Adobe Sign-produktbemærkninger står i rækkefølge nedenfor med den nuværende version øverst og ældre versioner, som du ruller ned på siden.

Produkthighlights – maj 2020

Ny Administrer-side: Upload underskrevet dokument

Muligheden for at uploade en fil, der er blevet underskrevet uden for Adobe Sign-processen, er blevet føjet til den nye Administrer-side.

Klik her for at få flere detaljer >

Upload underskrevet dokument

Bemærk:

Upload underskrevet dokument er den sidste funktion, der føjes til den nye Administrer-side, så den ligestilles med den klassiske side.

 


De nye sider Hjem og Administrer bliver standarden

Denne version ligestiller både Hjem- og Administrer-siden med de klassiske versioner.

Muligheden for at skifte mellem de klassiske og de nye Hjem- og Administrer-sider er blevet fjernet.

 • Enterprise- og Business-abonnementer har stadig bemyndigelsen til at indstille brugeroplevelsen tilbage til de klassiske sider i lidt længere tid. 
  • De klassiske sider fjernes efter planen helt fra tjenesten i anden halvdel af 2020.

Kunder opfordres kraftigt til at skifte deres konti til den nye grænseflade før udfasningen af den klassiske side, så brugerne har lidt tid til at tilpasse sig.


Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

4257957 Løst et problem, hvor Send-siden blev vist som en tom side
4261447 Løst et problem, hvor Klokkeslæt/Dato-stemplet på Udfyld og underskriv-siden kun returnerede oplysninger om Stillehavstidszonen i kromen under signaturen for iOS-enheder
4261759 Løst et problem med rullelister, der viste strengen Vælg i stedet for at have et åbent felt
4262348 Afhjulpet en tilstand, hvor duplikerede brugerdefinerede workflows ikke længere kunne redigeres eller slettes
4263126 Forbedret den franske oversættelse af det nye Datofelt-værktøjstip
4263505 Løst et problem, hvor den tilpassede sms-autentificeringstekst ikke blev brugt iht. autentificeringen
4264204 Løst et problem på iOS-enheder, hvor Stillehavstidszonen blev indsat i stedet for enhedens lokale tidszone
4266430 Løst et problem, hvor anvendelse af en Cloud Signature med en åben adgangskode kunne udløse en fejl
4266809 Løst et problem, hvor nye grupper arvede deres indstillinger fra niveauet i stedet for kontoen
4266883 Afhjulpet en tilstand, hvor efterfølgende modtagere ikke kunne se felterne for tidligere modtagere, når den forrige modtager blev delegeret til
4267631 Løst et mailproblem, hvor afsenderen kunne få flere notifikationer om allerede godkendte aftaler
4267632 Løst et problem, hvor Mega Sign-aftaler ikke gav den korrekte fejlmeddelelse, hvis de blev holdt i en kladdestatus i mere end 24 timer
4268343 Forbedret håndtering af, hvordan aftaler bliver tilgængelige for afsendere, når afsenderen er den første underskriver
4269432 Løst en Misc_Server-fejl, der kunne udløses ved download af Rapport om underskriveridentitet
4269755 Forbedret den franske meddelelse efter underskrivelse til korrekt at ombryde i teksten i Internet Explorer
4269893 Løst et problem, der kunne forårsage, at Sendt til underskrivelse-mails sendes to gange
4269927 Rettet en "Ingen tilgængelige data"-fejl, der kunne blive udløst ved download af Rapport om underskriveridentitet
4270706 Forbedret behandling af store dokumenter for at rette en Auto_Author_Fail-fejl under afsendelse
4270787 Forbedret Brugerdefineret workflow UI for at sikre, at oprettelsesindstillinger er synlige
4271433 Forbedret objektdetektering til skærmlæserprogrammer
4271478 Forbedret fanenavigation mellem felter ved underskrivelse
4271767 Løst et problem med tilpasselige mailskabeloner, der vedhæfter de endelige dokumenter i tilfældig rækkefølge
4272432 Løst et problem i Avanceret kontodeling, hvor en notifikation om en ikke-leveret mail kunne udløses for den person, der deles med
4274088 Løst et problem, hvor en gruppeadministrator ikke kunne tildele en bruger til deres gruppe fra standardgruppen

 


Produkthighlights – marts 2020

Bemærk:

Alle konti har fået deres standardsider Hjem og Administrer indstillet til de nye oplevelser.

Free- og Individual-konti har fået deres grænsefladeknapper fjernet

 • Disse serviceniveauer er fuldt ud migreret til den nye oplevelse og kan ikke returneres til de klassiske sider

Small Business-, Business- eller Enterprise-konti har fået den nye oplevelse indstillet som standarden. Men:

 • Det valgfrie link "Skift" er stadig tilgængeligt
  • "Skift"-linkkontrollerne er fjernes efter planen fra grænsefladen i maj 2020.
 • Standardoplevelsens kontroller vil stadig være tilgængelige, så standardoplevelsen kan returneres til de klassiske sider.
  • Standardoplevelsens kontroller forventes at blive fjernet fra grænsefladen i anden halvdel af 2020.

Indstillinger

Grænsefladeopdateringer af Hjem-siden

Bemærk:

I denne version er den nye Hjem-side funktionskomplet med hensyn til den nuværende funktionalitet.

 • Fra og med denne version har alle nyoprettede konti kun adgang til den nye Hjem-side
  • Nye konti kan ikke skifte til det ældre dashboard

Fremtidig udvikling af funktioner vil kun involvere den nye Hjem-side.


Ny biblioteksfane "Seneste"

En ny mappe Seneste er tilgængelige på den nye Hjem-side i funktionen Start fra bibliotek, der lader brugeren vælge blandt sine 20 senest brugte skabeloner.

Mappen Seneste tillader sortering baseret på skabelonens Navn. Søgning efter skabelonens navn understøttes også.

Standardsorteringsrækkefølgen er baseret på brug med de senest anvendte skabeloner øverst.

Listen Seneste filer på fanen Hjem


Nye grænsefladeopdateringer af Administrer-siden

Download af id-kort – rapport om underskriveridentitet

Kunder, der bruger id-kort (f.eks. pas/kørekort) som en godkendelsesmetode, kan nu downloade Rapport om underskriveridentitet på den nye side Administrer.

Rapportdownload fra Administrer


Forbedret funktionalitet for "Udskift aktuel underskriver"

Funktionen Udskift aktuel underskriverAdministrer-siden er blevet forbedret i denne version for at ligestille den med den ældre funktion. 

Afsendere kan nu vælge, om den originale modtager skal kunne underskrive eller skal fjernes fra modtagerlisten for det stadie i signaturprocessen.

Udskift signatur forbedret


Hold markøren over handlinger på aftaletabellen

Aftaletabellen på Administrer-siden viser to knapper, når du holder markøren over en aftalepost.

 • "Åbn" er altid tilgængelig og viser dig aftalen i sin nuværende tilstand.
 • Den anden knap bestemmes af den aktuelle aftalekontekst og viser den næste sandsynlige handling, der kræves.

F.eks.: Hvis aftalen venter på, at en modtager underskriver, kan en Påmind-knap flyttes. 

Hvis aftalen venter på, at du udfylder feltoplysninger, vil Fyld være den sandsynlige handling.

Hold markøren over handlinger på siden Administrer


Forbedret brugeroplevelse

Ny grænseflade for selvunderskrivelse

Den gamle grænseflade for Kun jeg underskriver skifter navn til Udfyld og underskriv og vil aktivere en selvunderskrivelsesoplevelse, der understøtter brugen af skabeloner, Oprettelse, digitale signaturer og CFR-kompatibelt underskrivelsesworkflow, der ligestilles med Send-oplevelsen.

Knappen til at aktivere denne oplevelse indstilles via kontomenuen af konto-/gruppeadministratoren.

Flere oplysninger om funktionen Selvunderskrivelse >

Underskriv selv


Etabler en standardlandekode for telefonautentificering

Kunder, der bruger telefonautentificering, kan nu eksplicit definere standardlandekoden på konto- eller gruppeniveauet.

Kontrolelementer til at definere koden findes på siden Afsendelsesindstillinger, hvor telefonautentificering aktiveres.

Tilpas din standardlandekode


Tilpas modtagerindstillingerne på eSign-siden

Administratorkontrol over mulighederne for underskrivere på e-Sign-siden er blevet tilføjet, så der gives eksplicit kontrol over de fleste menupunkter.

Læs mere om tilpasning af indstillingsmenuen for e-Sign >

Indstillinger på eSign-siden


Adobe Sign-autentificering

Adobe Signs autentificeringsmetode er blevet vist for alle tjenesteniveauer med flere licenser.

Yderligere kontrolelementer for at lette brugen af Adobe Sign-autentificering internt er føjet til administratormenuen.


Slet grupper fra brugergrænsefladen

Administratorer har nu muligheden for at slette en gruppe fra deres visning i grænsefladen. 

Gruppen skal være tom for brugere, inden den slettes.

Læs mere om gruppestyring her >

Slet gruppe


Pålidelige og sikre brancheførende løsninger

Separat tidsstempel

Adobe Signs brug af Certified Document Service (CDS) er blevet forbedret til at registrere et tidsstempel uden at kræve et digitalt certifikat.

Læs mere om separate tidsstempler her >

Separat tidsstempel


Opdatering af indstillinger for biomedicin

En fast fane i administratorkonsollen er blevet tilføjet med alle de detaljerede kontroller, der kræves for at tilpasse din signaturproces til at opfylde FDA's indsendelseskrav.

Læs mere om indstillingerne for biomedicin her >

Opdatering om biomedicin


Forbedringer af underskrivelse på mobil

Underskrivelse på mobilenheder er blevet gjort mere brugervenligt med en vælger af kalenderdato for datovaliderede felter, en klokkeslætsvælger for klokkeslætsvaliderede felter samt automatisk brug af telefontastaturet og mailtastaturet til henholdsvis telefon- og mailvaliderede felter.

Datovælger til mobil


REST v6 API

GET /agreements/[agreementId} – attributterne overordnetId og type føjes til objektet Aftaleinfo

 • Værdien overordnetId udfyldes med id'et for den overordnede skabelon, der bruges til at oprette en underordnet Mega Sign- eller webformularaftale
 • Værdien type angiver, om den overordnede skabelon er en Mega Sign eller webformular.

 

GET /accounts/[accountId} – dette er det nye REST v6 API-kald, der returnerer objektet DetaljeretKontoInfo (efterlignet fra det eksisterende objekt DetaljeretBrugerInfo, der returneres af GET /users/{userId}).


Integrationer

Dynamics 365 CRM v9

Denne version tilføjer oversættelse af pakken til også at omfatte fransk, tysk og japansk.

Gennemgå Dynamics-dokumentationen her >

Dynamics – japansk


SharePoint Online v2

Føj felttilknytning til dine Adobe Sign-webformularer, så kundeinput kan indsættes direkte i din SharePoint-liste.

Gennemgå SharePoint-dokumentationen her >

Tilknytning af webformularer


ServiceNow v2

Version 2 redesigner pakken for at forbedre installationsprocessen, reducere afhængigheder og forbedre funktionaliteten. Forbedringer inkluderer understøttelse af flere filer, store filer (over 5MB), underskrivelse i appen og dokumentkorrektur før afsendelse.

Gennemgå ServiceNow-dokumentationen her >


Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

4219446  Løst et problem, hvor et digitalt signaturfelt, der er oprettet i Acrobat, kunne skifte placering, når det uploades til Adobe Sign.
4220998 Løst et problem, hvor en aftale, der er oprettet med flere sidestørrelser, mangler signaturen fra bunden af de mindre sider.
4233239 Optimeret signaturer for at reducere den endelige PDF's overordnede størrelse.
4248550 Forbedret den metode, hvormed SAML-brugere kan opdatere deres mailadresse.
4250676 Rettet metoden med social autentificering for LinkedIn.
4251896 Løst et problem med beregnede datoer, hvor PST-tidszonen blev brugt i stedet for den lokale tidszone.
4253536 Forbedret brugerdefinerede mailskabeloner til konto for afviste mails.
4255150 Løst et problem, der kunne bevirke, at flere underskrevne og arkiverede mail blev sendt for én aftale.
4255151 Løst et problem, hvor en dokumentkladde kunne blive talt i rapporteringsnumre (sendt i alt).
4255909 Løst et problem, hvor signaturen kunne overlappe navnet og datoen under signaturlinjen.
4255915 Løst et problem, hvor den nye Administrer-side ikke vil downloade revisionsrapporten med den underskrevne PDF, når den er aktiveret til at gøre det.
4256056 Forbedret administration af skriftstørrelse på tværs af felter.
4258069 Forbedret annulleringsmekanik for underordnede Mega Sign-aftaler.
4259477 Løst et problem, hvor autentificering til en webformularer hostet på en ikke-NA1-shard kunne fejl indlæsning.
4260164 Løst et problem, hvor linket Glemt adgangskode ikke reagerer.
4260425 Løst et problem, hvor Download-ikonet på iPad'en ikke reagerede.
4260881 Rettet den franske oversættelse for feltet Fuldt navn.
4261017 Forbedret sms-autentificering ved afsendelse til den samme mail med forskellige telefonnumre.
4261855 Forbedret dem spanske oversættelse for digitale signaturer på revisionsrapporten.
4262253 Afhjulpet en tilstand, hvor en bruger, der forsøger at konfigurere en OAuth-forbindelse, kunne sendes til dashboard-siden.
4262995 Afhjulpet en konkurrencetilstand, hvor autentificering kunne indlæse siden i autentificerings-popup'en.
4263261 Løst et problem, hvor mails kunne genereres fra REST v6 API-kald, når mailen er skjult.
4263357 Løst et problem, hvor annulleringsårsagen ikke blev udfyldt i aftalens historik.
4263401 Løst et problem, hvor klik på Underskriv-handlingen fra den nye Administrer-side ikke indlæste aftalen.
4263746 Løst et problem, hvor SAML-kunder modtog en bekræftelsesmail, hvis de genaktiveres fra en inaktiv tilstand.
4263751 Løst et problem, hvor eksterne underskrivere ved klik på dokumentlinket i mailen "Du underskrev" sendte dem til afsenderens SAML-autentificeringsside.
4263892 Løst et problem med biblioteksskabeloner, hvor skabelonerne i kladdetilstand blev oprettet som komplette/synlige og ikke kunne slettes, og v5 GET /libraryDocuments-kald returnerede de kladder, der sad fast i den forkerte tilstand.
Udgiv denne rettelse, kladder er ikke synlige, og v5 GET /libraryDocuments returnerer kun fuldførte biblioteksdokumenter.
4263894 Forbedret beskedindholdet i appen med hensyn til linjeombrydning.
4264053 Løst et problem, hvor påmindelser kunne give en dataafkortningsfejl.
4264072 Løst et problem, hvor dubletskabeloner ikke var synlige på den klassiske Administrer-side.
4264212 Løst et problem, hvor webformularer udløste uregelmæssige fejl, hvis dokumentsynlighed var deaktiveret for webformularer.
4264595 Forbedret workflowet for Håndskreven underskrift for at sikre bedre timing for underskriveren, før han/hun omdirigeres til siden efter underskrivelse.
4264645 Løst et problem, hvor rapportering kunne give en nul-værdi for afsenderens navn.
4264661 Løst et problem, hvor linksene i velkomstmailen for nye brugere pegede på en 404-fejl.
4264965 Løst et problem, hvor betingelsesfelter ikke var synlige for efterfølgende modtagere.
4264998 Forbedret brugereksport for store konti.
4265080 Løst et problem, hvor dokumentet vises som tomt og ikke kan scrolles på iOS-enheder (iOS v 13.3 og 13.2).
4265081 Forbedret, hvordan mails, der ikke kan leveres, håndteres med hensyn til webformularer.
4265797 Forbedret, hvordan brugerdefinerede mailskabeloner håndterer meget lange aftalenavne.
4266091 Løst et problem, hvor workflow-id'et ikke blev returneret for Get/agreements/agreement id.
4266136 Forbedret notifikationsbeskeden, når et workflow bruges til at sende en aftale, og afsenderen annullerer transaktionen.
4266278 Løst et problem, hvor gruppeadministratorer ikke kunne tilføje nye brugere.
4266882 Løst et problem, hvor notifikationer om mislykket levering ikke blev sendt til ejere af en delt konto, og den delte hændelse/mail blev indikeret.
4267414 Løst et problem, hvor skjulte skabeloner stadig var synlige for delte biblioteker.
4267710 Løst et problem, hvor underskrivelse af en aftale kunne give en fejl om "Aftale ændret".
4268098 Løst et problem, hvor feltpositionen ændredes, hvis sideretningen blev ændret ved underskrivelse.
4268715 Løst et problem, hvor aftaler, der anvender teksttags, og afsendelse fra Salesforce-integrationen kunne duplikere felterne.
4268856 Løst et problem, hvor annullering af en Mega Sign via det overordnede objekt kun underrettede én modtager.
4269281 Løst et problem, hvor webformularer ikke justerede mailværdien for ophavsmanden i revisionsrapporten, hvis opretteren ændrede sin mailadresse, efter formularen blev oprettet.

 

Bemærk:

Eksisterende kundekonti, indstillinger og tilpasninger påvirkes ikke af nye funktioner, der er med i denne version. De fleste funktioner, når de implementeres på en konto, kan aktiveres af kontoadministratoren. Kontoadministratorer kan gradvist implementere nye funktioner i deres konto, når de er færdige med den relevante validering og test.


Tidligere versioner

Grænsefladeopdateringer af Hjem-siden


Ny biblioteksfane "Seneste"

En ny mappe Seneste er tilgængelige på den nye Hjem-side i funktionen Start fra bibliotek, der lader brugeren vælge blandt sine 20 senest brugte skabeloner.

Mappen Seneste tillader sortering baseret på skabelonens Navn. Søgning efter skabelonens navn understøttes også.

Standardsorteringsrækkefølgen er baseret på brug med de senest anvendte skabeloner øverst.


Grænsefladeopdateringer af Administrer-siden

Download af id-kort – rapport om underskriveridentitet

Kunder, der bruger Id-kort (f.eks. pas/kørekort) som autentificeringsmetode, kan nu downloade Rapport om underskriveridentitet på Administrer-siden.


Forbedret funktionalitet for "Udskift aktuel underskriver"

Funktionen Udskift aktuel underskriverAdministrer-siden er blevet forbedret i denne version for at ligestille den med den ældre funktion. 

Afsendere kan nu vælge, om den originale modtager skal kunne underskrive eller skal fjernes fra modtagerlisten for det stadie i signaturprocessen.


Hold markøren over handlinger på aftaletabellen

Aftaletabellen på Administrer-siden viser to knapper, når du holder markøren over en aftalepost.

 • "Åbn" er altid tilgængelig og viser dig aftalen i sin nuværende tilstand.
 • Den anden knap bestemmes af den aktuelle aftalekontekst og viser den næste sandsynlige handling, der kræves.

F.eks.: Hvis aftalen venter på, at en modtager underskriver, kan en Påmind-knap flyttes. 

Hvis aftalen venter på, at du udfylder feltoplysninger, vil Fyld være den sandsynlige handling.


Forbedret brugeroplevelse

Ny grænseflade for selvunderskrivelse

Den gamle grænseflade for Kun jeg underskriver skifter navn til Udfyld og underskriv og vil aktivere en selvunderskrivelsesoplevelse, der understøtter brugen af skabeloner, Oprettelse, digitale signaturer og CFR-kompatibelt underskrivelsesworkflow, der ligestilles med Send-oplevelsen.

Knappen til at aktivere denne oplevelse indstilles via kontomenuen af konto-/gruppeadministratoren.

Flere oplysninger om funktionen Selvunderskrivelse >


Etabler en standardlandekode for telefonautentificering

Kunder, der bruger telefonautentificering, kan nu eksplicit definere standardlandekoden på konto- eller gruppeniveauet.

Kontrolelementer til at definere koden findes på siden Afsendelsesindstillinger, hvor telefonautentificering aktiveres.


Tilpas modtagerindstillingerne på eSign-siden

Administratorkontrol over mulighederne for underskrivere på e-Sign-siden er blevet tilføjet, så der gives eksplicit kontrol over de fleste menupunkter.

Læs mere om tilpasning af indstillingsmenuen for e-Sign >


Adobe Sign-autentificering

Adobe Signs autentificeringsmetode er blevet vist for alle tjenesteniveauer med flere licenser.

Yderligere kontrolelementer for at lette brugen af Adobe Sign-autentificering internt er føjet til administratormenuen.


Slet grupper fra brugergrænsefladen

Administratorer har nu muligheden for at slette en gruppe fra deres visning i grænsefladen. 

Gruppen skal være tom for brugere, inden den slettes.

Læs mere om gruppestyring her >


Pålidelige og sikre brancheførende løsninger

Separat tidsstempel

Adobe Signs brug af Certified Document Service (CDS) er blevet forbedret til at registrere et tidsstempel uden at kræve et digitalt certifikat.

Læs mere om separate tidsstempler her >


Opdatering af indstillinger for biomedicin

En fast fane i administratorkonsollen er blevet tilføjet med alle de detaljerede kontroller, der kræves for at tilpasse din signaturproces til at opfylde FDA's indsendelseskrav.

Læs mere om indstillingerne for biomedicin her >


Forbedringer af underskrivelse på mobil

Underskrivelse på mobilenheder er blevet gjort mere brugervenligt med en vælger af kalenderdato for datovaliderede felter samt automatisk brug af taltastaturet for talvaliderede felter.


REST v6 API

GET /agreements/[agreementId} – attributterne overordnetId og type føjes til objektet Aftaleinfo

 • Værdien overordnetId udfyldes med id'et for den overordnede skabelon, der bruges til at oprette en underordnet Mega Sign- eller webformularaftale
 • Værdien type angiver, om den overordnede skabelon er en Mega Sign eller webformular.

 

GET /accounts/[accountId} – dette er det nye REST v6 API-kald, der returnerer objektet DetaljeretKontoInfo (efterlignet fra det eksisterende objekt DetaljeretBrugerInfo, der returneres af GET /users/{userId}).


Integrationer

Dynamics 365 CRM v9

Denne version tilføjer oversættelse af pakken til også at omfatte fransk, tysk og japansk.

Gennemgå Dynamics-dokumentationen her >


SharePoint Online v2

Føj felttilknytning til dine Adobe Sign-webformularer, så kundeinput kan indsættes direkte i din SharePoint-liste.

Gennemgå SharePoint-dokumentationen her >


ServiceNow v2

Version 2 redesigner pakken for at forbedre installationsprocessen, reducere afhængigheder og forbedre funktionaliteten. Forbedringer inkluderer understøttelse af flere filer, store filer (over 5MB), underskrivelse i appen og dokumentkorrektur før afsendelse.

Gennemgå ServiceNow-dokumentationen her >


Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

4219446  Løst et problem, hvor et digitalt signaturfelt, der er oprettet i Acrobat, kunne skifte placering, når det uploades til Adobe Sign.
4220998 Løst et problem, hvor en aftale, der er oprettet med flere sidestørrelser, mangler signaturen fra bunden af de mindre sider.
4233239 Optimeret signaturer for at reducere den endelige PDF's overordnede størrelse.
4248550 Forbedret den metode, hvormed SAML-brugere kan opdatere deres mailadresse.
4250676 Rettet metoden med social autentificering for LinkedIn.
4251896 Løst et problem med beregnede datoer, hvor PST-tidszonen blev brugt i stedet for den lokale tidszone.
4253536 Forbedret brugerdefinerede mailskabeloner til konto for afviste mails.
4255150 Løst et problem, der kunne bevirke, at flere underskrevne og arkiverede mail blev sendt for én aftale.
4255151 Løst et problem, hvor en dokumentkladde kunne blive talt i rapporteringsnumre (sendt i alt).
4255909 Løst et problem, hvor signaturen kunne overlappe navnet og datoen under signaturlinjen.
4255915 Løst et problem, hvor den nye Administrer-side ikke vil downloade revisionsrapporten med den underskrevne PDF, når den er aktiveret til at gøre det.
4256056 Forbedret administration af skriftstørrelse på tværs af felter.
4258069 Forbedret annulleringsmekanik for underordnede Mega Sign-aftaler.
4259477 Løst et problem, hvor autentificering til en webformularer hostet på en ikke-NA1-shard kunne fejl indlæsning.
4260164 Løst et problem, hvor linket Glemt adgangskode ikke reagerer.
4260425 Løst et problem, hvor Download-ikonet på iPad'en ikke reagerede.
4260881 Rettet den franske oversættelse for feltet Fuldt navn.
4261017 Forbedret sms-autentificering ved afsendelse til den samme mail med forskellige telefonnumre.
4261855 Forbedret dem spanske oversættelse for digitale signaturer på revisionsrapporten.
4262253 Afhjulpet en tilstand, hvor en bruger, der forsøger at konfigurere en OAuth-forbindelse, kunne sendes til dashboard-siden.
4262995 Afhjulpet en konkurrencetilstand, hvor autentificering kunne indlæse siden i autentificerings-popup'en.
4263261 Løst et problem, hvor mails kunne genereres fra REST v6 API-kald, når mailen er skjult.
4263357 Løst et problem, hvor annulleringsårsagen ikke blev udfyldt i aftalens historik.
4263401 Løst et problem, hvor klik på Underskriv-handlingen fra den nye Administrer-side ikke indlæste aftalen.
4263746 Løst et problem, hvor SAML-kunder modtog en bekræftelsesmail, hvis de genaktiveres fra en inaktiv tilstand.
4263751 Løst et problem, hvor eksterne underskrivere ved klik på dokumentlinket i mailen "Du underskrev" sendte dem til afsenderens SAML-autentificeringsside.
4263892 Løst et problem med biblioteksskabeloner, hvor skabelonerne i kladdetilstand blev oprettet som komplette/synlige og ikke kunne slettes, og v5 GET /libraryDocuments-kald returnerede de kladder, der sad fast i den forkerte tilstand.
Udgiv denne rettelse, kladder er ikke synlige, og v5 GET /libraryDocuments returnerer kun fuldførte biblioteksdokumenter.
4263894 Forbedret beskedindholdet i appen med hensyn til linjeombrydning.
4264053 Løst et problem, hvor påmindelser kunne give en dataafkortningsfejl.
4264072 Løst et problem, hvor dubletskabeloner ikke var synlige på den klassiske Administrer-side.
4264212 Løst et problem, hvor webformularer udløste uregelmæssige fejl, hvis dokumentsynlighed var deaktiveret for webformularer.
4264595 Forbedret workflowet for Håndskreven underskrift for at sikre bedre timing for underskriveren, før han/hun omdirigeres til siden efter underskrivelse.
4264645 Løst et problem, hvor rapportering kunne give en nul-værdi for afsenderens navn.
4264661 Løst et problem, hvor linksene i velkomstmailen for nye brugere pegede på en 404-fejl.
4264965 Løst et problem, hvor betingelsesfelter ikke var synlige for efterfølgende modtagere.
4264998 Forbedret brugereksport for store konti.
4265080 Løst et problem, hvor dokumentet vises som tomt og ikke kan scrolles på iOS-enheder (iOS v 13.3 og 13.2).
4265081 Forbedret, hvordan mails, der ikke kan leveres, håndteres med hensyn til webformularer.
4265797 Forbedret, hvordan brugerdefinerede mailskabeloner håndterer meget lange aftalenavne.
4266091 Løst et problem, hvor workflow-id'et ikke blev returneret for Get/agreements/agreement id.
4266136 Forbedret notifikationsbeskeden, når et workflow bruges til at sende en aftale, og afsenderen annullerer transaktionen.
4266278 Løst et problem, hvor gruppeadministratorer ikke kunne tilføje nye brugere.
4266882 Løst et problem, hvor notifikationer om mislykket levering ikke blev sendt til ejere af en delt konto, og den delte hændelse/mail blev indikeret.
4267414 Løst et problem, hvor skjulte skabeloner stadig var synlige for delte biblioteker.
4267710 Løst et problem, hvor underskrivelse af en aftale kunne give en fejl om "Aftale ændret".
4268098 Løst et problem, hvor feltpositionen ændredes, hvis sideretningen blev ændret ved underskrivelse.
4268715 Løst et problem, hvor aftaler, der anvender teksttags, og afsendelse fra Salesforce-integrationen kunne duplikere felterne.
4268856 Løst et problem, hvor annullering af en Mega Sign via det overordnede objekt kun underrettede én modtager.
4269281 Løst et problem, hvor webformularer ikke justerede mailværdien for ophavsmanden i revisionsrapporten, hvis opretteren ændrede sin mailadresse, efter formularen blev oprettet.

 


Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

4238201 Forbedret rapportering for bedre at identificere den deltager, der har angivet forudfyldt feltindhold.
4238852 Forbedret metoden REST v6 GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument for at inkludere revisionsrapporten og supplerende dokumenter.
4250944 Afhjulpet et problem, der kan udløse en fejl "Error Marshalling Data" ved sletning af en aftale.
4255407 Forbedret fejladministration for, når en afsender tilføjer sig selv som en cc-part.
4256459 Løst et problem, hvor Adobe Sign-godkendelse kunne give en fejl om, at brugernavnet og adgangskoden ikke passer sammen.
4257161 Løst et problem, hvor afsendelse af en aftale via REST v6 API med begræns dokumentsynlighed aktiveret udløste en fejl, hvis den ene underskriver er afsenderen.
4259180 Løst et problem med webformularer, hvor medunderskriverens felter kunne udelades i den indlæste formular.
4259524 Forbedret godkendelsesprocessen for eksterne modtagere, der bekræfter via Adobe Sign-godkendelse.
4260099 Afhjulpet en brugssituation, hvor ældre REST-tilbagekald ikke blev afviklet korrekt.
4260329 Forbedret processen Udskift aktuel underskriver for bedre at administrere modtager-id'er, når aftalen sendes via API.
4260425 Løst et problem, hvor download-pilen på den nye Administrer-side ikke virkede korrekt på iPad'en.
4260766 Forbedret administration af webformularens medunderskriver, der tillader den samme modtager at blive inkluderet mere end én gang.
4261153 Løst et problem, hvor antallet af brugere i en gruppe ville være forkert, hvis én eller flere brugere blev slettet via GDPR-regler.
4262292 Løst et problem med social godkendelse, der kunne give en "Fejl med adgang til social identitet".
4263547 Løst et problem, hvor aftaler ikke kunne ses fra siden Advarsler.
4263612 Løst et grafisk problem med asterisker, der fremstod større, end de burde, på nogle iOS-enheder.
4263776 Forbedret den franske oversættelse af siden efter underskrivelse.
4263972 Løst et problem, hvor tegnede signaturer ikke blev registreret på en Surface-enhed med Chrome eller Firefox.
4264191 Løst et problem, hvor knibezoom på et dokument med gennemtvunget rulning aktiveret deaktiverede knappen Tryk for at underskrive.
4264271 Forbedret den franske oversættelse af de nye mailskabeloner.

 


Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

4234655 Løst et problem, hvor gratis underskrivere, der skal bruge Adobe Sign-godkendelse, kunne sætte sig fast i en godkendelsesløkke.
4249111 Løst et problem, hvor underskrivere, der skal godkende med Adobe Sign-godkendelse, og som godkender via en samlet løsning, muligvis ikke bliver bedt om at godkende, når de sætter deres signatur.
4256157 Løst et problem, der forhindrede udskiftning af den aktuelle underskriver ved brug af et kundeworkflow i den nye oplevelse.
4260215 Løst et problem, hvor grænser for avanceret kontodeling kunne implementere basisantallet af delinger.
4262499 Løst et problem, hvor gruppeadministratorer ikke kunne redigere profilerne for brug i deres gruppe.
4263315 Løst et problem, hvor placering af et felt med flere linjer og derefter justering af feltets størrelse ville forstørre teksten.
4263699 Løst et problem, hvor skabeloner, der sendes via REST API v6, kunne give en MISC SERVER ERROR.

 

Grænsefladeopdateringer af Hjem-siden

Ændringer af sidelayout: Hjem-siden er blevet opdateret for at indføre flere funktioner, der er vist i det klassiske format, og for bedre at fremhæve de mest almindelige handlinger, der er tilgængelige for brugeren.

Klik her for at få den fulde liste over Hjem-sidens funktioner.

 • Start en aftale fra biblioteket: Ved at klikke på knappen Start fra Bibliotek vises en faneinddelt pop-op, hvor brugeren kan vælge enten et biblioteksdokument eller et brugerdefineret workflow til at starte en ny aftale.
Send formularbibliotek
 • Links (filtre) til Administrer-siden: Langs toppen af den nye Hjem-siden finder du to nye links, der fører til de mest almindelige køer på siden Administrer:
  • I gang – aftaler, som du (brugeren) ikke er inkluderet i, men ikke venter på din handling
  • Venter på dig – aftaler, der venter på din opmærksomhed
Filtre til Administrer
 • Link til hændelser og alarmer – hændelses- og alarmrapporten kan ses via linket HÆNDELSER OG ADVARSLER (til højre for Administrer-siden filtrelinks)
Hændelser og alarmer


Grænsefladeopdateringer af Administrer-siden

Den nye Administrer-side er blevet opdateret for at tilføje flere store funktioner.

Klik her for at se en fuld liste over de funktioner, der er tilgængelige på siden Administrer. 

 • Kontodeling: Kontodeling er vist på siden Administrer, hvor brugere kan filtrere deres visning, så de kun ser indholdet af en delt konto.
  • Øverst til venstre for Administrer-siden finder du en filterrulleliste. Standardværdien er Dine aftaler
  • Klik på guleroden ved siden af Dine aftaler for at åbne filterindstillingerne. Du kan vælge at se:
   • Dine aftaler – standardvisningen, der kun viser det indhold, du har oprettet
   • Alle delte aftaler – én tabel, der udfyldes med alle de aftaler, der er delt med dig
   • Delte brugerkonti – viser kun det indhold, der er delt af den valgte bruger
   • Delte grupper (avanceret deling) – viser alt det indhold, som en gruppe og brugerne i gruppen ejer
  • Et søgefelt er tilgængeligt øverst på filterlisten, hvor du kan søge efter bogstavstrenge i hele det delte indhold

Alt returneret indhold sorteres i de samme kategorier som din standardvisning på administrer-siden (f.eks. I gang, Fuldført, Webformularer osv.), og alle filtre anvendes på samme måde.

Ældre kontodeling på den nye administrer-side
 • Forbedret søgefunktion – søgefiltrene kan findes ved at klikke på filterikonet
  • Når et filter er indstillet, indikerer et tag, hvilke filtre der er aktive (Kun skjulte aftaler, Seneste 24 timer osv.)
   • Filtret kan fjernes ved enten af ændre filterindstillingen eller klikke på X'et til højre for filtertagget
  • Du kan søge efter skjult indhold ved at vælge filtret Søg efter skjult indhold
   • Filtret skjulte aftaler returnerer kun det skjulte indhold for brugeren
   • Hvis der ikke angives nogen streng at søge efter, returneres alt skjult indhold
  • De returnerede poster sorteres i deres relevante Status (Fuldført, Annulleret osv.) for aftaler eller efter type for overordnede-underordnede skabeloner af høj volumen (webformularer og Mega Sign)
   • Returnerede "skjulte" objekter kan derefter ses og vises efter behov (se nedenfor)
Søg efter skjulte objekter
 • Webformularer og Mega Signs "underordnede aftaler" tæller: webformular- og Mega Sign-sektionerne på siden Administrer viser det "overordnede" objekt, der genererer alle de "underordnede" aftaler. Ved at vælge det overordnede objekt kan du hurtigt få en vurdering af statussen i det højre spor lige under sektionen Handlinger:
Mega Sign: antal
 • Vis skjult indhold: Indhold, der er skjult for en brugers visning, kan vises ved at finde det skjulte objekt (f.eks. søgning efter skjult indhold) og klikke på Vis {object}
  • Ethvert objekt, der kan skjules, kan blive vist igen (aftaler, webformularer, mega signs)
  • Visning af en aftale påvirker ikke signaturcycklussen eller status på en aftale i systemet. 
  • Indhold, der er vist, bliver normalt, visbart indhold i brugerens visning

Bemærk:

Ethvert link, der fører dig til skjult indhold, viser muligheden for at vise (f.eks. links i loggen Hændelser og alarmer)

Vis webformular
 • Søgeresultater – én tabel: Hyppig søgning returnerer indhold i flere kategorier (f.eks. I gang, Fuldført, Fuldført, Webformularer, Skabeloner osv.). 

Efter en søgning vil du se en ny indstilling (Alle) vist øverst i kolonnen Status. Brugeren kan klikke på linket Alle for at se alle returnerede poster i én tabel:

Søg – tabellen Alle

Individuelle (Status) filtre kan stadig vælges for at reducere datasættet.


Forbedret brugeroplevelse

 • Nyt design af mailskabelon – for bedre at understøtte det stigende antal enheder, som brugere tilgår indhold gennem, er mailkommunikation til kunderne blevet reorganiseret for på elegant vist at tilpasse sig enhver skærmbredde dynamisk. 
  • Indholdsændringer:
   • Aftaleminiaturen er blevet fjernet
   • Emnelinjen for anmodningsmails: 
  Gammel streng Ny streng
Anmodningsmail – emnelinje: <Participant Action> <Agreement Name> <Sender> anmoder om din <Participant Action> på <Agreement Name>
Eksempel: Underskriv GlobalCorp Client Services Agreement Casey Jones anmoder om din signatur på GlobalCorp Client Services Agreement
Bekræftelsesmail – emnelinje: <Agreement Name> mellem <Company Name> og <Signer Full Name>) er underskrevet og arkiveret! Du er færdig med at underskrive <Agreement Name>
Eksempel: GlobalCorp Client Services Agreement mellem Adobe og Jane Doe er underskrevet og arkiveret! Du er færdig med at underskrive GlobalCorp Client Services Agreement
 • Bekræftelse efter underskrivelse redesignet – for at understøtte den nye mailkonfiguration er siden efter underskrivelse blevet reorganiseret til at give den samme oplevelse som mail- og underskrivelsessiderne.
Bekræftelse

Nyt teksttagdirektiv

Der er et nyt direktiv tilgængeligt for teksttags for at definere feltets størrelse.

:dimension(width=XXnn, height=YYmm)

 • XX og YY er decimalbaserede tal, der accepterer op til 5 værdier efter decimalpunktet
 • nn og mm er stigningstyper af målingen. De tilgængelige stigningstyper er:
  • pt – "Punkter" (som skrifttyper), hvor 1pt=1/72 af en tomme
   • Hvis der ikke er angivet nogen stigningstype, benyttes punkter som standard
  • mm– millimeter
  • cm – centimeter
  • in – tommer

Det er tilladt at blande stigningstyper f.eks.: {{occupation_es_:signer1:dimension(width=3.5in, height=10pt) }}

Måldirektiv

Bemærk:

Hvis stigningstypen er forkert, eller direktivet :mål på anden vis er misdannet, ignorerer tagget direktivet og gendanner feltets størrelse baseret på tuborgklammerne.


Forbedret kontrol over "Alle" (utildelte) felter

Felter, der ikke har nogen rolle eller er tildelt til "Alle", kan udfyldes af enhver modtager i signaturcyklussen.

Et felt, der er markeret som "Obligatorisk", skal udfyldes af modtageren. Som et resultat er ethvert felt, der både er Obligatorisk og tildelt til Alle, reelt set et obligatorisk felt for den første underskriver.

En ny kontrol er blevet tilføjet for at ændre adfærden af denne kombination af indstillinger, så feltet bliver tilgængeligt for alle modtagere, men kun obligatorisk for den sidste.

Du kan aktivere denne adfærd som en administrator på konto- eller gruppeniveau.

Denne indstilling træder i kraft for alle aftaler, der er oprettet, efter indstillingen ændres. Igangværende aftale påvirkes ikke.

Kontrolelementer til feltet Alle


Pålidelige og sikre brancheførende løsninger

 • Flere CSC-partnere – Adobe Sign fortsætter med at gøre tjenester fra førende tillidstjeneste- og identitetsleverandører tilgængelige baseret på den åbne Cloud Signature Consortium-specifikation. Nye og kommende forhandlere inkluderer:
  • D-Trust (Bundesdruckerei Group)
  • Digicert + QuoVadis
  • Digidentity
  • iDin
  • Itsme


Mobilapp

 • Nyt design af underskrivelse og formularudfyldning – modtagervisningen af aftalen på mobilenheder er blevet forbedret for:
  • Bedre at udnytte den fulde skærms plads:
   • Sidens indhold udvides for at udfylde skærmen fra kant til kant
    • Den er rotationsvenlig mellem stående og liggende tilstand
   • Overskriften (med logoer) skjules (op), når brugeren interagerer med dokumentet 
    • Rulning hele vejen op viser logoet igen
   • Den private besked er blevet flyttet til menuen Flere indstillinger
   • Aftalens titel er blevet fjernet fra overskriften
  • Optimer navigation mellem felter
   • Antallet af resterende obligatoriske felter er mere fremtrædende i midten af overskriften
   • Når brugeren klikker på Start-knappen for at udfylde en formular, erstatter to knapper Start-knappen med en frem- og tilbage-pil.
    •  Disse to knapper flytter fokus frem og tilbage mellem obligatoriske felter
     • Valgfrie felter ignoreres
  • Optimer de visuelle identifikatorer af obligatoriske felter
  • Forbedrede fuldfør-mekanikker
   • Når alle obligatoriske felter er udfyldt, konverteres frem- og tilbage-navigationen til en Fuldfør-knap.
    • Ingen yderligere visuel fast ejendom forbruges
   • Modtageren kan frit gennemgå indholdet og fortsætte redigering, hvis der skal foretages redigeringer

Nedenfor er et eksempel på den gamle grænseflade til venstre og den nye grænseflade til højre:

Mobilgrænseflade
 • Forbedret zoom – tekstzoom på et dokument er blevet væsentligt forbedret med to optimeringer:
  • Jævn zoom: Direkte zoom med en knibebevægelse tilpasser skærmstørrelsen jævnt
  • Zoom med et dobbelttryk: Et dobbelttryk på skærmen skifter mellem en fuldt zoomet visning og dokumentets fulde bredde


Oplevelsesændringer

Ændring af menutekst: Hændelser/alarmer ændret til Notifikationer

Mine hændelser/alarmer og Delte hændelser/alarmer i brugermenuen er blevet ændret til Mine notifikationer og Delte notifikationer.

De funktionelle aspekter ved hændelses- og alarmsystemet har ikke ændret sig – kun selve menuteksten.

Tekstændring af Hændelser og alarmer


Oplevelsesændringer


Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

4233360 Løst et problem, hvor nogle aftaler ikke gemte CDS-tilbagekaldelsen.
4243207 Løst et problem, hvor social id for Microsoft Live mislykkedes.
4244754 Løst et problem, der gjorde, at mailadressen ikke blev vist fuldt i mailfeltet, hvis adressen var længere end feltets bredde.
4250163 Rettet en fejl med mailjustering med iOS.
4251618 Forbedret API'ens evne til på elegant vis at returnere massive datasæt.
4251965 Forbedret fejladministration for dokumentsynlighed for tilfælde, hvor godkendere ikke har nogen felter.
4252603 Forbedret dokumentstørrelse for mobilenheder.
4252794 Løst et problem, hvor virksomhedslogoet kunne dække Log på-knappen på mobilenheder.
4253971 Løst et problem for den nye Administrer-side, når den blev vist af brugere på norsk.
4254549 Forbedret sorteringsfunktion for biblioteksdokumenter.
4255042 Løst er grafisk problem med rullepilen og genvejsmenuen for understøttelse på mobilenheder.
4255294 Forbedret konvertering af japanske signaturer til kanji.
4255915 Løst et problem på den nye Administrer-side, hvor downloadede aftaler ikke inkluderede revisionsrapporten.
4255968 Reindekseret aftalefilen til den nye Administrer-side for at sikre, at alle metadata vises korrekt på siden.
4256171 Forbedret, hvordan tekstforfatningsoplysninger vises på mobilenheder.
4256175 Løst et problem med indstillingsikonet og ikonet for automatisk lagring, der overlappes på mobilenheder.
4256403 Afhjalp en tilstand, hvor afviste mails, der udløser alarmer, fejlagtigt kunne identificere afsenderen i stedet for underskriveren i de loggede hændelser.
4256537 Løst et problem med Arkivering, hvor Max_Upload-størrelsen blev ignoreret, og standarden blev anvendt.
4256693 Løst et problem, hvor betingede felter ikke virkede korrekt, hvis en valutavalidering var anvendt.
4257470 Løst et problem, hvor grupper ikke kunne slettes, hvis bortredigerede bruger-id'er var tilknyttet gruppen.
4257753 Forbedret, hvordan CMYK-billeder accepteres og gengives.
4257789 Forbedret, hvordan SSO administrerer mailadresser med en apostrof.
4257972 Løst et problem, hvor Max_Supporting_Document_Size ikke overholdt den nedarvede værdi.
4258093 Løst et problem, hvor en opdateret udløbsmail kunne sendes til flere modtagere end den aktuelle.
4258199 Løst et problem, hvor gruppeindstillinger ikke tilsidesatte kontoindstillingerne korrekt af signaturmæssige årsager.
4258355 Løst et problem, hvor eksterne afventende underskrivere med Adobe ID-godkendelse kunne se en fejl: Virksomhedslogin er ikke aktiveret.
4258399 Løst et problem, hvor filer, der sendes via REST v5 API med begrænset dokumentsynlighed, kunne ses af modtageren, der ikke havde nogen felttilladelse på filen.
4258868 Forbedret sms fra visse udbydere, der fjernede engelske tegn for mobilenheder, der anvender norsk som sprog.
4259038 Forbedret, hvordan afviste mails administreres, når flere afvisninger opstår.
4259141 Løst et problem, hvor OAuth ikke kunne oprette forbindelse for programmer, der ikke var på NA1-sharden.
4259167 Forbedret den måde, endelige aftaler opdateres på Administrer-siden.
4262428 Løst et problem for avanceret deling på den nye Administrer-side, hvor åbning af en aftale til visning kunne give en fejl.
4262435 Rettet en fejl, hvor konti uden et værtsnavn kunne omdirigeres til deres startside ved forsøg på at underskrive fra den nye Administrer-side.

 


Rettede fejl

Problem-id

Beskrivelse

4203428 Forbedret datoberegninger for at tillade bogstavstrenge i det formaterede output. 
4242619 Forbedret mailkommunikation til den første underskriver, når afsenderen underskriver først, og aftalen oprettes via API.
4248221 Rettet en fejl, hvor en udløbsdato, der er defineret i et brugerdefineret workflow, brugte Gruppeniveauets standardindstilling i stedet for den eksplicitte workflow-indstilling.
4251201 Løste et problem, der kunne opstå, når en bruger blev forfremmet fra gruppeadministrator til kontoadministrator ikke returnerede den fulde dataliste ved kørsel af en rapport.
4251596 Rettet en fejl, der kunne opstå ved brug af digitale signaturer med Mega Sign.
4253608 Forbedret reglerne for, hvornår oprettelse er tilladt for brugerdefinerede workflows, der inkluderer biblioteksskabeloner.
4253866  Teksten på "Send"-knappen på oprettelsessiden opdateres nu for mere korrekt at afspejle brugerens rolle. Hvis brugeren f.eks. er en godkender, opdateres teksten til "Godkend, og send".
4255031 Afhjalp en tilstand, der fik API "Get/agreements/id"-opkald til at returnere "MISC_SERVER_ERROR". 
4255875 Afhjalp en tilstand, hvor en skjult biblioteksskabelon stadig var synlig for andre brugere i den samme gruppe som skabelonejeren.
4256016 Forbedret avanceret kontodeling for at tillade flere end 100 delinger.
4256152 Rettet en fejl, der nulstillede den valgte Vilkår og betingelser-indstilling til standardværdien, hvis kontoen blev redigeret på backend.
4256393 Løst et problem, hvor gruppeadministratorer ikke kunne se muligheden for at inkludere workflows i deres rapporter.
4256405 Rettet et workflow for API-genererede underskrivelses-URL'er for korrekt at åbne aftalen vs. loginsiden.
4256530 Løst et problem, hvor en pålogget administrator ikke kunne angive sin mailadresse som autodelegeringsværdien for sine brugere.
4256892 Forbedret håndteringen af API Webhook-anmodninger, hvor slutpunktets GET-svar er 204, og brødteksten ikke har noget indhold.
4257173 Løst et problem, hvor brugere, der er logget på som en anden part (via avanceret deling), ikke havde adgang til revisionsrapporterne for aftaler.
4257455 Forbedret logning af ændringer for grupper, når de redigeres fra programmets backend. 
4257786 Løst et problem, hvor en OAuth-token kunne forhindre indlæsningen af listen Adgangstokens.

 

Nye indstillinger

Custom_Settings_For_Sign_Mobile_App

Som del af de nye opdateringer til Adobe Sign-mobilappen er der en ny indstilling, der lader kontoadministratorer deaktivere mulighederne Download, Udskriv og Del PDF i iOS-mobilprogrammet for brugere i deres organisation.

 • Enterprise-kontoadministratorer, der ønsker at undertrykke download, udskrivning og deling af PDF'en fra en mobilenhed, kan kontakte deres Success Manager og få indstillingen konfigureret.

 

ALLOW_MISMATCHED_SCOPED_LIBRARY_DOCUMENTS 

Kunder, der bruger brugerdefinerede workflows og oplever tilbagevendende advarsler om mismatchede dokumentomfang, kan få fejlbeskederne undertrykt for brugere.

Dette løser ikke det underliggende problem med at få dokumenterne ind i et autoriseret brugsomfang, men lader brugere fortsætte med at bruge workflowsene uden afbrydelse, mens administratorerne arbejder med at tilpasse dokumentets tilladelsesniveauer til de grupper, der bruger dokumenterne.

Administratorer, der ønsker at undertrykke fejlbeskederne, kan kontakte deres Success Managers og anmode om, at backend-indstillingen aktiveres.


Rettede fejl

Problem-id

Beskrivelse

4205798 Løste et problem, hvor Komb-egenskaben ikke blev anvendt på feltdata, der var valideret med et regulært udtryk.
4210348 Forbedret værktøjstippet for signaturindstillinger, når nogle indstillinger er undertrykt.
4230234 Forbedret "Adobe Sign"-godkendelsesmetoden, så modtageren videresendes bedre efter godkendelse.
4230920 Forbedret funktionalitet i Adobe Sign-godkendelsesmetoden for konti, der godkender direkte til Adobe Sign.
4244029 Løste et problem, hvor nogle paralleltransaktioner ikke aktiverer Forudfyldning-stadiet ved afsendelse.
4248866 Løste et problem, hvor kunder, der godkender med et samlet ID, kunne blive fanget i en løkke, hvis Adobe Sign-godkendelse bruges.
4249719 Løste et problem, hvor mailen Underskrevet og arkiveret kunne sende to kopier til den automatiske cc, hvor Send-indstillingen var indstillet til Ingen.
4249804 Forbedret godkendelsesoplevelsen for eksterne underskrivere, der normalt godkender via samlet ID og bliver bedt om at bruge "Adobe Sign"-godkendelse.
4250273 Afhjalp en fejltilstand (for webformularer), der kunne aktiveret, hvis kontoen er indstillet til at godkende interne underskrivere via Adobe Sign-godkendelse.
4251029 Løste et problem, hvor to aftaler blev genereret, hvis aftalen oprettes via API, og modtageren har tre niveauer (eller flere) af automatisk delegering aktiveret.
4251621 Afhjalp en tilstand, hvor aftaler, der genereres via Workflow med adgangskode indstillet som godkendelsesmetoden, gav en fejl.
4251785 Løste et problem, hvor datoen ikke blev vist korrekt i amerikansk tidsformat.
4251873 Forbedret håndtering af udskiftede underskrivere, når den nye modtager også er en cc-part.
4251941 Løste et problem, hvor en signaturblok kunne antage et større fodaftryk efter afsendelse.
4251964 Forbedret Workflow Designers Send-side for at matche den generiske Send-side i forhold til modtagervalidering, og hvordan metoderne sorteres.
4252575 Forbedret tidsstempelkonsistens for modtagere, der anvender digitale signaturer.
4253218 Forbedret søgefunktion, når mailen indeholder en apostrof.
4253339 Løste et problem, hvor beregnede felter ikke virkede korrekt, hvis de afhang af beregnede felter, der er tildelt til rollen "Alle".
4253448 Tydeliggjort mailinstruktioner for delegering af en aftale.
4253459 Løste et problem, hvor den private besked ikke blev leveret korrekt, hvis aftalen blev delegeret via API.
4253913 Afhjalp en tilstand, som Workflow-aftaler kunne gå ind i og producere en fejl om, at aftalen allerede er blevet ændret.
4254526 Forbedret rapportindstillinger for bedre at forklare omdøbning/konfiguration af standardrapporten og eksport af CSV-filen.
4254529 Løste et problem, hvor formularfelter med en standardværdi kunne blive beskadiget og hentet via API.
4254966 Forbedret den franske oversættelse i instruktionerne til Håndskreven signatur.
4255051 Rettet en grammatisk fejl i påmindelsesteksten på Administrer-siden for den norske oversættelse.
4255321 Forbedret brugerbeskeder ved forsøg på at logge på Adobe Sign via SAML for en inaktiv bruger.
4255393 Løste et problem, hvor global delegerings- og underskrivelsesautoriteter medførte en ændring i værdiindstilling.
4255932 Løste et problem, hvor nogle skjulte workflows blev vist under den klassiske Hjem-fane.
4256316 Udvidet adgang til webhooks for meget gamle Enterprise-konti.
4257009 Forbedret hyperlinkfelter, så de ikke længere forventer en modtagertildeling.

 

Grænsefladeopdateringer af Administrer-siden

Den nye side Administrer er en konfigurerbar komponent i menuen Konto. Denne version giver mulighed for at få vist og administrere dine Mega Sign- og webformularskabeloner og aftale fra den nye Administrer-side.

 • Aggregerede Mega Sign-visninger: Den nye side Administrer gør det muligt at få fuld visualisering af Mega Sign-aftaler, både som hele (overordnet) objektet eller som de individuelle (underordnede) aftaler (ved at klikke på indstillingen Vis aftaler)
 • Aggregerede webformularvisninger: Ligesom Mega Sign-objekterne giver den nye side Administrer mulighed for den fulde visualisering, både som hele (overordnet) objektet eller som de individuelle (underordnede) aftaler (ved at klikke på indstillingen Vis aftaler)

 

Standarddatoformat for oprettede datofelter

Administratorer kan vælge standarddatoformatet for datofelter, der føjes til skabeloner via oprettelsesværktøjet i Adobe Sign-appen.

Standardformatet bruges, medmindre et andet format eksplicit er angivet i feltegenskaberne//tag-argumenterne.

standarddatoformat

Opdaterede meddelelser for kunder ved hjælp af indstillinger for dokumentbevarelse

Kunder, der har konfigureret indstillinger for dokumentbevaring for deres aftaler, ser en ny (udvidet meddelelse) i deres e-mails.

Underskrivere opfordres til at downloade deres egen kopi af aftalen, før kontoens periode for bevaring udløber.

Meddelelser om bevaring

Rapport om underskriveridentitet

Et ny dokumentobjekt introduceres for at registrere oplysninger om underskriverens identitet, når id-kort bruges. Dette dokument lagres og tilgås separat.

Rapport om underskriveridentitet bevares i Adobe Sign-systemet med andre transaktionsdata, indtil den fjernes af enten bevaring eller GDPR-handling.

Gennemgå API-dokumentationen her >

Rapport om underskriveridentitet

 

Nye Cloud Signature Consortium-udbydere

Der er føjet nye udbydere til Cloud Signature Consortium:

 • Universign
 • Trans Sped MSign
 • Finnish Trust Network (begrænset)


Rettede fejl

Problem-id

Beskrivelse

4205952 Har rettet et problem, hvor Samsung-browseren ikke ville zoome korrekt.
4210358 Har tilføjet meddelelsesfunktion i appen for at identificere ikke tildelte felter i parallelle workflows.
4220968 Har løst et problem, hvor flere tekstfelter med telefonvalidering i en Acrobat-formular, ikke ville bevare valideringsformatet.
4235203 Har forbedret systemsvar, når der automatisk føjes signatursider til en aftale, så den kommer over en tærskel for antal sider.
4239582 Har rettet en tilstand, hvor aftalestatussen ikke bliver opdateret, når alle parter har underskrevet aftalen.
4242240 Har rettet et problem, så widgets åbnes ordentligt på iPhone 4/5 og iPad Mini.
4244922 Har rettet et problem, hvor delte konti ikke kunne dele individuelle aftaler korrekt.
4245080 Har rettet et problem, hvor filvedhæftningerne i widgetten ikke ville komme i rækkefølge efter at være blevet signeret.
4245159 Har løst en tilstand med "Ugyldigt brugerdefineret workflow-id", hvor en bruger forsøger at skifte til en anden brugers konto for at sende et workflow.
4245566 Har rettet et problem, hvor et betinget felt kunne forsvinde, hvis underskriver blev erstattet af en signeringsgruppe ved hjælp af API'et.
4246638 Har rettet en tilstand, der kunne få en aftale til at give fejl, hvis der blev delegeret en digital signatur.
4248174 Har rettet en tilstand for workflows, der kunne give fejl, hvis transaktionen blevet startet ved at skifte til en anden brugers konto.
4248543 Har løst et problem, hvor brugen af et jpeg-billede med CMYK-farvekodning kunne forhindre udfyldelse af signaturen.
4248560 Har forbedret muligheden for, at afsendere, der også er "certificerede modtagere", kan annullere deres aftaler.
4248836 Forbedret håndtering af anførselstegn i e-mailadresser.
4249995 Har løst et problem, hvor det forkerte datoformat blev vist, når landestandarden blev angivet til pt-PT (Portugisisk Portugal).
4250288 Har løst et problem, hvor meddelelsen om e-mailindstillinger ville blive nulstillet til en standardstreng, når indstillinger blev justeret fra backend.
4250448 Har løst et problem, hvor skrifttyper i formularfelter ikke overholdt størrelsesværdierne for de individuelle felter, hvis de havde det samme feltnavn.
4250614 Har forbedret formularfelter, så markøren "Krævet" placeres bedre og ikke klipper feltindhold.
4250618 Har løst et problem, hvor det forkerte datoformat blev vist, når landestandarden blev angivet til pt-BR (Portugisisk Brasilien).
4250793 Har forbedret placeringen af Adobe Sign-logoet for at forhindre overlap med indstillingen "Log ind" på mobilenheder. 
4250943 har rettet et problem, hvor en erstattet underskriver-e-mail ville afspejle navnet på den tidligere underskriver.
4251225 Har rettet et problem, hvor talformateringen i tekstfelter ikke blev gemt korrekt, hvis landestandarden var indstillet til japansk.
4251324 Har løst et problem, hvor talformaterede tekstfelter ville smide det negative fortegn, hvis det første tal i strengen var nul.
4251619 Har forbedret SAML-aktiveret funktionalitet for at give administratorer mulighed for at flytte brugere fra standardgruppen til deres gruppe.
4251626 Har løst et problem med flowet for klargøring af licenser til login på den almindelige Adobe Admin Console.
4251654 Har forbedret layoutet af påmindelser for Mega Sign-transaktioner for at sikre, at indholdet altid er tydeligt.
4251890 Har forbedret håndtering af filer, når de er vedhæftet fra Google Drive.
4252596 Har rettet et problem, hvor påmindelses-e-mails kunne sendes igen, når udløbsdatoen blev ændret.
4252683 Har rettet landekoden på siden Administrer, når sproget er angiver til tysk.
4252873 Har løst et problem, hvor individuelle kontobrugere blev føjet til virksomhedskonto med udvidede rettigheder.
4253151 Har rettet et problem, hvor en delegeret underskriver ville få forkerte meddelelser, når vedkommendes signatur blev anvendt.
4253187 Har rettet et problem med iOS-enheder, der kunne udløse en "Ukendt" (ext.) filfejl under download af signeret aftale.
4253876 Opdateret team- og prøvekonti for at vise alle avancerede feltindstillinger korrekt.
4254263 Har forbedret siden Administrer, og hvordan aftaler vises

Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

4250978 Avanceret kontodeling: ubehandlet fejl ved forudfyld på vegne af en anden bruger.
4247891 Opdateret webhooks for at give bedre fejlkontrol ved indhold i svartekst.
4219151 Forkert fortolkning af apostrof i beskedskabeloner.
4246162 Fejl ved avanceret gruppemedlem for kontodeling.
4247842 Afsenders mail vises to gange i søjlediagrammet for rapporter.
4244546 Periodisk problem med at slippe påmindelser, der er sendt fra SalesForce.
4229436 Forkert SAML-omdirigering med deaktiveret underskriver.
4245529 Forstærket reglerne for nulstilling af adgangskode for at forhindre brute force-angreb.
4246894 Periodiske forsinkelser af formulargengivelser ved brug af integreret iframe på iPad.
4245453 Periodisk problem med SSO-login løst.
4232884 Opdateret for at overholde det datoformat, der bruges i to forskellige datofelter.
4246478 Rettelse af tegnkodning for underskrivelsesmæssige årsager.
4221319 Ved download af indhold fra fortrolighedssiden blev revisionsrapporten ikke vedhæftet til digitalt underskrevet aftale.

Webformularer (tidligere widgets)

"Widgets" er blevet omdøbt til "Webformularer". Alle referencer til widgets i grænsefladen er blevet ændret. Den generelle struktur og funktion på siden Webformularer er den samme.

April 2019 – webformularer

Hjem-side (tidligere Dashboard)

Siden "Dashboard" er blevet omdøbt til "Hjem". Alle referencer til Dashboard-siden er blevet omdøbt.

April 2019 – Hjem-fane

Format af Hjem-side

En ny Hjem-side er blevet oprettet og er valgfrit tilgængelig. Den nye hjem-side er designet til bedre at vise den mest grundlæggende funktionalitet og undertrykker rod, som mange brugere ikke bruger.

 • Den indledende installation omfatter kun Individual- og Team-tjenesteniveauerne.
  • Muligheden for at bruge det nye format bliver tilgængelig for flere tjenesteniveauer, i og med funktionalitet indføres på siden i lag for at understøtte flere avancerede funktioner.
 • Free-, Individual- og Team-konti, der er oprettet før versionen, vil have en mulighed på skærmen for at skifte mellem det nye og det klassiske format
  • Nye konti har kun det nye format tilgængeligt

Flere detaljer om Hjem-sidens nye format kan findes her >

April 2019 – nyt format til Hjem-side

Administrer sideformat

En ny Administrer-side er blevet oprettet og er valgfrit tilgængelig. Denne nye administrer-side er designet til bedre at hente og filtrere en bruges indhold.

 • Administrer-sidens nye format introduceres i en fasedelt udrulning. Denne version viser kernefunktionaliteten. Fremtidige versioner vil tilføre flere funktioner. Elementer, der ikke er understøttet i denne indledende fase, omfatter:
  • Kontodeling
  • Granuleret Webformular-gennemgang
  • Granuleret Mega Sign-gennemgang
 • Individual- og Team-konti, der er oprettet før versionen, vil have en mulighed på skærmen for at skifte mellem det nye og det klassiske format i starten af juni. 
  • Business- og Enterprise-kunder vil have flere muligheder i administratorgrænsefladen for at gøre den nye administrer-side tilgængelig. 
   • Nye funktioner til den nye Administrer-side for eksisterende kunder forsinkes indtil tidlig juni.
  • Nye konti har kun det nye format tilgængeligt

Flere detaljer om Administrer-sidens nye format kan findes her >

April 2019 – Administrer-side

Vis Aftale-side

Den "nye" side Vis aftale (introduceret i juni 2018-versionen) er blevet standardværdien for nye konti, og kontrolelementet i Administrator-grænsefladen er blevet fjernet. Kunder, der ønsker at ændre sideversionen af Vis aftale, kan kontakte deres success manager for at få indstillingen redigeret på back-enden

 • Den nye side Vis aftale er som standard aktiveret med den nye Administrer-side

 

Indstillinger for digital signatur

Administratorindstillingerne, der styrer digitale signaturer, er blevet flyttet til deres egen fane på Administrator-listen over indstillinger.

April 2019 – fanen Digital signatur

Opdateret Administrator-menu

Flere opdateringer er blevet tilføjet for at forbedre en administrators mulighed for at administrere brugere og styre adgang til funktioner:

 • Forbedret brugeradministration – administratorer kan styre brugerprofilelementer direkte for brugere under deres rammer. Inklusive ændring af Navn, Virksomhed og Titel samt start af processen med at ændre deres mailadresse

Flere detaljer om brugeradministration kan findes her >

April 2019
 • Konto-/gruppekontrol over Udfyld og underskriv, Mega Sign, webformularer og biblioteksskabeloner – avancerede metoder for dokumentgenerering er blevet føjet til administratormulighederne i grænsefladen, så administratorer kan aktivere adgangspunkter for Webformularer, Mega Sign, Biblioteksskabeloner og Udfyld og underskriv på konto- og/eller gruppeniveauer.
  • Eksisterende konti bliver bedstefædre for at bevare samme oplevelse (i forhold til adgang), der eksisterede før versionen

Følg nedenstående links for at få mere at vide om:

April 2019 – adgangskontroller

Download opdelte dokumenter

Aftaler, der oprettes fra flere uploadede filer, kan downloade hele aftale-PDF'en eller de enkelte filer fra Administrer-siden.

April 2019

Forbedret feltregistrering

Automatisk feltregistrering er blevet forbedret for bedre at forstå de felter, der er tæt på et signaturfelt, og bedre forudsige disse felters natur. (Eksempel: Hvis et felt forventes at være tæt på et signaturfelt, og det justeres bag tekst, der antyder en "dato", placeres der et datofelt i stedet for et simpelt tekstfelt.)

Flere detaljer om automatisk feltregistrering >

 

Udvidet funktionssæt

Tjenesteniveauer under Enterprise har tilføjet noget af den udvidede funktionalitet:

 • Business
  • Feltet Betaling er blevet gjort tilgængelig
  • Formularudfylder er blevet føjet til de tilgængelige modtagerroller
  • Oprettelse aktiveret som standard for nye konti – eksisterende konti bliver til bedstefædre i deres aktuelle indstilling
 • Team
  • Hjem-sidens nye format er aktiveret for nye konti – eksisterende konti vil fortsat se det klassiske format. Der vises et skift mellem formater for alle konti
  • Mega Sign er blevet gjort tilgængelig for alle konti
  • Webformularer er blevet gjort tilgængelige for alle konti
  • Feltet Betaling er blevet gjort tilgængelig
  • Avancerede formularfelter er blevet gjort tilgængelige. Dette omfatter vedhæftede filer, beregnede og betingede felter, avancerede valideringer og stempler/billeder i tekst
  • Godkender og Formularudfylder er blevet føjet til de tilgængelige modtagerroller
  • Advarsler er blevet gjort tilgængelig
  • Oprettelse aktiveret som standard for nye konti – eksisterende konti bliver til bedstefædre i deres aktuelle indstilling
 • Individual
  • Hjem-sidens nye format er aktiveret for nye konti – eksisterende konti vil fortsat se det klassiske format. Der vises et skift mellem formater for alle konti
  • Alle Individual-brugere logger på Hjem-siden
  • Oprettelse aktiveret som standard for nye konti – eksisterende konti bliver til bedstefædre i deres aktuelle indstilling
  • Gratis
  • Oprettelse aktiveret som standard for alle konti

 

Forbedringer af den digitale signaturoplevelse

 • Forbedret underskriveroplevelse – signaturoplevelsen er blevet strømlinet for at reducere antallet af dialogbokse for en underskriver. Gennemgå de konfigurerbare muligheder her >
 • Individuelle "Cloud"- og "Lokal"-signaturkontroller – administratorer på konto- eller gruppeniveauet kan tillade eller nægte brugen af "Cloud"- og/eller "Lokal"-signaturcertifikater, når modtagere sætter deres digitale signatur
  • Eksisterende konti har begge indstillinger aktiveret for at sikre tjenestens konsistens efter opdateringen 
April 2019 – tillad lokal certifikatsignatur
 • Foretrukken CSC-partner – modtagere ser et link til at oprette en ny digital signatur i underskrivelsesgrænsefladen under signaturprocessen. Administratorer kan indsætte deres egen URL under det link, der peger på en brugerdefineret side, de ejer. Denne side kan bruges til at guide underskrivere til at oprette et digitalt certifikat med dine foretrukne leverandør (eller andre/anden instruktioner/indhold, du vil angive)
  • Der kan angives en anden URL til interne modtagere efter behov
April 2019 – brugerdefineret url til digitale signaturer idp


Rettede fejl

Problem-id

Beskrivelse

4182083 Opdateret revisionsloghændelse til, når en mail åbnes, for at meddele "Mail set af [modtager]".
4208271 Løste et problem, hvor Tilføj mig-linket indsatte en forkert streng.
4215863 Rettede en tekstfejl, hvor landekoden +61 returnerede det forkerte landenavn:
Ved afsendelse af en aftale, webformular eller delegering af en aftale med REST API, vises der et nyt felt i Model – "countryIsoCode". Det er under feltet "phoneInfo" og sammen med feltet "countryCode". Det hjælp med at bestemme, hvilket land vi gør klar til telefongodkendelse (to lande kan have samme countryCode såsom USA og Canada, og derfor adskiller vi dem ved at tilføje countryIsoCode: US (for USA) og CA (for Canada)).
4224881 Rettede en fejl, hvor aftaler, der blev indlæst fra Hjem-siden, blev gengivet som tomme.
4229971 Rettede en tilstand, hvor aftaler, der havde et billeder i tekst, ikke sendte mailen Underskrevet og arkiveret til afsenderen.
4232573 Afhjalp en situation, hvor indikatoren "Krævet" for et felt ikke forsvandt, efter feltindholdet var udfyldt.
4233694 Rettede en tilstand, hvor en aftale blev sendt forkert til den forkerte sektion på Administrer-siden, når transaktionen var fuldført.
4234320 Løste et problem i v5 REST, hvor Kun jeg underskriver- og Udfyld og underskriv-aftaler ikke returnerede aftaler-id'erne.
4234694 Når en eksisterende aftale redigeres, vil feltgenkendelsesfunktionen nu være tilgængelig, hvis en bruger vælger at gå til oprettelsessiden. Feltgenkendelsesfunktionen vil køre, hvis feltgenkendelsesfunktionen er aktiveret/tilgængelig for brugeren.
4235050 Rettede en grafisk fejl, hvor kanter på formularfelter vises forskelligt på underskrivelsessiden.
4235155 Forbedrede navigationen af "Næste side"-flaget for at håndtere billedfelttyper bedre.
4235452 Forbedret rapportering for bedre at afspejle aftalers status i en præudfyld-tilstand.
4235732 Løste et problem, hvor v5 REST ikke returnerede dokumentnavnet konsistent ved hjælp af GET /agreements/{agreementID}/documents.
4236359 Rettede en fejl, hvor mailen Underskrevet og arkiveret blev sendt, men ikke modtager, hvis Adgangskodebeskyttelse er aktiveret.
4236644 Løste et problem, hvor datoformatet indstillet til USA kunne give fejl i datoteksten.
4237182 Forbedrede sessionsadministrationen for DC-brugere for at sikre, at indhold åbnes korrekt (i forhold til tomme sider).
4238264 Ved kald af "GET/agreements/{agreementId}" i REST v5 returnerer den i hændelsernes felt "beskrivelse" <firstname lastname (email)> i stedet for <firstname lastname>.
4239679 Rettede en visningsfejl ved brug af avanceret kontodeling, og den bruger, der er skiftet til, har indhold, som er delt af en tredjepart.
4239688 Rettede en fejl, hvor muligheden for at uploade en underskrevet kopi ikke var tilgængelig for brugerdefinerede workflows, der inkluderede underskriverdelegering.
4239704 Rettede en fejl, hvor brugere ikke kunne eksportere rapportdata.
4239823 Rettede en sjælden situation, hvor der blev udløst en fejl under søgning efter en mailadresse under fortrolighedsfanen.
4240803 Løste et problem med, at aftalestatussen ikke blev opdateret korrekt ved delegering.
4240809 Oplysninger om sætnavn, der er associeret med Kun afsender-sættet, vil være vedvarende og returneres i efterfølgende API-kald. Workflowet behandles heller ikke længere som Afsender underskriver først, og brugerdefineret adfærd for Afsender underskriver først-workflowet som f.eks. at lande på eSign-siden efter Send, Ingen signaturmail osv. associeres ikke længere.
4240919 Forbedret dokumentation rundt om 'MODIFYING_IMMUTABLE_FIELDS' ved opdatering af en bruger.
4241489 Rettede en fejl, hvor brugere, der blev tilføjet via administratorkonsollen, ikke modtog deres konfliktmails, hvis de oplevede en "cross-chard"-flytning.
4241493 Løste et problem, hvor lokale signaturer ikke blev præsenteret som en mulighed for nogle digitale signaturer. Fra og med 10.3 kan kunder konfigurere aftaler, der er sendt fra en gruppe, for at sætte digitale signaturer ved at downloade og underskrive med kun Acrobat og ikke bruge cloudbaserede digitale signaturer.
4242208 Forbedret datofelt for at tillade, at én modtager kan have flere forskellige datoer associeret i samme aftale.
4243893 Rettede en fejl, hvor de interne brugere ikke viste den korrekte mail i revisionsrapporten.
4243953 Et konsistent standardmål (højde og bredde) for feltet med digital signatur bruges nu, når der oprettes en aftale med digitale signaturfeltet, uanset hvordan feltet placeres (teksttag vs. træk og slip).
4244195 Rettede et spring i tid (sekunder) i tidsstemplet på det underskrevne dokument og revisionsrapporten, når signaturårsagen er aktiveret.
4244712 Løste et problem, hvor brugere ikke kunne sende aftaler med Google Team Drive.
4244858 Rettede et sjældent tilfælde, der kunne få et stort antal Underskrevet og arkiveret-mails til at blive sendt til den samme modtager.
4245053 Løste et problem, hvor en delegeret underskriver forsøger at sætte en håndskreven signatur og forhindrer den originale underskriver i at sætte en signatur.
4245178 Løste et problem, hvor digitale signaturer, der anvender en årsag til underskrivelse, skjulte signaturdatoen. 
4247378 Rettede en fejl, hvor den aktive del af den guidede navigationspil går ud over ikonet.
4247303 Løst et problem, hvor hyperlinks til specifikke sider ikke virkede i mobilprogrammet (Android og iOS).

Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

4227560 Løste et problem, hvor godkendelses-URL'en (for OAuth-processer) ikke virkede, når SAML-tilstanden var indstillet til Obligatorisk. 
4232039 Rettet en forsinkelse i nye workflows, der udfyldes i Workflow-valglisten.
4243078 Løste et problem med billedbaserede signaturer, der viser et klokkeslæts-/datostempel i underskrivelsesgrænsefladen.
4243910 Løste et problem i v5 API, hvor påmindelser ikke blev udløst for Mega Sign-transaktioner.
4243918 Løste et problem, hvor "knib for at zoome" ikke virkede på Android-tablets.
4244022 Forbedrede billetsystemet, så det håndterer ændringer af brugermails mere elegant

Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

4207768

Rettede UI for pinkode- og engangskodeskærmen, der ikke blev vist korrekt på mobilenheder.

4223649

Forbedrede beskrivelsen til hjælpeikonerne Annuller og Slet aftale.

4236140

Rettede et datoformat for feltvalidering.

4236147

Rettede Fil-sektionen, så den vises korrekt i grænsefladen for Nyt brugerdefineret workflow.

4238650

Løste et problem i nogle konti, hvor funktionen Tilladte modtagerroller ikke blev vist.

4238855

Løste et problem, hvor tilføjelse af formularfelter med API v6 til en aftale med 2 parallelle godkendere og 1 underskriver tilføjede en signaturblok for underskriveren.

4239831

Løste et problem, hvor en besked, der blev sendt med koreansk sprog, ikke kunne underskriver med mobilmuligheden.

4240827

Løste et problem, hvor dokumenter i køen Annulleret/afvist fik fejlen "Detaljerne for denne aftale kan ikke vises i øjeblikket."

4240995

Løste et problem, hvor modtageren ikke modtog sms'en for at bruge mobilmuligheden for signaturen.

4241012

Løste et problem, hvor kald af PUT /agreements/{agreementId}/formFields med nulværdier gav en generisk fejl (server 500-fejl).

4241062

Løste et problem, hvor oprettelse af PUT /agreements/{agreementId}/state API-slutpunktet indimellem genererede en "MISC_SERVER_ERROR".

4241374

Rettede en fejl, hvor bredden og højden på felterne i en skabelon ikke blev gemt.

4241381

Løste et problem, hvor nogle forkerte "mailbekræftelser med widget" blev sendt til widget-underskriverne.

4241723

Løste et problem med telefongodkendelse fra den integrerede Send-side i Ariba-integrationen.

4242529

Løste et problem, hvor BAD_REQUEST-fejl blev udløst, imens der blev lavet POST/Widgets og POST/Aftaler-kald via REST Swagger-programmet.

4243026

Afhjalp en situation, der tillod feltet Aftalenavn at blive udfyldt automatisk med afsenderens mailadresse, når der blev brugt en Chrome-browser.

4243046

Rettede en fejl, der vises, når du klikker på en DigSig-aftale med flere filer, der er underskrevet med download af flere filer aktiveret.

4243067

Løste et problem med omdirigerings-URL'en efter underskrivelse, der ikke virkede i POST /megaSigns.

4243073

Løste et timeoutproblem ved kald af GET agreements/agreementId/documents API.

4243184

Løste et problem, hvor "Seneste login" i "Brugerindstillinger" viser logintidspunktet for administratoren i stedet for brugeren.

4243252

Løste et problem, hvor brug af KBA/telefongodkendelse ikke blev opdateret i SOUP.

4243285

Løste et problem, hvor afsenderen optager flere modtagerpladser i én transaktion

4243366

Løste et problem, hvor widgets uden et shard-præfiks ikke blev gengivet korrekt i browseren.

4243589

Løste et problem, hvor aftaler, der genereres via Live Sign, viser en forsinkelse på Acceptér-knappen, når de tilgås via mobilenhed.

4244192

Ændrede den tjekkiske oversættelse for Smluvu til Souhlas i tjekkiske mails.

4245162

Rettede en periodisk Acrobat "hænger"-fejl, når adgang til en tidsstempeltjeneste ikke er tilgængelig.

Uforanderlige revisionsrapporter

I denne version er den nye uforanderlige revisionsrapport installeret på alle tjenesteniveauer.

I denne ændring er tidsstemplet for alle hændelser indstillet til formatet ÅÅÅÅ-MM-DD med en GMT-tidszone.

Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

4036211 Forbedret filterfunktion ved søgning på Administrer-siden.
4193226 Løst et problem, hvor teksttags i en Mega Sign-transaktion gav fejl ved ikke at identificere Underskriver2-felter under afsendelsestiden.
4194228 Løst et problem, hvor hjælpeanmodninger for nogle shards omdirigerede til loginsiden.
4212732 Løst et problem, hvor ældre hændelser blev returneret, når "onlyShowLatestEvent": true.
4215910 Løst et problem, hvor udskiftede modtagere med telefongodkendelse genererede fejl efter delegering.
4227813 Forbedret signaturblokken for at imødekomme lange mailværdier.
4231847 Løst en konflikt mellem brugere med Vis mail konfigureret og felter til digitale signaturer.
4232304 Løst et problem, hvor skrivebeskyttede felter ikke blev inkluderet i formulardataene, da feltdata blev eksporteret.
4233232 Løst en feltkonflikt, når bibliotek l-9 og W-9 blev sendt i én transaktion.
4235332 Forbedret mobilappen til bedre at håndtere overskrifter og rullebjælker.
4235631 Løst et problem, der blokerede SAML-godkendelse ved brug af Google G-Suite som IdP.
4235739 Løst et problem, hvor navigationsmuligheder blev vist, hvis noChrome = true.
4237020 Rettet en fejl, der blev udløst, når en delingsmodtager i avanceret deling forsøgte at redigere en udløbsdato.
4237283 Forbedret tekstindholdet på Administrer-siden for hollandsk sprog.
4238201 Løst et problem, hvor præudfyldt feltdata blev eksporteret ukorrekt på rapporter.
4238612 Løst et problem, hvor omdirigerings-URL'en ikke blev overholdt, når Oauth-dialogsiden udløber.
4238667 Rettet en fejl, der blev udløst, når en modtager blev delegeret tre gange.
4239560 Rettet en fejl i Workflow Designer, der gav fejl, hvis en modtager havde en apostrof i mailværdien.
4239632 Løst et problem, hvor der blev udløst en fejl ved gennemgang af en aftalehistorik på Administrer-siden.
4239674 Løst et problem, der kunne få widget-detaljer til ikke at være visbare på Administrer-siden.
4239678 Forbedret tilpasning af telefongodkendelse. 
4239823 Forbedret GDPR-værktøjer til at hente ældre aftaler.
4239868 Forbedret systemforsinkelse ved vedhæftning af dokumenter under præudfyldning i avanceret kontodeling.
4239872 Forbedret fejlhåndtering ved underskrivelse af widgets.
4240303 Forbedret reaktionsevne ved underskrivelse på mobilenheder.