Feltrolle | Forudfyld af afsender

Adobe Sign-aftaler kan have felter, der er indstillet til at tillade, at dokumentets afsender kan forudfylde data i felterne, før dokumentet går videre til underskrivelsesfasen. Du kan indstille dit dokument til forudfyldning som en engangstransaktion eller som et genanvendeligt dokument ved at oprette et dokumentskabelonbibliotek.

Se videoen

 

Forudfyldningsfasen sker før underskrivelsesfasen, så det er kun disse felttyper, der kan have rollen indstillet til forudfyld af afsendere:

 • Tekstfelt
 • Betaling
 • Rul ned
 • Afkrydsningsfelt
 • Alternativknap
 • Billede
 • Vedhæftet fil (tilgængelig i Business- og Enterprise-abonnement)
 • Der kan kun interageres med de andre felttyper i underskrivelsesfasen, hvis afsenderen sætter sin signatur på dokumentet.

Transaktionsfaserne sker i denne rækkefølge:

 1. Opret transaktion
  Dokument vedhæftes (enten uploades eller tilføjes fra dokumentbiblioteket)

 2. Eksempel-/redigeringsfase (VALGFRI)
  Kun hvis afsendere markerer feltet: Eksempel, sæt signaturer, eller tilføj formularfelter
  (felter kan sættes og redigeres)

 3. Forudfyldningsfase (VALGFRI)
  Kun hvis "Forudfyld"-felterne er sat på dokumenter
  (afsenderen kan interagere med de felter, der har rollen indstillet til forudfyld)

 4. Underskrivelsesfase
  Dokumentet underskrives
  Hvis afsenderen vælger at sætte sin signatur på dokumentet, kan han/hun interagere med de felter, der er markeret som "eSign af afsenderen."

 5. Transaktion fuldføres – alle parter modtager en underskrevet og arkiveret kopi af dokumentet. Alle underskrivere har fuldført underskrivelsesprocessen.

Hvis du vil indstille forudfyldningsrollen, før du trækker feltet over på dokumentet, skal du gøre følgende:

Forudfyldningsrollen i menuen Modtagere

Hvis du vil indstille rollen for et felt, der allerede er blevet placeret, skal du dobbeltklikke på det felt og vælge Udfyldes på forhånd (af afsender) fra pop op-menuen Rolle.

Valglisten Rolle i menuen Felt