Billeder i tekst

Felter til billeder i tekst er tilgængelige på serviceniveauerne Business og Enterprise.


Funktionsbeskrivelse

Adobe Acrobat Sign understøtter upload af en billedfil til et pladsholderfelt, der er defineret af afsenderen.  Dette billede registreres i dokumentet lige som andre formularfelter og findes som en udtrækkelig fil, som afsenderen kan bruge senere:

 • Universiteter kan anmode om billeder af studerende, så de kan identificeres/bekræftes ved orientering/test.
 • Ejendomsmæglerformularer, der kræver billeder af både køber og sælger vedhæftet
 • Ansættelsesprocesser, der kræver et billede af dokumenter (ID, sygesikringsbevis osv.)

Feltet til billeder i tekst kan føjes til enhver formular ved hjælp af oprettelsesmiljøet med træk og slip, almindelige teksttags eller PDF-formularer oprettet i Acrobat.

Bemærk:
 • Billeder i tekst understøttes kun i det nye Send-system. 
 • Afsendere, der bruger den klassiske Send-side, omdirigeres til den nye Send-side, hvis de uploader et dokument ved hjælp af teksttags til billeder i tekst. 
 • Skabeloner, der anvender billeder i tekst, vil ikke være tilgængelige på den klassiske sides skabelonliste

Sådan bruges det

For afsendere kan billeder i tekst føjes til skabeloner ved at placere dem ved hjælp af oprettelsesmiljøet, brugen af teksttags eller ved at redigere navnet på et felt ved oprettelse af en formular i Acrobat.

Billedfelter virker lige som andre felttyper:

 • Flere entydige billedfelter er tilladt
 • Billedfelter kan klones eller placeres flere steder, hvilket tillader "feltbestøvning"
 • Billedfelter kan tildeles til enhver modtagerrolle, der kan interagere med felter, inkl. forudfyld
 • Billedfelter medtages i rapportering og returnerer en URL-adresse, der peger på den oprindeligt uploadede billedfil

I øjeblikket accepterer objektet Billeder i tekst kun en .png- eller .jpg/.jpeg-fil.


Oprettelse med træk og slip

Placering af billedfelter på et dokument sker bedst i oprettelsesmiljøet, fordi du der har præcis kontrol over felterne. Når der er særlige krav til billeder, f.eks. pasfotos, kan dette være af stor betydning.

I oprettelse finder du billedobjektet i sektionen Datafelter

Billedfeltet er fastgjort i øverste venstre hjørne og kan justeres ved at "gribe" fat i nederste højre hjørne og trække feltet til den ønskede bredde og højde.

Den endelige billedstørrelse udtrykkes i billedfeltet.


Syntaks for teksttags

Teksttagget for billeder i tekst er ualmindeligt, da tagget skal angive en højde for den pladsholder, der er større end den skrift, som bruges til at oprette tagget (som er sådan, felthøjden normalt angives).

Argumentet til at oprette et billede i tekst er :inlineimage(X)

Hvor X er antallet af linjer, der føjes til feltets højde.

Højden på en "linje" bestemmes af den skriftstørrelse, der bruges til at oprette tagget.

Eksempel: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}} : højde på felt = 4 linjer

Nedenfor er et eksempel på teksttagget til højre og det resulterende felt til venstre.

Husk på, at tagget fastgøres øverst på feltet, og antallet af tilføjede linjer vil udvide sig under linjen, hvor tagget beskrives.

Dette gør præcis justering af feltets størrelse lidt vanskelig, så hvis du skal have en præcis feltstørrelse, skal du muligvis justere feltet under oprettelse, før du gemmer skabelonen eller sender aftalen.


Formularoprettelse i Acrobat

Tilføjelse af et billede i tekst ved oprettelse af dine formularer i Acrobat kræver, at du indsætter teksttagsyntaksen i et tekstfelts navneegenskab (minus tuborgklammerne til sidst).

Denne hybride tilgang har to fordele:

 1. Størrelsen og faconen af det tekstfelt, du placerer på formularen, bevares, når dokumentet genereres i Acrobat Sign. Dette er velegnet til at sikre, at dit felt passer på den tildelte plads uden at gætte på antallet af linjer, der skal tilføjes.
 2. Argumenterne, der føjes til teksttagget, respekteres. Det betyder, at du kan bruge argumenterne Showif/Hideif samt de fleste andre almindelige teksttagargumenter.
Tilføjelse af teksttagget for billeder i tekst til Acrobat-feltnavnet

Bemærk:

Når du placerer et felt, vil intet argument ændre feltets størrelse og facon.  Hvis du medtager antallet af linjer i teksttagsyntaksen, ignoreres de, og feltet vil fortsat have den størrelse, du manuelt valgte.


Hvordan modtagere interagerer med feltet

Modtagere uploader deres billeder med træk og slip  Alle billedstørrelser accepteres og strækkes eller komprimeres automatisk, så de passer til feltets kanter. 

Når billedet er på plads, bliver et stort X synligt øverst til højre i feltet. Klik på krydset for at fjerne billedet fra feltet og gendanne feltets oprindelige tilstand.

Placeret billede

Felter til billeder i tekst vil kun acceptere .png-, .jpg- og .jpeg-filer.

Hvis andre filtyper forsøges, vises der en fejl:

Nyttige tips...

:label()

Argumentet :label() er særligt velegnet med feltet til billeder i tekst, så du kan give en mere meningsfuld instruktion modtageren.

Værdien fra :label() vises i feltet ved oprettelse (i stedet for feltnavnet) og vedhæftes til sidst i standardinstruktionen.

Nedenfor er et eksempel på et billedfelt i oprettelsesmiljøet, der indeholder

:label("Passport Photo") 

 

Dette er visningen for modtageren ved underskrivelsesprocessen

Bemærk, at strengen Klik eller træk/slip for at uploade ikke kan redigeres.


Justering af måleenheden

Programmets standardmåleenhed er tommer (inches), men brugeren kan nemt skifte til centimeter.

Individuelle brugere kan foretage denne ændring på deres profilside ved at holde markøren over deres navn øverst til højre i vinduet og vælge Min profil og derefter klikke på Rediger for at åbne profilen i redigeringstilstand.

Skift enheden til den ønskede standard, og klik på Gem

Min profil – målingsforøgelse

Administratorer kan anmode om, at standarden ændres på konto- eller gruppeniveau, ved at kontakte Acrobat Sign Support.

Bemærk:

Ændring af måleenheden vil gælde for alle mål, der vises i programmet, og ikke kun i billedfelter.

Udtrækning af billederne

Billeder i tekst kan "udtrækkes" fra formularen via rapporteringsfunktionen.

For afsendere

 • Gå til fanen Administrer, find aftalen med det billede, du skal bruge, og vælg det med et enkelt klik
 • Helt til højre i vinduet skal du klikke på fanen Oversigt.
 • Klik på linket Eksportér data
Eksportér formulardata

En CSV-fil downloades i din browser.

 • Åbn CSV-filen (typisk i Excel, men andre kompatible programmer kan også bruges)
 • Find den overskrift, der indikerer billedfeltet. Feltnavnet bruges i CSV-overskriften
  • Cellens indhold vil være en URL-adresse, der peger på grafikfilen. 
 • Kopiér og indsæt URL-adressen i din browser
 • Grafikfilen downloades i din browser

For administratorer

De direkte URL-adresser til grafikfilen er beskyttet på brugerniveau og er kun tilgængelige for aftalens afsender via linket Eksportér data.

Administratorer, der åbner feltindhold ved at køre rapporter, vil ikke se en URL-adresse. I stedet vil de se filens rå documentID, og de kan udtrække den ved hjælp af API'en.

Bemærk:

Den downloadede grafik vil være den samme som den oprindeligt uploadede grafik.  

Enhver ændring af billedet ved tilpasning efter feltets størrelse afspejles kun i feltet. Den faktiske grafikfil redigeres aldrig.

Aktivering/deaktivering

Billeder i tekst er som standard tilgængelige på serviceniveauerne Business og Enterprise. Der kræves ingen yderligere konfiguration for at vise denne felttype.

Hvis du ønsker at deaktivere denne funktion på konto- eller gruppeniveau, bedes du kontakte Acrobat Sign Support.

Adobe-logo

Log ind på din konto