tilgængelighed

 • Nye Acrobat web-konti og gratis Acrobat-brugere aktiverer miljøet automatisk.
 • Virksomhedsniveaukonti i Acrobat Sign-løsningen kan aktivere den nye forfatteroplevelse i Kontoindstillinger > Globale indstillinger
Nye forfatterkontroller

Bemærk:

Selv om det nye miljø i øjeblikket er nyttigt for de fleste transaktioner, der sendes gennem Acrobat Sign-systemet, er det stadig under udvikling. Forbedringer af oplevelsen vil komme i de følgende udgivelser.

Der er flere begrænsninger, som brugerne skal være opmærksomme på, hovedsageligt at miljøet kun er tilgængeligt, når der sendes en aftale (vs. skabelonbygning), og kun de mest almindelige felttyper er tilgængelige. Nedenfor følger en mere udtømmende liste over begrænsninger.

Modtagere og felttildeling

Modtagerlisten er øverst på venstre skinne og viser en farvekodet prik, der svarer til modtagerens tildelte feltfarve. Boksen omkring den valgte modtager er farvekodet, når modtageren er valgt til feltplacering.

Valg af en modtager informerer Acrobat Sign-systemet om at tildele alle placerede felter til den modtager, hvilket muliggør hurtig placering af alle felter for en modtager.

Farvekodede felter

Ændring af felttildeling

Felttildelingen kan ændres for et hvilket som helst placeret felt ved at dobbeltklikke på det felt, du ønsker at ændre (hvilket viser menuen med feltindstillinger), ved at føre musen over Skift modtagere og vælge den nye modtager.

Den farvekodede relation er også synlig i menuindstillingerne for modtagervalg.

Skift modtager, der er tildelt feltet

Placering af felter

For at placere felter i formularstrukturen skal du vælge en felttype fra venstre skinne og derefter klikke i formularen, der hvor du vil placere feltet.

 • Det øverste venstre hjørne af feltet er placeret på det sted, du klikker på.
 • Hver gang du klikker i formularrummet, placeres der et nyt felt.
 • Hvert felt gengiver felthøjden og skriftstørrelsen, farven og stilen for det foregående felt af enhver type, undtagen signaturer, afkrydsningsfelter og radioknapper (der bevarer deres egen højdekarakteristik). Denne type feltegenskabsnedarvning giver dig mulighed for at konfigurere det første felt, du placerer, og derefter udfylde resten af din formular uden individuel felttilpasning.
Placering af felter

Flytning af et felt

Du kan flytte et felt ved at holde musen over det og holde det nede. (Markøren skifter til pil med fire retninger.) Flyt feltet til et hvilket som helst sted ved at holde museknappen nede. Feltet forbliver på den nye placering, når museknappen slippes.

Flyt felt

Justering af feltstørrelse

Du kan justere feltstørrelsen ved at markere feltet og føre musen over en hvilken som helst kant af et felt for at eksponere pilen, så du kan ændre størrelse. Klik og træk feltkanten til den passende størrelse. Når museknappen slippes, indstilles feltstørrelsen.

Juster feltstørrelse

Klon og sammenkæd felter for automatisk at udfylde gentagne felter

Antag, at du har et sæt dokumenter, der beder om de samme oplysninger flere gange (f.eks. navn, adresse osv.). I så fald kan du klone og sammenkæde felterne, så når modtageren angiver sine oplysninger i ét felt, bliver de automatisk udfyldt til alle de andre sammenkædede kloner.

Sådan opretter du klonede/sammenkædede felter:

 1. Dobbeltklik på feltet for at åbne indstillingsmenuen.
 2. Vælg de tre prikker.
 3. Vælg Klon og sammenkæd felter.
Dette producerer et ekstra felt, der er sammenkædet.
Klon og sammenkæd felter

Ved at markere det klonede felt eksponeres indstillingsmenuen, hvor du finder yderligere kontroller til at administrere de klonede felter.

 • Klik på klonikonet (fremhævet nedenfor) for at tilføje en tredje klon (eller flere. Fremhævet nedenfor).
 • Ved at klikke på Forrige eller Næste pil hoppes der til det næste (eller forrige) klonede felt i rækken.
 • Under de tre prikker er der mulighed for at slette alle forekomster af det klonede felt (inklusive originalen).
Klonet feltmenu

Gentag et felt på hver side

Der er en mulighed for at replikere et felt i de nøjagtige x/y-koordinater på hver side i dokumentsættet.

 • Disse felter er ikke klonet og sammenkædet; de har unikke feltnavne og kan acceptere unikke værdier.
 • Individuelle felter kan slettes, hvis du kun kræver feltet på nogle (men ikke alle) sider.
Gentag felter på alle sider

Indsættelse af standardværdier

Felter, der accepterer tekst, giver mulighed for at indsætte standardværdier.

For at indsætte en standardstreng skal du dobbeltklikke i feltet, og så bliver det til et inputfelt.

Indtast din standardværdi, og klik uden for feltet for at gemme den.

Indsæt standardværdi

Gør en standardværdi skrivebeskyttet

For at gøre et felt skrivebeskyttet skal du indsætte din standardfeltværdi, og efter du har klikket uden for feltet, er der et låseikon yderst til højre i feltet.

Feltet er som standard ikke låst, så deltageren kan interagere med det.

Hvis du klikker på låseikonet, ændres det for at angive, at feltet er låst og er skrivebeskyttet for modtagerne.

Lås standardværdi

Feltindstillinger og -egenskaber

Ved at dobbeltklikke på et felt (eller højreklikke) åbnes der en menu med feltindstillinger for det felt, der klikkes på.

Denne korte menu giver hurtig adgang til de (feltspecifikke) indstillinger, der oftest bruges ved design af en formular.

Nederst i menuen findes muligheden Tilpas felt. Denne mulighed åbner feltegenskaberne i venstre skinne.

 • Du kan også tripleklikke på feltet for at åbne egenskaberne.
V4 Oprettelse

Alle muligheder i indstillingsmenuen er replikeret i egenskaberne i venstre skinne (med undtagelse af Tilpas felt).

Bemærk:

Alle felter har en egenskab, der hedder Navn på felttype.

Denne egenskab er navnet på feltet og er den streng, der bruges øverst i kolonnerne, når data på feltniveau eksporteres i rapportering.

Værdien er som standard et generisk felttypenavn med et stigende tal.

At give en meningsfuld feltidentifikator er uhyre nyttigt, hvis du nogensinde har til hensigt at trække rapportdata.

Ændring af felttype

Felttypen kan ændres for et hvilket som helst placeret felt ved at dobbeltklikke på det felt, du ønsker at ændre (hvilket viser feltmenuen), ved at føre musen over Skift felttype og vælge den nye type.

Skift felttyper

Tilgængelige felter

Feltet E-signatur fanger modtagerens juridiske signatur i den type, der er defineret af kontoindstillingerne (Indtastet, Tegnet, Billede eller Stempel).

Feltet har to visningsmuligheder: én med modtagerens mailadresse automatisk placeret under signaturen og én uden.

Indstillingsmenuen giver dig mulighed for at skifte mellem de to typer.

Egenskabsskinnen giver mulighed for konfiguration af:

 • Felt tildelt til – definerer hvilken modtager, der er tildelt til feltet.
 • Obligatorisk felt – bestemmer, om feltet er påkrævet for modtageren eller ej. Alle underskrivende modtagere skal have mindst ét obligatorisk underskriftsfelt (af enhver type) i en aftale.
  • Hvis der kun er ét signaturfelt, vil indstillingen Obligatorisk være utilgængelig.
 • Felttype – "Signatur"
 • Signaturtype – definerer, om signaturfeltet er en simpel e-signatur eller en e-signaturblok (som omfatter modtagerens mailadresse under signaturlinjen).
 • Navn på felttype – angiver navnet på feltet (bruges som kolonneoverskrift ved eksport af feltdata).
Signaturfelt

Feltet Initialer giver modtageren mulighed for at tilføje op til fire tegn.

Egenskabsskinnen giver mulighed for konfiguration af:

 • Felt tildelt til – definerer hvilken modtager, der er tildelt til feltet.
 • Obligatorisk felt – bestemmer, om feltet er påkrævet for modtageren eller ej.
 • Felttype – "Initialer"
 • Navn på felttype – angiver navnet på feltet (bruges som kolonneoverskrift ved eksport af feltdata).
Initialfelt

Feltet Modtagers navn er et skrivebeskyttet felt, der automatisk indsætter en indtastet version af modtagernavnet som angivet i signaturpanelet.

Dette anvendes almindeligvis, når du har et krav om udskrevet navn under et signaturfelt. I alle tilfælde bør feltet kun bruges, når modtagerens indtastede navn kræves.

Egenskabsskinnen giver mulighed for konfiguration af:

 • Felt tildelt til – definerer hvilken modtager, der er tildelt til feltet.
 • Obligatorisk felt – bestemmer, om feltet er påkrævet for modtageren eller ej.
 • Felttype – "Modtagers navn"
 • Navneindstillingerne. De tilladte værdier er:
  • Fuldt navn – inkluderer værdien af det fulde navn i signaturen
  • Fornavn – inkluderer den første værdi (før ethvert mellemrum) i signaturen.
  • Efternavn – inkluderer alle tegn efter det første mellemrum i det angivne signaturnavn. 
 • Navn på felttype – angiver navnet på feltet (bruges som kolonneoverskrift ved eksport af feltdata).
 • Skrifttypekontroller for strengen i feltet
  • Skrifttypestilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelsen i pixels
  • Skriftfarven
  • Strengjusteringen i feltet (venstre, centeret og højre)
Navnefelt

Bemærk:

Det Påkrævede felt er angivet, men kan ikke redigeres, eftersom navnet er programmatisk indsat baseret på signaturen.

Hvis du kræver en redigerbar navneværdi, skal du bruge et Tekst-felt.

Feltet Dato for underskrivelse er et skrivebeskyttet felt, der automatisk indsætter datoen for, hvornår modtageren sætter sin signatur.

I alle tilfælde bør feltet kun bruges, når den faktiske underskrivelsesdato for modtageren kræves.

Egenskabsskinnen giver mulighed for konfiguration af:

 • Felt tildelt til – definerer hvilken modtager, der er tildelt til feltet.
 • Obligatorisk felt – bestemmer, om feltet er påkrævet for modtageren eller ej.
 • Felttype – "Dato for underskrivelse"
 • Datoformateringsindstillinger – vælg det datoformat, din organisation foretrækker.
 • Navn på felttype – angiver navnet på feltet (bruges som kolonneoverskrift ved eksport af feltdata).
 • Skrifttypekontroller for strengen i feltet
  • Skrifttypestilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelsen i pixels
  • Skriftfarven
  • Strengjusteringen i feltet (venstre, centeret og højre)
Feltet Dato for underskrivelse

Bemærk:

Det Påkrævede felt er angivet, men kan ikke redigeres, eftersom den dato, hvor signaturen blev sat, indsættes programmatisk, baseret på hvornår modtageren sætter sin signatur.

Hvis du kræver en redigerbar datoværdi, skal du bruge et Dato-felt.

Feltet Tekst er det mest almindelige inputfelt, hvor modtagerne kan skrive alle tegn.

Multi-linje tekstinput bestemmes af højden på tekstfeltet (hvor mange linjer der kan passe inden for højden på feltet).

Egenskabsskinnen giver mulighed for konfiguration af:

 • Felt tildelt til – definerer hvilken modtager, der er tildelt til feltet.
 • Obligatorisk felt – bestemmer, om feltet er påkrævet for modtageren eller ej.
  • Feltet Obligatorisk er gensidigt ekskluderende for valgmuligheden Lås feltværdi.
 • Felttype – "Tekst"
 • Tekstformat – tvinger enten et mail-format til feltet, eller tillader andre typer tegnformatering.
  • Når E-mail er valgt, kræver feltet, at indtastningen har form af en mail-adresse (f.eks. x@d.tld).
   • Mail-adressens gyldighed kontrolleres ikke, kun indtastningens format.
  • Når der vælges tegn, tilbydes to yderligere valideringsmuligheder:
   • Tegntype – validerer inputtet til at være i overensstemmelse med et af fire tegnsæt:
    • Ethvert tegn – alle tegn er acceptable.
    • Bogstaver og tal – alle alfanumeriske tegn accepteres.
    • Bogstaver – kun alfabetiske tegn accepteres.
    • Tal – kun numeriske tegn accepteres.
   • Maksimumlængde – indstiller det maksimale antal tegn, der kan skrives i feltet.
 • Navn på felttype – angiver navnet på feltet (bruges som kolonneoverskrift ved eksport af feltdata).
 • Forudfyld tekst – giver afsenderen mulighed for at angive en standardfeltværdi
 • Værktøjstip – giver et værktøjstip, når markøren holdes over feltet
 • Dæk data med stjerner – maskerer feltværdien for efterfølgende modtagere samt den endelige underskrevne PDF. 
 • Låst feltværdi – når det er aktiveret, er feltet skrivebeskyttet. Kan kun vælges, når feltet har forudfyldt tekst indsat.
  • Feltet Lås feltværdi er gensidigt ekskluderende for indstillingen Påkrævet.
 • Skrifttypekontroller for strengen i feltet
  • Skrifttypestilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelsen i pixels
  • Skriftfarven
  • Strengjusteringen i feltet (venstre, centeret og højre)
Tekstfelt

Feltet Dato giver en modtager mulighed for at tilføje en streng, der er valideret i et specifikt talformat.

Egenskabsskinnen giver mulighed for konfiguration af:

 • Felt tildelt til – definerer hvilken modtager, der er tildelt til feltet.
 • Obligatorisk felt – bestemmer, om feltet er påkrævet for modtageren eller ej.
  • Feltet Obligatorisk er gensidigt ekskluderende for valgmuligheden Lås feltværdi.
 • Felttype – "Dato"
 • Datoformateringsindstillinger – vælg det datoformat, din organisation foretrækker.
 • Navn på felttype – angiver navnet på feltet (bruges som kolonneoverskrift ved eksport af feltdata).
 • Forudfyldt dato – tillader afsenderen at angive en standarddatoværdi.
 • Værktøjstip – giver et værktøjstip, når markøren holdes over feltet.
 • Låst feltværdi – når det er aktiveret, er feltet skrivebeskyttet.
  • Feltet Låst værdi er deaktiveret som standard og kan kun vælges, hvis en forudfyldt dato er indtastet.
  • Feltet Lås feltværdi er gensidigt ekskluderende for indstillingen Påkrævet.
 • Skrifttypekontroller for strengen i feltet
  • Skrifttypestilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelsen i pixels
  • Skriftfarven
  • Strengjusteringen i feltet (venstre, centeret og højre)
Datofelt

Feltet Tal er det næstmest almindelige inputfelt, hvilket giver mulighed for en bred vifte af valideringer til numerisk input.

Egenskabsskinnen giver mulighed for konfiguration af:

 • Felt tildelt til – definerer hvilken modtager, der er tildelt til feltet.
 • Obligatorisk felt – bestemmer, om feltet er påkrævet for modtageren eller ej.
  • Feltet Obligatorisk er gensidigt ekskluderende for valgmuligheden Lås feltværdi.
 • Felttype – "Nummer"
 • Muligheder for talvalidering:
  • Numerisk – tillader en række af tal
   • Værdiinterval – gennemtvinger en validering af det interval, som inputtallet skal være inden for.
  • Telefon – angiv et telefonnummer, med eller uden bindestreger og landekode
   • Nationalitet – vælg mellem det amerikanske eller britiske valutasymbol
  • Valuta – kræver en numerisk streng
   • Nationalitet – vælg mellem det amerikanske eller britiske valutasymbol
   • Værdiinterval – gennemtvinger en validering af det interval, som inputtallet skal være inden for
  • Tid – kræver et time- og minuttal sammen med en AM- eller PM-værdi
  • Procent – kræver en numerisk streng. Procentsymbolet er valgfrit
   • Værdiinterval – gennemtvinger en validering af det interval, som inputtallet skal være inden for
  • Amerikansk CPR-nummer – gennemtvinger en validering for en streng, der overholder det amerikanske CPR-nummerformat
  • Amerikansk postnummer – gennemtvinger en validering for en streng, der overholder det amerikanske postnummerformat (fem tal)
  • Amerikansk postnummer + 4kode – gennemtvinger en validering for en streng, der overholder de amerikanske postnumre, inkl. de ekstra fire tegn.
  • Britisk postnummer – gennemtvinger en validering for en streng, der overholder de britiske postnumre.
 • Navn på felttype – angiver navnet på feltet (bruges som kolonneoverskrift ved eksport af feltdata).
 • Forudfyldt nummer – giver afsenderen mulighed for at angive en standardnummerværdi.
 • Værktøjstip – giver et værktøjstip, når markøren holdes over feltet.
 • Dæk data med stjerner – maskerer feltværdien for efterfølgende modtagere samt den endelige underskrevne PDF. 
 • Låst feltværdi – når det er aktiveret, er feltet skrivebeskyttet.
  • Kan kun vælges, når feltet har forudfyldt tekst indsat.
  • Feltet Lås feltværdi er gensidigt ekskluderende for indstillingen Påkrævet.
 • Skrifttypekontroller for strengen i feltet
  • Skrifttypestilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelsen i pixels
  • Skriftfarven
  • Strengjusteringen i feltet (venstre, centeret og højre)
Talfelt

Feltet Afkrydsningsfelt giver en modtager mulighed for at markere eller fjerne markeringen i feltet. Afkrydsningsfelter er individuelle felter og kan markeres eller fravælges uafhængigt.

Du kan hurtigt placere flere felter ved at føre musen over kanten af feltet og trække (hhv. mod højre eller nedad), når du ser det blå plus-ikon.

Afkrydsningsfelter kan slettes ved at markere afkrydsningsfeltet og trykke på Delete-tasten eller vælge delete-ikonet (skraldespand) i feltmenuen.

Egenskabsskinnen giver mulighed for konfiguration af:

 • Felt tildelt til – definerer hvilken modtager, der er tildelt til feltet.
 • Obligatorisk felt – bestemmer, om feltet er påkrævet for modtageren eller ej.
  • Der er ingen mulighed for at kræve mindst ét afkrydsningsfelt, men der kan bruges flere inden for en række afkrydsningsfelter.
  • Feltet Obligatorisk er gensidigt ekskluderende for valgmuligheden Lås feltværdi.
 • Værdien markeret/ikke markeret – definerer om feltet er markeret, når aftalen leveres.
 • Navn på felttype – angiver navnet på feltet (bruges som kolonneoverskrift ved eksport af feltdata).
 • Værktøjstip – giver et værktøjstip, når markøren holdes over feltet.
 • Låst feltværdi – når det er aktiveret, er feltet skrivebeskyttet. Det er ikke tilladt at interagere med modtageren.
  • Feltet Lås feltværdi er gensidigt ekskluderende for indstillingen Påkrævet.
Afkrydsningsfelt

Feltet Alternativknap giver en modtager mulighed for at vælge én mulighed blandt flere. Der kan kun foretages ét valg.

Du kan hurtigt placere flere felter ved at føre musen over kanten af feltet og trække (hhv. mod højre eller nedad), når du ser det blå plus-ikon.

Egenskabsskinnen giver mulighed for konfiguration af:

 • Felt tildelt til – definerer hvilken modtager, der er tildelt til feltet.
 • Obligatorisk felt – bestemmer, om feltet er påkrævet for modtageren eller ej.
  • Feltet Obligatorisk er gensidigt ekskluderende for valgmuligheden Lås feltværdi.
 • Valgt-ikonet – definerer formen på markøren, som indikerer, at indstillingen er valgt:
  • Cirkel
  • Kors
  • Flueben
  • Diamant
  • Firkant
  • Stjerne
 • Navn på felttype – angiver navnet på feltet (bruges som kolonneoverskrift ved eksport af feltdata).
 • Standard radioknap valgt – tillader forfatteren at definere en radioknap, der skal vælges som standard, når aftalen oprindeligt vises.
 • Redigér radioknapnavn – gør det muligt for de enkelte valg at have unikke navne for at lette forståelsen af eksporterede data (og at være nyttig, når betingede og beregnede felter understøttes).
 • Værktøjstip – giver et værktøjstip, når markøren holdes over feltet.
 • Låst feltværdi – når det er aktiveret, er feltet skrivebeskyttet. Det er ikke tilladt at interagere med modtageren.
  • Låst feltværdi er deaktiveret som standard og kan kun vælges, hvis der er valgt en standardradioknap.
  • Feltet Lås feltværdi er gensidigt ekskluderende for indstillingen Påkrævet.
Feltet Alternativknap

Rullemenuen giver en modtager mulighed for at vælge én mulighed blandt flere. Der kan kun foretages ét valg.

Menulisten indeholder mindst 2 valgmuligheder, som kan indeholde en brugerdefineret etiket (den viste værdi) og en tilsvarende eksportværdi. I en liste over stater i USA kan Californien f.eks. være den viste etiket, og CA kan være den eksporterede værdi.

Egenskabsskinnen giver mulighed for konfiguration af:

 • Felt tildelt til – definerer hvilken modtager, der er tildelt til feltet.
 • Obligatorisk felt – bestemmer, om feltet er påkrævet for modtageren eller ej.
 • Felttype – "Rullemenu"
 • Navn på felttype – angiver navnet på feltet (bruges som kolonneoverskrift ved eksport af feltdata).
 • Rullemenupunkter – definerer de muligheder, der præsenteres i feltrullemenuen:
  • Tilføj eller rediger eksportnavne – ved at klikke på dette link åbnes et overlejring, hvor rullemenuelementerne kan parres for at eksportere værdier.
 • Standardindstilling valgt – tillader forfatteren at definere en indstilling i menulisten der skal vælges som standard, når aftalen oprindeligt vises.
 • Værktøjstip – giver et værktøjstip, når markøren holdes over feltet
 • Dæk data med stjerner – maskerer feltværdien for efterfølgende modtagere samt den endelige underskrevne PDF. 
 • Skrifttypekontroller for strengen i feltet
  • Skrifttypestilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelsen i pixels
  • Skriftfarven
  • Strengjusteringen i feltet (venstre, centeret og højre)
Rullemenufelt

Tekstsøgning i dokumentet

Det er muligt at søge i teksten i de uploadede dokumenter ved at klikke på Ctrl/Cmd + F.

Der åbnes en søgedialog, som giver mulighed for at indtaste en tekststreng, der søger mod teksten i det eller de uploadede dokumenter.

 • Kun teksten i det uploadede dokument søges. Feltindhold er ikke søgbart.
 • Dokumenter oprettet fra billeder giver ingen resultater.
 • Strenge, der matcher søgeværdien, fremhæves, og der vises et numerisk antal til højre for søgefeltet.
 • Venstre og højre pile springer visningen til næste eller forrige forekomst af de fundne værdier.
Tekstsøgning

Sådan aktiveres/deaktiveres funktionen for gruppen/kontoen

Pro- og Small Business/Teams-konti har som standard indstillingen aktiveret.

Enterprise- og Business-administratorer kan gøre miljøet tilgængeligt for brugere på konto- og gruppeniveau (gruppeindstillinger tilsidesætter kontoindstillinger).

Gå til Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Ny forfatteroplevelse for at aktivere funktionen.

Nye oprettelseskontroller i administratormenuen

Skift mellem miljøer som en bruger

Brugere (med funktionen aktiveret) kan skifte mellem den nye og den klassiske oplevelse.

 • I det klassiske miljø er kontaktleddet øverst på højre skinne (over modtagerlisten).
 • I den nye oprettelsesoplevelse er kontakten nederst på venstre skinne (under Gem/Tilbage/Send-knapperne).

Brugere kan skifte mellem miljøerne, men skal gemme deres ændringer på forhånd, for ellers går de tabt.

 • Brugere advares om at gemme deres opdateringer, hvis de forsøger at skifte, før de gemmer.
 • Skift fra den klassiske oplevelse er deaktiveret, hvis felttyper, der ikke understøttes i det nye miljø, er blevet føjet til formularen.
Brugeren skifter mellem oplevelser

Begrænsninger

Funktionen er i øjeblikket under udvikling, og nedenstående linjeposter forventes at blive løst, hvilket bringer den nye oplevelse i paritet med den klassiske oplevelse over de næste udgivelser.

I øjeblikket understøtter den nye oprettelsesoplevelse ikke:

 • Skabelonbygning
 • Nogen-tildelte felter
 • Modtagergrupper
 • Elektroniske segl
 • Notar-workflows
 • Selvunderskrivelse
 • Webformularer
 • Send i massevis
 • Biblioteksskabeloner
 • Teksttags
 • Betingede felter
 • Beregnede felter
 • Validering af almindelige udtryk
 • Kun to skrifttyper
 • Felttyper:
  • Stempler
  • Titel
  • Firma
  • Billeder
  • Vedhæftede filer
  • Deltagelsesstempler
  • Transaktionsnumre
  • Betalingsfelter

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online