Adobe Acrobat Sign-produktbemærkninger

Bemærk:

Dette dokument fremhæver de nye funktioner, oplevelsesændringer og løste problemer i den kundevendte applikation for den seneste udgivelse.

Udviklercentrerede opdateringer til API og Webhooks er dokumenteret i Acrobat Sign-udviklervejledningen.

Det er ikke garanteret, at alle funktioner/ændringer er aktiveret på udgivelsesdatoen.

Hvis du gerne vil have besked om produktbemærkninger via mail, skal du abonnere her >

Produktionsimplementering: 8. november 2022
Government Cloud-implementering: 6. december 2022

Forbedret funktionalitet

 • "Just in time"-brugerklargøring for konti, der administreres på Adobe Admin Console –  konti, der administrerer brugere på Adobe Admin Console, kan konfigurere deres konto til automatisk at oprette brugere og valgfrit tilføje dem til Acrobat Sign-produktprofilen, når de første gang godkendes til Acrobat Sign-tjenesten via den konfigurerede SSO-løsning.

Få mere at vide om "just in time"-klargøring >

 • Elektroniske segl - Enterprise-konti kan anvende elektroniske segl (e-segl), som giver samme juridiske gyldighed som et firmas gummistempel på papir. E-segl kan anvendes af mere end én person eller system under kontrol eller tilsyn fra den juridiske enhed. Den elektroniske forseglingsfunktion i Acrobat Sign giver organisationer mulighed for at anvende e-segl ved hjælp af digitale certifikater udstedt til deres juridiske enhed for at hjælpe med at formidle integriteten og autenticiteten af fakturaer, erklæringer eller andre officielle dokumenter.

Få mere at vide om e-segl her >

Elektroniske segl

 • Brugerdefinerede workflows tillader konfiguration af Modtagergrupper i skabelonen – brugere, der bygger brugerdefinerede workflows, som inkluderer Modtagergrupper, kan nu fuldt ud definere modtagergruppen ved at tilføje en kommasepareret liste over mailadresserne til mailfeltet.

Få mere at vide om brugerdefinerede afsendelsesworkflows >

Konfigurer modtagergrupper i workflowskabelonen

 • Planlæg rapport- og dataeksport – den nye rapporteringsgrænseflade (udgivet i april 2022) er blevet forbedret, så planlægningen af rapporter/eksporter kan køre regelmæssigt, og så der kan sendes en mail med et link til rapporten/eksporten for at få en liste over interne brugere.
  • Planlagte rapporter/eksporter kan kun oprettes, redigeres og annulleres af ophavsmanden.
   • Rapporter/eksporter kan planlægges dagligt, ugentligt eller månedligt. Rapporter/eksporter køres til midnat på den valgte dag (baseret på kontoens tidszoneindstilling).
   • En Send den nu-mulighed er tilgængelig for at få opdateringer i realtid.
   • Kun brugere på den samme Acrobat Sign-konto kan omfattes i planens maildistribution.
    • Når brugeren får adgang til maillinket, skal vedkommende logge på Acrobat Sign-systemet.
    • Kun brugere på mailnotifikationslisten kan se rapport-/eksportindholdet.
    • Mail-links er deaktiveret i henhold til kontoens konfiguration af udløb af dokumentlink.
  • Rapporter/eksporter med et planlægningsikon, når en markør holdes over posten.

  Få mere at vide om rapportplanlægning >

Forbedrede diagrammer og eksporter

 • Manglende kolonner i den nye rapporteringsdataeksport er tilføjet –  dataeksportfunktionaliteten har tilføjet alle de kolonner, der er tilgængelige i den klassiske grænseflade, hvilket bringer eksportfunktionaliteten i paritet med den klassiske oplevelse.

Kolonnenavn

Beskrivelse

Afsendergruppe

Aktuel gruppe for den bruger, der sendte dokumentet

Afsendervirksomhed

Brugerens firma på tidspunktet for aftaleoprettelse

Afsenders enhed

Enheden, der blev brugt til at oprette en aftale

Afsenders årsag til afvisning

Årsag afsender tilbagekaldte en aftale

Dokumentopbevaring anvendt dato

GDPR-dokumentopbevaring anvendt

Signaturtype

Signaturtype: E-UNDERSKRIVELSE eller HÅNDSKREVEN

Antal dokumenter

Antal dokumenter brugt til at oprette aftale

Antal sider

Antal sider i de dokumenter, der er brugt til at skabe aftale

Antal modtagere

Antal modtagere (deltagere) af en aftale

Antal fuldførte Modtagere

Antal modtagere, der har gennemført deres påkrævede handling

Antal resterende modtagere

 Antal resterende modtagere, der ikke har fuldført deres påkrævede handling

Aftalemeddelelse

Tekst leveret af afsender ved oprettelse af aftale

Modtagerrolle

Rolle bestemt under afsendelse af en aftale (dvs. UNDERSKRIVER, GODKENDER, DELEGATOR)

Modtagers firma

Modtagerens firma på tidspunktet for den anmodede handling

Dato for modtagers fuldførelse

Ønsket handling fuldført, dvs. Aftale underskrevet

Mulighed for modtagersikkerhed

Mulighed for valgt sikkerhed

Datofor modtagers start

Aftale sendt til modtager

Dato for modtagers visning

Aftale set af modtager

Modtagerenhed

Enhed brugt til at underskrive (eller fuldføre anden handling)

Modtagers afvisningsårsag

Begrundelse angivet, når modtager afviser at underskrive

 • Administratoradministreret kontodeling – kontoadministratorer på konti med avanceret kontodeling aktiveret kan begrænse kontodeling mellem brugere, så kun kontoadministratorer kan oprette, ændre og annullere kontodelinger mellem brugere/grupper. Under denne konfiguration mister brugere og administratorer på gruppeniveau al adgang til at dele deres konti.

Kontrolelementer til kontodeling kan findes ved at gå til Kontoindstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Kontodeling

Få mere at vide om kontodeling >

Forbedrede kontrolelementer for delt konto

 • Administratorvisning og kontrol af brugerdelte konti – en ny fane er blevet tilføjet til administratormenuen på kontoniveau for at se brugeren og kontodeling på gruppeniveau, der er på plads. Fanen Delte brugere åbner en liste over alle delinger og identificerer de brugere/grupper, der deler og deles med, tilladelserne til delingen, status for delingen og en eksplicit identifikation for alle delinger, der er til en ekstern part.

Få mere at vide om fanen Delte brugere >

Kø med delte brugere

 • Digital Identity Gateway understøtter nu indstillinger for interne brugere – begrænsningen, der tvang Digital Identity Gateway-funktionen til at deaktivere, når forskellige godkendelsesmetoder blev aktiveret for interne brugere, er blevet løst, så administratorer kan tillade intern identitetsbekræftelse, når muligheden er aktiveret for eksterne modtagere.  

Få mere at vide om Digital Identity Gateway >

Digital identitet tilgængelig for interne modtagere

 • Nye muligheder for identitetsudbyder – seks nye muligheder for identitetstjeneste er blevet tilføjet:
  • ID.me leverer nye identitetsbekræftelsestjenester, der understøtter NIST SP 800-63-standarden for multi-faktorgodkendelse:
   • NIST IAL2/AAL2
   • NIST LOA3
   • Styrket identitet
   • Videnbaseret godkendelse (KBA)
  • IDnow VideoIdent
  • My Number Card
 • Digital Identity Gateway er tilgængelig for kundekonti i Adobe Acrobat Sign for Government-miljøet – GovernmentCloud-konti kan nu bruge Digital Identity Gateway-funktionen til at identificere underskrivere med den forudkonfigurerede FedRAMP-kompatible digitale identitetsudbyder ID.me. ID.me-tjenesterne leverer overholdelse med NIST SP 800-63-standarden for multi-faktorgodkendelse.
Digital Identity Gateway på GovCloud

 • Inkluder Aftale set-hændelser i revisionsrapporten – for kunder, der ønsker at forstå, at aftalen blev set af deltageren, er der en mulighed for at tilføje Aftale set-hændelsen til revisionsrapporten og Aktivitet-listen.

Få mere at vide om aftale set-hændelser >

Aftale set-hændelser

 • Inkluder et resumé over antallet af filer og sider, der udgør den endelige aftale, i revisionsrapporten – et resumé over fil-/sidetal kan føjes til revisionsrapporten, der viser:
  • Det samlede antal filer, der blev uploadet, da aftalen blev oprettet
  • Det samlede antal sider fra de uploadede filer
  • Det samlede antal understøttende filer, der er føjet til aftalen (tilføjet via vedhæftede filer)
   • Aggregeret fra alle deltagere
  • Det samlede antal sider, der er inkluderet i alle understøttende dokumentfiler

  Få mere at vide om antal dokumenter i revisionsrapporten >

Fil- og sidetal på revisionsrapporten

 • Forbedret tilgængelighed med PDF-tagging – kunder, der kræver tilgængelig underskrevet dokumentation, kan nu aktivere "tagget" PDF-generering. Tagging er processen med at tilføje det korrekte indhold og annoteringer, så skærmlæsere kan forstå og returnere indholdet af PDF'en.  

Når det er aktiveret, vil felter, der føjes til dokumenter via oprettelse, indeholde korrekt tagging, og tilgængelige dokumenter, der uploades, bevarer deres tagging under hele signaturprocessen, hvilket producerer en tilgængelig, signeret PDF, når den er fuldført.

Få mere at vide om tilgængelighedstagging >

Gå til de tilgængelige pdf-kontroller

 • Forbedret automatisk registrering af formularfelt (begrænset implementering) ─ automatisk registrering af formularfelt er blevet forbedret for mere præcist at identificere typen, størrelsen, antallet og placeringen af formularfelter, der skal placeres. Denne udgivelse udvider udrulningen af den nye feltdetektering til at omfatte alle konti på NA1- og NA2-shards i Nordamerika. (Tidligere kun aktiveret for Individual-konti og NA4-shard.)

Få mere at vide om automatisk detektering af formularfelter her >

 • Forbedret søgning efter Enterprise-tjenestepakker og gratis konti – søgefunktionen, der bruges til at finde aftaler, er blevet forbedret til at understøtte mere komplekse strengforespørgsler ved hjælp af speciel syntaks. Den opgraderede søgefunktion er planlagt til at blive implementeret efter serviceniveau i løbet af de næste mange produktudgivelser.
  • Denne udgivelse opdaterer kun tjenesteniveauerne Enterprise og Free.
  • Dokumentation for den forbedrede søgefunktionalitet er tilgængelig i hjælpedokumentationen online. Et link til dokumentationen findes i programmet ved at klikke på informationsikonet ved siden af søgefeltet:
Informationsikon ved siden af søgefeltet

Acrobat Web

 • Acrobat Web Slettet mappe – Gendan en slettet aftale (Kun Individual-licenser) – Acrobat-webbrugere med en Individual-licens kan nu "blødt slette" aftaler på deres Administrer-side, sende dem til en Slettet mappe i 14 dage, hvorefter de slettes permanent fra systemet. Brugere kan åbne den Slettede mappe og gendanne aftaler, før aftalen slettes permanent.

Få mere at vide om sletning af aftaler i Acrobat Web >

Vælg handlingen Slet for skabelonen

Oplevelsesændringer

 • Internet Explorer 11 og ældre Edge-browsere understøttes ikke længere – fra november 2022-udgivelsen understøttes Internet Explorer 11 og ældre Edge-browsere ikke længere på nogen Acrobat Sign-side. Ethvert forsøg på at få adgang til Acrobat Sign med en af disse browsere vil producere en "Ikke-understøttet browser"-side:
Ikke-understøttede browsere

 • Midlertidig rettelse af integrerede underskrivelsesproblemer på grund af deaktiverede tredjepartscookiesmodtagere, der logger på en integreret version af Acrobat Sign eller med tredjepartscookies deaktiveret, kan støde på problemer med at fuldføre signaturprocessen. En kortsigtet løsning er implementeret, mens der udvikles en mere strømlinet oplevelse. Løsningen registrerer problemsituationen og præsenterer modtageren for en meddelelse, der beskriver problemet, og viser en knap til at åbne siden i en ny fane.
Bump out-meddelelse for browsere med tredjepartscookies deaktiveret

 • Anmeld misbrug-links udløber ikke længere Anmeld misbrug-linksene udløber ikke længere som andre links, der leveres med Acrobat Sign-mails.

Få mere at vide om Anmeld misbrug-links >

 • Anmodninger om et nyt link vises nu i Revisionsrapport og Aktivitet-liste – når en modtager anmoder om et nyt link for at erstatte et udløbet, er hændelsen nu udfyldt i Revisionsrapport og Aktivitet-log.

Få mere at vide om udløb af dokumentlink >

Anmod om nyt link på aktivitetslisten

 • Knappen Send nyt link til at erstatte udløbne links deaktiverer nu sig selv efter at have nået grænsen – for at undertrykke flere kald til databasen pga. flere klik på knappen deaktiverer knappen nu sig selv efter at have klikket nok til at krydse anmodningsgrænsen (10 gange på en time).
Deaktiveret Sendt nyt link-knap

 • Påmindelser sendt til mere end tre personer er nu opsummeret på Aktivitet-listen – for at holde Aktivitet-listen læsbar vil alle påmindelser, der sendes til mere end tre deltagere, blive reduceret til en opsummerende linjelæsning: Påmindelse sendt til <num_of_recipients> modtagere.

Revisionsrapporten fortsætter med at vise det fulde sæt af modtagere til den officielle post.

Opsummeringspåmindelse til aktivitetslisten

 • Bekræftelsesanmodning føjet til hyperlinks – når en modtager klikker på et hyperlink, der tager brugeren ud af e-underskrivelsesoplevelsen, præsenteres der en anmodning for at bekræfte, at brugeren faktisk ønsker at åbne mål-URL'en.
Hyperlink-anmodning, når der klikkes

 • Indtastningsfeltet "Send en ekstra kopi af hver underskrevet aftale" fjernes fra fanen Eksternt arkiv for multi-licenskonti – funktionen til at Sende en ekstra kopi af hver underskrevet aftale til følgende mailadresser kan tilgås via Kontoindstillinger > Globale indstillinger for alle serviceniveauer, der har adgang til fanen Globale indstillinger.  Individual-licensniveauer, som ikke har adgang til Globale indstillinger, vil fortsætte med at få adgang til denne funktion på fanen Eksternt arkiv.

Få mere at vide om ekstern arkivering >

Fjernelse af feltet Send en kopi fra Eksterne arkiver

 • Funktionen "Send en ekstra kopi af hver underskrevet aftale" har installeret maks. 15 mails – funktionen til at Sende en ekstra kopi af hver underskrevet aftale til følgende mailadresser har sat et loft på 15 mailadresser på inputfeltet. Enterprise-kunder, der har behov for at konfigurere mere end 15, kan kontakte support og anmode om en forhøjelse.
Værktøjstip til maks. antal mails

 • Links til juridiske meddelelser er blevet flyttet fra websidens sidefod – de juridiske links i sidefoden af webgrænsefladen er blevet flyttet til Juridiske meddelelser-overlejringen, som kan tilgås via spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne af vinduet. Kun sprogvælgeren forbliver i sidefodslinjen.
Links til juridiske meddelelser fjernet fra sidefoden

 • Juridiske meddelelser er blevet opdateret til integreret (noChrome) anvendelse – kunder, der bruger den integrerede e-underskrivelsesside, bruger en version af Juridiske meddelelser-linket (i menuen Indstillinger), som linker til Adobe-sider, der ikke indeholder yderligere aktive links.
NoChrome juridiske meddelelser uden eksterne links

 • En mulighed for at oprette en konto er blevet føjet til siden efter underskrivelse – siden efter underskrivelse, som modtagere sendes til, når de har fuldført deres signaturproces, giver dem nu en nem måde at oprette en Acrobat Sign-konto på. 
  • Kun ukendte modtagere modtager knappen Opret konto. Registrerede brugere gør ikke.
  • Modtagere i en tysk landestandard modtager ikke Opret konto-knappen.
  • Modtagere i en ukendt landestandard modtager ikke Opret konto-knappen.
Opret en konto-knap føjet til siden efter underskrivelse

 • Opdaterede sidelayouts for Brugerindstillinger og Betalingsintegration – både siden Kontoindstillinger og Betalingsintegration er blevet opdateret for at give et mere brugervenligt layout. Der er ikke sket ændringer i funktionaliteten.
Opdateringer af sidelayout

 • Forbedret automatisk registrering af formularfelter – automatisk registrering af formularfelter er blevet forbedret for at placere alle felter på én gang (modsat side-for-side-basis) for alle konti, der har automatisk feltregistrering aktiveret.

Få mere at vide om automatisk detektering af formularfelter >

Visning af knappen Placer felter til Automatisk feltregistrering.

 • Acrobat Sign-godkendelse – Acrobat Sign-godkendelsesmetoden er blevet forbedret for at give en bedre beskrivelse af godkendelsesprocessen og kravene for modtagere. Med særlig opmærksomhed på kravet om, at der skal oprettes en Adobe-konto (hvis der ikke findes én allerede), før der kan udføres godkendelse.

Få mere at vide om Acrobat Sign-godkendelse >

Modtagervisning af Acrobat Sign-godkendelse

REST API-/Webhook-opdateringer

Nedenstående opdateringer præsenteres i produktbemærkningerne med henblik på offentliggørelse. Fuld dokumentation for API- og Webhook-opdateringer kan findes i Acrobat Sign-udviklerdokumentation, når versionsopdateringen leveres til produktionsserverne.

Nye og opdaterede REST v6 API'er

 • DELETE /agreements/{agreementId} – et nyt slutpunkt, der understøtter "blød sletning"-funktionen ved at flytte en aftale og alle relaterede data (inklusive databaseposter og fysiske filer) til mappen Slettet, hvor den vil blive fuldstændig ødelagt 14 dage senere (medmindre den gendannes først).
 • GET /users/{userId}/settings – et nyt slutpunkt til at hente oprettelsesindstillingerne for en bruger.
 • GET /libraryDocument/{libraryDocumentId}/combinedDocument – en opdatering af det eksisterende slutpunkt for at tilføje en værdi (skipDocumentSealing), der returnerer en ikke-certificeret PDF.
 • POST /libraryDocuments – en opdatering til et eksisterende slutpunkt, der opretter et biblioteksdokument fra en aftale.
 • GET /groups – dette slutpunkt er blevet udvidet for at understøtte den nye Delte brugere-kø ved at angive kontodelinger inden for en gruppe.

Nye webhooks

 • Ny webhook AGREEMENT_REMINDER_INITIATED – AGREEMENT_REMINDER_INITIATED-webhooken aktiveres, når en aftalepåmindelse udløses, og påmindelsesmails er undertrykt.
  • AGREEMENT_REMINDER_SENT-webhooken aktiveres, når en aftalepåmindelse udløses, og påmindelsesmails er aktiveret (standard).
 • Ny webhook MEGASIGN_REMINDER_INITIATED – MEGASIGN_REMINDER_INITIATED-webhooken aktiveres, når en Send i massevis-påmindelse udløses, og påmindelsesmails er undertrykt.
  • MEGASIGN_REMINDER_SENT-webhooken aktiveres, når en Send i massevis-påmindelse udløses, og påmindelsesmails er aktiveret (standard).
  • Kun én MEGASIGN_REMINDER_INITIATED (eller MEGASIGN_REMINDER_SENT)-webhook leveres til den overordnede Send i massevis-beholder. Individuelle underordnede aftaler aktiverer ikke hver en MEGASIGN_REMINDER_INITIATED-webhook.

Få mere at vide om webhooks >

Fremtidig opdatering til webhooks

Den 8. november 2022 udruller Adobe Acrobat Sign en forbedret version af webhooks-infrastrukturen (benævnt "webhooks 2.0"). Den 18. juli 2023 vil Adobe lukke den nuværende webhooks-infrastruktur (benævnt "klassiske webhooks").

Webhooks 2.0 understøtter alle funktionerne i klassiske webhooks med én advarsel. Hvis en webhook var konfigureret til brugeren, dens gruppe eller dens konto, leverede klassiske webhooks notifikationer til alle deltagere i en aftale. I webhooks 2.0 vil KUN webhooks, der er konfigureret for afsenderen, afsenderens gruppe eller afsenderens konto, modtage notifikationer. Med andre ord vil der ikke længere blive sendt notifikationer til alle deltagere i en aftale. Bemærk, at alle fremtidige forbedringer KUN vil blive leveret på webhooks 2.0.  

Gældende fra 8. november 2022 vil alle nye kunder blive onboardet til webhooks 2.0.

Alle eksisterende kunder før 8. november 2022 vil automatisk blive migreret 14. marts 2023. Nuværende kunder kan prøve webhooks 2.0 på en Trial-, Developer- eller Sandbox-konto via Adobes Insider Access-program den 8. november.

Vi forventer, at migreringen bliver problemfri for alle kunder. Men kunder, der har strenge netværkssikkerhedspolitikker på plads, vil kræve, at nye IP-adresser konfigureres i overensstemmelse med https://helpx.adobe.com/dk/sign/system-requirements.html.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din succes manager eller supportteamet.

Systemressourcer

 • Opdateret Microsoft Office til PDF-konverter – en opdatering til Microsoft Office til PDF-konverteren er blevet installeret. Denne opdatering holder konverteren opdateret med tredjepartsværktøjer og -biblioteker.

Funktion

Dato for aktivering

Tilgængelig for (tjenestetype)

Konfigurationsniveau

"Just in time"-brugerklargøring

Inden for 24 timer efter udgivelsen

Konti, der anvender Adobe Admin Console

Konsolorganisation

Elektroniske segl

Med udgivelsen

Enterprise

Konto/gruppe

Eksportopdateringer for rapport/data

Inden for 24 timer efter udgivelsen

Business og Enterprise

Ikke konfigurerbar

Kontrolelementer og oversigt over kontodeling

Med udgivelsen

Business og Enterprise

Konto/gruppe

Digital Identity Gateway-opdatering

Med udgivelsen

Alle serviceniveauer

Konto/gruppe

Nye identitetsudbydere

Med udgivelsen

Alle serviceniveauer

Ikke konfigurerbar

Digital Identity Gateway til GovCloud

6. december 2022

Enterprise

Konto/gruppe

Opdateringer af revisionsrapport/aktivitetsliste

Med udgivelsen

Alle serviceniveauer

Dokumentantal og Vis hændelser: Konto/gruppe
Påmindelsesoversigten kan ikke konfigureres

PDF-tagging for tilgængelighed

Med udgivelsen

Alle serviceniveauer

Konto/gruppe
Kan ikke konfigureres for Individual-konti

Forbedret registrering af formularfelter

Inden for 24 timer efter udgivelsen

Alle serviceniveauer

Ikke konfigurerbar

Forbedret søgeoplevelse

Inden for 24 timer efter udgivelsen

Kun Enterprise og Free

Ikke konfigurerbar

Slet/gendan aftaler i Acrobat Web

Inden for 24 timer efter udgivelsen

Kun Acrobat Web Individual-konti

Ikke konfigurerbar

Supportophør for IE11 og ældre Edge-browsere

Med udgivelsen

Alle serviceniveauer

Ikke konfigurerbar

Midlertidig løsning til tredjepartscookies i iframes.

Inden for 24 timer efter udgivelsen

Alle serviceniveauer

Ikke konfigurerbar

CDS-certifikatopdatering

Inden for 24 timer efter udgivelsen

Alle serviceniveauer

Ikke konfigurerbar

Skift til FROM-værdien i mailoverskrifter

Med udgivelsen

Kun gratis konti

Ikke konfigurerbar

Opdateringer til udløb af dokumentlink

Med udgivelsen

Alle serviceniveauer

Ikke konfigurerbar

Hyperlink-anmodning

Med udgivelsen

Business og Enterprise

Ikke konfigurerbar

"Send en ekstra kopi"-opdateringer

Med udgivelsen

Alle serviceniveauer

Konto/gruppe

Opdateringer af juridiske meddelelser

Med udgivelsen

Alle serviceniveauer

Ikke konfigurerbar

Opret konto-knappen på siden efter underskrivelse

Med udgivelsen

Alle serviceniveauer
Modtagere i en tysk eller ukendt landestandard kan ikke se knappen

Ikke konfigurerbar

Opdateret layout for siden Betalinger og Brugerindstillinger

Med udgivelsen

Team, Business og Enterprise

Ikke konfigurerbar

API-opdateringer

Med udgivelsen

Enterprise

Ikke konfigurerbar

Webhook-opdateringer

Med udgivelsen

Business og Enterprise (kun nye konti)

Ikke konfigurerbar

BCL-opdatering

Med udgivelsen

Alle serviceniveauer

Ikke konfigurerbar

Løste problemer

Problem
Beskrivelse
4301552 Oversigt: n aftaleforfatter kan angive navnet på et felt, men for underskriverinfofelter (såsom signaturdato) ændres feltnavnet internt. Et kort over originale feltnavne til ændrede feltnavne opbevares og videregives til e-underskrivelsessiden, men e-underskrivelsessiden bruger ikke kortet i øjeblikket. Når man løser feltreferencer for et beregnet felt, er det feltnavn, der bruges i referencen, det oprindelige navn, hvilket får referencen til at mislykkes for felter med et ændret navn.
Løsning: Forbedret koden, så når man bestemmer det felt, der skal søge efter en feltreference, og hvis der ikke findes et match ved at kontrollere de aktuelle navne, så kontrolleres kortet for omdøbte felter.
4316578 Oversigt: Underskrivere bliver bedt om at acceptere cookies, hver gang de underskriver et dokument i en iFrame.
Løsning: En mellemliggende side er blevet tilføjet for at åbne en ny fane, så signaturprocessen kan fuldføres med mindre friktion. Dette er en midlertidig løsning, mens der udvikles en mere elegant løsning.
4333689 Oversigt: Der vises en besked om Marshalling-fejl, når du underskriver en webformular: "Fejl ved marshalling af data. Se logge for at få flere detaljer". Aftalen er underskrevet på trods af fejlen.
Løsning: Der er tilføjet et tjek for at evaluere deltagersættet og fastslå, at det ikke er tomt.
4336236 Oversigt: Ændring af en udløbsdato via API afspejler ikke korrekt den nye dato, når der forespørges, fordi databasen ikke har mulighed for at opdatere før søgeindekskøen.
Løsning: Koden er blevet forbedret for at forbedre rækkefølgen af datalagring.
4341563 Oversigt: Fejlen 'Aftale-id er ugyldigt' opstår, når der forsøges at udløse påmindelser på den nye administrationsside, og kontoen er konfigureret til ikke at afsløre aftalen efter at have underskrevet i aftalehændelserne. Dette medfører en deltagelseskontrol, der er ugyldig.
Løsning: Koden er blevet forbedret for at evaluere indstillingerne vedrørende hændelseslogning for at ignorere deltagelseskontrollen, hvis logningen er undertrykt.
4347518 Oversigt: Brugere kan muligvis ikke fuldføre loginprocessen, når de underskriver, på grund af en fejlhåndteret advarsel, der forårsager et loop i godkendelsesprocessen.
Løsning: Godkendelseskode er blevet forbedret for korrekt at administrere fejlbeskeden og forhindre looping.
4350042 Resumé: Underskrevne aftaler kan dukke op under I gang på administrationssiden på grund af krydsshard-aftalestumper, der ikke opdateres korrekt før indeksering.
Løsning: Indekseringskoden er blevet forbedret for at tage højde for krydsshard-aftaler og potentielle problemer med opdaterings-/indekseringstiming.
4350089 Resumé: Når en bruger tilgår workflows under "Start fra bibliotek", viser datoen for seneste ændring fejlagtigt oprettelsesdatoen.
Rettelse: Koden er blevet opdateret for at sikre, at den sidste ændrede dato for workflowet faktisk er datoen for ændringen og ikke for oprettelsen.
4353030 Resumé: Brugere på annullerede konti kan ikke underskrive aftaler. Kun delegation er tilladt.
Løsning: Koden, der bruges til at generere engangsunderskriverkonti, er blevet forbedret til at tage højde for mailadresser, der findes i systemet, men som er identificeret som annulleret.
4357904 Resumé: Beregnede felter, der anvender "runde", giver forkerte resultater på alle andre sprog end engelsk, fordi landestandardadministratoren ikke starter korrekt.
Løsning: Landestandardadministratoren er blevet opdateret og initialiseres korrekt.
4359443 Resumé: Afsendere vil ikke modtage den endelige mail, hvis en af modtagerne er inaktiv pga. det inaktive bruger-id, der uddelegerer deres autoritet til et afventende bruger-id til engangsbrug. Engangsbrugeren opdaterer ikke sin status korrekt, hvilket medfører, at den endelige mail ikke leveres til afsenderen.
Løsning: Delegering til engangsbrugere er blevet forbedret for bedre at tage højde for inaktiv brugerdelegering, og statusserne opdateres korrekt.
4359784 Resumé: Når du klikker på coachmarket for at flytte til næste felt, og hvis det aktuelle felt er en mulighed i et alternativknapfelt, vil coachmarket flytte til næste feltmulighed i stedet for det næste felt.
Løsning: Coachmark-koden er blevet opdateret for at flytte til det næste feltobjekt, når en alternativknap er valgt.
4360292 Resumé: Den spanske tekst for daglige påmindelser er forkert, hvilket identificerer påmindelsen som ugentlig i stedet for daglig.
Løsning: Den oversatte streng er blevet rettet.
4360542 Resumé: Usbekistan (+998) mangler i de tilgængelige landekoder for telefongodkendelse
Løsning: Usbekistan er blevet tilføjet til listen over tilgængelige landekoder.
4363160 Resumé: Inkonsekvens i aftalehændelser, når de ses via API sammenlignet med aftaleaktiviteten i Adobe Sign-grænsefladen, når avanceret deling er aktiveret, og en underskriver udskiftes via en delt konto.
Løsning: Hændelsesstrengene er blevet omskrevet for at fjerne "på vegne af" for at være konsistent med aktivitetspanelet og revisionsrapporten.
4366553 Resumé: Bruger-CSV-eksporten rapporterer ikke "Kan sende"-værdien korrekt, når den nedarves fra kontoindstillingen.
Løsning: Tilføjede overordnede oplysninger til brugerindstillingskortet for getSetting-funktionen.
4366727 Resumé: Webhooks udløser ikke en Agreement_Reminder_Sent-hændelse, hvis påmindelsesmails er undertrykt.
Løsning: En ny webhook (Agreement_Reminder_Initated) er blevet oprettet for at blive udløst, når påmindelser er undertrykt.
4367344 Resumé: Underskrivelsesårsager vises ikke på revisionsrapporten for aftaler, der sendes med ikke-engelske landestandarder.
Løsning: Koden er blevet forbedret for at sikre, at alle landestandarder er korrekt formateret med underskrivelsesårsagen.
4367351 Resumé: og-tegn (&) konverteres fra halv bredde til fuld bredde i brugerdefinerede workflowskabeloner.
Løsning: Det korrekte Unicode-tegn refereres nu, når der bruges et og-tegn i en streng.
4367725 Resumé: Oprettelse af et brugerdefineret workflow med et tomt CC-felt og deaktivering af muligheden for at redigere feltet kan resultere i en "Ikke-understøttet workflow"-fejl.
Løsning: Forbedrede koden til at rumme et afsluttende CC-felt uden værdi.
4368118 Resumé: Globale Trial-konti, der migreres til Global VIP-administrator, gendannes til prøveversion kort efter migreringen.
Løsning: Migreringskoden blev forbedret for bedre at synkronisere databasen med indstillingerne for Acrobat Sign-programniveauet.
4368310 Resumé: Ordlyden af signaturbilledets instruktion er grammatisk forkert i oversatte grænseflader.
Løsning: Opdaterede strengene "Vælg et billede som din signatur" til "Vælg et billede af din signatur"
4368398 Resumé: Den nye rapportfunktion er muligvis ikke tilgængelig for brugere, der administrerer mange grupper, hvilket medfører, at overskriften bliver større, end koden tillader.
Løsning: Den maksimale overskriftstørrelse er blevet øget.
4368508 Resumé: Forsøg på at indlæse et for stort antal webhooks kan få forespørgslen til at udløbe med en "Kan ikke behandle din anmodning"-meddelelse.
Løsning: Standardsidestørrelsen for antallet af viste poster er blevet omdefineret til et tal, som forespørgslen kan administrere.
4368676 Løsning: Alle inaktive brugere har den forkerte tidszone i brugerens CSV-eksport.
Løsning: Tilføjede overordnede oplysninger til brugerindstillingskortet for getSetting-funktionen.
4369066 Resumé: Der er ingen anmodning om at forlade aftalen for en modtager, når der vælges et hyperlink.
Løsning: Der er føjet en anmodning til hyperlinkfeltet.
4369188 Resumé: Signaturbilledets instruktionsordlyd på siden Udfyld og underskriv er grammatisk forkert i oversatte grænseflader.
Løsning: Opdaterede strengene "Vælg et billede som din signatur" til "Vælg et billede af din signatur"
4369403 Resumé: Indstilling af backend-indstillingen til at ignorere påmindelsens levetid får påmindelsen til at annullere efter en dag.
Løsning: Indstillingen er blevet rettet til korrekt at ignorere påmindelsens levetid.
4369791 Resumé: En uventet hændelse "angav navn ved underskrivelse som ..." opstår, når et Digital Identity-autoriseret navn indeholder japanske tegn.
Løsning: Hjælpefunktionen, der registrerer navneværdien, er blevet forbedret for bedre at kunne administrere japanske tegn.
4371330 Resumé: Underskriverens identitetsrapport viser '#' i nogle tilfælde, hvor dele af dokumentet indeholder japansk tekst.
Løsning: Hjælpefunktionen, der registrerer navneværdien, er blevet forbedret for bedre at kunne administrere japanske tegn.
4371423 Resumé: Vidensbaseret godkendelse afspejles ikke i revisionsrapporter.
Løsning: Koden, der formaterer revisionsrapporten, er blevet opdateret til at inkludere KBA-hændelser.
4372045 Resumé: Oprettelse af et workflow med en biblioteksskabelon kan generere en fejl: "Ikke-understøttet workflow: Kan ikke åbne dette workflow, fordi det enten er beskadiget eller indeholder funktioner, der endnu ikke understøttes."
Løsning: Koden, der påvirker fejlen, er blevet rettet.
4373220 Resumé: Knapperne "Underskriv" og "Bekræft" har ikke nok kontrast, når de har fokus.
Løsning: Knapperne er blevet opdateret for at sikre, at de har det korrekte kontrastforhold.
4373681 Resumé: Panelet Juridiske meddelelser har links, der åbner eksterne sider, når der åbnes fra en iframe-oplevelse. Dette giver problemer for nogle overholdelsessituationer.
Løsning: Et separat panel Juridiske meddelelser er blevet oprettet til brug, når der bruges et iframe/noChrome-miljø.
4374140 Resumé: Brugere kan modtage en Fuldført-mail, når aftalen bruger et parallelt workflow, er i gang, og en URL-gengodkendelse udløses.
Løsning:  Tilføjet ny kode for at sikre, at den korrekte funktion aktiveres, når en ny URL udløses til en af deltagerne.
4374910 Resumé: Indstillingen for at vedhæfte revisionsrapporten læses fra brugerens primære gruppe i stedet for afsendergruppen.
Løsning: Opdateret koden, der vedhæfter revisionsrapporten, så den kan læses korrekt fra afsendergruppen.
4376078 Resumé: Kopiering af indholdet af den højre skinne, når en aftale er åben på Administrer-siden, er blevet undertrykt.
Løsning: Den CS, der var involveret i at undertrykke kopifunktionaliteten, er blevet fjernet.
4376089 Resumé: ACCOUNT_TYPE_UPDATED-hændelsesnavnet gentages mange gange i den offentlige swagger-dokumentation.
Løsning: Dubletteksten er blevet fjernet.
4376127 Resumé: Dato- og initialfeltindhold skifter til højre for feltet og afkorter data på højre side efter juni-udgivelsen, fordi standardskrifttypen ikke er korrekt anvendt.
Løsning: Koden, der dikterer den anvendte skrifttype, er blevet rettet, hvilket løste problemet.
4376270 Resumé: Oprettelse af en webformular i en gruppe, der ikke understøtter webformularer, fører til en ødelagt konfigurationsside.
Løsning: Koden til at åbne siden til oprettelse af webformularer refererer nu til indstillingerne for at tillade oprettelse af webformularer, før du åbner skrivesiden, og åbner ikke siden, hvis funktionen er deaktiveret.
4376734 Resumé: Hvis den samme underskriver på en aftale forsøger at underskrive aftalen flere gange samtidigt, annulleres aftalen automatisk på grund af et konverteringsproblem, fordi miniaturebillede vises, før samtidig underskrivelse er registreret.
Løsning: Juster koden for kun at tillade miniature-processen, når signaturprocessen er vellykket.
4381473 Resumé: Håndskrevne signaturer klippes kun fra højre, når der bruges maks. zoom (6400%) i Acrobat.
Løsning: Ændrede den funktion, der bruges til at gengive signaturens bredde for at sikre, at det fulde billede vises.
4382302 Resumé: Nogle brugere ser muligvis ikke ikonet for automatisk formularfeltdetektering, når de aktiverer oprettelsesmiljøet pga. en timeout i processen.
Løsning: Ressourcerne til formularfeltdetektering er blevet øget for at tillade flere samtidige forekomster.
Adobe-logo

Log ind på din konto