Brugerhåndbog Annuller

Godkendelse med id-kort

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

 1. Produktbemærkninger før udgivelse
 2. Produktbemærkninger
 3. Vigtige meddelelser

Kom godt i gang

 1. Vejledning til hurtig start for administratorer
 2. Vejledning til hurtig start for brugere
 3. For udviklere
 4. Bibliotek med videoselvstudier
 5. Ofte stillede spørgsmål

Administrer

 1. Oversigt over Admin Console
 2. Brugeradministration
  1. Tilføj en bruger
  2. Opret brugere i massevis
  3. Tilføj brugere fra dit katalog
  4. Tilføj brugere fra MS Azure Active-katalog
  5. Opret funktionsfokuserede brugere
   1. Tekniske konti - API-drevet
   2. Tjenestekonti - manuelt styret
  6. Søg efter brugere med klargøringsfejl
  7. Skift navn/e-mailadresse
  8. Rediger en brugers gruppemedlemskab
  9. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
  10. Forfrem en bruger til en administratorrolle
  11. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
  12. Skift brugeridentitet
  13. Godkend brugere med MS Azure
  14. Godkend brugere med Google-føderation
  15. Produktprofiler
  16. Login-oplevelse 
 3. Konto-/gruppeindstillinger
  1. Oversigt over indstillinger
  2. Globale indstillinger
   1. Kontoniveau og ID
   2. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
   3. Send i massevis
   4. Webformularer
   5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
   6. Power Automate-arbejdsforløb
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Indsaml formulardata med aftaler
   9. Begrænset synlighed af dokument
   10. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale 
   11. Inkluder et link i mailen
   12. Medtag et billede i e-mailen
   13. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
   14. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
   15. Flet flere dokumenter sammen til ét
   16. Upload et underskrevet dokument
   17. Delegering til brugere af min konto
   18. Tillad eksterne modtagere at delegere
   19. Tilladelse til at underskrive
   20. Tilladelse til at sende
   21. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
   22. Indstil en standardtidszone
   23. Indstil et standarddatoformat
   24. Brugere i flere grupper (UMG)
    1. Opgrader for at bruge UMG
   25. Tilladelser for gruppeadministratorer
   26. Udskift modtager
   27. Revisionsrapport
    1. Oversigt
    2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
    3. Medtag påmindelser
    4. Inkluder visningshændelser
    5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
   28. Beskeder og vejledning i produktet
   29. Tilgængelige PDF'er
   30. Ny oprettelsesoplevelse
   31. Sundhedsplejekunde
  3. Kontoopsætning
   1. Tilføj logo
   2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL
   3. Tilføj firmanavn
  4. Signaturindstillinger
   1. Velformaterede signaturer
   2. Tillad modtagere at underskrive ved
   3. Underskrivere kan ændre deres navn
   4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
   5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
   6. Naviger modtagere gennem formularfelter
   7. Afvis at underskrive
   8. Tillad arbejdsforløb for stempler
   9. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
   10. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
   11. Vis meddelelser ved e-signering
   12. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
   13. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
   14. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversigt
   2. Download og underskriv med Acrobat
   3. Underskriv med cloudsignaturer
   4. Medtag metadata for identitetsudbydere
   5. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Politik for identitetskontrol
  8. Rapportindstillinger
   1. Ny rapportoplevelse
   2. Klassiske rapportindstillinger
  9. Sikkerhedsindstillinger
   1. Indstillinger for Single Sign-on
   2. Husk mig-indstillinger
   3. Politik for adgangskode til login
   4. Styrke af login-adgangskode
   5. Varighed af websession
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
   9. Tilladte IP-områder
   10. Kontodeling
   11. Tilladelser til kontodeling
   12. Kontroller til aftaledeling
   13. Bekræftelse af underskrivers identitet
   14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
   15. Dokumentadgangskodens styrke
   16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
   17. Telefongodkendelse
   18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
   19. Tillad sideudtrækning
   20. Udløb af dokumentlink
   21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
   22. Tidsstempel
  10. Afsendelsesindstillinger
   1. Vis Send-siden efter login
   2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
   3. Lås navneværdier for kendte brugere
   4. Tilladte modtagerroller
   5. Modtagergrupper
   6. Obligatoriske felter
   7. Vedhæftning af dokumenter
   8. Samkopiering af felter
   9. Rediger aftaler
   10. Aftalenavn
   11. Sprog
   12. Private beskeder
   13. Tilladte signaturtyper
   14. Påmindelser
   15. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
   16. Muligheder for underskriveridentifikation
    1. Oversigt
    2. Adgangskode for underskriver
    3. Engangsadgangskode via e-mail
    4. Acrobat Sign-godkendelse
    5. Telefongodkendelse
    6. Cloudbaseret digital signatur
    7. Vidensbaseret godkendelse
    8. Id-kort
    9. Rapporter om underskriveridentitet
   17. Indholdsbeskyttelse
   18. Aktivér Notarize-transaktioner
   19. Dokumentudløb
   20. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
   21. Rækkefølge for underskrivelse
   22. Liquid-tilstand
   23. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
   24. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
   25. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
  11. Beskedskabeloner
  12. Indstillinger for biomedicin
   1. Oversigt
   2. Gennemtving identitetsgodkendelse
   3. Årsager til underskrivelse
  13. Arbejdsforløbintegration
  14. Notariseringsindstillinger
  15. Integration af betalinger
  16. Underskrivermeddelelser
  17. SAML-indstillinger
   1. SAML-konfiguration
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Dataforvaltning
  19. Tidsstempelindstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontosprog
  22. E-mailindstillinger
   1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
   2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
   3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
   4. Tilpas til- og cc-felter
   5. Brugerdefinerede mailskabeloner
   6. Aktivér notifikationer uden links
  23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurer indstillinger for modtagere
 4. Vejledning om forskriftsmæssige krav
  1. Hjælp til handicappede
   1. Overholdelse af tilgængelighed
   2. Opret tilgængelige formularer med Acrobat til computer
   3. Opret tilgængelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. Persondataforordning
   1. GDPR-oversigt
   2. Bortrediger en bruger
   3. Bortrediger en brugers aftaler
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. 21 CFR og EudraLex bilag 11-håndbog
   3. Analyse af delt ansvar
  5. Kunder i sundhedssektoren
  6. IVES-understøttelse
  7. eOriginal opbevaringssted til forklaringspapir
  8. EU/UK-overvejelser
   1. Grænseoverskridende transaktioner EU/UK og eIDAS
   2. HMLR-krav for elektronisk underskrevne dokumenter
   3. Indvirkningen af Brexit på lovgivningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Download aftaler i massevis
 6. Gør krav på dit domæne 

Send, underskriv og administrer aftaler

 1. Send aftaler  
  1. Send sideoversigt
  2. Send en aftale kun til dig selv
  3. Send en aftale til andre
  4. Håndskrevne underskrifter
  5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
  6. Send i massevis
   1. Oversigt over funktionen Send i massevis
   2. Send i massevis - manuelle modtagere
   3. Send i massevis - CSV-upload
   4. Annuller en Send i massevis-transaktion
   5. Tilføj påmindelser om at sende i massevis
   6. Rapportering for Send i massevis
 2. Oprettelse af felter i dokumenter
  1. Oprettelsesmiljø i appen
   1. Automatisk feltregistrering
   2. Træk og slip felter ved hjælp af oprettelsesmiljøet
   3. Tildel formularfelter til modtagere
   4. Rollen Forudfyld
   5. Anvend felter med en genanvendelig feltskabelon
   6. Overfør felter til en ny biblioteksskabelon
   7. Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler
  2. Opret formularer med teksttags
  3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm-oprettelse
   2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
  4. Felter
   1. Felttyper
    1. Almindelige felttyper
    2. Billeder i tekst
    3. Stempelbilleder
   2. Udseende af feltindhold
   3. Feltvalideringer
   4. Værdier for maskerede felter
   5. Indstilling af vis/skjul betingelser
   6. Beregnede felter 
 1. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
 2. Underskriv aftaler
  1. Underskriv aftaler, der er sendt til dig
  2. Udfyld og underskriv
  3. Selvunderskrivelse
 3. Administrer aftaler 
  1. Administrer sideoversigt
  2. Deleger aftaler
  3. Udskift modtagere
  4. Begræns dokumentsynlighed 
  5. Annuller en aftale 
  6. Opret nye påmindelser
  7. Gennemgå påmindelser
  8. Annuller en påmindelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Sådan fungerer søgning
   2. Se en aftale
   3. Opret en skabelon fra en aftale
   4. Skjul/vis aftaler fra visning
   5. Upload en underskrevet aftale
   6. Rediger en sendt aftales filer og felter
   7. Rediger en modtagers godkendelsesmetode
   8. Tilføj eller rediger en udløbsdato
   9. Føj en note til aftalen
   10. Del en individuel aftale
   11. Annuller deling af en aftale
   12. Download en individuel aftale
   13. Download de enkelte filer i en aftale
   14. Download revisionsrapporten for en aftale
   15. Download feltindholdet af en aftale
 4. Revisionsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversigt
  2. Giv brugere adgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opret en ny rapport
   2. Aftalerapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Indstillinger for aktivitetsrapport
   5. Rediger en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Sådan oprettes en ny dataeksport
   2. Rediger en dataeksport
   3. Opdater dataeksportindholdet
   4. Download dataeksporten
  5. Omdøb en rapport/eksport
  6. Dubler en rapport/eksport
  7. Planlæg en rapport/eksport
  8. Slet en rapport/eksport
  9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

 1. Webformularer 
  1. Opret en webformular
  2. Rediger en webformular
  3. Deaktiver/aktivér en webformular
  4. Skjul/vis en webformular
  5. Find URL'en eller scriptkoden 
  6. Forudfyld webformularfelter med URL-parametre
  7. Gem en webformular og færdiggør den senere
  8. Ændr størrelsen på en webformular
 2. Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner) 
  1. Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opret en biblioteksskabelon
  3. Skift en biblioteksskabelons navn
  4. Skift en biblioteksskabelons type
  5. Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
  6. Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
  7. Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
 3. Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
 4. Power Automate-arbejdsforløb 
  1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
  2. Aktivér Power Automate-integrationen
  3. Spor Power Automate-brug
  4. Opret et nyt forløb (eksempler)
  5. Udløsere, der bruges til forløb
  6. Import af forløb uden for Acrobat Sign
  7. Administrer forløb
  8. Rediger forløb
  9. Del forløb
  10. Deaktivere eller aktivere forløb
  11. Slet forløb
  12. Nyttige skabeloner
   1. Kun administrator
    1. Gem alle fuldførte dokumenter i SharePoint
    2. Gem alle fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem alle fuldførte dokumenter i Box
   2. Aftalearkivering
    1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
    2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
   3. Arkivering af webformularaftaler
    1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
    2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
    4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
   4. Udtrækning af aftaledata
    1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
   5. Aftalenotifikationer
    1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
    2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
    3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
    4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
   6. Aftalegenerering
    1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
    2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
    3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
 5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  1. Overblik over arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  2. Oprettelse af et nyt arbejdsforløb for afsendelse
  3. Rediger et Send-arbejdsforløb
  4. Aktivér eller deaktiver et arbejdsforløb for afsendelse
  5. Send en aftale med et arbejdsforløb for afsendelse
 6. Del brugere og aftaler
  1. Del en bruger
  2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

 1.  Oversigt over Acrobat Sign-integrationer 
 2. Acrobat Sign til Salesforce
 3. Acrobat Sign til Microsoft
  1. Acrobat Sign til Microsoft 365
  2. Acrobat Sign til Outlook
  3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign til Teams
  5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
  7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
 4. Andre integrationer
  1. Acrobat Sign til ServiceNow
  2. Acrobat Sign til HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign til Workday
  5. Acrobat Sign til NetSuite
  6. Acrobat Sign til VeevaVault
  7. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerede integrationer
 6. Sådan oprettes en integrationsnøgle

Acrobat Sign-udvikler

 1. REST API'er 
  1. Metodedokumentation
  2. SDK/Udviklervejledning
  3. API OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
 2. Webhooks 
  1. Oversigt over Webhook
  2. Konfigurer en ny webhook
  3. Vis eller rediger en webhook
  4. Deaktiver eller genaktiver en webhook
  5. Slet en webhook
  6. Tovejs SSL-certifikater
  7. Webhooks i API'en

Support og fejlfinding

 1. Ressourcer til kundesupport
 2. Ressourcer til kundesucces for virksomheder

Aktivér en metode til modtagergodkendelse ved hjælp af statsudstedte dokumenter.

Oversigt

Adobe Acrobat Signs proces for Id-kort, som drives af avancerede maskinlæringsalgoritmer, giver virksomheder i hele verden mulighed for at sikre en godkendelse af deres modtagers identitet i høj kvalitet.  

Id-kort er en premium-metode til identitetsgodkendelse, der beder modtageren uploade et billede af et id-kort (kørekort, pas) og derefter evaluerer billedet for at sikre, at det er ægte. 

Understøttede dokumenter inkluderer:

 • Globalt pas
  • Alle ICAO-kompatible pas
 • Kørekort/national id/opholdstilladelse

 

Lande Kørekort Legitimationskort Opholdstilladelse
Australien Understøttet    
Østrig Understøttet Understøttet  
Belgien Understøttet Understøttet Understøttet
Bulgarien   Understøttet  
Canada Understøttet Understøttet  
Kroatien   Understøttet  
Tjekkiet   Understøttet  
Frankrig Understøttet Understøttet Understøttet
Tyskland Understøttet Understøttet Understøttet
Ungarn   Understøttet  
Irland Understøttet    
Italien Understøttet Understøttet  
Letland   Understøttet  
Litauen   Understøttet  
Malta   Understøttet  
Mexico   Understøttet  
Nederlandene Understøttet Understøttet Understøttet
New Zealand Understøttet    
Polen Understøttet Understøttet  
Portugal Understøttet Understøttet  
Rumænien Understøttet Understøttet  
Slovakiet   Understøttet  
Spanien Understøttet Understøttet Understøttet
Sverige Understøttet    
Schweiz Understøttet Understøttet  
Storbritannien Understøttet   Understøttet
USA Understøttet Understøttet  

 


Tjenesten vurderer dokumentbilledet for ægthed ved at validere dusinvis af elementer i dokumentet, herunder:

 • Dokumentstruktur
 • Biografiske data
 • PDF417-stregkode (hvis relevant)
 • Maskinlæsbar zone (hvis relevant)
 • Sikkerhedsfunktioner
 • Fotozone
 • Signatur

Tilgængelighed:

id-godkendelse er kun tilgængelig for ETLA-licensabonnementer for virksomheder. VIP-licensabonnementer har ikke adgang.

id-godkendelse er en premium godkendelsesmetode, der betales pr. anvendelse:

 • Transaktioner skal købes via din Adobe-salgsrepræsentant.
 • Transaktioner er en ressource på kontoniveau. Forbrug fra alle grupper trækker fra den samme globale pulje.

Konfigurationsomfang:

Funktionen kan aktiveres på både konto- og gruppeniveau.

Bemærk:

Biometrisk sammenligning: Foruden dokumentbekræftelsen kan der aktiveres en valgfri biometrisk sammenligning ved anmodning. Den biometriske sammenligning guider modtageren til at tage et realtidsbillede (en "selfie") og evaluerer derefter billedet i forhold til billedet på det uploadede dokument. Den biometriske sammenligning kræver, at modtageren reagerer på meddelelser på skærmen for at vise "liveness", hvilket sikrer, at der ikke kan bruges statiske billeder, der er taget tidligere.

Sådan bruges det

 1. Modtagere gøres først opmærksom på aftalen via en mailnotifikation, der indeholder en Gennemgå og underskriv-knap for at få adgang til aftalens indhold:

  Gennemgå og underskriv-mail

  Godkendelsesopfordringen udløses, når Gennemgå og underskriv er valgt.

 2. Modtageren bliver bedt om at angive en telefon til en smartphone, der kan acceptere tekstbeskeder.

  Dette kræves for billedtagningsprogrammet, som sammenholder id-dokumentet med den offentlige database.

  • Der er 15 minutter til at gennemføre bekræftelsesprocessen, når e-mail-linket er valgt.
  • Når sms'en er sendt, vises der en blå besked om, at beskeden er sendt, og linket i den besked udløber efter 5 minutter.
  Opfordring til godkendelse med id-kort

  Bemærk:

  Dette telefonnummertrin springes over, hvis signaturprocessen er startet på en smartphone.

 3. Der sendes en sms til det angivne telefonnummer med et link til id-tjenesten.

  Når linket er valgt, kan modtageren autentificere sig med enten et Kørekort/Id-kort eller et Pas.

  Id-kort – første trin

  Bemærk:

  Under processen med at indsamle og verificere dokumentindholdet viser den oprindelige notifikationsside en statusbesked om, at detaljerne kontrolleres:

  gov_id_verificationinprocess

 4. Når der bruges et kørekort eller id-kort, beder appen modtageren om at tage et billede af:

  • Kortets forside
  • Kortets bagside
  • Dem selv (valgfrit baseret på kontokonfigurationer)

  Hvis der bruges et pas, kræves der kun ét billede af passet.

  Id-kort – for- og bagside

 5. Valgfri selfie i realtid til biometrisk sammenligning med dokumentbilledet.

  Hvis selfie-muligheden er aktiveret for kontoen, bedes modtageren udføre en handling i realtid for at bevise, at modtageren er ægte og reagerer på beskederne i billedtagningsprogrammet.

  Når "liveness"-testen bestås, tager appen billedet og udfører den biometriske sammenligning med identitetsdokumentets billede.

 6. Når identiteten er bekræftet, kan modtageren interagere med aftalen på den oprindelige enhed, hvor mailen blev åbnet.

  • Modtagerens navn, som det fremgår af ID'et, importeres til signaturfeltet og kan ikke redigeres.
  Id-kort – fuldført

  Modtageren har 5 forsøg til at bekræfte sin identitet. Hvis alle 5 forsøg mislykkes 5 gange, annulleres aftalen, og afsenderen får besked.

  Mislykket godkendelse

Lag 1 – dokumentvalidering:

Det første lag af teknologi giver en ubesværet og sikker metode til at validere et identitetsdokumenter, der præsenteres i en digital transaktion, dette sikrer, at dokumentet er ægte og uredigeret.

Ved at kombinere klassens bedste scanningsoplevelse med en stærk software til id-dokumentbekræftelse sikres der pålidelige digital identitetsgodkendelse med en ubesværet brugeroplevelse.

Bekræftelse med id-kort er tilgængelige for alle latinbaserede sprog og understøtter tusindvis af internationale og nationale identitetsdokumenter, inkl.:

 • Pas
 • Id-kort
 • Kørekort

For at opnå pålidelige resultater leverer tjenesten hver af følgende:

 • Guidet dokumentfoto – brugere instrueres i at tage et kvalitetsfoto for at sikre optimal behandling
 • Dokumentklassifikation – algoritmer for "computervision" genkender og klassificerer tusindvis af gyldige dokumenter, hvilket sikrer en pålidelige dataudtrækning og dokumentvalidering.
 • Dataudtrækning – denne tjeneste går ud over blot optisk tegngenkendelse og dekonstruerer dokumentet samt analyserer indholdet i hvert felt.
 • Evaluering af autenticitetselementer – en kombination af teknikker med kunstig intelligens validerer en lang række elementer i identitetsdokumentet, inkl.:
  • Dokumentstruktur – Fysiske attributter for id-dokumentet evalueres for korrekt størrelse, materiale, form, farve, layout osv.
  • Biografiske data – Udskrevne data, der identificerer de enkelte personer, evalueres for brug af skrifttype, farve, acceptable værdier osv.
  • PDF417-stregkode (hvis relevant) – OCR-resultater for biodataene fra forsiden sammenlignes med de data, der udtrækkes fra PDF417-stregkoden på bagsiden
  • Maskinlæsbar zone (hvis relevant) – Det udskrevne MRZ-område (Machine Readable Zone) kontrolleres for brug af skrifttype, tilstedeværelse, kontrolcifre osv.
  • Sikkerhedsfunktioner – Både visuelle og usynlige sikkerhedsfunktioner for id'et kontrolleres for tilstedeværelse, placering, indhold osv.
  • Fotozone – Portræt, eller primært billede, evalueres for menneskeansigt, retning, farve osv.
  • Signatur – Signatursektionen kontrolleres for tilstedeværelse, typen af skrift, sammenholdelse med kendte eksempler osv.

 

Lag 2 – biometrisk sammenligning:

Det sekundære lag af godkendelse sammenholder det portræt, der er udtrukket fra id-dokumentet, med en "selfie" fra brugeren via en biometrisk ansigtssammenligning. Denne bekræfter, at den bruger, der har indsendt id-dokumentet, er dets retmæssige ejer.

Anti-spoofingteknikker

 • Analyse af videobilleder bruges til at sikre, at brugeren kan tage en kvalitetsselfie under optimale fotoforhold.
 • Under processen med at tage selfien instrueres modtageren til at udføre en handling (f.eks. Smil!) for at bevise "liveness"
 • Lys, fokus og opstilling er nogle af de evaluerede forhold.

Konfigurer id-kort-godkendelsesmetoden, når der oprettes en ny aftale

Når id-kort er aktiveret, kan afsenderen vælge det på rullelisten Godkendelsetil højre for modtagerens mailadresse.

Vælg godkendelsesmetoden

Hvis id-kort ikke er på listen, er id-kort ikke aktiveret for den gruppe, som brugere sender aftalen fra, og en administrator vil skulle aktivere det.

Forbrug af premium godkendelsestransaktioner

Godkendelse med id-kort er en premium godkendelsesmetode, der betales per modtager.

 • Transaktioner med brug af ID-kort skal købes og installeres, før muligheden kan bruges.
 • Transaktioner med brug af ID-kort forbruges per modtager, der er konfigureret med godkendelsesmetoden ID-kort.
  • En aftale, der er konfigureret med tre modtagere, hvoraf to godkendes med ID-kort, forbruger to godkendelsestransaktioner.
 • Godkendelsestransaktioner trækkes fra kontoens total, når aftalen sendes til oprettelse (som kladde-aftale) eller sendes til den første modtager (som igangværende aftale).
  • Annullering af en kladde-aftale udløser tilbagebetaling af godkendelsestransaktionerne til kontoen.
  • Annullering af en igangværende aftale resulterer ikke i tilbagebetaling af nogen godkendelsestransaktioner.
  • Ændring af en eksisterende godkendelsesmetode til ID-kort forbruger én licens.
  • Ændring af godkendelsesmetoden fra ID-kort medfører ikke tilbagebetaling af godkendelsestransaktionen.
   • Ændring af godkendelse frem og tilbage med ID-kort forbruger altid kun én transaktion (for enhver modtager).
Spor forbrug af id-kort

Rapport om underskriveridentitet (RUI)

Acrobat Sign gemmer som standard ikke de identitetsoplysninger, der indsamles under en godkendelse med ID-kort. Kontoadministratorer kan dog godt anmode om at gemme identitetsoplysningerne i Acrobat Sign-systemet via Rapport om underskriveridentitet (RUI).

RUI indeholder data indsamlet under bekræftelse af ID-kort (f.eks. underskriveres id-kortbilleder, ansigtsbillede, telefonnummer, data udtrukket fra id-kort osv.).

RUI:

Du kan læse mere om RUI her >

Revisionsrapport

Revisionsrapporten indikerer tydeligt, at modtagerens identitet blev bekræftet med godkendelse via ID-kort:

 

Hændelse for redigeringsrapport med id-kort

Årsagen er eksplicit angivet, hvis aftalen annulleres, fordi modtageren ikke kan godkende.

Mislykket godkendelse i revisionsrapporten

Bedste praksis og overvejelser

 • Hvis tofaktorunderskrivnings-godkendelse ikke er påkrævet for dine interne underskrifter, skal du overveje at bruge metoden Acrobat Sign-godkendelse i stedet for id-kort for at reducere friktionen ved underskrivelse samt at spare på forbruget af premium godkendelsestransaktioner.
 • Id-kort:
  • Er ikke beregnet til regulerede eller værdifulde arbejdsforløb for elektroniske signaturer og brugstilfælde.
  • Kan ikke identificere alle svigagtige eller "falske" identifikationsdokumenter.
  • Kan ikke erstatte behovet for menneskelig kontrol.

Konfigurationsindstillinger

Aktivér godkendelsesmetoden under Afsendelsesindstillinger

Adgang til godkendelse med ID-kort kræver, at der er en kontrakt etableret for et årligt antal modtagere. Indstillingen er ikke synlig i administratorens grænseflade, før den er konfigureret på backend.

Når købet af identitetstransaktionerne er registreret i systemet, vil administratorer se kontrolelementerne til at eksponere godkendelse med ID-kort på siden Afsendelsesindstillinger sammen med de andre metoder til identitetsgodkendelse.

Aktivér metoden ved at markere feltet Godkendelse med ID-kort.

 • Når metoden er aktiveret, har administratoren mulighed for at indstille Godkendelse med id-kort som standardværdien for nye aftaler. Indstillingen er ikke synlig, før metoden er eksplicit aktiveret:
Kontrolelementer til godkendelse med id-kort

Valgfri biometrisk "selfie"-sammenligning

Kunder, der ønsker at inkludere den biometriske sammenligning mellem identitetsdokumentet og en realtidsselfie af modtageren, kan kontakte supportteamet for at få funktionen aktiveret.

Automatisk annullering af aftaler ved manglende modtagergodkendelse

Tjenesten til ID-kort er konfigureret til at tillade op til fire fortløbende mislykkede forsøg på at bekræfte modtagerens identitet. Efter det femte mislykkede forsøg annulleres aftalen automatisk i systemet, og aftaleejeren underrettes om, at aftalen annulleres på grund af en godkendelsesfejl.

Muligheden for at konfigurere denne tærskel findes ikke i den kundevendte grænseflade. Kontoadministratorer kan anmode om, at annulleringstærsklen justeres til en anden værdi ved at kontakte supportteamet.

Mislykket godkendelse

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?